نامه به دکتر حبيبی

به نام خدا

استاد گرامي جناب دكتر حسن ابراهيم حبيبي

رياست محترم بنياد ايران شناسي جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم

احتراما به اطلاع مي رساند اينجانب رضا سليمان نوري دانشجوي ورودي سال 1384رشته ايرانشناسي گرايش فرهنگ، مردم و آداب و رسوم آن مجموعه در نظر دارم كه به عنوان موضوع پايان نامه دوره دانشجويي خود به بررسي مردم نوشته ها در نشريات اثر مشروطه با راهنمايي استاد دكتر هادي خانيكي  اقدام كنم .

بر همين اساس چكيده اي از اهداف خود در بررسي اين موضوع  را در ذيل تقديم مي نمايم تا درصورت صلاحديد آن  مقام محترم بررسي و تحقيق را آغاز كنم.

1_همانگونه كه مي دانيد عصر مشروطه يكي از مهمترين دوران هاي تاريخ ايران زمين و سر آغاز دوران معاصر ايران محسوب مي شود اما متاسفانه تحقيقات صورت گرفته درباره اين دوره بدلايلي چون عدم آشنايي محقق با فضاي اجتماعي آن دوران و يا  وابستگي فكري او به يكي از جريانات منشعب شده از اين نهضت جامع و كامل نمي باشد .يكي از ماخذ مهم اين دوران كه كمتر مورد توجه قرار گرفته نشريات اين عصر است . بسياري از نشريات مشروطه انعكاس صداي طبقات گوناگون جامعه بودند كه در اين بين صادقانه ترين صداها هم در اين نشريات را نامه هاي وارده و يا عرض الحالها تشكيل مي دهد كه در اين تحقيق بررسي اين موارد در اولويت قرار گرفته است.

2_نحوه بررسي اين متون همزمان به دو گونه آماري يا ارتباطاتي و تاريخي ،فرهنگي است. به عبارت بهتر هم برخورد و مقدار اهميتي كه مدير نشريه براي اين نوع مطالب قايل بوده بر اساس حجمي كه از يك نشريه خاص به اين نوع مطالب اختصاص پيدا كرده و جايگاه اين نوع مطالب در صفحات نشريه  بر اساس چارچوب هاي آماري ارتباطي سنجيده مي شود وهم نوع گفتمان رايج در اين مطالب كه بيانگر شرايط سياسي ،فرهنگي و اجتماعي زمان است براساس معيارهاي تاريخي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

3_ديگر موضوعي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد، بررسي  لغات مصطلح در آن دوران و نحوه نگارش تظلم نامه ها از نظر ادبي است كه خود بيانگر ميزان سطح فرهنگ جامعه  است .

4_بررسي طبقاتي نويسندگان نامه هاي وارده منتشر شده در نشريات اين عصر از ديگر مواردي است كه تلاش مي شود در اين تحقيق مورد بررسي قرار گيرد .

5_سر انجام اينكه بررسي مبدا اين تظلم خواهي ها و نامه هاي وارده و همچنين مكان انتشار آنها نيز كه خود به نوعي ديگر بيانگر بيانگر وضعيت جامعه ايران در عصر مشروطه و اختلافات فرهنگي ،اجتماعي آن دوران مناطق گوناگون كشور است نيز از جمله اهداف اين تحقيق است.

رضا سليمان نوري

 

/ 0 نظر / 24 بازدید