خبر۲۸۱

مشاور رييس جمهوري: مطبوعات عامل تاثيرگذاري گسترده بر افكار عمومي هستند

"علي‌اكبر جوانفكر" مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري با تاكيد بر جايگاه برتر مطبوعات در ميان وسايل ارتباط جمعي گفت: مطبوعات عامل اصلي شكل‌دهي افكار عمومي شناخته مي‌شوند.

جوانفكر در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: مطبوعات به‌دلايل گوناگون از جمله ماندگاري و دسترسي هر لحظه‌اي، ارزاني و تنوع مطالب و محتوا، مي‌توانند در سطح گسترده بر افكار عمومي اثر بگذارند.

وي در ادامه اين گفت وگو، افزود: از سوي ديگر، اعتماد و اطمينان مردم در اغلب موارد نسبت به مطبوعات بيش از ديگر رسانه‌هاي خبري است زيرا حاصل آن، ارتباط دوسويه است.

مشاور رييس جمهوري در ارزيابي فضاي مطبوعاتي كشور گفت: امروزه با هزينه‌هاي سنگين كه بخش مهمي از آن حمايت‌هاي مالي دولت است، ده‌ها روزنامه فرصت انتشار مي‌يابند و در دسترس مردم قرار مي‌گيرد كه تعدادي از آن‌ها مستقيم و غيرمستقيم به گروه‌ها، احزاب و تشكل‌هاي سياسي وابسته هستند.

البته چند روزنامه نيمه وابسته نيز با وجود تعلقات سياسي و گروهي، وجهه همت خود را بيش از ديگران به اطلاع‌رساني منصفانه معطوف كرده‌اند.

رسانه‌هاي ارتباط جمعي ما موفقيت‌هايي هم داشته‌اند اما بايد اذعان كرد كه مطبوعات در مفهوم كلي آن، هنوز در شان و تراز نظام اسلامي و ملت ايران نيستند و اميد مي‌رود با خيزشي كه لزوما بايد از درون جامعه مطبوعاتي كشور آغاز شود، شاهد بهبود و شكوفايي روزنامه‌ها در گستره جامعه رسانه‌اي كشور باشيم.

جوانفكر درباره ديدگاه دولت براي اينكه احزاب و گروه‌هاي سياسي روزنامه داشته باشند، گفت: دولت مخالف چنين امري نيست زيرا احزاب و گروه‌هاي سياسي نيز حق دارند تريبون خاص خود را داشته باشند، اما اين تريبون در عمل كاركردي برابر با ارگان تبليغاتي حزب دارد كه ارتباط يك طرفه تشكل سياسي را با هواداران و طرفداران برقرار مي‌كند.

وي افزود: مطبوعات در شكل ارتباط جمعي آن، با يك نگرش عام، فراگير و پيشگامانه به مسائل كشور توجه دارند اما تعهدات و تعلقات حزبي و گروهي، براي يك رسانه سمي مهلك است زيرا كاركرد ارتباط جمعي و آزادي در جمع‌آوري و انتشار اطلاعات را از آن سلب مي‌كند.

دولت موظف به پاسداري از فضاي آزاد و رقابت سازنده مطبوعات براي اطلاع‌رساني جامع و شفاف از رويدادهاي داخلي و خارجي است اما هيچ تعهد يا وظيفه‌اي براي حمايت و پشتيباني مالي و اداري از رسانه‌هاي وابسته به احزاب و گروه‌هاي سياسي ندارد.

مشاور رييس جمهوري همچنين گفت: ارتجاع فكري، عقب‌ماندگي ذهني و رفتاري، از جمله آسيب‌هايي است كه بايد در مطبوعات ريشه‌يابي شود و مي‌توان انتظار داشت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين زمينه دست به كار شده و با برگزاري همايش‌هايي در جمع كارشناسان و متخصصان ارتباطات جمعي، به آسيب‌شناسي مطبوعات بپردازد و راه‌هاي برون رفت از وضع موجود را بيابد.

جوانفكر در اين زمينه ادامه داد: رسانه‌هاي ارتباط جمعي از جمله مطبوعات، به مثابه چشماني بيدار، ناظراني آگاه و هوشيار، گوش‌هايي شنوا و زبان‌هايي گويا براي يك جامعه زنده و با نشاط محسوب مي‌شوند.

رسانه‌هاي با چنين كاركردي، يك حاشيه امنيت بسيار نيرومند براي جامعه به‌وجود مي‌آورند. يعني با وسواس فراوان و احساس مسئوليت، به وظايف خود عمل مي‌كنند و انتظارات حق مردم را در مورد تضمين سلامت دستگاه‌هاي مختلف كشور برآورده مي‌سازند.

اگر در يك جامعه، فرصت‌هاي نابرابر به‌وجود آمد و عده‌اي خاص از فرصت‌هاي ويژه بهره‌مند شدند، اگر بساط فساد اخلاقي، مالي و اداري، گسترده شد، رانت‌خواران و ويژه‌خواران بر منابع عمومي چنگ انداختند، اگر يك اقليت اشرافي در جامعه سر برآورد و انواع گرفتاري‌هاي اخلاقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه رواج پيدا كرد، پيش از همه، بايد سراغ رسانه‌هاي ارتباط جمعي آن جامعه رفت و اصحاب آن را مورد پرسش قرار داد.

در سال‌هاي پس از جنگ در عرصه‌هاي مختلف به پيشرفت‌هاي خوبي دست يافتيم، اما مردم با نابساماني‌ها و مشكلات فراواني هم دست و پنجه نرم كردند. يعني چيزهايي را به دست آورديم اما خيلي چيزها را هم از دست داديم. مطبوعات كجا بودند و چه نقشي ايفا كردند كه افرادي مانند "شهرام جزايري" مانند خوره به جان نظام و مسئولان آن افتادند؟

چه بلايي بر سر رسانه‌ها از جمله مطبوعات به‌عنوان ناظران آگاه و چشمان بيدار جامعه آمد كه كيسه‌هاي رانت خواران از انبان مردم پر شد و صدا از صدا در نيامد.

چرا مطبوعات نتوانستند نقش مثبتي در ريشه‌يابي معضلات اجتماعي و حل آنها ايفا كنند؟ از اين چراها فراوان است و اصحاب مطبوعات براي پاسخگويي بايد در رديف اول سوال‌شوندگان قرار گيرند؟ البته معدودي از روزنامه‌ها به سهم خود كوشيدند نقش سازنده‌اي در سالم‌سازي فضاي زندگي جامعه ايفا كنند اما همه مي‌دانيم با يك يا دو گل بهار نمي‌شود.

جوانفكر گفت: انتظار مي‌رفت ويژگي‌هايي مانند آگاهي‌بخشي، بيدارگري، همه‌جانبه‌نگري، دشمن‌شناسي، مسئوليت شناسي، آرمانخواهي و تعهد به خواسته‌ها و آرزوهاي ملي و انقلابي از خصوصيات بارز و برجسته روزنامه‌هاي نوظهور بويژه در  ۱۰سال اخير باشد اما به تجربه ديديم اين مباني مهم مورد غفلت قرار گرفت.

روزنامه‌هايي به صحنه آمدند كه دشمن، آنها را به‌عنوان يك پايگاه عملياتي مورد استفاده قرار مي‌داد و تلاش براي تخدير جامعه، جايگزين بيدارگري شد و متن رويدادها به فراموشي سپرده شد و حاشيه‌ها برجسته گرديد تا خواب چشم‌ها را سنگين‌تر كند و به‌تدريج آنچه نبايد اتفاق بيفتد، به‌وقوع پيوست.

به هر حال، مستند به آنچه كه سال‌هاي گذشته بر سر كشور آمده، معتقدم بسياري از مطبوعات ما با آنچه از آنها انتظار مي‌رود، فاصله زيادي دارند.

مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري درباره عملكرد روزنامه‌ها درجلب توجه و همچنين اقناع مردم گفت: نگاهي به شمارگان مطبوعات، ميزان توفيق آنان در جلب مخاطب را نشان مي‌دهد.

جوانفكر افزود: اطلاع‌رساني، آگاهي‌بخشي، ابلاغ پيام و خبر، تنوير افكار، هدايت‌گري و مبارزه با جهل و بي‌خبري و نظاير آن، ماموريت اصلي و هدفمند وسايل ارتباط جمعي بويژه در كشوري مانند ايران اسلامي است و اين همان رويكردي است كه انبياي الهي براي رسالت خود بيان كرده‌اند.

بنابراين، مي‌توانيم به تعبيري بگوييم كه گزارشگران، خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات ما در معنا بايد سرگرم انجام يك ماموريت سنگين شبيه آن‌چيزي كه انبياي الهي براي آن مبعوث شدند، باشند.

بديهي است كه وقتي دست‌اندركاران مطبوعات و رسانه‌هاي ارتباط جمعي با اين نگاه به مسئوليت خود توجه كنند، حاصل و نتيجه كار بسيار مثبت و ميزان اثرگذاري آنها فوق‌العاده خواهد بود.

هنگامي كه مديران و دست‌اندركاران رسانه‌هاي ارتباط جمعي از نگاه حرفه‌اي و ارزشي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود فاصله گرفته، در چرخه زد و بندهاي مالي و سياسي گرفتار شوند، مطبوعات به بستري براي تشديد دعواهاي سياسي، رقابت بر سر كسب مناصب قدرت، دامن زدن به دغدغه‌ها و نگراني‌هاي بي‌پايه و اساس، ايجاد تشويش خاطر، القاي ترس، اضطراب و نااميدي به مردم و متاسفانه به طور قهري و طبيعي به پايگاهي براي خدمت به دشمن و اهداف او تبديل مي‌شوند.

چنين روندي مطبوعات را در مسير از دست دادن تدريجي اعتبار خود قرار مي‌دهد زيرا وقتي انصاف، اعتدال، منطق، نيك‌انديشي و خيرخواهي در يك رسانه، جاي خود را به تندروي، تعصب حزبي و گروهي، قدرت‌طلبي، رقابت سياسي، بددلي و بدخواهي بدهد، ديگر نمي‌توان انتظار داشت چنين رسانه‌اي مورد توجه و اعتماد مردم قرار گيرد.

جوانفكر گفت: يكي از نشانه‌هاي مثبت و سازنده در مطبوعات، آگاهي روزافزون نسبت به ضرورت ارتباط با خواننده است. حفظ سلامت جامعه از طريق آگاه ساختن شهروندان و تشويق آنان به مشاركت اجتماعي از جمله اقدام‌هايي است كه حركت رسانه و روزنامه‌نگار را به سمت پيشرفت و اعتلاي جامعه نشان مي‌دهد

جوانفكر مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري گفت: مطبوعات بايد به اين نكته توجه مستمر داشته باشند كه از ديد مردم يك منبع مهم براي كسب اطلاعات صحيح و دقيق محسوب مي‌شوند.

وي افزود: كتمان كردن حقايق و فرار از اطلاع‌رساني درباره واقعيت‌هاي پيش رو يا وارونه‌سازي آنها به دليل تعلقات سياسي و وابستگي‌هاي مالي و اقتصادي، گناهي نابخشودني است و در معنا مجازاتي بيش از جرم خيانت بر آن مترتب مي‌شود.

چگونه ممكن است روزنامه‌اي با استفاده از كمك‌هاي مالي دولت فرصت انتشار پيدا كند و حتي دولت مهم‌ترين مشتري و خريدار توليدات او باشد، اما از نشر اخبار و گزارش‌هاي مربوط به خدمات دولت اجتناب ورزد و حتي همزمان زبان خود را به بي‌حرمتي، توهين و هتاكي نسبت به دولت و مسئولان كشور دراز كند؟

ما از هيچ رسانه‌اي توقع مجيزگويي، تعريف و تمجيد نداريم و اصولا چنين رويكردي را نمي‌پسنديم، اما اطلاع‌رساني شفاف درباره خدمات دولت در بخش‌هاي مختلف را كه اينك در گستره اين كشور پهناور نمود پيدا كرده، يك انتظار بديهي و طبيعي مي‌دانيم.

مطبوعات به همان اندازه كه با سكوت و مماشات خود و فرار از عمل به مسئوليت‌هايشان، به پيدايش ناهنجاري‌هاي اجتماعي كمك مي‌كنند، با سرپوش گذاشتن و منعكس نكردن دستاوردها و پيشرفت ها، در ايجاد سرخوردگي‌هاي اجتماعي و احساس ياس و شكست در جامعه، مسئولند و بايد پاسخگو باشند.

مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري درباره چاره‌انديشي در اين زمينه گفت: اين مشكل به خودي خود قابل حل نيست، زيرا احزاب و گروه‌هاي سياسي همواره در تلاشند از رسانه‌هاي ارتباط جمعي به‌عنوان ابزاري موثر در جهت منافع حزبي و جناحي استفاده كنند و متاسفانه امروز بيش از هر زمان ديگري شاهد چنين گرايشي در تشكل‌هاي سياسي هستيم.

جوانفكر افزود: حل اين مشكل، مستلزم يك سلسله اقدام‌هاي متوالي و شكل‌گيري اراده جمعي است كه نخستين مرحله آن را مي‌توان در تبيين دقيق صورت مساله براي افكار عمومي و خصوصي دانست.

پس از روشنگري و تبيين موضوع، مي‌توان انتظار داشت تدابير جديد قاعده‌مندي و منطقي كردن كمك‌ها و حمايت‌هاي دولت از مطبوعات را اتخاذ كرد.

 

البته بسياري از اين رسانه‌ها از پشتوانه‌هاي مالي مهمي برخوردارند و تصور نمي‌رود كه ارگان‌هاي تبليغاتي احزاب و گروه‌هاي سياسي، با مشكل مالي مواجه باشند.

بديهي است رسانه‌هايي كه اطلاع‌رساني شفاف، نقادي عالمانه و تنوير افكار عمومي بر مبناي تعهد و وفاداري به آرمان‌هاي اسلامي و ملي و ناوابستگي حزبي و گروهي را در دستور كار خود قرار داده‌اند، از حمايت‌ها و كمك‌هاي مالي دولت برخوردار خواهند بود.

مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري كه سال‌ها تجربه رسانه‌اي دارد در مورد برداشت خود كه مطبوعات وابسته به احزاب و گروه‌هاي سياسي نمي‌توانند ايفاگر نقش مثبت و سازنده‌اي در فضاي رسانه‌اي كشور باشند و نقش احتمالي دولت نهم در اين رويكرد نيز اظهار نظر كرد.

جوانفكر ادامه داد: همان‌گونه كه مي‌دانيد دولت نهم برآمده از اراده و تلاش هيچ حزب و گروه سياسي نيست و دكتر احمدي نژاد در انتخابات پشتوانه حزبي خاصي نداشت.

او فقط يك كارنامه موفق اجرايي، همراه با ايده‌ها و آرمان‌هاي روشن مبتني بر ارزش‌هاي اسلام و انقلاب را به مردم عرضه كرد و مردم نيز با تمام وجود و با اميدهاي فراوان، به او اعتماد كردند و سكان مديريت اجرايي كشور را به دست او سپردند.

با وجود وابسته نبودن دولت به احزاب و گروه‌هاي سياسي، رييس جمهوري صريحا اعلام كرده، دولت با فعاليت تشكل‌هاي سياسي هيچ مخالفتي ندارد. اما در پاسخ به چرايي سازنده نبودن نقش مطبوعات حزبي، بايد گفت كه يك دليل اصلي آن به چگونگي شكل‌گيري برخي احزاب و تشكل‌هاي سياسي باز مي‌گردد.

احزاب، بعضا براساس رفاقت چند نفره، اشتراك منافع سياسي و اقتصادي اعضاي يك گروه از صاحبان قدرت يا همكاري مشترك چند نفر براي حفظ جايگاه‌هاي سياسي و انتقال موروثي آن به بستگان و نزديكان شكل مي‌گيرد.

جوانفكر اظهار داشت: چنين تشكل‌هايي حتي داراي كاركرد حزبي معمول و شناخته شده هم نيستند و به همين دليل، عموم مردم با مرامنامه، ديدگاه‌ها، مواضع و برنامه‌هاي آنها آشنايي ندارند.

مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري افزود: به اين معني كه برخي از احزاب و گروه‌هاي سياسي در مقاطع مهم زندگي اجتماعي، يعني آنجا كه بايد با اراده جمعي كشور همراهي، همدلي و همصدايي داشته باشند، سكوت اختيار مي‌كنند و حتي در مواردي، مواضع آنها تضعيف‌كننده و در مخالفت با اراده ملي بوده است. از سوي ديگر، توجه داشته باشيد كه مطبوعات وابسته به احزاب و گروه‌هاي سياسي تابع سياست‌هاي شوراي مركزي حزب مربوطه هستند و به دليل همين وابستگي، حتي قادر به بهره‌مندي از آزادي تضمين شده در نظام جمهوري اسلامي نيستند و خبرنگاران و گزارشگران آنها در نتيجه وابستگي سازماني به حزب مورد نظر، به اجبار از ضرورت‌هاي كار اطلاع‌رساني يعني انصاف، اعتدال، منطق و آزادانديشي فاصله مي‌گيرند. البته احزاب ديرپايي نيز وجود دارند كه با وجود برخي ضعف‌ها و سستي‌ها، هيچ نشانه‌اي از صف‌آرايي در برابر اراده جمعي ملت ايران، از آنها مشاهده نشده است.

جوانفكر درباره دامنه حمايت‌هاي رسانه‌اي از دولت قبلي و مقايسه آن با دولت نهم و ديدگاه دولت كنوني در زمينه برخورداري از پشتيباني‌هاي رسانه‌اي گفت: آقاي "خاتمي"، وزير كنار كشيده فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت آقاي "هاشمي رفسنجاني" بود و هنگامي كه مسئوليت رياست جمهوري را برعهده گرفت، مجموعه‌اي از عوامل همفكر و همراه او كه درعرصه‌هاي سياسي و مطبوعاتي فعال بودند، با وي به صحنه آمدند.

مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري افزود: آنان مراكز مهم اجرايي و پس از آن مراكز تصميم‌گيري مانند مجلس ششم را در اختيار گرفتند. اين مجموعه از عناصري تركيب شده بود كه عمدتا درحوزه سخنوري، نوشتن و طرح‌ريزي‌هاي سياسي فعال بودند.

جوانفكر ادامه داد: مواضع و اقدام‌هاي آنها، فضاي آرام كشور را به‌سرعت متلاطم و نا آرام كرد و آنچه نبايد مي‌شد، شد. اما در انتخابات سوم تيرماه سال گذشته، دكتر احمدي‌نژاد نه با يك عقبه سياسي و مطبوعاتي بلكه با پشتوانه‌اي از خدمات درخشان اجرايي در عرصه پيچيده‌اي مانند مديريت شهري به صحنه آمد.

شايد بتوان گفت كه مردم به ستوه آمده از حرف‌ها و نظريه‌پردازي‌هاي بي‌حاصل و رويكردها و عملكردهاي تنش‌زا در عرصه مديريت اجرايي كشور، به سمت كسي رو كردند كه مرد عمل، كار و خدمت مي‌ديدند و ديديم كه او را از ميان حجم سنگيني از تبليغات مسموم برگزيدند. بنابراين، توجه داشته باشيد كه دكتر احمدي‌نژاد در شرايطي به رياست جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد كه روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در يك حركت سازماندهي شده، بشدت كوشيدند چهره وي را در داخل و خارج از كشور تخريب كرده و مانع پيروزي او شوند.

جوانفكر درباره اينكه چرا دولت نهم به روش دولت خاتمي در پي‌ريزي و سازماندهي يك شبكه به‌هم پيوسته رسانه‌اي، متوسل نمي‌شود، گفت: ما از برخي دولت‌هاي گذشته به دليل ورود به عرصه حزب بازي و سازماندهي گروه‌هاي خاص سياسي و به تبع آن راه‌اندازي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي با استفاده از منابع عمومي انتقاد مي‌كنيم و معتقديم كه مردم، كشور و انقلاب متحمل خسارت‌هاي سنگيني از اين رويكردها در نظام اجرايي كشور شده‌اند.

وي افزود: بنابراين، چگونه مي‌توانيم به روشي متوسل شويم كه منتقد آن هستيم. بسياري از فرصت سوزي‌ها، نتيجه همين رويكرد بوده است. متاسفانه، برخي فرصت‌هايي كه بايد براي برنامه‌ريزي عالمانه، دلسوزانه و خدمت مفيد و موثر به كشور و مردم مورد استفاده قرار مي‌گرفت، صرف رقابت‌هاي سياسي و حزبي شد و ديديم كه چه خسارت‌هايي، بر جامعه اسلامي ايران تحميل گرديد.

در  ۱۸ماه گذشته، دولت نهم در برابر هجمه‌هاي سنگين تبليغاتي سازماندهي شده از سوي رسانه‌هاي حزبي و زنجيره‌اي قرار داشته و آسيب‌هاي آن نيز بيش از هر كس متوجه مردم بوده است.

با اين همه، دولت نهم از خود صبوري، متانت و مدارا نشان داده و هيچ اقدامي براي محدود كردن فضاي رسانه‌اي كشور به عمل نياورده و بيش از خود روزنامه‌ها، از حريم آزادي مطبوعات پاسداري كرده است.

مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري درباره آثار عملكرد چنين رسانه‌هايي گفت: در دولت گذشته، جمع محدودي از عناصر برخوردار از توانمندي‌هاي سياسي، اطلاعاتي و تبليغاتي، سرنخ فضاسازي‌هاي رسانه‌اي را در اختيار داشتند و با طرح موضوعات خاص در سطوح رسانه‌اي، جو جامعه را به سمت و سوي دلخواه خود مي‌كشاندند.

جوانفكر افزود: اين افراد جريان ساز، با بهره‌گيري ازظرفيت‌هاي ايجاد شده در عرصه ارتباطات جمعي، هر روز بر تجارب، تبحر و زبدگي خود در ساماندهي و هدايت افكار عمومي و خصوصي افزودند و اينك نيز يك ستاد حرفه‌اي سرگرم طراحي‌هاي مختلف تبليغاتي و سياسي براي تضعيف دولت، رييس جمهوري و بسترسازي براي بازگشت مجدد به عرصه مديريت سياسي كشور هستند.

مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه يك گروه خاص و حرفه‌اي، سرگرم طراحي‌هاي جهت‌دار عليه دولت است، گفت: البته اين صرفا يك ادعا نيست، بلكه واقعيت‌هاي پيش‌رو به روشني آن را نشان مي‌دهد.

جوانفكر افزود: آنها در دوره گذشته با طراحي‌هاي سياسي و تبليغاتي، كوشيدند برخي از رقبا و مدعيان را تحت نفوذ و انقياد سياسي خويش درآورند و امروز شاهديم همان تريبون‌ها، صداي فردي را كه در جهت تضعيف و تخريب شخصيت او تلاش مجدانه‌اي به‌عمل آوردند، با شور و حرارت زياد واتاب مي‌دهند. اين تريبون‌ها با هماهنگي و همصدايي معني‌دار، دولت نهم را هدف فشار سنگين و مستمر تبليغاتي قرار داده‌اند كه آثار عملي و زيانبار آن براي جامعه در عرصه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد و سياست نيز قابل مشاهده است. اين عناصر در تحريف و قلب واقعيت‌ها از خود تبحر خاصي نشان مي‌دهند. آنها نقاط مثبت و قوت دولت نهم را به شكل هنرمندانه و البته كين‌ورزانه وارونه مي‌كنند. باورسازي براي ديگران و دستكاري افكار خصوصي و عمومي براي هماهنگ كردن رفتارها با اهداف مورد نظر، از جمله روش‌هايي است كه آنها اجرا مي‌كنند تا جبهه‌هاي تازه‌اي در درون جامعه، حتي از درون نيروهاي وفادار، در برابر دولت گشوده شود. همچنين بگونه‌اي عمل مي‌كنند كه در برخي از موارد، پاسخگويي و مقابله با آنها دشوار مي‌نمايد. معتقدم، قرار دادن چهره‌هاي موجه اصولگرا در صف موضع‌گيري و تقابل با دولت، يك جنبه از ترفندهاي آنها بوده و به‌تدريج با گستراندن عرصه تنازعات سياسي، عوامل مستقيم خود را كه پيشتر به دليل سوء‌سابقه، شهامت و جرات حضور در صحنه مقابله با دولت را نداشتند، وارد معركه مي‌كنند.

جوانفكر درباره ديدگاه خود نسبت به اهداف پنهان جهت‌گيري اين دسته از رسانه‌ها گفت: طيف جريان‌ساز، رسانه‌هاي حزبي و گروهي همفكر را براي انجام عمليات رواني و تخريبي در مسير حركت دولت، هماهنگ و همساز مي‌كند.

وي افزود: براي آنها نيز اصلا اهميتي ندارد كه جوسازي‌ها، تبليغات هدايت‌شده و وارونه‌نمايي واقعيت‌ها چه آثار زيانبار مادي و معنوي را براي جامعه و كشور به همراه دارد.

آنان مسئوليت همه چيز را متوجه مفهومي به نام دولت مي‌كنند و اين حق را براي خود قائل مي‌شوند كه رييس جمهوري را در معرض انواع تهاجم‌هاي اهانت‌آميز و تخريب‌كننده قرار دهند و در همان حال به مظلوم‌نمايي پرداخته و فرياد بي‌پايه و اساس خود رااز دست هواداران دولت، بلند مي‌كنند و به طرح ادعاهاي موهومي مانند اقدام‌هاي تخريبي عليه شخصيت‌هاي مورد نظر خود مي‌پردازند.

جوانفكر درباره عملكرد اين افراد گفت: آنها هرگونه توهين و تخريب عليه دولت و رييس جمهوري مباح مي‌دانند و با جوسازي، امكان طرح هر سخن انتقادي نسبت به عناصر برجسته خود را از بين مي‌برند كه اين ترفند نيز برگرفته از تخصص آنها در اجرا و هدايت عمليات رواني عليه دولت است.

جوانفكر مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري در پاسخ به اين پرسش كه اگر ديدگاه شما درباره جريان‌سازان ضد دولتي درست باشد، دولت بايد چه اقدامي انجام دهد گفت: بيش از هر چيز بر اهميت و ضرورت روشنگري و افشاي ماهيت اين جريان و عناصر شكل‌دهنده و اثرگذار آن تاكيد مي‌كنم.

جوانفكر افزود: آگاهان و صاحب‌نظران فرهنگي و سياسي مي‌توانند ماهيت طرحها و توطئه‌هاي آنان عليه دولت را براي مردم افشا كنند. آنها تصور مي‌كنند مردم متوجه دست‌هاي پشت صحنه نيستند و به همين دليل، در برخي موارد، با بي‌پروايي و گستاخي حيرت‌آوري عمل مي‌كنند.

اين آگاهي همچنين سبب واكسينه شدن افكار عمومي و هوشياري نيروهاي دلسوز جامعه در برابر ترفندهاي حرفه‌اي جريان‌سازان مي‌شود. البته تهديدهاي امنيتي ناشي از اقدام‌هاي آنها نيز مساله مهمي است كه بايد با جديت پيگيري شود.

بديهي است در حاليكه دولت نهم با استفاده از همه ظرفيت‌هاي خود، سرگرم انجام جهاد بزرگ خدمت‌رساني به مردم در داخل و مجاهدتي هوشمندانه براي تحقق اهداف ملي در بيرون از مرزهاست، چگونه مي‌توان تحمل كرد كه يك جمع زياده‌خواه و قدرت‌طلب با رفتارهاي غيرقابل توجيه، در مسير حركت ملت سنگ‌اندازي و آتش‌افروزي كند و نسلهاي آينده نيز حتما ما را به خاطر اين بردباري، نخواهند ستود.

مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري درباره ريشه آنچه كه حرمت‌شكني نسبت به مقام‌هاي نظام ناميده شده و انتقادهايي كه مطرح مي‌شود، گفت: بي‌احترامي و حرمت شكني نسبت به هرفردي از آحاد جامعه، بويژه وقتي در سطوحي مانند رسانه‌هاي ارتباط جمعي صورت گيرد، قبيح و مردود است و ما آن را از سوي هركس كه انجام شود محكوم مي‌كنيم.

جوانفكر افزود: اما توجه داشته باشيد كه برخي افراد و جريان‌هاي سياسي، بي‌احترامي، توهين و هتاكي به ديگران را مباح دانسته و با استناد به منطق انتقاد از چنين رفتاري دفاع مي‌كنند و هنگامي كه خود هدف چنين انتقادي قرار گيرند بشدت بر مي‌آشوبند و آن را مانند حرمت‌شكني از مقامات نظام قلمدا

/ 0 نظر / 29 بازدید