خبر۲۲

نماينده كارگران شهرستان نيشابور گفت‌‏: بيش از 80 كارگر شركت توليدي "نوشين صنعت" نيشابور بيش از 4 ماه است حقوق دريافت نكرده‌‏اند، اين كارگران بيش از يك سال است كه بيكار و سرگردانند.

محمد عمارلوافزود: در پي تعطيلي اين واحد توليدي نوشابه گازدار، تعداد كارگران به كمتر از 10 نفر تقليل يافته و بدهي 40 ميليون توماني شركت به كارگران هنوز پرداخت نشده است.

 وي با اشاره به اينكه كمبود نقدينگي و سوءمديريت، عامل اصلي ركود توليد, مشكلات مادي و تعطيلي كارخانه بوده‌‏است، اظهار داشت‌‏: با توجه به اقدامات صورت گرفته نسبت به فروش كارخانه و يا خريد سهام آن, احتمال مي‌‏رود تا با رفع مشكلات مالي كارخانه، كارگران دوباره كار خود را از سر گيرند.

وزير صنايع و معادن: رشد صنعتي در خراسان رضوي الگوي مناسبي در كشور است

وزير صنايع و معادن گفت: تركيب رشد صنعتي در اين استان الگوي مناسبي براي ساير نقاط كشور است.

عليرضا طهماسبي شنبه شب در آيين آغاز به كار چند طرح صنعتي استان خراسان رضوي در مشهد افزود: با وجود محدوديتهاي عديده، هم‌اكنون در اين استان چهار هزار و  ۳۵۰واحد صنعتي فعال وجود دارد كه به اين ترتيب خراسان رضوي از حيث رشد صنعتي در رتبه چهارم كشوري است.

وي ويژگي صنايع خراسان رضوي را تكيه بر بخش خصوصي ذكر كرد و افزود:به همين خاطر صنايع خراسان رضوي از لحاظ دريافت تسهيلات بانكي رتبه دوم كشور را با رقمي حدود  ۲۵۰ميليارد تومان داراست.

طهماسبي در آيين آغاز به كار رسمي نخستين خوشه صنعتي (چند واحد صنعتي كه در كنار هم با يكديگر فعاليت مي‌كنند)پليمر كشور در شهرك صنعتي مشهد افزود: خراسان رضوي پايه‌گذار خوشه‌هاي صنعتي در كشور است كه مي‌تواند الگوي مناسبي براي توسعه ، در ساير نقاط كشور باشد.

استاندار خراسان رضوي نيز در اين مراسم گفت:آنچه در صنعت اين استان مشاهده مي‌شود علاوه بر سرمايه‌گذاري ، ارايه خلاقيت و سليقه است.

محمد جواد محمدي زاده افزود: اين يك ويژگي منحصر به فرد صنايع استان است كه با دانش به روز خود تكنولوژي خارجي را بومي و براي هموطنان خود ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري مولد كرده‌است.

معاون صنايع كوچك شركت شهركهاي صمنعتي كشور نيز در اين مراسم گفت:هم اكنون  ۱۵خوشه صنعتي در سطح كشور در دست مطالعه قرار دارند.

احمد كاوياني افزود:  ۱۱۹استعداد صنعتي كوچك نيز در مرحله شناسايي قرار گرفته‌اند.

وي بيان كرد: هم اكنون نخستين دوره آموزشي را براي مديران خوشه‌هاي صنعتي راه‌اندازي كرده‌ايم تا از اين طريق زمينه جذب سرمايه‌هاي كوچك را فراهم كنيم.

كارگزار خوشه صنعتي" دوريكا " نيز در اين مراسم گفت:در اين واحد صنعتي  ۲۳شركت توليدي و هفت شركت خدماتي با اشتغال زايي افزون بر يك هزار نفر فعاليت مي‌كنند.

سيد احسان ميرعاقل افزود: با توجه تمايل دولت به سرمايه‌گذاري در واحد هاي توليدي زود بازده، بهتر است اين صنايع كه هر كدام از آنها با اعتباري بيش از  ۳/۵تا پنج ميليون تومان فعاليت خود را آغاز كرده‌اند مورد حمايت دولت قرار بگيرند.

واحد توليدي سپيد جام توس (توليدكننده ظروف پيركس) يكي ديگر از واحد هاي توليدي بود كه مورد بازديد وزير صنايع و معادن قرار گرفت.

سيد حسين كاظمي مديرعامل اين كارخانه گفت:ظرفيت توليد اين شركت  ۲۲هزار و  ۵۰۰تن در سال است.

وي كل سرمايه‌گذاري انجام شده در اين واحد توليدي را  ۹۶۵ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: اين واحد توليدي براي  ۱۲۰۰نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد كرده است.

در ادامه اين بازديد، مراسم كلنگ زني پروژه ظروف شيشه‌اي بسته‌بندي سبك در مجموعه توليدي سپيد جام توس توسط وزير صنايع انجام شد.

اين واحد توليدي كه تا  ۱۸ماه ديگر به بهره برداري خواهد رسيد قادر است براي  ۳۴۷نفر شغل ايجاد كند.

سرمايه‌گذاري ريالي اين واحد توليدي  ۱۲۰ميليارد ريال و سرمايه‌گذاري ارزي آن  ۱۸ميليون يورو است.

در ادامه اين مراسم، طرح توسعه شركت بين‌الملل نوين زعفران مورد بازديد وزير صنايع قرار گرفت.

علي شريعتي مقدم مدير عامل اين شركت گفت:اين مركز بزرگترين مجتمع تحقيقاتي توليدي و صادراتي در جهان است كه با سرمايه‌گذاري بالغ بر ۵۷ ميليارد ريال براي  ۲۰۰نفر به صورت دايمي و  ۶۰۰نفر به صورت فصلي و يك هزار نفر به صورت جانبي و غير مستقيم شغل ايجاد كرده است.

وي ظرفيت توليد اين واحد صنعتي را تا سقف  ۳۵۰تن در سال ذكر كرد و افزود: اميدوار هستيم با حمايتهاي دولت بتوانيم كل زعفران ايراني را با نام و بسته‌بندي ايراني صادر كنيم.

يك مسوول: بيش از  ۱۰هزار اثر تاريخي در خراسان رضوي وجود دارد

رييس سازمان صنايع دستي و ميراث فرهنگي خراسان رضوي گفت: بيش از ۱۰ هزار اثر تاريخي در اين استان وجود دارد.

ابوالفضل مكرمي فر روز شنبه در حاشيه آيين آغاز به كار موزه مردم شناسي گناباد در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود:هم اكنون  ۱۷۰۰اثر تاريخي خراسان رضوي در ليست آثار ملي كشور به ثبت رسيده و پرونده ۱۷۶ اثر نيز براي ثبت آماده شده‌است.

وي اضافه كرد:امسال  ۳۰ميليارد ريال صرف مرمت و بهسازي آثار تاريخي استان خراسان رضوي شده است.

او گفت: در  ۱۰ماهه امسال  ۶۵۷هزار گردشگر وارد خراسان رضوي شده‌اند كه از اين تعداد،  ۸۷درصد از كشورهاي مسلمان و حاشيه خليج فارس و  ۲۲درصد از اروپا و آسياي ميانه بوده‌اند.

وي بيان كرد: از ابتداي امسال يك ميليون و  ۵۰۰هزار نفر گردشگر وارد كشور شده است كه  ۷۱درصد از اين ميزان، گردشگران خراسان رضوي هستند.

او گفت:هر گردشگر به طور متوسط بين  ۳۵۰تا  ۵۰۰دلار براي كشور ارزآوري دارد و به ازاي هر گردشگر شش شغل ايجاد مي‌شود.

وي اضافه كرد: هم‌اكنون خراسان رضوي با داشتن  ۲۷موزه،از نظر دارا بودن موزه‌ها مقام دوم كشور را داراست و يك دهم موزه‌هاي كشور را در خود جاي داده است.

او از به بهره‌برداري رسيدن موزه بزرگ استان خراسان رضوي در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت :اين موزه با  ۸۵ميليارد ريال اعتبار،  ۱۷هزار متر مربع زيربنا،  ۱۱طبقه و  ۳۶متر ارتفاع هم اكنون  ۳۲درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

وي افزود:اولين موزه سرباز كشور نيز در شهرستان درگز در سال  ۸۶آغاز به كار مي‌كند و با تسريع روند ساخت موزه‌ها در استان خراسان رضوي اميد است كه بتوانيم از لحاظ دارا بودن تعداد موزه در كشور به مقام نخست برسيم.

سومين موزه مردم شناسي خراسان رضوي در شهرستان گناباد روز شنبه در مراسمي آغاز به كار كرد.

رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گناباد در آيين آغاز به كار اين موزه گفت: هدف از راه اندازي اين موزه آشنايي نسل جوان با نحوه زندگي پيشينيان است.

عليرضا شناسايي افزود: با توجه به اينكه چگونگي زندگي مردمان امروز در گذر زمان و با ورود تكنولوژي نوين دستخوش تغيير شده برآن شديم تا در اين موزه، گذشته را براي نسل امروز به تصوير بكشيم.

وي اظهار داشت: در اين موزه چگونگي نمد مالي، عطاري و ساخت گياهان دارويي، پارچه بافي، آهنگري، قالي بافي، سفالگري و ساخت قنات و خانه سنتي به نمايش درآمده است.

او ادامه داد: همچنين دراين موزه لباس مردان قديم گناباد مانند جليقه، قبا، لباده، خرقه، كلاه نمدي كرك و انواع كفشهاي گيوه، ساده، روشناوندي و بيمرغي در معرض ديد قرار گرفته است.

وي افزود: لباسهاي قديمي در عين سادگي داراي تنوع و منطبق بر اصول اسلامي و فرهنگي بوده است.

رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گناباد افزود:در گذشته بافت وسايل مورد نياز مردم توسط خودشان صورت مي‌گرفت و تا چند سال پيش هر وقت خانه‌اي ساخته مي‌شد حتما يكي از اركان آن كارگاه بافندگي بود كه متاسفانه اين كارگاه هم اكنون به فراموشي سپرده شده است.

شناسايي گفت:اين كارگاه بافندگي علاوه بر اينكه نياز خود خانواده را برآورده مي‌كرد ممر درآمدي نيز بود كه هم اكنون از نقشه منازل حذف شده و ما در موزه مردم شناسي با قرار دادن اين بخش به دنبال آشنايي جوانان با اين هنر زيبا هستيم.

وي اضافه كرد: طراحي و ساخت خانه قديمي با همه امكانات سنتي آن از ديگر بخشهاي اين موزه است كه البته بخشي از اين وسايل هنوز در برخي از مناطق روستايي به فراموشي سپرده نشده و از آنها استفاده مي‌شود.

وي گفت: براي راه‌اندازي اين موزه بيش از۳۰۰ميليون ريال از محل اعتبارات سفر هيات دولت به استان خراسان رضوي هزينه شده است.

شهرستان گناباد با بيش از  ۲۰۰اثر تاريخي در  ۲۷۰كيلومتري جنوب مشهد واقع شده است.

رييس دانشگاه فردوسي مشهد:

دانشگاه فردوسي مشهد با 7 ميليارد تومان كسري بودجه روبرو است

رييس دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به كمبود بودجه دانشگاه‌‏ها, گفت: دانشگاه فردوسي مشهد در ترم دوم سال تحصيلي 86 - 85 با 7 ميليارد تومان كسري اعتبار در بودجه جاري دانشگاه روبرو است.

دكتر عليرضا عاشوري, رييس دانشگاه فردوسي مشهد, در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, افزود: با توجه به كسري بودجه موجود، سال آينده نيز با كسري بودجه مواجه خواهيم بود.

وي تصريح كرد: دانشگاه، علاوه بر هزينه‌‏هاي جاري در هزينه‌‏هاي عمراني نيز با كمبود بودجه روبرو است، به طوري كه با وجود كمبود كتابخانه مركزي, مسجد و آمفي‌‏تئاتر هنوز نتوانسته اين مكان‌‏هاي مورد نياز دانشگاه را احداث كند.

رييس دانشگاه فردوسي مشهد افزود: در بازديدي كه رييس‌‏جمهور از دانشگاه فردوسي مشهد داشتند، مقرر شد كه بودجه‌‏اي براي ساخت كتابخانه, مسجد و آمفي‌‏تئاتر لحاظ شود كه اميدواريم با اختصاص اين بودجه، بتوانيم احداث پروژه‌‏هاي مذكور را آغاز كنيم.

دبير اجرايي خانه کارگر خراسان رضوي :

افزايش قيمت اجناس ضروري با افزايش دستمزد تناسب ندارد

دبير اجرايي خانه كارگر استان خراسان رضوي گفت‌‏: افزايش قيمت اجناس ضروري مورد نياز كارگران از جمله كالاهاي خوراكي و مسكن، با افزايش دستمزد كارگران تناسب ندارد.

"سيدحسين رسولي"، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, تورم 12 درصدي اعلام شده از سوي مراجع دولتي را غير واقعي دانست و گفت‌‏: قيمت بسياري از كالاها نسبت به 6 ماه گذشته، بيش از50 درصد رشد داشته‌‏است.

وي با اشاره به اينكه 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است، گفت‌‏: به همين دليل دولت مخالف افزايش دستمزد كارگران است.

او با تاكيد بر اينكه برخي از نمايندگان كارگري كه در انتخابات كانون عالي شوراها انتخاب شده‌‏اند، مديون وزارت‌‏كار بودند، گفت‌‏: نسبت به نحوه و ميزان افزايش دستمزد كارگران، براي سال آينده نگراني‌‏هاي جدي وجود دارد.

اين مقام كارگري افزود: نمايندگان منصوب وزارت كار توانايي دفاع از منافع صنفي كارگران را نخواهند داشت.

رسولي گفت: در حال حاضر وزارت كار نقش جامعه كارگري و كارفرمايي در 3 جانبه گرايي را ناديده گرفته و سياست يك جانبه گرايي را اصل قرار داده است.

دبير اجرايي خانه كارگر استان خراسان رضوي، حداقل مزد 250 هزار توماني را براي سال آينده عاقلانه دانست و گفت‌‏: اميدوارم نمايندگان كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي كار با دستمزد دو گانه مخالفت كرده و مانع تحميل نظرات وزيركار در خصوص

/ 0 نظر / 18 بازدید