خانه تكاني‌هاي شب عيد، در آميختن سنت با شريعت

ايرانيان باستان بر اين باور بودند كه نوروز پايان كار خلقت شش مرحله‌اي خداوند است و ايزد پاك در اين روز به استراحت مي‌پردازد.

ايرانيان امروز نيز بااحترام و اعتقاد به‌اين سنت پيشين، روزهاي پاياني سال را با خانه تكاني و زدودن گرد و غبار كهنه به اميد استقبال از سال نو سپري مي‌كنند.

هر چند اين روزها،در ميان آسمان خراش‌ها و برج‌هاي بلند و در فضاي دنياي صنعتي از خانه تكاني سنتي،گستردن فرش‌ها در ميان كوچه و شستن آنها به صورت دسته جمعي خبري نيست،اما هنوز در جاي جاي اين ديار، همراه با بوي تازگي و نو شدن خانه‌ها، بوي بهار نيز به مشام مي‌رسد. گذري بر كوچه و خيابان‌هاي گوشه و كنار اين مرز و بوم و نگاهي بر فرش، گليم و ملحفه‌هاي آويخته از ديوار خانه‌ها در هواي دلپذير اسفندماه،نشان از آراستن خانه‌هابراي ميزباني نوروز دارد. ايرانيان براين باورند كه براي برپايي هرچه بهتر آيين نوروز بايد علاوه بر اينكه خانه‌ها را از ناپاكي شست و رنگ و جلاي لطافت به آن بخشيد، قلبها را نيز از عداوت و كينه شست و شو داد.

در دين اسلام نيز در مورد اهميت پاكيزگي و نظافت،دستورات فراواني ارايه شده است و بر همين اساس ، ماه پاياني هر سال براي ايرانيان ماه نو شدن و پاكيزگي است. مردم ايران داراي فرهنگي غني هستند و دليل آن زنده بودن آيين‌ها و آداب و رسوم سنتي در ساليان بسيار طولاني است. مردم با خانه تكاني در روزهاي پاياني سال هرگونه زشتي، پليدي، كينه و آلودگي را از دلها زدوده و زمينه را براي قدوم پاك بهار و اين رستاخيز طبيعت فراهم مي‌كنند. همه ايرانيان بنا بر احترام به اين سنت ديرين، خانه‌هاي خود را از هرگونه گرد و غبار زدوده و با دلهايي پاك به استقبال حلول سال نو مي‌روند. ايرانيان تنها ملتي هستند كه‌آداب و رسوم گذشتگان ريشه در اعتقادات پاك مذهبي آنان دارد و راز ماندگاري آن نيز در اين حقيقت است. ايرانيان باستان در ايام نوروز اعتقادات خاصي داشتند، كه با ورود دين اسلام به اين سرزمين با اعتقادات اسلامي در آميخت و تا امروز زنده نگاه داشته شد. خانه‌تكاني از سنت‌هاي نيكوي ايرانيان است كه اسلام نيز بر آن تاكيد فراوان دارد. خانه تكاني از عوامل همبستگي اجتماعي ايرانيان است زيرا مشاركت همه افراد خانواده را مي‌طلبد. جمع شدن افراد خانواده براي پاكيزه كردن خانه باعث زدودن زنگار از دلها نيز مي‌شود و صفا و صميمت خانوادگي را افزايش مي‌دهد. 

/ 0 نظر / 24 بازدید