تاريخ  

تعطيلات نوروز در سال هاي اخير به گونه اي بوده كه در ذهن اكثر جوانان ايراني وقوع وقايع وحوادث گوناگون تاثير گذار در تاريخ غيرقابل تصور است ،زيرا آنان فكر مي كنند اين دوران به معناي تعطيلي كامل همه چيز است .بر همين اساس براي اينكه جوانان اليران زمين با اين تفكر اشتباه   خدئاحافظي كنند در ذيل نگاهي كوتاه خواهيم داشت به وقايع مهمي كه در جهان وايران طي دوران تعطيلات نوروزي  به وقوع پيوسته است:

اول فرودين

  مهمترين واقعه امروز تاريخ را بايد رسمي شدن آيين نوروز از سوي   كوروش بزرگ مؤسس امپراتوري ايران دانست.اين حكم را كوروش  در سال 534 پيش از ميلاد دستورالعملي اعلام كرد .بر پايه اين بخش نامه ترفيع نظاميان، ابلاغ انتصابات تازه، سان ديدن از سربازان، عفو مجرمين پشيمان، ايجاد فضاي سبز و پاكسازي محيط زيست از منازل شخصي گرفته تا اماكن عمومي بخشي از مراسمات روز نخست نوروز بود.

ديگر واقعه مهم اين روز آغاز هجرت پيامبر خاتم بود. پيامبر گرامي اسلام 1427 سال پيش دراول ماه ربيع الاول سال اول هجري قمري  به امر پروردگار متعال پس از گذشت 13 سال از بعثت مكه ، زادگاه خويش را به قصد هجرت به مدينه ترك كردند . هجرت حضرت محمد از مكه به مدينه فصل جديدي را در تاريخ اسلام گشود و مسلمانان از آن پس اين هجرت رامبدأ تاريخ خود قرار دادند .

واقعه مهم ديگر اين روز در سال 1299هجري شمسي رخ داد. در اين زمان  كلنل فضل الله خان آق اِولي از افسران بلند پايه و ميهن دوست ژاندرمري در اعتراض به  انقعاد قرارداد ننگين 1919 و تشكيل كميسيوني در ارتش كه متضمن تحت الحمايگي ايران بدست انگليس بود به جاي حضور در مراسم سلام نوروز كه در كاخ گلستان بر پا مي شد پس از نوشتن شرح مخالفت خود با اين قرارداد در دفتر كار خود با شليك گلوله حودكشي كرد تا درزير سايه افسران انگليسي خدمت نكند. متن يادداشت او هرگز فاش نشد اما بر اثر اين حركت ،كميسيون ياد شده بي نتيجه تعطيل شد و دولت قوام نيز سقوط كرد .

    تغيير واحد پول ايران از قران به ريال در  سال1311 خورشيدي ،درگذشت مرتضي محجوبي از هنر مردان به نام موسيقي در سال 1344 خورشيدي  ،اعلام نظام جمهوري اسلامي درپاكستان در 1956 ميلادي و  ترور راجيو گاندي نخست وزير هند كه پدر او اصليتي ايراني داشت به سال     1991 ديگر وقايع قابل توجه اين روز تاريخ است.

2 فروردين

مهمترين واقعه اين روز 43 سال پيش در مدرسه فيضيه قم رخ داد.. در اين روز ماموران رژيم پهلوي  به حاضران در مجلس عزا داري امام جعفر صادق(ع) در اين مدرسه حمله كردند. امام خميني رهبر فقيد انقلاب و ديگر روحانيون برجسته و مبارز مدتها قبل اعلام كرده بودند كه در آن سال مردم عيد نخواهند داشت زيرا اعمال ضد اسلامي رژيم و اصول به اصطلاح سفيد آن، موجوديت اسلام و هويت ايران را در معرض خطر قرار داده بود . بعد از اين اعلاميه و ديگر اعلاميه ها عده زيادي كماندو و ماموران ساواك به مجلس سوگواري در مدرسه فيضيه حمله كردند و جمعي از طلاب و روحانيان را كشته و يا مجروح كردند .

ديگر واقعه مهم اين روز هم مربوط به دوران معاصر است.82 سال پيش درچنين روزي جلسه علني مجلس شوراي ملي به منظور اعلام جمهوريت ساختگي رضاخان تشكيل شد اما در پي آن جمعي از روحانيون ، اصناف و مردم با اعلام تعطيل عمومي به سوي مجلس حركت كردند و با تجمع در ميدان بهارستان بر ضد جمهوري رضا خاني شعار سر دادند .همين امر رضا خان را مشوش كرد از اين رو نظاميان تحت امر او عده زيادي را كشتند و يا مجروح و مصدوم ساختند . در پي اين حادثه مجلس شوراي ملي بدون اخذ نتيجه تعطيل شد .

تشكيل جامعه عرب به سال 1956 ميلادي، درگذشت كلود مونه نقاش مشهورو پدرسبك امپرسيونيسم به  سال 1926ميلادي، گشايش بيمارستان عضدي به سال 357 خورشيدي ،مرگ  كنستانتين امپراتور مقتدر روم و سازنده نخستين استانبول به  سال 337 ميلادي ،تولد ويلهلم اول شاه ايران دوست پروس به  سال 1797 ميلادي وتولد مجيب الرحمان باني جمهوري بنگلادش  به سال  1922 ميلادي از ديگر وقايع مهم اين روز است.

3 فروردين

معرفي خسرو انوشيروان به عنوان وليعهد ايران در اين روز را بايد مهم ترين واقعه تاريخ ايران در اين روز ناميد كه به سال 519 ميلادي از سوي قباد شاه ساسانيصورت گرفته است. قباد ، از آنجا که تحت تاثير افکار مزدک ( که از او به عنوان بنيادگذار سوسياليسم در جهان نام برده مي شود) قرار داشت همچنين  در چنين روزي به سال 515 ميلادي ، تصميم خود به کاهش شديد ماليات کشاورزان و مردم کم درآمد و برنامه اصلاحات کشاورزي و افزايش سهم کشاورزان از محصول و نيز برنامه هاي عمراني ديگر از جمله ساحتن چند سد را اعلام داشته بود. 

خروج پيامبر اسلام از غار ثور وحركت به سوي مدينه پس از سه روز زندگي مخفي در اين غار به سال اول هجري ديگر واقعه مهم اين روز است.  

آتش گرفتن خانه كعبه در جريان جنگ سپاه شام و عبدالله بن زيبر به  سال 64هجري قمري، شهادت شيخ احمد ياسين رهبر روحاني جنبش حماس  در حمله هلي کوپتر نظامي اسرائيل به سال 2004 ميلادي ، تاسيس جنبش فاشيست  ايتاليا به سال 1919، استقلال سودان به سال 1956ميلادي ودرگذشت ابو اعلاءمعري شاعر و نويسنده مسلمان به سال 449 هجري قمري ديگر وقايع مهم اين روز است.

4 فروردين

مهمترين واقعه اين روز به سال  721 ميلادي به وقوع پيوسته است. در آن سال ودر جريان آيين هاي نوروزي  پوشان  از شاهزادگان ساساني ادعاي سلطنت و احياي حکومت ساسانيان را کرد و گروهي را گرد خود  جمع كرد اما کاري از پيش نبرد. چهار سال پس از پوشان نيز در روزي مشابه ، خسرو شاهزاده ديگر ساساني كه از نوادگان يزدگرد سوم بود در شهر مرو خود را شاه ايران خواند. كار اين شاهزاده هم با اين كه علاوه بر گروهي ايراني ، جمعي از تركان مهاجر هم به او پيوسته بودند به جايي نرسيدو بدين گونه پادشاهي ساساني به طور كامل برچيده شد.

درگذشت.  محمد بن محمود حسيني لواساني تهراني معروف به عصار حكيم، متكلم ، فقيه، شاعر، و مفسر ايراني به سال 1356 خورشيدي ، كشف عامل بيماري سل توسط روبرت كخ آلماني به سال 1882 ميلادي، درگذشت ژول ورن داستان نويس فرانسوي به سال 1905 ميلادي   و انجام نخستين حراج خودرو به سال 1898ميلادي ديگر وقايع مهم اين روز است.  

5 فروردين

تأسيس دارالفنون نخستين مدرسه ايراني به شيوه جديد به سال 1268هجري قمري را بايد مهمترين واقعه اين روز ايران نام نهاد. اين مدرسه درآغازعهد ناصرالدين شاه قاجار، و به همت و ابتكارميرزا محمد تقي خان اميركبير صدراعظم با تدبيرآن دوره دايرشد. هدف اصلي اميراشاعه علوم و فنون جديدي بود كه دراروپا گسترش يافته بودند به عبارت ديگرقصد اين انسان دانشمند و خردمند دستيابي به صنايع و علوم جديد، و جبران عقب ماندگي كشوردراين زمينه ها بود. فعاليت دارالفنون با هيئتي مركب ازمعلماني دررشته هاي پياده نظام ، سواره نظام، توپخانه، مهندسي، طب، جراحي، معدن شناسي و داروشناسي آغازشد.

خروج رسمي ايران ازپيمان سِنتوبه  سال1358خورشيدي ، امضا قرارداد ايجادبازارمشترك اروپا دررمبه سال1957ميلادي،قيام ميهندوستان يوناني عليه عثماني به سال 1821 ميلادي،قتل فيصل ابن سعود پادشاه وقت عربستانن سعودي توسط برادر زاده اش به سال ميلادي،و درگذشت حضرت سكينهفرزند امام حسين(ع)  به  سال117هجري قمريديگر وقايع مهم اين روز است.

6 فروردين

 زادروز زرتشت، يگانه پيامبر آريايي را بايد مهم ترين واقعه اين روز دانست.

ا و  کردار نيک ، پندار نيک ، و گفتار نيکرا ندا داد و ترويج کرد و ايرانيان را با اين منش پرورش داد. آيين زرتشت در زمان ساسانيان دين دولتي ايران شد و روحانيون زرتشتي در دستگاه حکومتي داراي مقام و منزلت شدند و به همين سبب، مردم آنان را در ضعف هايي که از دولت و مقامات رسمي مي ديدند شريک مي پنداشتند و اين آيين مروج اخلاقيات از اواخر دوران آن دودمان رو به ضعف نهاد. اوستا - کتاب مفصل زرتشت - در عين حال از قديمي ترين نوشته هاي جهان و سند تمدن پيشرفته ايرانيان عهد باستان است. زادروز زرتشت از دوران ساسانيان يک روزملي اعلام شد و بر ايام رسمي نوروز اضافه گرديد. 

تولد مولانا جلال الدين محمد مولوي عارف، متفكرو شاعرپرآوازه ايراني به سال سال604هجري قمري ديگر واقعه مهم اين روز ايران زمين است. او ازاهالي بلخ بود اما همراه پدربه قونيه رفت و ساليان متمادي دراين شهرزندگي كرد. مولانا درحلب و دمشق مسند وعظ و خطابه داشت. درقونيه تدريس مي كرد و دراين ايام بعد ازآشنايي با شمس تبريزي روحش پريشان و آشفته شد و تدريس را رهاكرد.مولانا پس ار مفقود شدن شمس به تهذيب نفس پرداخت و سرودن مثنوي را آغازكرد. ازديگرآثاراين شاعرپرآوازه «فيه مافيه، كليات شمس و مجالس سَبعِه» را مي توان نام برد.

  دستگاه قانونگزاري تصويب نخستين قانون تابعيت مهاجران ايالات متحده آمريکا به سال 1790ميلادي و انتخابات ولاديمير پوتينبه سمت رياست جمهوري روسيه فدراتيوبه سال از ديگر وقايه تاريخي اين روز است.

7 فروردين

اعدام ناجوانمردانه  حسين ابن منصور معروف به «حلاج» صوفي ، انقلابي، نويسنده ، شاعر و آموزگار ايراني به تصميم وزير المقتدر عباسي خليفه وقت به سال 922ميلادي را بايد مهم ترين واقعه اين روز عنوان كرد. حلاج كه در سال 858 ميلادي در ولايت طور بيضاء از ايالت فارس به دنيا آمده بود و 64 سال از عمرش گذشته بود در بغداد كشته شد. وي برضد مالکان بزرگ و هرگونه استثمار ، و به نوعي خواهان برابري اقتصادي - اجتماعي مردم ، و ايجاد جامعه بدون طبقه و تبعيض بود.

     حلاج دست به سفر هاي متعدد و طولاني زده و از درياي سرخ تا خليج بنگال را ديدن كرده و همه جا به آموزش افكار خود پرداخته بود. او درباره افکار بودا ، ماني و فلاسفه يونان باستان و نيز انديشه هاي سوسياليستي مزدک تحقيق و مطالعه کرده بود. حلاج بر خلاف ساير انديشمندان معاصر خود و قرون وسطا، تفكراتش را به ميان توده ها برده بود و به همين سبب دشمني مقامات وقت را كه از روشن شدن توده ها و وقوف آنان بر اهميت و حقوق خود هراس داشتند برانگيخته بود. حلاج که بسياري از سالهاي عمر را در شهرهاي خوزستان اقامت کرده بود از جنبش هايي که ايرانيان باني آنها بودند از جمله قرامطه حمايت  و با اين عمل خلفاي اموي و عباسي که بر پايه سيادت عربها در سرزمين هاي اسلامي قرار داشت مخالفت شديد مي کرد . به اين دلايل ،دستگاه خلافت عباسيان در پي فرصت بود تا حلاج را از ميان بردارد. حلاج در حال خلسه گفته بود كه هرچه مي گويد حقيقت است، و براي بيان اين مطلب عبارت « انا الحق » را بكار برده بود كه دستگاه خلافت اين عبارت را شرك و كفر و ادعاي خدا بودن عنوان داد و حلاج را که در زندان بغداد بود  پس از شكنجه فراوان اعدام كرد. گفته اند كه پيش از اعدام، به حلاج يك هزار تازيانه زده بودند و دست و پايش را قطع كرده بودند و او اين شكنجه ها تحمل كرد و خم به ابرو نياوردو پس از اعدام نيز جسدش را سوزانده وخاكسترش را به باددادند.

درگذشت خليل خان ثقفي نويسنده بزرگ و نخستين شهردار قانوني ايران گان ايراني به سال1303 خورشيدي ، تولد رونتگن فيزيكدان آلماني كاشف اشعه ايكس به سال 1845ميلادي ،درگذشت کاظم زاده ايرانشهر روشنفکر و فرهنگدوست ايراني به سال 1341 خورشيدي ،آغاز به كار شركت ه.واپيمايي دولتي ايران هما به سال  1341 خورشيدي ومرگ يوري گاگارين فضانورد شوروي و نخستين انساني که با ماهواره کره زمين را دور زد در يک سانحه عادي هوائي به سال  1968 ميلادي ديگر وقايع تاريخي اين روز است.

8 فروردين

شهادت امام حسن عسگري يازدهمين پيشواي شيعيان  جهان درشهرسامرا به سال260هجري قمري مهمترين حادثه اين روز تاريخ است. آن امام درسال244هجري قمري بدستورمتوكل خليفه عباسي به سامرا منتقل شدند و مدت 16سال تحت نظرشديد عباسيان قرارگرفتند. امام حسن عسكريتا23سالگي همراه پدرشان بودند و بعد ازشهادت پدر6سال درسامرا ولايت امورمسلمانان را به عهده گرفتند. امام يازدهم دردوران كوتاه امامتشان با سه خليفه خودكامه يعني مُعتَزّ، مُهتدي و مُعتمد معاصربودند و دراين دوران وجود فرزند گرامي ايشان حضرت ولي عصربزرگترين و جدي ترين خطربراي عباسيان محسوب مي شد. عاقبت به دستور معتمد خليفه عباسي با زهرمسموم و شهيد شدند.

درگذشت لرتا هايراپتيان نخستين بانوي بازيگرايراني به سال سال1377خورشيدي ،گشايش رسمي موزه لوور فرانسه به سال 1794ميلادي  

،  آغاز بکار نخستين آمبولانس جهان به سال  1866 ميلادي ،تولد ماکسيم گورکي  نويسنده تواناي روس به سال  1868ميلادي ، پايان جنگ داخلي 3 ساله و خونين اسپانيا با پيروزي راستگرايان به رياست ژنرال فرانکوبه سال 1939ميلادي. خودکشي ويرجينيا وولف داستان نويس  بلند آوازه انگليسي به سال  1941ميلادي ومرگ   ژنرال دوايت آيزنهاور سي و چهارمين رئيس جمهوري آمريکا به سال 1969ميلادي ديگر وقايع قابل توجه اين روز است.

9 فروردين

برسميت شناختن نيروي انگليسي اس. پي . آر توسط وثوق الدوله به سال 1296خورشيدي را بايد مهم ترين رويداد اين روز دانست.وثوق الدوله رئيس الوزراء وقت كه همكاري هاي او با دولت استعمارگر انگلستان اظهر من الشمس است نيروي انگليسي « اس . پي . آر S.P.R.» در منطقه نفوذ انگلستان در ايران ( سراسر جنوب و شرق ايران ) راكه  به ابتكار ژنرال پرسي سايكس افسر انگليسي مقيم هند كه براي وطن ما هم تاريخ تاليف كرده است ،تاسيس شده بود ،به رسميت شناختتا بارديگر وابستگي خود را به انگلستان به اطلاع عموم برساند.

: درگذشت محمد امين خُنجي نويسنده و محقق معاصربه سال1344 خورشيدي،پيروزي  در حزب نازيدر انتخابات آلمان با كسب  ناسيونال 99 در صد آراء به سال1936 ، صدور فرمان آزادي مذهب در فرانسه به سال1573ميلادي و آغاز دوران امامت باعظمت حضرت قائم به سال  260هجري قمري ديگر رويدادهاي مهم اين روز است.

10 فروردين

حمله قزاقان روسي مستقر درمشهد به حرم امام رضا(ع)و به  توپ بستن آن به سال1291خورشيدي مهم ترين حادثه اين روز است. روسها اين اقدام را پس از تشكيل ژاندامري خزانه به رياست مورگان شوستر امريكايي انجام دادند. زيرا دولت روسيه ژاندارمري خزانه را مخالف سياست و منافع خود در ايران مي دانست از اين رو هشداري جدّي با سه اصل به دولت ايران داد و براي اجراي آن چهل و هشت ساعت مقرر كرد. مجلس شوراي ملي به زنهاره دولت روسيه اعتنايي نكرد و شرطهاي آن را نپذيرفت. به همين علت قزاقان روسي مستقردرتبريزبه قزوين آمدند و قزاقاني كه درمشهد بودند حرم امام رضا(ع) را به توپ بستند و شماري ازمردم را شهيد يا مجروح كردند.

آغاز همه پرسي سراسري براي تعيين حكومت دركشوربه سال1358خورشيدي ، اعدام پنج تن از سران ايلهاي بختياري ، بوير احمدي ، ممسني و قشقايي به سال 1313خورشيدي، اعلام قاضي محمدرييس حكومت خود مختار مهابادبه سال 1326 خورشيدي، درگذشت آيةالله العظمي حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي مرجع تقليد شيعيان به سال 1340 خورشيدي،تولد سرگي ايليوشين طراح هواپيما و ژنرال شوروي به سال 1894 ميلادي ، تولدزادسلطان محمد فاتح قسطنطنيه به سال 1432 ميلادي، زاد روز پتر اول پدر امپراتوري روسيه به سال 1672ميلادي،قتل آلب ارسلان سلجوقي به سال 465 هجري قمري، رحلت عبدالمطلب جد بزرگوار پيامبر اسلام به  سال 43 قبل از هجرت وازدواج حضرت محمد آخرين فرستاده پروردگار متعال با حضرت خديجه به سال 26 قبل از هجرت وقايع مهم ديگري است كه در اين روز تاريخ نگاران وقعش را ثبت كرده اند.

11 فروردين

11فروردين ماه: تصويب قانون اصلاح تقويم در مجلس شوراي ملي به سال1304خورشيدي مهم ترين واقعه تاريخي اين روز ايران است. به موجب اين قانون اداره هاي دولتي و موسسات اقتصادي تجارو كسبه موظف شدند كه اسامي ماههاي شمسي را به كاربرند. ماههاي شمسي ازفروردين ماه آغازو به اسفند ختم مي شود. و شش ماه نخستين تقويم شمسي 31روز5ماه بعدي 30روز و آخرين ماه يعني اسفندماه 29روز است. هر4سال يكباردرسال كبيسه اسفندماه نيز30روز مي شود.

تولد رنه دكارت فيلسوف و رياضيدان و فيزيكدان فرانسوي به سال 1592ميلادي،انتخاب  سرتيپ تقي رياحي به عنوان وزير دفاع به سال 1358 خورشيدي،. تولدادوارد فيتز جرالد شاعر، نويسنده، و متفكر انگليسي و مترجم رباعيات عمر خيام نيشابوري به سال1809 ميلادي، گشايش برج 300 متري ايفل  به مناسبت يكصدمين سال انقلاب فرانسه به سال 1889،    جلو كشيدن ساعت به منظور صرفه جويي در مصرف برق در آمريكا به سال 1918 ميلادي براي نخستين بار درجهان،  انحلال رسمي  پيمان ورشوبه سال   1991ميلادي  ، اعلام استقلال  گرجستان به سال 1991ميلادي وسرانجام  توقف حضرت محمد (ص) در مسير هجرت خويش از مكه به مدينه در قبا ديگر وقايه مهم اين روزاست كه در دوران هاي گوناگون به وقوع پيوسته  در است.

12 فروردين

اعلام نتايج رفراندوم تعيين نظام در ايران به سال 1358 مهم ترين واقعه اين روز تاريخ ايران است. نظام جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام خميني و باحضورملت قهرمان ايران دركشورمان با اعلام اين نتايج  موجوديت يافت. ملت انقلابي ايران درمدت دو روزآراء خود را به صندوقهاي رأي ريختند و با شركت دريك همه پرسي كم نظيربه نظام جمهوري اسلامي ايران رأي مثبت دادند و نظام جمهوري اسلامي با 2/98درصد كل آراء موجوديت يافت. امام خمينيدربخشي ازپيامشان به مناسبت برقراري نظام جمهوري اسلامي فرمودند: مبارك باد برشما روزي كه پس ازشهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و رنجهاي طاقت فرسا دشمن غول صفت و فرعون زمان را ازپاي درآورديد و با رأي قاطع به جمهوري اسلامي حكومت عدل الهي را اعلام نموديد.

كودتاي رشيد عالي الگيلاني ناسيوناليست عراقي و سياستمدارهوادار سياستهاي آلمان ناسيونال سوسياليست در سال  1941ميلادي عليه رژيم سلطنتي عراق ديگر واقعه مهم تاريخي اين روز است. وي با فراري دادن نايب السلطنه اين كشور به سفارت آمريكا در بغداد زمام امور عراق را به دست گرفت.

13 فروردين

آغاز قيام افسر آزاديخواه وانديشمند ايراني كلنل محمد تقي پسيان درخراسان به سال خورشيدي مهم ترين واقعه اين روز است.. اين نهضت ازمهمترين حوادث دوره حكومت قوامُ‌السّلطنه محسوب مي شود.پسيان درزمان مشيرالدّوله به فرماندهي ژاندرمري خراسان منصوب شد و درزمان قوام السّلطنه پرچم مخالفت با حكومت مركزي را برافراشت. قوام و رضاخان هم افراد زيادي ازنظاميان، عشايرو ايلهاي اطراف را برضدّ وي به شورش واداشتند و سرانجام كلنل محمد تقي خان پسيان دردرگيري اطراف قوچان به پس ار شليك آخرين تير به شهادت رسيد.او نخستين خلبان ايراني نيز محسوب مي شود.

نخستين تجاوزهاي رژيم بعثي عراق به مرزهاي كشورمان به سال1358 خورشيدي  ، اختراع دندان مصنوعي توسط فوشارد دندانپزشك فرانسوي به سال1728ميلادي، آغاز انقلاب فرهنگي چين به سال 1966ميلادي ،استقلال  قطر از انگلستان به سال1970ميلادي وسرانجام قرار گرفتن :   لونا - 10  نخستين  ماهواره اي كه به گرد زمين گرديد به سال   1966 ميلادي ديگر وقايع مهم اين روز است.

/ 0 نظر / 21 بازدید