خبر۸

استاندار خراسان رضوي: سبزوار امكانات خوبي براي سرمايه‌گذاري دارد

استاندار خراسان رضوي گفت: شهرستان سبزوار امكانات خوبي براي سرمايه گذاري و توليد دارد.

محمدجواد محمدي‌زاده در حاشيه بازديد از طرح‌هاي عمراني سبزوار ،افزود: سبزواري‌ها از نظر علمي سرآمد هستند و بعد از مشهد بيشترين سرمايه علمي در سبزوار انجام مي‌شود.

نماينده عالي دولت در خراسان رضوي ،بيان كرد: مردم سبزوار از سرمايه گذاري در توسعه و آباداني شهرستان استقبال مي‌كنند.

"محمدي زاده" ادامه داد: در حوزه كشاورزي و دامپروري ظرفيت خوبي در شهرستان سبزوار وجود دارد.

وي به ميزان توليدات گندم، جو، چغندر قند، زيره، پنبه، كلزا، فلفل، هندوانه، كنجد و آفتاب گردان در سبزواراشاره كرد و گفت: بسياري از محصولات و توليدات كشاورزي سبزوار در استان رتبه اول يا دوم را دارد.

رييس شوراي اداري استان خراسان رضوي سه اقليم آب و هوايي سبزوار را تشريح‌نمود و به مسوولان جهاد كشاورزي توصيه كرد كه كشاورزي و دامپروري سبزوار بايد متناسب با اقليم مديريت شود.

"محمدي زاده" بر توسعه و حمايت تعاوني‌هاي توليدي اين شهرستان تاكيد كرد و گفت: ظرفيت‌هاي خدادادي خوبي در سبزوار وجود دارد و ما بايد آبزيان، دامپروري و كشاورزي اين شهرستان را ساماندهي كنيم.

نماينده عالي دولت در خراسان رضوي به تنوع معدن در سبزوار اشاره كرد و اظهارداشت: تاكنون حمايتهاي خوبي از بخش معدن و كروميت سبزوار شده است.

وي در عين حال به مشكلات كارخانه اسيد سيتريك جوين اشاره كرد و گلايه خود را از عدم همكاري بانك كشاورزي مركزي در تهران اعلام كرد.

استاندار خراسان رضوي گفت: "بانك كشاورزي از اين كارخانه حمايت نكرده و اين پروژه مهم مورد بي‌مهري قرار گرفته است."

وي استقبال و مشاركت مردم سبزوار را از ساخت پروژه‌هاي صنعتي، خوب توصيف كرد و گفت: بيشترين تسهيلات جذب شده استان بعد از مشهد مربوط به سبزوار است.

استاندار خراسان رضوي در ادامه در مورد موقعيت جغرافيايي و ابنيه تاريخي و جاذبه‌هاي گردشگري شهرستان سبزوار مطالبي بيان كرد و براي استراحت موقت مسافران و زائران خواستار ايجاد چند كمپينگ دراين شهر شد.

مركز شهرستان  ۵۵۰هزارنفري سبزوار در  ۲۲۰كيلومتري غرب مشهد قرار دارد.

شهرداري و شوراي شهر بجنورد با طرح كاهش حوزه استحفاظي اين شهر مخالف هستند.

شهرداري و شوراي اسلامي شهر بجنورد با طرح كاهش حوزه استحفاظي‌مركز استان خراسان شمالي توسط شوراي توسعه و برنامه‌ريزي اين استان مخالفت كردند.

شهرداري و شوراي اسلامي بجنورد با بيان اينكه اين مصوبه شوراي توسعه و برنامه‌ريزي را كه بدون حضور شهردار و اعضاي شوراي اسلامي به عنوان متوليان شهر گرفته شده فاقد وجاهت قانوني مي‌دانند.

اين دو نهاد بر اين عقيده‌اند كه بر اساس ماده  ۹۰قانون شهرداريها مصوبه سال  ۷۵هرگونه تصميم‌گيري پيرامون كاهش و يا افزايش حوزه استحفاظي و كنترل شهري بايد با مصوبه شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور باشد.

بر اساس آخرين مصوبه شوراي توسعه و برنامه‌ريزي خراسان شمالي حوزه استحفاظي شهر بجنورد از  ۵۳هزار هكتار قبلي به  ۲۱هزار هكتار كاهش يافته است.

شهردار بجنورد گفت: كاهش حوزه استحفاظي شهر بجنورد از سوي شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان خراسان شمالي كه بدون حضور شهردار و شوراي اسلامي شهر صورت گرفته، فاقد وجاهت قانوني است.

سيدعباس حسيني گفت: بر اساس قانون شهرداريها هرگونه تصميم‌گيري براي شهر در استان بايد با حضور شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر، به عنوان متوليان شهر باشد.

وي اضافه كرد: البته اين تصميم‌گيري نيز زماني مي‌تواند صورت گيرد كه شوراي اسلامي شهر با مصوبه‌اي اجازه تصميم‌گيري در اين خصوص را به نهادهاي استاني تفويض كند.

او خاطرنشان كرد: ما هيچگونه مصوبه‌اي در اين خصوص نداشته‌ايم كه بر اساس آن شوراي توسعه و برنامه‌ريزي تصميم‌گيري پيرامون كاهش حوزه استحفاظي شهر داشته باشد.

شهردار بجنورد معتقد است: كاهش حوزه استحفاظي شهر بجنورد از  ۵۳هزار هكتار به  ۲۱هزار هكتار سالانه حدود  ۱۰۰ميليارد ريال درآمد شهر بجنورد را كاهش مي‌دهد.

به گفته وي با كاهش حوزه استحفاظي بجنورد كارخانه سيمان و پتروشيمي از مديريت شهري بجنورد خارج شده و اين درحالي است كه اين دو واحد براي طرح توسعه و ساخت و ساز جديد بايد  ۱۰۰ميليارد ريال به شهرداري عوارض بدهند.

حسيني ادامه داد: در حالي كارخانه سيمان و پتروشيمي از حوزه استحفاظي شهر خارج شده‌اند كه سالانه با تردد خودروهاي سنگين حامل توليدات اين دو واحد، به آسفالت معابر و خيابانهاي بجنورد خسارتهاي زيادي وارد مي‌شود.

شهردار تاكيد كرد: مصوبه شوراي توسعه و برنامه‌ريزي خراسان شمالي براي كاهش حوزه استحفاظي قانوني نبوده و قابليت اجرايي نخواهد داشت.

او گفت: شهروندان بجنوردي بايد در جريان تبعات منفي اجراي اين مصوبه باشند و بدانند كه اين اقدام بيشتر از همه به منافع مردم خسارت مي‌رساند.

رييس شوراي اسلامي شهر بجنورد نيز گفت: شوراي اسلامي بجنورد اوايل مهرماه مصوبه‌اي مبني بر كاهش حوزه استحفاظي از طريق تهيه طرح جامع شهري و تفضيلي گذراند.

مهدي محمدي" گفت: اين مصوبه مورد اعتراض شهرداري بجنورد قرار گرفته و شهرداري به‌دلايل مختلفي از جمله مديريت شهري و كنترل حوزه استحفاظي متناسب با چشم‌انداز  ۲۵ساله شهر، با آن مخالفت كرد.

وي افزود: شوراي اسلامي شهر مصوبه را بار ديگر در شورا مطرح و با لحاظ كردن نظرات شهرداري، با اكثريت آرا پس از يك هفته از مصوبه نخست نسبت به لغو اين مصوبه راي داد.

وي اضافه كرد: لغو مصوبه اول براي سازمان مسكن و شهرسازي‌نيز ارسال شده، ضمن اينكه اگر مصوبه شورا قابل اعتراض باشد، بايد از طريق فرمانداري اعلام مي شد كه اين كار نيز صورت نگرفته است.

رييس شوراي اسلامي بجنورد گفت: متاسفانه به رغم لغو مصوبه شوراي اسلامي، شوراي توسعه و برنامه‌ريزي پس از  ۹۰روز با استناد به مصوبه لغو شده شوراي اسلامي، طرح كاهش حوزه استحفاظي را در شوراي توسعه مطرح و راي گرفته است.

محمدي معتقد است: اگر نامه لغو مصوبه به سازمان مسكن و شهرسازي نرسيده و بر اساس مصوبه اول شورا تصميم‌گيري شده باز هم بر اساس ماده  ۹۰قانون شهرداريها بايد متوليان شهري در اين نشست حضور داشتند تا نظرشان را اعلام مي‌كردند.

وي گفت: عدم دعوت از شهردار و شوراي اسلامي شهر به عنوان نمايندگان مردم به نشستي كه در خصوص شهر تصميم‌گيري مي‌شود، تضعيف جايگاه اين نهاد است.

او افزود: شوراي اسلامي شهر با مصوبه شوراي توسعه و برنامه‌ريزي خراسان شمالي مبني بر كاهش حوزه استحفاظي مخالف است و پيگير آن نيز از طريق مجاري قانوني مي‌باشد.

رييس شوراي اسلامي شهر بجنورد گفت: البته شوراي اسلامي شهر بجنورد بر اين باور است كه با تعامل مديران استان بخصوص استاندار خراسان شمالي اين مشكل مرتفع مي‌شود.

محمدي گفت: اگر اين تصميم شوراي توسعه و برنامه‌ريزي لغو نشود، قطعا شوراي اسلامي شهر بجنورد از مجاري قانوني مسئله را پيگيري كرده و در اين خصوص و نيز عواقب اين مصوبه به مردم گزارش خواهد داد.

او در صورت عدم لغو مصوبه شوراي توسعه و برنامه‌ريزي، احتمال شكايت به ديوان عدالت اداري و حتي استعفاي دسته‌جمعي اعضاي شوراي اسلامي شهر بجنورد را دور از انتظار ندانست.

بجنورد مركز خراسان شمالي  ۲۱۰هزار نفر جمعيت دارد.

معاون استاندار خراسان رضوي: مسوولان از مردم عقب نمانند

معاون سياسي و اجتماعي استانداري خراسان رضوي گفت: مردم در بسياري از مواقع از مسوولان جلوتر هستند لذا بايد از مردم درس بگيرند تا از آنها عقب نمانند.

قهرمان رشيد در نشست شوراي اداراي شهرستان چناران افزود: پيروزي انقلاب اسلامي محصول طبيعي يك تفكر ناب اسلامي است كه ريشه در رهبري پيامبرگونه امام خميني(ره) دارد.

وي گفت: توجه به قرآن و وحي، حضور همراه با هوشياري و هميشگي مردم در عرصه‌هاي داخلي و خارجي از ديگر عوامل پيروزي انقلاب بودند.

او ادامه داد: چالش بين نظام سلطه جهاني و انقلاب اسلامي همچنان ادامه دارد و هم‌اينك همه تلاش دشمن در ايجاد انحراف در مسير انقلاب است.

وي اضافه نمود: فاصله انداختن بين مردم و مسوولان، دامن زدن به اختلافات قومي و زباني از ديگر اهداف دشمن براي دستيابي به اهداف خويش مي‌باشد.

او برگزاري انتخابات رياست جمهوري و تشكيل دولت نهم، روي كار آمدن دولتهاي اسلامي در عراق و لبنان را از اتفاقاتي دانست كه توانسته تمامي معادلات دشمنان را در منطقه بر هم زند.

فرماندار چناران نيز با اشاره به تصويب سند توسعه اين شهرستان گفت:

چناران با پتانسيل‌هاي كشاورزي، صنعتي و گردشگري در حال رشد و توسعه شتابان است.

محمدرضا حسين نژاد افزود: امسال ميزان تسهيلات اشتغالزايي زودبازده در اين شهرستان از  ۵۴۰ميليارد ريال به يك هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.

چهار كتاب انتشارات آستان قدس رضوي به عنوان نشر برتر برگزيده شدند

چهار عنوان از كتابهاي انتشارات "به‌نشر" وابسته به آستان قدس رضوي در دهمين جشنواره كتاب سال نشريات كودك و نوجوان كشور برگزيده شدند.

به گزارش آستان قدس رضوي كتايهاي "آغوشت را باز كن" تاليف عذرا جوزاني، "رنگهاي گمشده" تاليف ناصر كشاورز جلد اول و دوم و "غذا" از مجموعه داستانهاي تاليف محمدرضا شمس بخاطر تصويرگري راشين خيريه حايز رتبه برتر شدند.

مديرعامل شركت به‌نشر هم گفت: توجه تاكنون آثار اين مووسسه در بسياري از جشنواره‌هاي معتبر حايز رتبه‌هاي برتر شده‌اند.

محمدرضا برازش افزود: اين شركت در زمينه چاپ و انتشار آثار مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي با تمام توان تلاش مي‌كند كه حاصل آن ارايه آثاري ارزشمند و قابل طرح در محافل علمي جهان است.

همچنين به مناسبت فرا رسيدن ايام محرم كتاب "نغمه‌هاي ولايي" با موضوع بايستگي‌هاي مداحي اهل بيت(ع) از نگاه مقام معظم رهبري توسط اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي به چاپ رسيده و در بين هياتهاي مذهبي توزيع خواهد شد.

اين كتاب با شمارگان هفت هزار نسخه توسط اداره امور فرهنگي معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي به چاپ رسيده است.

ستاد يادواره شهداي اهل قلم خراسان شمالي تشكيل شد

رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شيروان از تشكيل ستاد يادواره شهداي اهل قلم استان خراسان شمالي خبر داد.

"علي رحيمي در نشست اعضاي اين ستاد در شيروان افزود: اين ستاد مسووليت پيگيري و اجراي برگزاري همايش نخستين يادواره شهداي هنرمند استان خراسان شمالي را به عهده دارد.

وي اضافه كرد: يادواره شهداي اهل قلم استان خراسان شمالي فروردين ماه سال  ۸۶در شهر شيروان برگزار خواهد شد.

به گفته وي اين يادواره از سوي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي مقاومت بسيج و آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

فرمانده نيروي مقاومت بسيج شيروان نيز گفت: انقلاب اسلامي و آينده آن وامدار شهداست.

سرهنگ سيدحسين علوي افزود: كشوري كه مي‌خواهد آزاد و سربلند به پيشرفت و توسعه برسد بايد نيروهاي فداكار خود را هرگز فراموش نكند.

وي برنامه يادواره شهداي اهل قلم را شامل برپايي نمايشگاه آثار شهداي هنرمند و اهل قلم، چاپ زندگينامه اين شهدا و تصميم‌گيري براي ساخت يادمان شهداي اهل قلم دانست.

كتابخانه‌هاي مدارس خراسان جنوبي پاسخگوي نياز دانش‌آموزان نيست

نماينده كتابداران مدارس خراسان جنوبي گفت: كتابخانه‌هاي آموزشگاههاي اين استان در شاء‌ن دانش‌آموزان و پاسخگوي نياز آنان نيست.

علي گل‌محمدي در مراسم تجليل از كتابداران برگزيده مدارس استان در بيرجند افزود: كتابخانه‌هاي مدارس هم‌اينك تنها خانه كتاب است نه محل اطلاع‌رساني.

وي گفت: كتابخانه‌هاي آموزشگاهها بايد براساس نياز جامعه و مقطع تحصيلي طبقه‌بندي شده و فضاي آن مطلوب و دلچسب براي دانش‌آموز باشد.

او بر توجه به جايگاه كتابداران از سوي مسوولين تاكيد كرد و افزود: بايد نيروي متخصص در كتابخانه و يا كتابدار، اطلاعات كتابداري را داشته باشد.

وي رده‌بندي استاندارد براي دسترسي راحتتر به كتابها، استفاده از كتابدار متخصص، برگزاري دوره‌هاي ضمن خدمت براي كتابداران و تهيه منابع كتابخانه بر اساس نياز كتابخوان را از جمله عوامل موثر در توجه به كتاب و كتابخواني ذكر كرد.

معاون پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش خراسان جنوبي هم در اين مراسم گفت: در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه علم روز به روز در حال پيشرفت است لذا جامعه كتابداران نياز به تغيير و تحول دارد.

سيادتجو افزود: مشكلاتي كه بر سر راه تعليم و تربيت در آموزشگاهها وجود دارد، نگاه ويژه‌اي را مي‌طلبد.

وي گفت: براي رسيدن به هدف در اين ارتباط بايد در شخصيت ، رفتار و اخلاق كتابداران تغييراتي حاصل شود و با نگاهي نو تحولاتي در جامعه دانش آموزي و در بستر تعليم و تربيت ايجاد كرد.

وي همچنين خواستن ، خالي كردن ذهن از تعصبات جاهلانه ، داشتن اعتماد به نفس و عمل كردن به باورها را چهار كليد رسيدن به ديدگاه جديد براي تغيير و تحول ذكر كرد.

رييس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبي نيز بر گسترش فرهنگ مطالعه و كتابخواني در جامعه به ويژه بين دانش آموزان تاكيد كرد.

محمدباقر كميلي افزود: كتاب حلقه ارتباط بين تمدنهاست همانطور كه زبان پل ارتباطي مجامع و تمدنهاي بشري محسوب مي‌شود.

وي با بيان اينكه كاستي‌هاي بسياري در عرصه كتاب و كتابخواني وجود دارد گفت: گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني قبل از هر چيز به سياست‌گذاري و تبيين از طريق زبان ملي يا رسانه‌اي نياز دارد.

وي بااشاره به اينكه كتاب همنشين قرآن، نهج البلاغه و مفاتيح است افزود:

علماي ما پيش كتاب زانو مي‌زده و با وضو به كتابخانه مي‌آمدند.

/ 0 نظر / 35 بازدید