خبر۱

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص گفت:ما براي رسيدن به پيشرفت علمي نيازمند نيروهاي متخصص از نظر كمي و كيفي هستيم. عباسعلي رستمي با اشاره به‌جايگاه مهم و اساسي تحقيقات در كشور اظهار داشت: ما در حوزه تحقيقات نيازمند يك مديريت صحيح هستيم تا بتوانيم با يك عزم ملي اين بخش را در كشور نهادينه كنيم. نماينده مردم قوچان در مجلس با بيان اين كه بايد از نخبگان و نيروهاي متخصص پشتيباني كرد، گفت : آموزش در كشور بايد مبناي محقق پروري و پژوهش محوري باشد. او گفت : در دانشگاهها بايد به‌كيفيت آموزش توجه كرد و در انتخاب مديران در تمامي رده‌ها نگاه ضابطه‌مند و تخصصي جايگزين نگاه سليقه‌اي شود. به اعتقاد وي بايد از الگوهاي موفق ديگر كشورها كه سهم بيشتري در توليد علم دارند ، الگو برداري و از روشهاي موثر آنان در كشور بهره برد. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت : همچنين در شرايط فعلي نيازمند برنامه‌ريزي ،مديريت و اولويت بندي در امر پژوهش در سطح ملي هستيم.

رستمي گفت : كافي بودن يا نبودن بودجه پژوهشي كشور در جاي خود اهميت دارد اما نحوه هزينه بودجه پژوهشي ، نظارت و سياستگذاري صحيح در نحوه جذب صحيح آن از اهميت بيشتري برخوردار است. نماينده مردم قوچان در مجلس شوراي اسلامي گفت:طبق بررسي‌هاي انجام شده ، مشخص گرديده كه بودجه‌هاي پژوهشي اختصاص يافته بجاي هزينه در زمينه‌هاي پژوهشي،در هزينه‌هاي جاري و عمراني صرف مي‌شود و هيچگونه نظارت و سياست گذاري در اين رابطه وجود ندارد. او اظهار داشت : همچنين مشخص شد علي رغم اختصاص بودجه پژوهشي مناسب به مراكز تحقيقاتي، شاهد خروجي مطلوب و قابل توجهي در اين رابطه نبوده‌ايم.

رستمي افزود: با تفاسير فوق رسيدگي به كاهش بودجه‌هاي پژوهشي در بودجه سال ۱۳۸۵و اصرار بر افزايش آن در مرحله بعدي قرار مي‌گيرد. وي با تاكيد بر اينكه چگونگي صرف بودجه‌هاي پژوهشي از اهميت بالايي برخوردار است، گفت: بايد نگاه جديدي به عرصه پژوهش و ضرورت‌هاي وجود آن در كشور داشته باشيم. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: سهم ما از توليد علم كه مولود پژوهش است ۷۴صدم درصد است در حالي كه در برخي كشورها اين ميزان به پنج تا شش درصد و در منطقه خاورميانه نيز حدود چهار درصد است. او اظهارداشت: علت كمي سهم ما از توليد علم ناشي از مبهم بودن نحوه صرف بودجه‌هاي پژوهشي و عدم سياستگذاري صحيح در مراكز پژوهشي كشور است. رستمي گفت: به‌اعتقاد من در زمينه پژوهش بايد مديريت، نظارت، سياستگذاري و اولويت بندي مشخصي وجود داشته باشد. وي با بيان اينكه تعيين محوري مشخص براي انجام كارهاي پژوهشي نيز در مرحله بعدي قرار دارد، افزود: اين امر نيازمند نياز سنجي وسيع در سطح كشور براي تشخيص محورهاي مشخص پژوهشي است. رستمي تاكيد كرد : پژوهش نيازمند ابزار است لذا بايد مشخص شود كه چه ميزان از بودجه پژوهشي در ارتباط با ابزار هزينه مي‌شود. وي بابيان اينكه پژوهشگر خبره و كار آزموده از جمله ديگر نيازها در امر پژوهش است ، گفت: با توجه به حضور افراد خلاق و كاردان در امر پژوهش كه اغلب در خارج از دانشگاهها و در بخش‌هاي خصوصي هستند تا كنون تلاش قابل توجهي در راستاي شناسايي آنان صورت نگرفته است. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: تا زماني كه برنامه ريزي مشخص، مديريت و سياستگذاري صحيح‌در راستاي شناسايي محققان خبره صورت نگيرد، افزايش بودجه پژوهشي دركشور اثري نخواهد داشت. وي اظهارداشت : گره‌هاي موجود در امر پژوهش كشور را بايد از طريق نظرخواهي و هم فكري با اهل نظر و پژوهشگران قديمي در سطح كشور باز كرد.

 

يكي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي‌اسلامي تاكيد كرد: پژوهش و تحقيقات مبناي اصلي جهش و پيشرفت علمي كشور است . علي سرافراز يزدي گفت: پژوهش و پژوهشگر در پيشرفت و توسعه كشور در كليه زمينه‌ها نقش مهم و تعيين‌كننده اي دارند. نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي گفت: در اين راستا براي تحقق برنامه‌ها و اهداف موجود در سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه بايد اهميتي بيش از پيش به اين بخش داد.

او با بيان اينكه طبق برنامه چهارساله بايد درآمد ناخالص ملي از پژوهش و تحقيقات در كشور ۱/۴تا دو درصد باشد ، گفت:هم اينك اين رقم حدود ۴۸ دهم درصد است . وي افزود: متاسفانه بودجه تخصيص يافته به‌بخش پژوهش و تحقيقات طي پارسال و امسال بسيار كمتر از ميزان لازم و مورد نياز بوده است. سرافراز با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري به افزايش سهم درآمد ناخالص ملي از محل پژوهش و تحقيقات به دو درصد تا آخر اجراي برنامه چهارم توسعه، گفت: اين امر حاكي از اهميت مبحث پژوهش در كشور و ضرورت پيشرفت و جهش علمي كشور است. او افزود: براي توسعه و پيشرفت مباحثي مانند فناوري هسته‌اي ، شبيه سازي ، نانو تكنولوژي و غيره تحقيقات و پژوهش ، مبنايي اساسي است . وي اظهار داشت : اين امر نشان از اين دارد كه براي حضور فعال در عرصه جهاني نيازمند بودجه‌هاي قابل ملاحظه‌اي هستيم كه به بخش‌هاي پژوهشي اختصاص داده شود. نماينده مشهد در مجلس اظهار داشت : بودجه‌هاي پژوهشي در مراكز پژوهشي موجود در سازمانهاي مختلف و دانشگاهها وارد و هزينه مي‌شود. عضو كميسيون آموزش مجلس گفت: شنيده‌ها حاكي از آن است كه هم اينك بحث اختصاص مبلغ ۱۲۵۰ميليارد تومان بودجه تخصصي در بودجه سال ۱۳۸۶مطرح است كه از اين ميزان ۱۰۸ميليارد تومان متعلق به بخش پژوهش است و كمتر از ۱۰ درصد اين مبلغ نيز به دانشگاه اختصاص مي‌يابد. او با بيان اينكه بودجه پژوهشي دانشگاهها در سالجاري ۱۱۰ميليارد تومان بوده است ،گفت:علي رغم پايين بودن اين مبلغ نسبت به سال قبل از آن ، مبلغ مورد بحث براي اين منظور در بودجه سال آينده نيز دو ميليارد تومان كمتر پيش بيني شده است ،كه نگران‌كننده است. اين نماينده مجلس افزود : علي رغم همه پشتيباني‌هاي دولت و حمايت از فرهيختگان، دانشگاهيان و مراكز پژوهشي ، متاسفانه در عمل شاهد تحقق بودجه و توجه لازم به اين موارد نبوده ايم. او تاكيد كرد: مراكز آموزش عالي و آموزش و پرورش لازم است كه پژوهش و كارهاي تحقيقاتي را در سرلوحه كار خود قرار دهند و نسبت به پژوهشگر پروري بيشتر فعال باشند. او با اشاره به‌اينكه بهترين مكان براي پژوهش در دوران راهنمايي و دبيرستان است ، گفت: از اين دوران بايد جوانان و نوجوانان را با كار پژوهشي آشنا كنيم و جشنواره خوارزمي در اين راستا گام مهمي در اوج گرفتن پژوهش در كشور است.

سرافراز گفت: نيازمند كار تحقيقاتي و بودجه‌هاي بيشتري در اين رابطه هستيم تا نيروهاي ارزشمند را براي حضور فعال و مقتدر در مرحله آموزش عالي تربيت نماييم. او افزود: در تخصيص بودجه پژوهشي و تحقيقاتي دچار مشكل جدي و نيز در بخش نظارت بر بودجه‌ها نيز مشكل داريم. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: متاسفانه هم اينك در مراكز پژوهشي نظارت جدي بر چگونگي صرف و جذب بودجه نمي‌شود لذا در برخي مراكز شاهد صرف بودجه پژوهشي در زمينه‌هاي عمراني و رفاهي هستيم.سرافراز يزدي گفت: لازم است وزارت علوم كه مسوول و متولي اصلي كليه امور پژوهشي كشور است نظارت بر نحوه اعمال بودجه‌ها را پيگيري كند ، هر چند اين پژوهش‌ها و تحقيقات در زمينه‌هاي صنعتي ، كشاورزي و غيره باشد . او اظهار داشت : با تشكيل شوراي عالي تحقيقات و فناوري در كشور كه با دبيري وزير علوم و با حضور رييس جمهور، وزراي آموزش و پرورش و آموزش عالي و سايرين مي‌باشد اميدورايم در بحث نظارت بر بودجه پژوهشي اقدامات مطلوبي تحقق يابد. اين نماينده مجلس تاكيد كرد : تقويت بازوي نظارتي بر نحوه صرف بودجه هاي پژوهشي، بهينه كردن صرف بودجه‌ها از جمله نيازها در بخش پژوهش است، همچنين دولت و وزراتخانه‌هاي مرتبط بايد بيش از گذشته به امر تحقيق و پژوهش توجه نمايند. او با بيان اينكه فشار غرب و صدور قطعنامه ۱۷۳۷عليه ايران تنها در بحث فناوري هسته‌اي نيست، گفت:امروز ايران پا به پاي ديگر كشورهاي پيشرفته در زمينه‌هاي تحقيقاتي به‌سرعت پيشرفت مي‌كند لذا غرب نگران آينده شفاف ايران در بعد تحقيقاتي است. سرافراز يزدي تاكيد كرد: ما نيز بايد در اين مبارزه جهاني با صرف هزنيه ها و انجام تحقيقات لازم سعي در پيشرفت و حفظ موقعيت برتر خود نسبت به ديگر كشورها داشته باشيم . وي با بيان اينكه در كشورهاي پيشرفته از دوران كودكي و در مقطع دبستان افراد با الفباي تحقيق و پژوهش آشنا مي‌شوند، گفت : اما متاسفانه در كشور ما اين روند به شكلي است كه افراد پس از پايان دوران تحصيل در مقاطع فوق ليسانس و دكترا به عرصه پژوهش و تحقيق ورود مي‌يابند. او افزود: بايد در آموزش و پرورش زمينه‌هاي لازم براي باروري و رشد استعدادهاي افراد در حوزه‌هاي مختلف پژوهشي فراهم گردد. اين نماينده مجلس گفت: بايد جوانان و دانش آموزان روش‌هاي كار و تحقيق را در دبيرستان و دانشگاه بياموزند و با زير و زبرهاي اين حوزه بطور كامل آشنا شوند. وي تاكيد كرد:در اين راستا بايد از معلمان و دبيران خوش فكر و خلاق حمايت و توجه شود تا بتوان با كاربرد خلاقيت و هنر معلمي دانش آموزان را وادار به فكر كردن و تحقيق در زمينه‌هاي مختلف نمود. او افزود: متاسفانه هم اينك دانش آموزان و جوانان ما با تحقيق و پژوهش بيگانه هستند و اين روند در پيشرفت علمي كشور تاثير منفي دارد.

 

خراساني‌ها صاحب موزه پوشاك مي‌شوند

تا پايان سال 86 موزه پوشاك استان خراسان‌رضوي گشايش مي‌يابد.

"ابوالفضل مكرمي‌فر" رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري خراسان‌رضوي ضمن بيان اين مطلب گفت: طراحي موزه پوشاك اكنون درحال اجرا است و با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته تا پايان سال كار خود را آغاز مي‌كند.

وي دليل اصلي ايجاد اين موزه را تنوع پوشاك خراسان عنوان كرد و افزود: با توجه به اينكه هم در جنوب و هم در شمال خراسان تنوع پوشاك بسيار است مصمم به معرفي انواع پوشاك در اين منطقه شديم.

مكرمي‌فر اظهار داشت: اين موزه انواع پوشاك خانم‌ها و آقايان نظير سرپوش، پاپوش، چارقد، گيوه و... را معرفي خواهد كرد.

وي درخصوص محل احداث اين موزه اظهار داشت: اين موزه در يكي از خانه‌هاي قديمي شهر مشهد ساماندهي و احداث مي‌شود، اما هنوز جانمايي آن انجام نشده است.

راه‌اندازي فروشگاه اينترنتي صنايع‌دستي در خراسان شمالي

به منظور دسترسي آسان و سريع خريداران به اقلام صنايع‌دستي، در استان خراسان شمالي فروشگاه اينترنتي صنايع‌دستي راه‌اندازي مي‌شود.

"فرشته دستپاك" معاون صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري خراسان شمالي با بيان اين مطلب گفت: با آموزش IT و تجارت الكترونيك به صنعتگران صنايع‌دستي، مي‌توان توليدات آنها را به شكل فروشگاه اينترنتي در معرض ديد كاربران قرار داد و بازار بسيار خوبي ايجاد كرد.

وي افزود: آموزش رشته‌هاي جديد مانند جواهرسازي، تراش سنگ‌هاي قيمتي و قلمزني از برنامه‌هاي بسيار مهم ما به شمار مي‌رود كه در اشتغالزايي و بالابردن انگيزه هنرمندان تاثير بسزايي دارد.

دستپاك فراهم كردن زمينه شركت صنعتگران در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي را در فروش و شناساندن آثار بومي بسيار تاثيرگذار دانست و گفت: برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي كارآفريني و بازاريابي در شناخت بازارهاي جهاني و به روز كردن توليدات مطابق با سلايق خريداران اثر مثبتي خواهد داشت.

وي تهيه بانك اطلاعاتي صنايع‌دستي و تبليغات را مهم ارزيابي كرد و گفت: تهيه تيزرهاي تبليغاتي، چاپ بروشورهاي چند زبانه ساخت فيلم‌هاي فرهنگي و راه‌اندازي وب سايت صنايع‌دستي در راستاي معرفي و گسترش صنايع‌دستي استان در دستور كار قرار گرفته است.

 

مديرکل محيط زيست خراسان رضوي خبر داد:

كشف يک گونه جديد از خانواده آهوسانان در منطقه سرخس

مشهد نيوز:مديرکل محيط زيست خراسان رضوي از كشف يک گونه جديد از خانواده آهوسانان در منطقه سرخس خبر داد.

سيد حسين آقاميري، با بيان اين كه اين گونه جديد حيواني در مرز ايران و ترکمنستان كشف شده است، افزود: احتمال بسيار کمي وجود دارد که اين گونه در ساير مناطق استان و کشور وجود داشته باشد.

وي تصريح كرد: در گشت‌ها و کنترل‌هاي انجام شده در مناطق استحفاظي استان، با 3 راس از آن‌ها مواجه شده‌ايم.

آقاميري خاطرنشان كرد: اين گونه آهوي جديد به لحاظ داشتن خطي در ناحيه کمر و فرم چثه با آهوهاي شناخته شده در دشت‌هايي مثل شيراحد و هلالي گناباد تفاوت دارد.

وي تعداد اين گونه جديد را در استان 3 تا 5 رأس عنوان کرد و افزود: اين گونه حيواني در محيط‌هاي دشتي زندگي مي‌کند، با شرايط محيطي کم آب به سرعت سازگار مي‌شود، وزن آن 35 تا 40 کيلوگرم است.

مديرکل محيط زيست خراسان رضوي به اهميت بالاي کشف گونه‌هاي جديد اشاره کرد و به ايسنا گفت: احتمالا به دليل کم بودن تعداد اين آهوها تاکنون متوجه وجود اين گونه نشده بوديم، اما براي اين كه شرايط مناسب‌تري براي زيست اين گونه فراهم شود، ضريب امنيتي و حفاظتي مناطق را افزايش خواهيم داد.

وي در پايان گفت: بعد از معرفي و بررسي خصوصيات اين گونه در دانشگاه تهران آن را براي ثبت در مجامع بين‌المللي مرتبط با محيط وحش معرفي خواهيم کرد.

بند 600 ساله اخلمد احيا شد

بنداخلمد از محل اعتبارات اضطراري سال 84 و 85 و اعتبارات منطقه توس احيا و مرمت شد.

سياوش صابري معاون حفظ و احياي آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري خراسان رضوي ضمن بيان اين مطلب گفت: مرمت و خواناسازي بند اخلمد شامل بازنشاني سنگ‌هاي فروافتاده، بندكشي و مشخص كردن خطوط اصلي نما است.

وي با اشاره به اينكه تاكنون پنج درصد از اين سازه، بازسازي و مرمت شده است، خاطرنشان كرد: بند اخلمد با قدمت 600 سال جزء معدود سازه‌هاي آبي استان است و با توجه به ساخت و ساز و نحوه اجراي بنا و قابل مقايسه بودن آن با بندهاي فريمان، گلستان و سلامي به احتمال زياد مي‌توان آن را مربوط به دوره تيموري دانست.

"وفا ثابتي" كارشناس ناظر معاونت حفظ و احيا در خصوص اين بنا گفت: مصالح به كار رفته در ساختمان بند، سنگ، آجر و ملات ساروج است.

وي افزود: طول بند 225 متر، ارتفاعش 12 متر و عرض آن در تاج 11 و در بستر رودخانه 135 متر است كه در طول سراب و پاياب بند و در فواصل مختلف، تعداد 9 نيم استوانه براي تقويت بند پيش‌بيني شده كه چهار عدد از آنها عمل آبگيري را انجام مي‌دهند.

بند اخلمد در روستايي به همين نام واقع است. اين روستا از توابع شهرستان چناران، در دامنه‌هاي شمالي رشته‌كوه بينالود و يكي از دژهاي عميق آن قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا 1500 متر است.

پنج درصد از بند 600 ساله‌ي اخلمد در چناران بازسازي شده است

سياوش صابري گفت: با توجه به قدمت ‌٦٠٠ ساله‌ي بند اخلمد، از محل اعتبارات اضطراري سال ‌١٣٨٥ و ‌١٣٨٤ و همچنين اعتبارات منطقه‌ي توس براي احيا و مرمت اين بند تاريخي اقدام شد که تاکنون پنج درصد از اين سازه، بازسازي و تعمير شده است.

 معاون حفظ و احياي آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي افزود: مرمت و خواناسازي بند اخلمد شامل بازسازي سنگ‌هاي فروافتاده‌ي نما، بندکشي و مشخص كردن خطوط اصلي نماي بند آغاز شده و درحال انجام است.

وي بند اخلمد را جزو معدود سازه‌هاي آبي استان دانست و اظهار كرد:‌ با اهميت بودن اين بند از لحاظ معماري نيز دليل ديگري براي احياي اين بناي تاريخي به‌شکل گذشته‌ي آن بوده است.

همچنين کارشناس ناظر معاونت حفظ و احياي آثار تاريخي خراسان رضوي درباره‌ي تاريخچه و قدمت بنا، توضيح داد: با توجه به ساخت و ساز، نحوه‌ي اجراي بنا و قابل مقايسه بودن آن با بندهاي فريمان، گلستان و سلامي به احتمال زياد، اين بند را مربوط به دوره‌ي تيموري مي‌توان دانست.

وفا ثابتي اضافه كرد: مصالح به‌کار رفته در ساختمان بند، سنگ، آجر و ملات ساروج‌اند. همچنين ‌طول بند ‌٢٢٥ متر، عرض آن در تاج ‌١١ متر و در بستر رودخانه ‌٥/١٣ متر و ارتفاع آن ‌١٢ متر است که در طول سراب و پاياب بند و در فواصل مختلف، نه نيم‌استوانه براي تقويت بند پيش‌بيني شده است که چهار عدد از آن‌ها در سراب عمل آب‌گيري را انجام مي‌دهند.

روستاي اخلمد از توابع شهرستان چناران در منطقه‌اي کوهستاني، در دامنه‌هاي شمالي رشته‌کوه بينالود و يکي از دژهاي عميق آن قرار دارد که ارتفاع آن از سطح دريا يک‌هزار و ‌٥٠٠ متر است.

مشهد؛

آغاز به كار جشنواره هاي سفير عرش در مشهد

جشنواره هاي فرهنگي هنري سفير عرش از 24 دي در مشهد آغاز بکار کرد.

هادي مظفري دبير جشنواره هاي فرهنگي هنري سفير عرش در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: اين جشنواره از 24 دي آغاز و تا 17 اسفند سال جاري ادامه مي يابد.

وي خاطرنشان كرد: اين جشنواره ها در هشت بخش ادبيات ديني و مسابقه داستان هاي ميني مال با عنوان برسد به تمام جهان، نمايشگاه عكس آئيني با عنوان مدار نور، مسابقه خاتم در رشته خوشنويسي، مسابقه نمايشنامه نويسي با عنوان به تماشا، كنگره بين المللي شعر نبوي، ساخت سرود پيامبر و خلق 20 تابلو نقاشي از ولادت تا وفات پيامبر اعظم (ص) با عنوان بهانه خلقت برگزار مي شود

 

مشهد؛

برخورداري از 9 ميليون دلار معافيت وارداتي براي صاحبان صنايع خراسان رضوي

رئيس اداره ي اقتصادي و بازرگاني سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي گفت: از ابتداي امسال تا اوايل دي ماه کار آفرينان بخش صنعت خراسان رضوي از 5/9 مييلون دلار معافيت حقوقي گمرکي براي ورود ماشين آلات توليد برخوردار شدند.

هادي هراتي زاده، افزود: ارزش مجموع ماشين آلات وارده شده مشمول معافيت 101 مييلون دلار است که کارآفرينان صنعت استان از پرداخت 9 ميليون و 500 هزار دلار معاف شدند.

وي خاطر نشان کرد: اين گروه صنعتي ماشين آلات شامل ماشين آلات ساخت قطعات خودرو، ماشين آلات صنايع غير فلزي، صنايع غذايي، صنايع سلولزي و فلزي، است.

اين ماشين آلات فناوري روز دنيا و براي نصب در واحدهاي صنعتي استان وارد شده است.

وي افزود: ازابتداي برنامه ي چهارم توسعه تا کنون 312 ميليون دلار ماشين آلات با فناوري روز وارد استان شده که ميزان برخورداري از معافيت جهت اين ماشين آلات 25 ميليون و 700 هزار دلار است

 مشهد:

اعزام دو دونده خراساني به مسابقات آسيايي

/ 0 نظر / 25 بازدید