29 ماده قانونی برای حمایت از آزادگان

جنگ از جمله مقولاتی است که هیچ گاه مورد خواست ملت ها نبوده و نخواهد بود.درست به همین دلیل است که وقتی جنگی به پایان می رسد، شرکت کنندگان در آن جنگ از جایگاه ویژه ای در نزد هم میهنان خود برخوردار می شوند.این جایگاه بر پایه مقدار سختی که افراد در طول جنگ متحمل شده اند فرق می کند و در این بین کسانی که مدتی را در زندان های دشمن به سر برده اند یکی از بالاترین جایگاه ها  را به خود اختصاص می دهند.براین پایه دستگاه های قانونگذاری اغلب کشورهایی که به نوعی در سال های اخیر درگیر جنگ شده اند قوانین ویژه ای را برای حمایت از این قشر قهرمانان جنگ تصویب کرده اند.در ایران نیز پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران قانون گذاران حاضر در مجلس سوم در چنین روزی به سال 1368‌قانونی را بانام "قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور"مشتمل بر 29 ماده و 13 تبصره تصویب کردند که مهمترین رویداد قانونی این روز ایران محسوب می شود.

‌ماده یک این قانون که در22 آذر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید اختصاص به تعریف آزادگان دارد. برپایه این ماده قانون"اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و‌استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده‌باشند."

‌براساس ماده 13 این قانون  مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در دستگاه های دولتی شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء‌هر یک سال اسارت دوسال سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌گردد.همچنین در ‌ماده 15 این قانون قید شده که آزادگان جانباز یا مجروح چنانچه تا قبل از زمان‌ بازتوانی در اثر بیماری های ناشی از زمان اسارت وفات یابند،شهید تلقی شده و خانواده آنان تحت‌پوشش بنیاد شهید قرار خواهند گرفت و درصورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان به‌سازمان تأمین اجتماعی،از مستمری فوت و سایر مزایای تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.البته در 13آذر قوانین دیگری نیز در ادوار مختلف مجلس به تصویب رسید که قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج به سال 1317و اساسنامه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی  به سال 1375مهمترین آنها محسوب می شوند.

/ 0 نظر / 26 بازدید