روز دیوانه ترین مردم ایران

امروز روز دیوانه ترین آدم های روی زمین است.روز افرادی است که برای رسیدن به حقیقت و حقیقت حقیقت جان خود را با زیچه ای بی ارزش می دانند و آن را به حراج می گذارند. روز مردان و زنانی است که جز راست و درست برنمی تابند و با هر کجی و ناراستی مخالفند حتی اگر به بهای از دست دادن خوان وخانمان برایشان باشد. آری امروز روز خبرنگار است . روز مردمانی است که در ایران کنونی ما یعنی جایی که  راست گفتن جرمی سنگین است و راست گویان جایی جز پشت میله های زندان یا کنج پستوی انزوای خانه ندارند با دیوانگی تمام در جستجوی حقیقت هستند.و هیچ مانع وخط قرمزی را نیز قبول ندارند.این روز برتمام  این دیوانگان از جمله خودم مبارک.

یا حق.

/ 0 نظر / 25 بازدید