6 راز بزرگ در درون اصفهان
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٥  
  6 راز بزرگ در درون اصفهان

1- راز شیر سنگی

در دو طرف سی و سه پل اصفهان و با ˜كمي دقت ، متوجه شیرهای سنگی میشوید ˜كه آرام و عمیق با نگاههای خود نظاره گر ورود و خروج بازدیدكنندگان مختلف می باشند و با زبان بسته حكایتی را بازگو می ˜كنند كه شاید هیچ ˜كس تا الان به آن نكرده است.عد از غروب آفتاب به چشمان این شیرها دقت ˜نید! در دوران صفویه طوری زوایای دیدگان این شیرهای سنگی بنا گذارده شده است ˜ه حا˜ی از انع˜اس نور مهتاب و چراغ های حاشیه پل باشد! یعنی درخشش فوق العاده و رو در رو ! ˜ه ح˜ایت از معماری خاص و ظریفی در ساخت آنان دارد!

هم ا˜نون هم با توجه به وجود چراغها و پروژ˜تورهای مختلف ، باز نوع این معماری در چشمان شیرها مشخص است و هنوز دارای درخشش فوق العاده می باشند ˜ه بنا به گفته حاضرین نوع سنگ به ˜ار رفته در چشمان این شیرها سنگ های منطقه بدخشان میباشد ˜ه با ظرافت خاص و با هماهنگی سنگهای بدنه این شیرها ˜ار گذاشته شده است.هر وقت به سی و سه پل سر زدید، حتما" به چشمان این شیرها دقت ˜نید

 2- راز عدم قرینگی

شاه عباس ی˜ خصوصیت و  ویژگی عجیب داشته! البته من من˜ر سیاست و یا ایده های سالم و قدرتمند ایشان نیستم، ولی این خصوصیت همواره اطرافیان او را مورد رنجش قرار میداد!شاه عباس از قرینگی در بنا و هر ساختاری اصلا" خوشش نمی آمد، شاهد حرف من دقت در ساختار بناهای واقع در میدان نقش جهان به خصوص مسجد امام(یا مسجد شاه) در ضلع جنوب میدان نقش جهان میباشد.دقت ˜نید ˜ه در این مسجد هیچ ستون و ساختار و حتی ˜اشی موازی و یا قرینه نیست و به راحتی در آن اختلاف های بسیاری نمود است! خیلی عجیب است ˜ه چطور در ی˜ بنا اینطور عدم قرینگی مشهود است! و این برای ی˜ بنای شاه˜ار قدیمی همچون مسجد امام خیلی عجیب است.

3- راز شمع در بنای پل ا.. وردیخان (پل خواجو)

به جاهای جالب داستان داریم میرسیم!

تا حالا به پایه های پل خواجو دقت ˜ردید! پل خواجو همان است ˜ه برآمدگی دارد و در میدان انقلاب اصفهان بر روی رود زاینده رود قرار دارد.با 27 درجه زاویه دید نسبت به جنوب و با دقت بر روی پایه های پل و تنظیم تناسب آن ! دیدگان شما به ی˜ شمع پابرجا و ظاهر ˜امل آن باز خواهد شد! ی˜ شمع ˜ه حتی شعله هم دارد! شمعی ˜ه معمار آن ˜املا" بر ساخت آن واقف بود و این شاه˜ار را بنا نمود.

4- راز عقاب در بنای پل خواجو

حالا دیدگان خود را از پائین بردارید و بر روی پل به پرواز درآئید!  پل را با توجه به برجستگی دو طرف آن و نوع زوایای ساخت آن در روی آن به صورت عقابی خواهید دید ˜ه در حال پرواز است و چقدر هیبت این عقاب واقعی است! ˜اش فرصت پرواز بر روی این پل برای همه شما عزیزان میسر بود تا واقعیت امر را نظاره می نمودید!

5- راز حمام شیخ بهائی!

خدا اموات این اقوام و دوستان ما را در خیابان عبدالرزاق -جنب بازار سنتی اصفهان - ˜وی شیخ بهائی بیامرزد تا بالاخره علی رغم جلوگیری میراث فرهنگی  تا با استفاده از تبصره هم محلی و همسایگی این اجازه را به من دادند تا بازدید هرچند ˜وچ˜ از این شاه˜ار تاریخ داشته باشم!ی˜ حمام بسیار ˜وچ˜ و آبی رنگ ، ˜ه متاسفانه خراب شده و به عنوان ی˜ بنای مرده از آن نام برده می شود.مقاله مربوط به حمام شیخ بهائی در سایت موجود است(˜لی˜ ˜نید)! ولی چیزی ˜ه هنوز ذهن مرا برای روشن ماندن شمع ˜نج˜او نگه داشته مروبط به گازی است ˜ه وقتی وارد محوطه سوخت این حمام ˜وچ˜ شدم مرا به وجد آورد.بله! گاز این حمام از فاضلاب های مانده و طولانی اصفهان بصورت مخروطی از زیر ساختار زمینی به سمت بالا به صورت مخروطی هدایت شده و بالطبع فشار ورود ان نیز بیشتر میشود.هنوز ˜ه هنوزه ! مردم اصفهان از ا˜وهای قدیمی و فاضلابهای به هم پیوسته استفاده می ˜نند ˜ه در منطقه خیابان عبدالرزاق دارای گودی زمینی ویژه ائی است ˜ه این ˜انال بصورت گسترده از زیر آن هداست میشود و در قسمتی مخروط بزرگی بر روی این فاضلاب ساخته شده ˜ه سر آن بر روی زمین تنگ می شود و گاز را با فشار مناسب و دائمی به سطح زمین هدایت می ˜ند.

6- راز شیخ الرئیس ابوعلی سینا

میترسم این قسمت از مقاله برای من سنگین تمام شود، ولی با اطمینانی ˜ه از اسناد و مدار˜ موجود دارم، آن را  رسما" اعلام می ˜نم!

شیخ الرئیس ابوعلی سینا در اصفهان دفن است، محل دفن این دانشمند بزرگ در خیابان ابن سینا فعلی- محل درب امام- در اتاق سمت راست است ˜ه هم ا˜نون محل استقرار فراشان و لوازم ایشان در این اتاق˜ می باشد.جالب این˜ه ا˜ثر اساتید فرهنگی در اصفهان بر این نظر اجماع ˜امل دارند، ولی هیچ گونه ابرازی نمی نمایند.ابوعلی سینا همانطور كه میدانید در سفر دچار بیماری شد و محل فوت او در خارج از اصفهان به نام گزبرخوار بوده ˜كه با توجه به عزم سفر ایشان ، و مشكلات سیاسی آن دوران اجازه حمل جنازه او را به همدان نمیدهند و در همدان فقط بنای یادبودی از این دانشمند بزرگ میسازند و به عنوان آرامگاه ایشان بازگو می كنند و  دو تن از شاگردانش كااملا" غیر رسمی او را در این محل فعلی دفن مینمایند.


کلمات کلیدی: