نامه

به نام خدا

برادر گرامی جناب مهندس سالاری

مدیرمسئول محترم روزنامه اسرار 

سلام علیکم

احتراما پیرو گفت وگوهای شفاهی صورت گرفته برنامه های ذیل برای بهبود سطح نشریه اسرار پیشنهاد می گردد ،باشد که موجبات ترقی آن نشریه را سبب گردد.

الف:تغییرات محتوایی:نشریه اسرار در حال حاضر با توجه به بضاعت پرسنل خود بیشتر یک خبرگزاری نامه تا روزنامه است زیرا بیش از 90 درصد مطالب آن همان اخبار خبرگزاری های رسمی بدون کوچکترین تغییری است،بر این اساس نخستین قدم برای ارتقای جایگاه اسرار در بین نشریات کشور ارتقای سطح مطالب آن است که خود لازمه تغییر در چیدمان و موضوعات صفحات و پرسنل می باشد .

.1چیدمان صفحات:اسرار در حال حاضر دارای صفحاتی چون زنان ،شهرستان، سلامت و شهر است که چون مطالب آنها بدون هیچ تغییری از پایگاه های رسمی خبری گزینش می شود توانایی جذب مخاطب را نداشته و به نوعی هدر دادن کاغذ و امکانات محسوب می شود،با توجه به این موضوع و کمبودهای موجود در فضای رسانه ای کشور که معضل اصلی آن کمبود مطالب تحلیلی است و هر روزنامه ای که بیشتر به این موضوع بپردازد با اقبال عمومی بهتری مواجه می شود ،پیشنهاد می شود که چهار صفحه لایی روزنامه از حالت خبری خارج شده و به موضوعات تحلیلی زمان دار اختصاص پیدا کند و هشت صفحه اصلی هم به موضوعات روز بپردازد  . بدین گونه هم روزنامه خواندنی تر می شود و هم فشار کاری کمتر می شود زیرا صفحات لایی را می توان روز قبل آماده چاپ نمود و یا مطالب آن را به نویسندگان خارج از روزنامه سفارش داد. با توجه به این مسئله الگوی ذیل برای 8 صفحه اصلی پیشنهاد می شود:صفحه اول یا صفحه تیترها،سیاسی،اجتماعی،بین الملل،اقتصادی،ادب وهنر،حوادث و ورزشی. گفتنی است این نوع چینش بر اساس موضوعات انتشار نشریه و همچنین گرایش خوانندگان تنظیم شده است.همچنین برای صفحات لایی به ترتیب موضوعاتی چون بین الملل،ایران زمین، ادب وهنر،سیاسی،ورزشی و اجتماعی پیشنهاد می گردد که هر کدام خود موضوعات متنوعی را شامل می شود ،به طور مثال سیاست ،مجلس و مسایل حقوقی وقضایی ودانشجویی را در بر می گیرد. همچنین ایران زمین، میراث فرهنگی ،محیط زیست ،شهرستانهاوگردشگری را در زیر مجموعه خود دارد. در چهار صفحه ادب وهنر به سینما،اندیشه ،امور مذهبی پرداخته می شود و در صفحات ویژه اجتماعی مسایل شهری ،زنان ،جوانان ،علمی و نوآوری ها مورد بررسی قرار می گیرد.

۲:چیدمان تحریریه :یکی دیگر از معضلات کنونی اسرار ضعف نیروهای خبری  آن است . برای رفع این معضل و با توجه به بضاعت کنونی مالی مجموعه پیشنهاد می شود که از نیروهای خبرگزاری ها استفاده شود. این افراد می توانند در ساعات عصر که معمولا ساعات استراحت آنان است با حقوقی کمی بیشتر از سطح حقوقی کنونی در روزنامه مشغول شده و با توجه به ارتباطات خود سطح کیفی روزنامه را به شدت افزایش دهند. همچنین پیشنهاد می گردد به منظور  هماهنگی بیشتر کارها به ویژه کم کردن فشار کار از تیم مدیریتی به منظور برنامه ریزی بهتر آنان برای آینده مالی و سیاسی روزنامه  فردی دارای سوابق رسانه ای  مورد قبول به عنوان دبیر تحریریه منصوب شده و هماهنگی مسایل کیفی وتحریری روزنامه به او واگذار گردد.  ب:تغییرات شکلی:مشکل مهم دیگر کنونی روزنامه نوع فرمت صفحه نخست و صفحات داخلی آن است که به خواننده القا می کند پرسنل نشریه قصد پر کردن صفحات و نه ارائه مطالب جذاب را دارند ،براین اساس تغییرات ذیل پیشنهاد می شود.

۱:تغییرات صفحه نخست:اسرار از جمله نشریاتی است که بدلیل نداشتن یادداشت نویش ثابت دارای سرمقاله نیست اما جای آن در صفحه نخست با عنوان ستون خبر ونظر تعبیه شده است که اغلب نیز مطالب آن از خبزرگزاری های رسمی کشور می باشد ،مخاطب این اقدام را نوعی توهین به شعور خود دانسته وهمین مسئاله ساده ایجاد نوعی مخاطب گریزی می کند . پیشنهاد می شود یا این ستون از نیم تای بالای صفحه نخست حذف شده و به پایین صفحه ویا صفحه سیاسی منتقل شود ویا روزنامه اقدام به جذب یادداشت نویسان ثابت کند.مشکل دیگر نیم تای بالای صفحه نخست روزنامه شلوغی تصویری آن است  که برای رفع آن پیشنهاد می شود عکس تیترهای کنار از شش به حداکثر سه عدد عکس تیتر و یا دوعدد عکس تیتر به همراه تکس کاهش پیدا کند.

۲:تغییر سایر صفحات:متاسفانه روزنامه از داشتن یک فرمت ثابت برای تمام صفحات محروم بوده وهر چند صفحه بر اساس یک فرمت بسته می شود.براین اساس پیشنهاد می شود فرمت ثابتی برای کلیه صفحات اصلی وفرمت ثابت دیگری برای صفحات لایی طراحی شود. و سرانجام اینکه توصیه می شود با گرفتن بیشتر پاراگرافها در مطالب از القای این امر که پرسنل روزنامه قصد پرکردن بدون مفهوم صفحات را دارند به خواننده جلوگیری شود. 

رضا سلیمان نوری

/ 0 نظر / 22 بازدید