تولد وزارتخانه ای بانام جهاد سازندگی

نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 دوران ظهور نهادها و سازمان های جدیدی بود که هر کدام رفع بخشی از کمبودهای جامعه را بر عهده گرفتند. جهادسازندگی نیز از این نوع نهادها بود که با توجه به ضرورت انجام اقدامات سریع در راستای محرومیت زدائی و افزایش تولیدات کشاورزی وتوسعه و عمران روستاها در 27 خرداد ماه 1358 با فرمان رهبر کبیر انقلاب به وجود آمد.این نهاد با شروع جنگ تحمیلی، پوشش فنی و عمرانی جبهه ها را نیز به عهده گرفت.

خدمات چشم گیر جهادسازندگی در زمینه های مختلف و مشکل جایگاهی آن از منظر قانونی عاملی شد تا نمایندگان نخستین مجلس قانونگذاری پس از انقلاب در هشت آذر 1362 قانون تشکیل وزرات جهاد سازندگی را تصویب کنند.‌این قانون در سه فصل ، ۱۱ ماده و ۵ تبصره به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و پس از گذشت  ۱۰ روز از سوی شورای نگهبان نیز تأیید شد تا نهاد انقلابی جهاد سازندگی وزارت شود.در‌ ماده نخست این قانون  حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی واجتماعی روستاها و مناطق عشایری،ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت والای انسانی روستائیان و بسیج اقشار مردم جهت سازندگی روستاها اهداف تشکیل وزارت  جهاد سازندگی عنوان شده بود.

بر اساس ماده چهار این قانون نیز کلیه وظایف عمران روستایی وزارت کشاورزی و عمران روستایی مندرج در قانون"‌تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی وتجدید سازمان کشاورزی کشور"مصوب 1356.3.1 مجلس شورای ملی سابق به جهاد سازندگی واگذار شد.همچنین بر اساس تبصره همین ماده قانونی سازمان امور عشایر با تمام امکانات از وزارت کشاورزی منتزع و به جهاد سازندگی پیوست. البته مجلسیان به همین نیز اکتفا نکرده و دومین گروه از ساکنان خانه ملت در ۳۰ شهریور سال 1366 اداره شیلات کشور را نیز به وزارت جهاد واگذار کردند. اما این پایان کار نبود زیرا نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که در میان آنها تعداد قابل توجهی از جهادگران سابق حضور داشتند در  تاریخ ۶ دی ۱۳۷۹ لایحه ایب را تایید کردند که برپایه آن دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی به منظور حذف موازی کاری ها با هم ادغام و وزارت جدید جهاد کشاورزی ایجاد شد.

ناگفته نماند که دراین روز دو قانون مورد توجه دیگر نیز از سوی مجلسیان به تصویب رسیده است. نخست نمایندگان ششمین مجلس شورای ملی در این روز اجازه طبع مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس را صادر کردند و دیگر اینکه اعضای یازدهمین مجلس پس از مشروطه با تصویب ماده واحده ای در این روز فوزیه همسر مصری پهلوی دوم را ایرانی محسوب کردند.

/ 0 نظر / 15 بازدید