تاريخ
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٥  

اول فرودين

  مهمترين واقعه امروز تاريخ را بايد رسمي شدن آيين نوروز از سوي   كوروش بزرگ مؤسس امپراتوري ايران دانست.اين حكم را كوروش  در سال 534 پيش از ميلاد دستورالعملي اعلام كرد .بر پايه اين بخش نامه ترفيع نظاميان، ابلاغ انتصابات تازه، سان ديدن از سربازان، عفو مجرمين پشيمان، ايجاد فضاي سبز و پاكسازي محيط زيست از منازل شخصي گرفته تا اماكن عمومي بخشي از مراسمات روز نخست نوروز بود.

ديگر .اقعه مهم اين روز آغاز هجرت پيامبر خاتم بود. پيامبر گرامي اسلام 1427 سال پيش دراول ماه ربيع الاول سال اول هجري قمري  به امر پروردگار متعال پس از گذشت 13 سال از بعثت مكه ، زادگاه خويش را به قصد هجرت به مدينه ترك كردند . هجرت حضرت محمد از مكه به مدينه فصل جديدي را در تاريخ اسلام گشود و مسلمانان از آن پس اين هجرت رامبدأ تاريخ خود قرار دادند .

ديگر واقعه مهم اين روز در سال 1299هجري شمسي رخ داد. در اين زمان  كلنل فضل الله خان آق اِولي از افسران بلند پايه و ميهن دوست ژاندرمري در اعتراض به  انقعاد قرارداد ننگين 1919 و تشكيل كميسيوني در ارتش كه متضمن تحت الحمايگي ايران بدست انگليس بود به جاي حضور در مراسم سلام نوروز كه در كاخ گلستان بر پا مي شد پس از نوشتن شرح مخالفت خود با اين قرارداد در دفتر كار خود با شليك گلوله حودكشي كرد تا درزير سايه افسران انگليسي خدمت نكند. متن يادداشت او هرگز فاش نشد اما بر اثر اين حركت ،كميسيون ياد شده بي نتيجه تعطيل شد و دولت قوام نيز سقوط كرد .

    تغيير واحد پول ايران از قران به ريال در  سال1311 خورشيدي ،درگذشت مرتضي محجوبي از هنر مردان به نام موسيقي در سال 1344 خورشيدي  ،اعلام نظام جمهوري اسلامي درپاكستان در 1956 ميلادي، ترور راجيو گاندي نخست وزير هند كه پدر او اصليتي ايراني داشت به سال 1991و سرانجام  تغيير تاريخ مكاتبات ايران از قمري به خورشيدي به سال 1303 خورشيدي ديگر وقايع قابل توجه اين روز تاريخ است.

2 فروردين

مهمترين واقعه اين روز 43 سال پيش در مدرسه فيضيه قم رخ داد.. در اين روز ماموران رژيم پهلوي  به حاضران در مجلس عزا داري امام جعفر صادق(ع) در اين مدرسه حمله كردند. امام خميني رهبر فقيد انقلاب و ديگر روحانيون برجسته و مبارز مدتها قبل اعلام كرده بودند كه در آن سال مردم عيد نخواهند داشت زيرا اعمال ضد اسلامي رژيم و اصول به اصطلاح سفيد آن، موجوديت اسلام و هويت ايران را در معرض خطر قرار داده بود . بعد از اين اعلاميه و ديگر اعلاميه ها عده زيادي كماندو و ماموران ساواك به مجلس سوگواري در مدرسه فيضيه حمله كردند و جمعي از طلاب و رو حانيان را كشته و يا مجروح كردند .

ديگر واقعه مهم اين روز هم مربوط به دوران معاصر است.82 سال پيش درچنين روزي جلسه علني مجلس شوراي ملي به منظور اعلام جمهوريت ساختگي رضاخان تشكيل شد اما در پي آن جمعي از روحانيون ، اصناف و مردم با اعلام تعطيل عمومي به سوي مجلس حركت كردند و با تجمع در ميدان بهارستان بر ضد جمهوري رضا خاني شعار سر دادند .همين امر رضا خان را مشوش كرد از اين رو نظاميان تحت امر او عده زيادي را كشتند و يا مجروح و مصدوم ساختند . در پي اين حادثه مجلس شوراي ملي بدون اخذ نتيجه تعطيل شد .

62تشكيل جامعه عرب به  سال ميلادي، درگذشت كلود مونه نقاش مشهورو پدرسبك امپرسيونيسم به  سال 1926ميلادي، گشايش بيمارستان عضدي به سال 357 خورشيدي ،مرگ  كنستانتين امپراتور مقتدر روم و سازنده نخستين استانبول به  سال 337 ميلادي ،تولد ويلهلم اول شاه ايران دوست پروس به  سال 1797 ميلادي وتولد مجيب الرحمان باني جمهوري بنگلادش  به سال  1922 ميلادي از ديگر وقايع مهم اين روز است.

3 فروردين

1426 سال پيش درچنين روزي - در چنين روزي از ماه ربيع الاول : حضرت محمد (ص) پيامبر بزرگوار اسلام پس از سه روز اقامت در غار ثور از آن مكان خارج شدند وبه سوي مدينه هجرت كردند. كفار قريش حضرت رسول اكرم (ص) را در مسير هجرتشان از مكه به مدينه تعقيب مي كردند، از اين رو ايشان به امر پروردگار متعال در اين غار ماوا گزيدندتا پس از رفع خر به حركت خويش ادامه دهند شايان توجه است كه هجرت پيامبر (ص) در آينده اسلام تاثير بسيار مهمي داشت از اين رو مبدا تاريخ مسلمانان قرار گرفت .

معرفي خسرو انوشيروان به عنوان وليعهد ايران و نيز کاهش مالياتها 

قباد شاه ساساني 23 مارس سال 519 ميلادي،در نيمه ايام نوروز، سومين پسر خود " خسرو انوشيروان " را شاه بعدي ايران( وليعهد ) اعلام داشت. قباد سه پسر داشت که يکي از آنان به نام " کاووس " در همين مراسم به سمت فرماندار تبرستان ( مازندران ) منصوب شد. پسر ديگر قباد " زم " نام داشت. قباد در مراسم معرفي خسرو انوشيروان به عنوان شاه آتي گفت که اين انتخاب نتيجه چند سال بررسي و تجربه او بوده و به درستي اين انتخاب اعتماد دارد. قباد که سالها درگير جنگ با هون ها بود ، از آنجا که تحت تاثير افکار مزدک ( که از او به عنوان بنيادگذار سوسياليسم در جهان نام برده مي شود) قرار داشت در سال 515 ميلادي ،در مراسم نوروز ، تصميم خود به کاهش شديد ماليات کشاورزان و مردم کم درآمد و برنامه اصلاحات کشاورزي و افزايش سهم کشاورزان از محصول و نيز برنامه هاي عمراني ديگر از جمله ساحتن چند سد را اعلام داشته بود. 

آتش گرفتن خانه كعبه در جريان جنگ سپاه شام و عبدالله بن زيبر به. سال 64هجري قمري، شهادت شيخ احمد ياسين رهبر روحاني جنبش حماس  در حمله هلي کوپتر نظامي اسرائيل به سال 2004 ميلادي ، تاسيس جنبش فاشيست  ايتاليا به سال 1919، استقلال سودان به سال 1956ميلادي ودرگذشت ابو اعلاءمعري شاعر و نويسنده مسلمان به سال 449 هجري قمري ديگر وقايع مهم اين روز است..

4 فروردين

24 مارس 721 ميلادي ( در جريان آيين هاي نوروزي ) پوشان  از شاهزادگان ساساني ، هشتاد سال پس از جنگ نهاوند، ادعاي سلطنت و احياي حکومت ساسانيان را کرد و گروهي گرد او جمع شدند، ولي کاري از پيش نبرد. چهار سال پس از پوشان ، در مارس سال 725 ميلادي ( ايام نوروز ايراني ) يك شاهزاده ديگر ساساني به نام خسرو از نوادگان يزدگرد سوم در شهر مرو خود را شاه ايران خواند. كار اين شاهزاده هم با اين كه علاوه بر گروهي ايراني ، جمعي از تركان مهاجر هم به او پيوسته بودند به جايي نرسيد. مورخين ناكامي اين دو شاهزاده به سبب خودخواهي آن دو نوشته اند و اضافه كرده اند كه اگر هدفشان، فقط ايراندوستي و احياي استقلال وطن بود شايد به پيروزي هايي دست مي يافتند. 

سال 1356 هجري شمسي: درگذشت.  محمد بن محمود حسيني لواساني تهراني معروف به عصار حكيم، متكلم ، فقيه، شاعر، و مفسر ايراني

سال 1882 ميلادي: روبرت كخ دانشمند و محقق آلماني عامل بيماري سل را كشف كرد.سال 1905 ميلادي: «ژول ورن» نويسنده خيالپرداز و داستان نويس فرانسوي درگذشت.   1898:   در اين روز براي نخستين بار در تاريخ ، فروش اتومبيل عمومي شد و نخستين دستگاه آن بفروش رسيد.   1955:   دستگاه استحراج نفت از دريا ساحته شد.  1959:   عراق از اتحاديه نظامي غرب موسوم به پيمان بغداد که ايران هم در آن عضويت داشت خارج شد.

5 فروردين

159 سال پيش درچنين روزي - 5 ربيع الاول سال1268هجري قمري: دارالفنون نخستين مدرسه ايراني به شيوه جديد تأسيس شد. اين مدرسه درآغازعهد ناصرالدين شاه قاجار، و به همت و ابتكارميرزا محمد تقي خان اميركبير صدراعظم با تدبيرآن دوره دايرشد. هدف اصلي اميراشاعه علوم و فنون جديدي بود كه دراروپا گسترش يافته بودند؛ به عبارت ديگرقصد اين انسان دانشمند و خردمند دستيابي به صنايع و علوم جديد، و جبران عقب ماندگي كشوردراين زمينه ها بود. فعاليت دارالفنون با هيئتي مركب ازمعلماني دررشته هاي پياده نظام ، سواره نظام، توپخانه، مهندسي، طب، جراحي، معدن شناسي و داروشناسي آغازشد.

سال1358هجري شمسي: جمهوري اسلامي ايران بطوررسمي ازپيمان سِنتو خارج شد. اين اقدام بنا به نظرو رأي اعضاي شوراي انقلاب عملي شد. سِنتو يا سازمان پيمان مركزي درسال1959ميلادي جانشين پيمان بغداد شد.

1850 سال پيش درچنين روزي - 25مارس سال1957ميلادي: قرارداد ايجاد جامعه اقتصادي اروپا يا بازارمشترك اروپا دررم ميان نمايندگان كشورهاي اروپايي به امضا رسيد

25 مارس سال 441 ميلادي يزدگرد دوم شاه ساساني ايران و پسر بهرام پنجم ( بهرام گور ) به امپراتوري روم که پس از ناپديد شدن بهرام ، در مرزهاي شمال غربي ايران دست به تمرکز نيرو زده بود و مرزنشينان را تحريک به نافرماني مي کرد اعلان جنگ داد.   

ميهندوستان يوناني 25 مارس 1821 براي پايان دادن به سلطه عثماني که چند قرن ادامه داشت بپاخيزي مسلحانه خود را آغاز کردند که بيش از هفت سال طول کشيد تا به ثمر رسيد

مارس 1975 فيصل ابن سعود پادشاه وقت کشور سعودي در کاخ سلطنتي رياض در دفتر ويژه ملاقاتها به دست برادر زاده اش با شليک گلوله کشته شد. سال117هجري قمري: حضرت سكينه(س) فرزند امام حسين(ع) سالارشهيدان درشهرمدينه رحلت كردند.

6 فروردين

 زادروز زرتشت، تنها پيامبري که از ميان آرين ها برخاست 

 ششم فروردين زادروز زرتشت، تنها پيامبري است که از ميان آرين ها برخاست و " کردار نيک ، پندار نيک ، و گفتار نيک " را ندا داد و ترويج کرد و ايرانيان را با اين منش پرورش داد. آيين زرتشت در زمان ساسانيان دين دولتي ايران شد و روحانيون زرتشتي در دستگاه حکومتي داراي مقام و منزلت شدند و به همين سبب، مردم آنان را در ضعف هايي که از دولت و مقامات رسمي مي ديدند شريک مي پنداشتند و اين آيين مروج اخلاقيات از اواخر دوران آن دودمان رو به ضعف نهاد. اوستا - کتاب مفصل زرتشت - در عين حال از قديمي ترين نوشته هاي جهان و سند تمدن پيشرفته ايرانيان عهد باستان است. زادروز زرتشت از دوران ساسانيان يک روزملي اعلام شد و بر ايام رسمي نوروز اضافه گرديد. 

سال604هجري قمري:« مولانا جلال الدين محمد مولوي» عارف، متفكرو شاعرپرآوازه ايراني متولد شد. او ازاهالي بلخ بود اما همراه پدربه قونيه رفت و ساليان متمادي دراين شهرزندگي كرد. مولانا درحلب و دمشق مسند وعظ و خطابه داشت. درقونيه تدريس مي كرد و دراين ايام بعد ازآشنايي با شمس تبريزي روحش پريشان و آشفته شد و تدريس را رهاكرد. مردم قونيه و شاگردان مولانا شمس را ازقونيه بيرون راندند اما بارديگر برپريشاني مولانا افزوده شد. سرانجام شمس به قونيه بازگشت اما درسال645هجري قمري ناپديد شد و تا ابد داغ هجراو بردل محزون مولانا نشست. ازآن پس مولوي به تهذيب نفس پرداخت و سرودن مثنوي را آغازكرد. ازديگرآثاراين شاعرپرآوازه «فيه مافيه، كليات شمس و مجالس سَبعِه» را مي توان نام برد.

1790:   دستگاه قانونگزاري ايالات متحده آمريکا نخستين قانون تابعيت مهاجران ( کساني که در کشورهاي ديگر متولد شده بودند) را تصويب کرد

2000:   ولاديمير پوتين که از سوي يلتسين نخست وزير و بعدا کفيل رياست جمهوري روسيه فدراتيو شده بود در يک انتخابات عمومي رئيس جمهوري اين کشور شد.

7 فروردين

27 مارس سال 922 ميلادي حسين ابن منصور معروف به «حلاج» صوفي ، انقلابي، نويسنده ، شاعر و آموزگار ايراني به تصميم وزير المقتدر عباسي خليفه وقت با شقاوت تمام اعدام شد. حلاج كه در سال 858 ميلادي در ولايت طور بيضاء از ايالت فارس به دنيا آمده بود و 64 سال از عمرش گذشته بود در بغداد كشته شد. وي برضد مالکان بزرگ و هرگونه استثمار ، و به نوعي خواهان برابري اقتصادي - اجتماعي مردم ، و ايجاد جامعه بدون طبقه و تبعيض بود.

     حلاج دست به سفر هاي متعدد و طولاني زده و از درياي سرخ تا خليج بنگال را ديدن كرده و همه جا به آموزش افكار خود پرداخته بود. او درباره افکار بودا ، ماني و فلاسفه يونان باستان و نيز انديشه هاي سوسياليستي مزدک تحقيق و مطالعه کرده بود. حلاج بر خلاف ساير انديشمندان معاصر خود و قرون وسطا، تفكراتش را به ميان توده ها برده بود و به همين سبب دشمني مقامات وقت را كه از روشن شدن توده ها و وقوف آنان بر اهميت و حقوق خود هراس داشتند برانگيخته بود. حلاج که بسياري از سالهاي عمر را در شهرهاي خوزستان اقامت کرده بود از جنبش هايي که ايرانيان باني آنها بودند از جمله قرامطه حمايت ، و با اين عمل خلفاي اموي و عباسي که بر پايه سيادت عربها در سرزمين هاي اسلامي قرار داشت مخالفت شديد مي کرد . به اين دلايل ،دستگاه خلافت عباسيان در پي فرصت بود تا حلاج را از ميان بردارد و اين فرصت با کودتايي که ياران او برضد خليفه کردند فراهم آمد ، ولي براي مجازات حلاج که هواداران فراوان داشت اتهامات مذهبي لازم بود . نخست او را متهم کردند که حمله به خانه کعبه را که توسط قرامطه صورت گرفته بود تاييد کرده است . حلاج در حال خلسه گفته بود كه هرچه مي گويد حقيقت است، و براي بيان اين مطلب عبارت « انا الحق » را بكار برده بود ،كه دستگاه خلافت كه او را يك خطر براي خود مي پنداشت؛ اين عبارت را شرك و كفر و ادعاي خدا بودن عنوان داد، و حلاج را که در زندان بغداد بود ، پس از شكنجه فراوان اعدام كرد. گفته اند كه پيش از اعدام، به حلاج يك هزار تازيانه زده بودند و دست و پايش را قطع كرده بودند و او اين شكنجه ها تحمل كرد و خم به ابرو نياورد.

سال1303هجري شمسي: دكترخليل خان ثقفي ازنويسندگان ايراني درگذشت و درامامزاده عبدالله شهرري به خاك سپرده شد. ثقفي درزمان عَضُدُ الملك به رياست اولين بلديه يا شهرداري قانوني انتخاب شد. خليل خان ثقفي مردي فاضل، اهل علم و نويسنده اي توانا بود و نثري بسيارروان و دلنشين داشت. «خردنامه جاويدان و هزارويك حكايت »ازجمله آثاردكترخليل خان ثقفي بشمارمي‏رود.

1845ميلادي : «ويلهلم كزار رونتگن» رياضيدان و فيزيكدان آلماني متولد شد .. رونتگن در سال 1895 ميلادي اشعه ايكس يا اشعه مجهول را كشف كرد

  دكتر علي اميني نخست وزير وقت هفتم فروردين 1341 اعلام داشت كه ايران مايل است با شوروي روابط دوستانه داشته باشد و با اين دولت دوستي كند، ولي زير بار آن نوع سازش كه مغاير حاكميت و استقلال ملي اش باشد نمي رود و اگر روس ها علاقه مند به دوستي با ايران هستند نبايد چيزي بخواهند و كاري كنند كه حاكميت ملي ايران را نقض كند. ايرانيان باتوجه به تاريخچه مداخلات خارجي در امور وطن خود، نسبت به چنين سازش و نرمش هايي در قبال دولتهاي بيگانه حساسيت دارند و زير بار نمي روند.    دكتر اميني اين مطلب را به مناسبت پايان جنگ رسانه اي دو كشور در سالروز آغاز آن بيان داشت. جنگ راديويي شديد ايران و شوروي هفتم فروردين 1338 از جانب مسكو و دهم فروردين همين سال از سوي تهران آغاز شده بود . مقامات شوروي براي اين منظور، حتي در مرزهاي شمالي ايران بلندگو نصب كرده بودند تا مرزنشينان به انتقادهايي كه از دولت وقت مي شد گوش كنند.   

1884:   تلفن راه دور براي نخستين بار در اين روز ميان دو شهر نيويورک و بوستون آغاز بکار کرد.

1341 خورشيدي ) کاظم زاده ايرانشهر روشنفکر و فرهنگدوست ايراني در سويس ديده از جهان فروبست.

 1341 خورشيدي ) از اين روز ، ايران مانند ساير کشورها داراي شرکت ملي هواپيمايي ( هما ) شد. قبلا "ايران اير" يک شرکت غيردولتي بود.

 1968:   يوري گاگارين فضانورد شوروي و نخستين انساني که با ماهواره کره زمين را دور زد در يک سانحه عادي هوائي در 34 سالگي جان سپرد.

سال1326هجري قمري: حاج ميرزا حسن تبريزي معروف به رشديه روزنامه تهران را منتشركرد.

8 فروردين

1167 سال پيش درچنين روزي - 8 ربيع الاول سال260هجري قمري: «حضرت امام حسن عسگري (ع)» يازدهمين پيشواي مسلمانان جهان درشهرسامرا به شهادت رسيدند. آن امام همام درسال244هجري قمري بدستورمتوكل خليفه عباسي به سامرا منتقل شدند و مدت 16سال تحت نظرشديد عباسيان قرارگرفتند. امام حسن عسكري(ع) تا23سالگي همراه پدرشان بودند و بعد ازشهادت پدر6سال درسامرا ولايت امورمسلمانان را به عهده گرفتند. امام يازدهم دردوران كوتاه امامتشان با سه خليفه خودكامه يعني مُعتَزّ، مُهتدي و مُعتمد معاصربودند و دراين دوران وجود فرزند گرامي ايشان حضرت ولي عصر(عج) بزرگترين و جدي ترين خطربراي عباسيان محسوب مي شد. اقدامهاي خلفاي عباسي براي جلوگيري ازقيامهاي مردمي و تصنيف آنها ازسپردن اموال و اوقاف تاشهيد كردن آن حضرت ادامه يافت. سرانجام امام حسن عسكري(ع) در28سالگي درحاليكه شكنجه هاي فراوان را تحمل كرده و بشدت بيمارشده بودند به منزلشان انتقال يافتند. اما مأموران خليفه محل زندگي ايشان را نيزمحاصره كردند و مانع ارتباط امام با امت مسلمان شدند و عاقبت به دستور معتمد خليفه عباسي با زهرمسموم و شهيد شدند.

سال1377هجري شمسي: لرتا هايراپتيان نخستين بانوي بازيگرايراني بدرود حيات گفت. او بيش از50سال عمرخود را درراه پيشرفت هنرنمايش درايران وقف كرد و با همكاري همسرش عبدالحسين نوشين تئاترهاي فردوسي و سعدي را پايه گذاري كرد. «مستنطق ، سرگذشت و شنل قرمزي» ازجمله كارهاي بانو لرتا هايراپتيان محسوب مي شود.

سال1947ميلادي: كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي آسيا و خاوردوربا علامت اختصاري اِكافه تشكيل شد. وظيفه اين سازمان رسيدگي به امور اقتصادي و نيازهاي اقتصادي كشورهاي عضو بود و اكافه مدتي پس ازتشكيل به كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا و منطقه اقيانوس كبيرتبديل شد كه اختصاربه اِسكاپ مشهوراست. مركزاِسكاپ درشهربانكوك است.

كنراد آدنائر صدر اعظم آلمان غربي هشتم فروردين 1336 براي مذاكره با مقامات ايران به ويژه در زمينه هاي اقتصادي وارد تهران شد و اقامت او پنج روز طول كشيد.     وي نخستين صدراعظم آلمان پس از جنگ جهاني دوم بود كه از ايران ديدن كرد.

1794:   موزه لوور فرانسه که از اوت 1794 به روي مردم باز شد در 28 مارس عمومي اعلام گرديد. اين موزه در رديف موزه واتيکان در نوع خود از مهمترين موزه هاي جهان بشمار مي رود.

 1797:   ناتانيل بريگز در نيو همشاير آمريکا نخستين ماشين لباسشويي را که ساخته بود به معرض تماشا گذارد.

 1866:   نخستين آمبولانس جهان که با اسب کشيده مي شد آغاز بکار کرد.

 1868: ماکسيم گورکي ( الکسي پشيکوف ) نويسنده تواناي روس و حامي ستمديدگان و استثمار شدگان به دنيا آمد.

1939:   جنگ داخلي 3 ساله و خونين اسپانيا با پيروزي راستگرايان به رياست ژنرال فرانکو پايان يافت. در جريان اين جنگ، چپگرايان کشورهاي مختلف و دولت شوروي از چپ ها( جمهوريخواهان ) و دولتهاي ايتاليا و آلمان از راستگرايان حمايت مي کردند و به آنان اسلحه و پول مي رسانيدند.

 1941:    بانو " ويرجينيا وولف " داستان نگار بلند آوازه و مقاله نويس انگليسي در 59 سالگي با غرق کردن، خودکشي کرد.

1969:   ژنرال دوايت آيزنهاور سي و چهارمين رئيس جمهوري آمريکا در 78 سالگي در واشنگتن در گذشت.

سال708هجري قمري:« ابوجعفراحمد بن ثقفي» ملقّب به«ابن زُبَير» محدّث و قاري مشهوربدرود حيات گفت.

9 فروردين

وثوق الدوله نيروي انگليسي اس. پي . آر را برسميت شناخت ! 

وثوق الدوله رئيس الوزراء وقت كه همكاري هاي او با دولت استعمارگر انگلستان اظهر من الشمس است نهم فروردين سال 1296 ( 29 مارس 1917 ) تاسيس نيروي انگليسي « اس . پي . آر S.P.R.» در منطقه نفوذ انگلستان در ايران ( سراسر جنوب و شرق ايران ) را به رسميت شناخت!. اين واحد نظامي به ابتكار ژنرال پرسي سايكس افسر انگليسي مقيم هند كه براي وطن ما هم تاريخ تاليف كرده است !!!!! تاسيس شده بود و در حقيقت يك نيروي نظامي و انتظامي به موازات نيروهاي ايران بود و به هر كار كه مي خواست در منطقه نفوذ انگلستان دست مي زد و صاحب اختيار كامل بود. 

سال1344هجري شمسي: محمد امين خُنجي نويسنده و محقق معاصربراثرسكته درگذشت و درباغ رضوان مشهد بخاك سپرده شد.خنجي ساليان متمادي دربحرين و خليج فارس به امورفرهنگي پرداخت سپس به تهران آمد و تحقيق و مطالعه را بطورجدي دنبال كرد.خنجي مقالات بسياري درمجله فرهنگ ايران زمين منتشركرد. همچنين يادداشتي درباره لارولارستان به قلم اوضميمه كتاب لارستان كهن تاليف احمد اقتداري چاپ و منتشرشده است.

سال1573ميلادي: «شارل نهم» پادشاه فرانسه فرمان تاريخي معروف به فرمان آزادي را به نفع پروتستانها صادركرد. به موجب اين فرمان پروتستانهاي فرانسه كه درجنگ با كاتوليكها پيروزشده بودند آزادي خود را دربرگزاركردن مراسم مذهبي بدست آوردند. بدين ترتيب چهارمين جنگ مذهبي پروتستانها و كاتوليك هاي فرانسه پايان يافت.

درگذشت احمد بن داود دينوري دانشمند ، مورخ و اديب را درآخرين هفته مارس 895 ميلادي نوشته اند. وي از پژوهشگران و نويسندگان دوران سامانيان بود . آثار دينوري متعدد و معروفترين آنها « اخبار الطوال » شامل رويدادهاي تاريخي تا زمان يزدگرد سوم است. 

ايران داراي شورايعالي اقتصاد شد 

فروردين ماه 1325 ( مارس 1946 ) ايران داراي شورايعالي اقتصاد شد. نخستين جلسه اين شورا بعد از ظهر 9 فروردين در تهران تشكيل شد و دكتر علي اميني به دبير كلي آن انتخاب گرديد. 9 فروردين 1354 ( 29 مارس 1975 ) مفاد قرار داد مورخ 13 اسفند1353 ايران و امريكا به مبلغ 15 ميليارد دلار انتشار يافت كه به موجب آن قرار بود آمريكا هشت رآكتور اتمي به ايران بفروشد و شركتهاي آمريكايي در ايران دست به آپارتمان سازي و ساختن عمارات ديگران بزنند. درباره اين قرارداد در جريان مذاكرات هنري كيسينجر و مقامات مربوط در دولت وقت ايران به نام تحكيم مناسبات دو كشورتوافق حاصل شده بود. 

1936:   در انتخابات عمومي آلمان حزب ناسيونال سوسياليست اين كشور ( نازي ) 99 در صد آراء را به دست آورد.

9ربيع الاول 260هجري قمري: دوران امامت باعظمت حضرت قائم (عج)آغاز شد . حضرت مهدي (عج)در سال 255هجري قمريدر شهر سامرا ولادت يافتندودر 5 سالگي پدرشان را از دست دادند . بدين ترتيب با شهادت امام حسن عسگري رسالت خطير امامت حضرت مهدي (عج)دوازدهمين و آخرين ستاره آسمان ولايت و امامت آغاز شد . به علت اوضاع نابسامان آن دوران ايشان تاسال 329هجري قمري از طريق 4 تن از نواب خاص خويش با امت اسلامي ارتباط يرقرارمي كردند. اين دوره در تاريخ اسلام به غيبت صغري شهرت دارد .پس از وفات آخرين فرد از نواب اربعه دوران غيبت كبري آغاز شد وتا ظهور حضرت مهدي (عج) اين منجي عالم بشريت ادامه خواهد داشت .

10 فروردين

10فروردين ماه سال1291هجري شمسي: قزاقان روسي مستقر درمشهد حرم حضرت امام رضا(ع) را به توپ بستند .روسها اين اقدام را پس از تشكيل ژاندامري خزانه به رياست مورگان شوستر امريكايي انجام دادند. زيرا دولت روسيه ژاندارمري خزانه را مخالف سياست و منافع خود در ايران مي دانست از اين رو هشداري جدّي با سه اصل به دولت ايران داد و براي اجراي ان چهل و هشت ساعت مقرر كرد . اخراج شوستر از ايران پرداخت مخارج لشكر كشيروسها به ايران و استخدام اتباع خارجي بانظرواجازه دولتهاي روس و انگليس شرطهاي دولت روسيه بود. گفتني است كه مجلس شوراي ملي به زنهاره يا اولتيماتوم دولت روسيه اعتنايي نكرد و شرطهاي آن را نپذيرفت. به همين علت قزاقان روسي مستقردرتبريزبه قزوين آمدند و قزاقاني كه درمشهد بودند حرم امام رضا(ع) را به توپ بستند و شماري ازمردم را شهيد يا مجروح كردند.

دهم فروردين 1291 ( 30 مارس1912 ) نيروهاي روسيه به فرماندهي سرهنگ روكوف در مشهد مرقد امام رضا (ع) را به توپ بستند . از مندرجات روزشمار تاريخ ايران تاليف باقرعاقلي ( چاپ چهارم ، سال 1376 ، تهران ـ جلد اول ، صفحه 91) چنين بر مي آيد كه در اين

     تير اندازي به ساختمان مرقد آسيب وارد آمد و دست كم دويست تن كشته شدند. در اين ميان به خزانه مرقد نيز دستبرد زده شد.

    نظاميان روسيه كه طبق موافقتنامه اوت 1907 سن پترزبورگ (روسيه و انگلستان ) وارد منطقه نفوذ در ايران شده بودند و سپس با هدف براندازي مجاهدان مشروطيت خود را با قزاق تازه نفس تقويت كرده بودند پيش از حادثه مشهد ، در تبريز و چند شهر ديگر هم دست به خشونت زده بودند . در تبريز يك روحاني و چند تن ديگر را دار زده بودند.

    روسها نسبت به مشروطيت ايران سوء ظن داشتند و علنا آن را دستپخت انگلستان ـ رقيب استعماري خود ـ مي خواندند . 

سال1358هجري شمسي: درپي پيروزي انقلاب اسلامي درايران و انقراض رژيم پهلوي همه پرسي عظيم و سراسري براي تعيين حكومت دركشورآغازشد.

تاريخ ايران در قرن 20 نشان مي دهد كه از دهم فروردين 1297 ( 30 مارس 1918 ) ضديت ايرانيان با انگليسي ها به مبارزه مسلحانه مردمي مبدل شده است . از اين روز درجنوب؛ كازروني ها، دشتستاني ها ، تنگستاني ها و ... و در شمال جنبش جنگل بر ضد انگليسي ها وارد جنگ شدند .. 

دهم فروردين 1313در تهران پنج تن از سران ايلهاي بختياري ، بوير احمدي ، ممسني و قشقايي كه در دادگاه نظامي محاكمه شده بودند اعدام شدند . گروهي ديگر از بزرگان اين ايلها هم به زندان محكوم شدند . ا ين عده قبلا به اتهام نافرماني ، عمليات مسلحانه بر ضد دولت و بر هم زدن نظم عمومي دستگير و در بازداشت بودند. گزارش شده بود كه در همين روز سردار اسعد بختياري ( جعفرقلي خان ) كه از پائيز 1312 زنداني بود در زندان تهران در گذشته بود . بعدا اعلام گرديد كه همزمان با اعدام سران قبايل ، وي را نيز در زندان با تزريق آمپول هوا كشته بودند.

قاضي محمد كه با استفاده از فرصت ادامه استقرار نيروهاي شوروي در ايران و باحمايت اين دولت در مهاباد حكومت خود مختار اعلام كرده بود دهم فروردين 1326 ( 30 مارس 1947 ) اعدام شد. با او دوتن از همدستانش ، سيف قاضي و صدر قاضي نيز اعدام شدند.

آيةالله عظمي حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي مرجع تقليد شيعيان دهم فروردين 1340 در قم درگذشت و به همين مناسبت تعطيل عمومي اعلام شد .

امروز همچنين زاد روز موسي بن ميمون فيلسوف مصري متولد در قرطبه( اسپانيا) در سال 1135 ميلادي ، جان هاوكينز مولف انگليسي تاريخ موسيقي در 1719 و ژوليوس باهن سن فيلسوف آلماني در 1830 است.

 سرگي ايليوشين طراح هواپيما و ژنرال شوروي سي ام مارس 1894 در يك خانواده كشاورز روس ديده به جهان گشود

زادروز« محمد فاتح » كه با اقدام او تاريخ قرون وسطا بسته شد 

 سلطان محمد دوم ( فاتح ) سي ام مارس 1432 ميلادي در« ادرنه» به دنيا آمد و با تصرف قسطنطنيه در 29 ماه مه سال1453 به دست او ، تاريخ قرون وسطا بسته شد و تاريخ عمومي نخستين صفحه قرون جديد را باز كرد. ع

 سي ام مارس همچنين زاد روز پتر اول پدر امپراتوري روسيه است كه در 1672 به دنيا آمد و در 1725 در گذشت . وي براي آشنا شدن با عوامل پيشرفت اروپاي غربي به صورت فردي عادي به اين ديار رفت و حتي در كارگاه كشتي سازي نجاري كرد. از كارهاي او ساختن شهر سن پترز بورگ و انتقال پايتخت روسيه به آنجا بود تا به اروپاي غربي نزديك باشد .

 آمريكا آلاسكا را از روسيه به 7 ميليون دلار خريد 

خريد آلاسكا از روسيه سي ام مارس 1867 قطعي شد ،

 1856:   با امضاي قرارداد پاريس جنگ كريمه كه بر ضد روسيه بود پايان يافت.

سال 43 قبل از هجرت :حضرت عبدالمطلب جد بزرگوار پيامبر گرامي اسلام (ص) در شهر مكه رحلت كردند.

سال 26 قبل از هجرت: حضرت محمد (ص) آخرين فرستاده پروردگار متعال با حضرت خديجه (س) پيوند همسري بستند.

سال 368 هجري قمري :« ابن قولويه» از بزرگان فقه و حديث در بغداد درگذشت

سال 329 هجري قمري :« راضي بالله » از خلفاي عباسي از دنيا رفت

سال 465 هجري قمري:« آلب ارسلان» از حاكمان سلسله سلجوقي جان خود را از دست داد او بعد از مرگ پدر در سال 451 هجري قمري به حكومت بلخ دست يافت

11 فروردين

11فروردين ماه سال1304هجري شمسي: قانون اصلاح تقويم به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. به موجب اين قانون اداره هاي دولتي و موسسات اقتصادي تجارو كسبه موظف شدند كه اسامي ماههاي شمسي را به كاربرند. ماههاي شمسي ازفروردين ماه آغازو به اسفند ختم مي شود. و شش ماه نخستين تقويم شمسي 31روز5ماه بعدي 30روز و آخرين ماه يعني اسفندماه 29روز است. هر4سال يكباردرسال كبيسه اسفندماه نيز30روز مي شود.

سال1592ميلادي: رنه دكارت فيلسوف و رياضيدان و فيزيكدان فرانسوي متولد شد

    سرتيپ تقي رياحي 31 مارس 1979 همزمان با رفراندم تغيير نظام حكومتي ايران وزير دفاع وطن ما شد. پيش از سرتيپ رياحي، دريابان دكتر احمد مدني كرماني وزير دفاع بود. انتصاب سرتيپ رياحي از فصول جالب تاريخ طولاني وطن ماست. اين انتصاب مورد تحسين آن عده از مردم كه شرح محاكمه و زندان رفتن سرتيپ رياحي را 25 سال پيش از آن شنيده بودند قرار گرفت. سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش و منصوب دكتر مصدق بود كه كودتاي 25 مرداد 1332 را خنثي و پس از براندازي 28 مرداد دستگير و زنداني شده بود و هيچكس پيش بيني و باور نمي كرد كه روزگاري بار ديگر به مقام برسد ـ مقامي بالاتر از آن چه كه 25 سال و اندي پيش از آن داشت.

ادوارد فيتز جرالد شاعر، نويسنده، و متفكر انگليسي و مترجم رباعيات عمر خيام نيشابوري 31 مارس 1809 در منطقه سافولك انگلستان ديده به جهان گشود. آرتور گريفيت از رهبران انقلاب استقلال ايرلند و بنياد گذار اصلي شين فينSinn Fein سي و يکم مارس 1872 در دوبلين به دنيا آمد.    31 مارس سال 1889 به مناسبت يكصدمين سال انقلاب فرانسه برج 300 متري ايفل در پاريس رسما گشايش يافت.    1918 جلو كشيدن ساعت به منظور صرفه جويي در مصرف برق (دي لايت سيوينگ) از اين روز در سال 1918 در آمريكا به اجرا درآمد.31 مارس 1939 دولتهاي انگلستان و فرانسه در يك اعلاميه مشترك تاكيد كردند كه اگر ارتش آلمان (هيتلر) به لهستان حمله برد، اين دو دولت به حمايت از لهستان اقدام خواهند كرد و وارد جنگ خواهند شد.  1991:   پيمان ورشو عملا منحل شد.  1991:   گرجستان كه دو قرن ( از زمان فتحعلي شاه قاجار) عملا ضميمه حكومت مسكو بود اعلام استقلال كرد. 1426 سال پيش درچنين روزي - 11 ربيع الاول سال اول هجري قمري : بنابربرخي از روايات ، حضرت محمد (ص) در مسير هجرت خويش از مكه به مدينه در مكاني بنام قبا توقف كردند

12 فروردين

سال1358هجري شمسي: نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به رهبري حضرت امام خميني و باحضورملت قهرمان ايران دركشورمان موجوديت يافت. ملت انقلابي ايران درمدت دو روزآراء خود را به صندوقهاي رأي ريختند و با شركت دريك همه پرسي كم نظيربه نظام جمهوري اسلامي ايران رأي مثبت دادند و نظام جمهوري اسلامي با 98/2درصد كل آراء موجوديت يافت. امام خميني(ره) دربخشي ازپيامشان به مناسبت برقراري نظام جمهوري اسلامي فرمودند:" مبارك باد برشما روزي كه پس ازشهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و رنجهاي طاقت فرسا دشمن غول صفت و فرعون زمان را ازپاي درآورديد و با رأي قاطع به جمهوري اسلامي حكومت عدل الهي را اعلام نموديد…".اعلاميه رسميت يافتن نظام جمهوري اسلامي و تاکيد بر برادر و برابر بودن ايرانيان و محو اثر نفتخوار و مفتخوار  12 فروردين 1358 هجري حورشيدي اعلاميه رسميت يافتن نظام جمهوري اسلامي در ايران كه به امضاي آية الله روح الله خميني انتشار يافته و در روزنامه هاي تهران به چاپ رسيده بود با اين جملات آغاز مي شد:

     جمهوري اسلامي را اعلام مي كنم . شما با راي قاطع خود به جمهوري اسلامي، حكومت عدل الهي را اعلام كرديد ، حكومتي كه در آن اقشار ملت به يك چشم ديده مي شوند و نور عدالت الهي برهمه و همه به يك طور مي تابد و باران رحمت قرآن و سنت برهمه كس به يكسان مي بارد. مبارك باد برشما كه در آن اختلاف نژاد مطرح نيست و همه برادر و برابرند.

    اعلاميه چنين ادامه مي يافت: مبارك باد بر شما روزي كه در آن تمام اقشار ملت به حقوق حقه مي رسد. كشور از دست چپاولگران و غارت پيشگان نجات يافت . مقدرات خود را به دست گيريد. مجال به فرصت طلبان ندهيد . نگذاريد نفتخواران و مفتخواران به صفوف فشرده شما رخنه كنند.    در اين اعلاميه كه به صورت يك سند در تاريخ ايران باقي خواهد ماند و به آن استناد خواهد شد آمده بود كه 12 فروردين كه روز تحقق حكومت الله است از بزرگترين اعياد مذهبي و ملي ما است و ملت ما بايد اين روز را جشن بگيرد و زنده نگهدارد.

    رفراندم مربوط، روزهاي دهم و يازدهم فروردين برگزار شده بود و احمد صدر حاج سيد جوادي وزير كشور( دولت موقت به نخست وزيري مهندس بازرگان ) بود كه او نيز 12 فروردين اعلاميه جداگانه اي منتشر ساخته بود.    در يک اعلاميه جداگانه دولت موقت همچنين آمده بود که در رفراندم 20 ميليون و 288 هزار تن به حذف سلطنت و برقراري نظامي اسلامي «بله» و 241 هزار تن «نه» گفته بودند. رشيد عالي الگيلاني ناسيوناليست عراقي و سياستمداري كه از سياستهاي آلمان ناسيونال سوسياليست (دولت نازي) هواداري مي كرد اول آوريل 1941 با واحدهاي نظامي چهار افسر ارشد و حمايت مفتي فلسطين در عراق كودتا كرد و با فراري دادن نايب السلطنه اين كشور به سفارت آمريكا در بغداد زمام امور عراق را به دست گرفت. وي پيشتر هم دو بار نخست وزير عراق بود.

13 فروردين

سال1300هجري شمسي: كلنل محمد تقي پسيان قيام خود را درمنطقه خراسان آغازكرد. اين نهضت ازمهمترين حوادث دوره حكومت قوامُ‌السّلطنه محسوب مي شوند.پسيان درزمان مشيرالدّوله به فرماندهي ژاندرمري خراسان منصوب شد و درزمان قوام السّلطنه پرچم مخالفت با حكومت مركزي را برافراشت. قوام و رضاخان هم افراد زيادي ازنظاميان، عشايرو ايلهاي اطراف را برضدّ وي به شورش واداشتند و سرانجام كلنل محمد تقي خان پسيان دردرگيري اطراف قوچان به قتل رسيد و بيش ازصد تن ازياران وفادارش نيزكشته يا اسيرشدند.

27 سال پيش درچنين روزي - 13فروردين ماه سال1358هجري شمسي: نخستين تجاوزهاي رژيم بعثي عراق به مرزهاي كشورمان آغازشد. رژيم بعثي 50 روزپيروزي انقلاب اسلامي درايران تجاوزهاي خود را بطورپراكنده به پايگاههاي مرزي ايران آغازكرد. اين حملات حدود 20ماه ادامه داشت تااينكه دراواخرشهريور1359شمسي ارتفاعات نوسود و پاسگاههاي مهران به طوررسمي به تصرف قواي بعثي عراق درآمد و جنگ تحميلي آغازشد.

سال1728ميلادي: «فوشارد» دندانپزشك فرانسوي دندان مصنوعي را اختراع كرد. سال1917ميلادي: اِمريكا وارد جنگ جهاني دوم شد و دراين روزميان اِمريكا و آلمان جنگ درگرفت. چوئن لاي نخست وزير وقت چين اول آوريل 1966 با ايراد نطقي آغاز انقلاب فرهنگي چين را اعلام داشت. 1966:   لونا - 10 ماهواره شوروي در مدار ماه قرار گرفت و اولين ماهواره اي بود که به گرد قمر زمين مي چرخيد.  1970:   قطر از انگلستان استقلال خود را گرفت. 


کلمات کلیدی: