حفاظت از فرهنگ ایرانی به روش قانونی

یکی از روش هایی که غرب پس از جنگ جهانی دوم برای تسلط بر سایر کشورها به کار گرفت نفوذ فرهنگی بود.غرب بر اساس این روش با تزریق عناصر مختلف فرهنگی به جامعه هدف آهسته آهسته فضای فرهنگی و درنتیجه خود جامعه مورد نظر را در اختیار می گرفت.کشور عزیز ما ایران نیز یکی از اهداف اصلی این حرکت در سال های  مورد نظر به ویژه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.بزرگان سیاسی و فرهنگی ایران هر کدام برای جلوگیری از این حرکت نابودکننده برنامه های گوناگونی را به اجرا گذاشتند.در این بین اهالی پنجمین مجلس پس از پیروزی انقلاب نیز  بیکار ننشسته و در 14آذر سال 1375 "قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه"را به تصویب رساندند.

ماده واحده این قانون که با 10 تبصره در 28 آذر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید،دلیل تصویب آن را حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام دانسته و برهمین اساس در آن آمده است:"دستگاه‌های قانونگذاری،اجرایی و قضایی کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات‌عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت‌ها،سازمان‌ها ونهادهای مذکور در بند(‌د)تبصره(22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از بکار‌بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات،سخنرانی‌ها،مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه‌تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است."

مجلسیان برای رفع مشکل کمبود لغات مورد نیاز نیز در تبصره یک همین قانون از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواستند که در کوتاهترین زمان ممکن براساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه‌های مورد نیاز با اولویت واژه‌هایی که کاربرد‌عمومی دارند واژه‌گزینی و یا واژه‌سازی کند. در ‌تبصره های  5،6،7 و9 این قانون نیزشرایط اجرای آن به ترتیب کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری، چاپخانه‌ها، مراکز طبع و نشر،روزنامه‌ها و سایر مطبوعات،صدا و سیما و نیروی انتظامی تعیین شده بود.

همچنین در این روز ساکنان دوره شانزدهم خانه ملت به سال 1329 قانون اجازه انتشار اسکناس های دویست ریالی و نمایندگان دوره بیست ودوم مجلس شورای ملی به سال 1346 قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی را به تصویب رسانده اند.

سرانجام اینکه در این روز حجت الاسلام سید آیت الله موسوی اجاق نماینده مردم کرمانشاه در مجلس چهارم شورای اسلامی بر اثر سانحه رانندگی درگذشت.

/ 0 نظر / 27 بازدید