ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥  

تاريخ  

تعطيلات نوروز در سال هاي اخير به گونه اي بوده كه در ذهن اكثر جوانان ايراني وقوع وقايع وحوادث گوناگون تاثير گذار در تاريخ غيرقابل تصور است ،زيرا آنان فكر مي كنند اين دوران به معناي تعطيلي كامل همه چيز است .بر همين اساس براي اينكه جوانان اليران زمين با اين تفكر اشتباه   خدئاحافظي كنند در ذيل نگاهي كوتاه خواهيم داشت به وقايع مهمي كه در جهان وايران طي دوران تعطيلات نوروزي  به وقوع پيوسته است:

اول فرودين

  مهمترين واقعه امروز تاريخ را بايد رسمي شدن آيين نوروز از سوي   كوروش بزرگ مؤسس امپراتوري ايران دانست.اين حكم را كوروش  در سال 534 پيش از ميلاد دستورالعملي اعلام كرد .بر پايه اين بخش نامه ترفيع نظاميان، ابلاغ انتصابات تازه، سان ديدن از سربازان، عفو مجرمين پشيمان، ايجاد فضاي سبز و پاكسازي محيط زيست از منازل شخصي گرفته تا اماكن عمومي بخشي از مراسمات روز نخست نوروز بود.

ديگر واقعه مهم اين روز آغاز هجرت پيامبر خاتم بود. پيامبر گرامي اسلام 1427 سال پيش دراول ماه ربيع الاول سال اول هجري قمري  به امر پروردگار متعال پس از گذشت 13 سال از بعثت مكه ، زادگاه خويش را به قصد هجرت به مدينه ترك كردند . هجرت حضرت محمد از مكه به مدينه فصل جديدي را در تاريخ اسلام گشود و مسلمانان از آن پس اين هجرت رامبدأ تاريخ خود قرار دادند .

واقعه مهم ديگر اين روز در سال 1299هجري شمسي رخ داد. در اين زمان  كلنل فضل الله خان آق اِولي از افسران بلند پايه و ميهن دوست ژاندرمري در اعتراض به  انقعاد قرارداد ننگين 1919 و تشكيل كميسيوني در ارتش كه متضمن تحت الحمايگي ايران بدست انگليس بود به جاي حضور در مراسم سلام نوروز كه در كاخ گلستان بر پا مي شد پس از نوشتن شرح مخالفت خود با اين قرارداد در دفتر كار خود با شليك گلوله حودكشي كرد تا درزير سايه افسران انگليسي خدمت نكند. متن يادداشت او هرگز فاش نشد اما بر اثر اين حركت ،كميسيون ياد شده بي نتيجه تعطيل شد و دولت قوام نيز سقوط كرد .

    تغيير واحد پول ايران از قران به ريال در  سال1311 خورشيدي ،درگذشت مرتضي محجوبي از هنر مردان به نام موسيقي در سال 1344 خورشيدي  ،اعلام نظام جمهوري اسلامي درپاكستان در 1956 ميلادي و  ترور راجيو گاندي نخست وزير هند كه پدر او اصليتي ايراني داشت به سال     1991 ديگر وقايع قابل توجه اين روز تاريخ است.

2 فروردين

مهمترين واقعه اين روز 43 سال پيش در مدرسه فيضيه قم رخ داد.. در اين روز ماموران رژيم پهلوي  به حاضران در مجلس عزا داري امام جعفر صادق(ع) در اين مدرسه حمله كردند. امام خميني رهبر فقيد انقلاب و ديگر روحانيون برجسته و مبارز مدتها قبل اعلام كرده بودند كه در آن سال مردم عيد نخواهند داشت زيرا اعمال ضد اسلامي رژيم و اصول به اصطلاح سفيد آن، موجوديت اسلام و هويت ايران را در معرض خطر قرار داده بود . بعد از اين اعلاميه و ديگر اعلاميه ها عده زيادي كماندو و ماموران ساواك به مجلس سوگواري در مدرسه فيضيه حمله كردند و جمعي از طلاب و روحانيان را كشته و يا مجروح كردند .

ديگر واقعه مهم اين روز هم مربوط به دوران معاصر است.82 سال پيش درچنين روزي جلسه علني مجلس شوراي ملي به منظور اعلام جمهوريت ساختگي رضاخان تشكيل شد اما در پي آن جمعي از روحانيون ، اصناف و مردم با اعلام تعطيل عمومي به سوي مجلس حركت كردند و با تجمع در ميدان بهارستان بر ضد جمهوري رضا خاني شعار سر دادند .همين امر رضا خان را مشوش كرد از اين رو نظاميان تحت امر او عده زيادي را كشتند و يا مجروح و مصدوم ساختند . در پي اين حادثه مجلس شوراي ملي بدون اخذ نتيجه تعطيل شد .

تشكيل جامعه عرب به سال 1956 ميلادي، درگذشت كلود مونه نقاش مشهورو پدرسبك امپرسيونيسم به  سال 1926ميلادي، گشايش بيمارستان عضدي به سال 357 خورشيدي ،مرگ  كنستانتين امپراتور مقتدر روم و سازنده نخستين استانبول به  سال 337 ميلادي ،تولد ويلهلم اول شاه ايران دوست پروس به  سال 1797 ميلادي وتولد مجيب الرحمان باني جمهوري بنگلادش  به سال  1922 ميلادي از ديگر وقايع مهم اين روز است.

3 فروردين

معرفي خسرو انوشيروان به عنوان وليعهد ايران در اين روز را بايد مهم ترين واقعه تاريخ ايران در اين روز ناميد كه به سال 519 ميلادي از سوي قباد شاه ساسانيصورت گرفته است. قباد ، از آنجا که تحت تاثير افکار مزدک ( که از او به عنوان بنيادگذار سوسياليسم در جهان نام برده مي شود) قرار داشت همچنين  در چنين روزي به سال 515 ميلادي ، تصميم خود به کاهش شديد ماليات کشاورزان و مردم کم درآمد و برنامه اصلاحات کشاورزي و افزايش سهم کشاورزان از محصول و نيز برنامه هاي عمراني ديگر از جمله ساحتن چند سد را اعلام داشته بود. 

خروج پيامبر اسلام از غار ثور وحركت به سوي مدينه پس از سه روز زندگي مخفي در اين غار به سال اول هجري ديگر واقعه مهم اين روز است.  

آتش گرفتن خانه كعبه در جريان جنگ سپاه شام و عبدالله بن زيبر به  سال 64هجري قمري، شهادت شيخ احمد ياسين رهبر روحاني جنبش حماس  در حمله هلي کوپتر نظامي اسرائيل به سال 2004 ميلادي ، تاسيس جنبش فاشيست  ايتاليا به سال 1919، استقلال سودان به سال 1956ميلادي ودرگذشت ابو اعلاءمعري شاعر و نويسنده مسلمان به سال 449 هجري قمري ديگر وقايع مهم اين روز است.

4 فروردين

مهمترين واقعه اين روز به سال  721 ميلادي به وقوع پيوسته است. در آن سال ودر جريان آيين هاي نوروزي  پوشان  از شاهزادگان ساساني ادعاي سلطنت و احياي حکومت ساسانيان را کرد و گروهي را گرد خود  جمع كرد اما کاري از پيش نبرد. چهار سال پس از پوشان نيز در روزي مشابه ، خسرو شاهزاده ديگر ساساني كه از نوادگان يزدگرد سوم بود در شهر مرو خود را شاه ايران خواند. كار اين شاهزاده هم با اين كه علاوه بر گروهي ايراني ، جمعي از تركان مهاجر هم به او پيوسته بودند به جايي نرسيدو بدين گونه پادشاهي ساساني به طور كامل برچيده شد.

درگذشت.  محمد بن محمود حسيني لواساني تهراني معروف به عصار حكيم، متكلم ، فقيه، شاعر، و مفسر ايراني به سال 1356 خورشيدي ، كشف عامل بيماري سل توسط روبرت كخ آلماني به سال 1882 ميلادي، درگذشت ژول ورن داستان نويس فرانسوي به سال 1905 ميلادي   و انجام نخستين حراج خودرو به سال 1898ميلادي ديگر وقايع مهم اين روز است.  

5 فروردين

تأسيس دارالفنون نخستين مدرسه ايراني به شيوه جديد به سال 1268هجري قمري را بايد مهمترين واقعه اين روز ايران نام نهاد. اين مدرسه درآغازعهد ناصرالدين شاه قاجار، و به همت و ابتكارميرزا محمد تقي خان اميركبير صدراعظم با تدبيرآن دوره دايرشد. هدف اصلي اميراشاعه علوم و فنون جديدي بود كه دراروپا گسترش يافته بودند به عبارت ديگرقصد اين انسان دانشمند و خردمند دستيابي به صنايع و علوم جديد، و جبران عقب ماندگي كشوردراين زمينه ها بود. فعاليت دارالفنون با هيئتي مركب ازمعلماني دررشته هاي پياده نظام ، سواره نظام، توپخانه، مهندسي، طب، جراحي، معدن شناسي و داروشناسي آغازشد.

خروج رسمي ايران ازپيمان سِنتوبه  سال1358خورشيدي ، امضا قرارداد ايجادبازارمشترك اروپا دررمبه سال1957ميلادي،قيام ميهندوستان يوناني عليه عثماني به سال 1821 ميلادي،قتل فيصل ابن سعود پادشاه وقت عربستانن سعودي توسط برادر زاده اش به سال ميلادي،و درگذشت حضرت سكينهفرزند امام حسين(ع)  به  سال117هجري قمريديگر وقايع مهم اين روز است.

6 فروردين

 زادروز زرتشت، يگانه پيامبر آريايي را بايد مهم ترين واقعه اين روز دانست.

ا و  کردار نيک ، پندار نيک ، و گفتار نيکرا ندا داد و ترويج کرد و ايرانيان را با اين منش پرورش داد. آيين زرتشت در زمان ساسانيان دين دولتي ايران شد و روحانيون زرتشتي در دستگاه حکومتي داراي مقام و منزلت شدند و به همين سبب، مردم آنان را در ضعف هايي که از دولت و مقامات رسمي مي ديدند شريک مي پنداشتند و اين آيين مروج اخلاقيات از اواخر دوران آن دودمان رو به ضعف نهاد. اوستا - کتاب مفصل زرتشت - در عين حال از قديمي ترين نوشته هاي جهان و سند تمدن پيشرفته ايرانيان عهد باستان است. زادروز زرتشت از دوران ساسانيان يک روزملي اعلام شد و بر ايام رسمي نوروز اضافه گرديد. 

تولد مولانا جلال الدين محمد مولوي عارف، متفكرو شاعرپرآوازه ايراني به سال سال604هجري قمري ديگر واقعه مهم اين روز ايران زمين است. او ازاهالي بلخ بود اما همراه پدربه قونيه رفت و ساليان متمادي دراين شهرزندگي كرد. مولانا درحلب و دمشق مسند وعظ و خطابه داشت. درقونيه تدريس مي كرد و دراين ايام بعد ازآشنايي با شمس تبريزي روحش پريشان و آشفته شد و تدريس را رهاكرد.مولانا پس ار مفقود شدن شمس به تهذيب نفس پرداخت و سرودن مثنوي را آغازكرد. ازديگرآثاراين شاعرپرآوازه «فيه مافيه، كليات شمس و مجالس سَبعِه» را مي توان نام برد.

  دستگاه قانونگزاري تصويب نخستين قانون تابعيت مهاجران ايالات متحده آمريکا به سال 1790ميلادي و انتخابات ولاديمير پوتينبه سمت رياست جمهوري روسيه فدراتيوبه سال از ديگر وقايه تاريخي اين روز است.

7 فروردين

اعدام ناجوانمردانه  حسين ابن منصور معروف به «حلاج» صوفي ، انقلابي، نويسنده ، شاعر و آموزگار ايراني به تصميم وزير المقتدر عباسي خليفه وقت به سال 922ميلادي را بايد مهم ترين واقعه اين روز عنوان كرد. حلاج كه در سال 858 ميلادي در ولايت طور بيضاء از ايالت فارس به دنيا آمده بود و 64 سال از عمرش گذشته بود در بغداد كشته شد. وي برضد مالکان بزرگ و هرگونه استثمار ، و به نوعي خواهان برابري اقتصادي - اجتماعي مردم ، و ايجاد جامعه بدون طبقه و تبعيض بود.

     حلاج دست به سفر هاي متعدد و طولاني زده و از درياي سرخ تا خليج بنگال را ديدن كرده و همه جا به آموزش افكار خود پرداخته بود. او درباره افکار بودا ، ماني و فلاسفه يونان باستان و نيز انديشه هاي سوسياليستي مزدک تحقيق و مطالعه کرده بود. حلاج بر خلاف ساير انديشمندان معاصر خود و قرون وسطا، تفكراتش را به ميان توده ها برده بود و به همين سبب دشمني مقامات وقت را كه از روشن شدن توده ها و وقوف آنان بر اهميت و حقوق خود هراس داشتند برانگيخته بود. حلاج که بسياري از سالهاي عمر را در شهرهاي خوزستان اقامت کرده بود از جنبش هايي که ايرانيان باني آنها بودند از جمله قرامطه حمايت  و با اين عمل خلفاي اموي و عباسي که بر پايه سيادت عربها در سرزمين هاي اسلامي قرار داشت مخالفت شديد مي کرد . به اين دلايل ،دستگاه خلافت عباسيان در پي فرصت بود تا حلاج را از ميان بردارد. حلاج در حال خلسه گفته بود كه هرچه مي گويد حقيقت است، و براي بيان اين مطلب عبارت « انا الحق » را بكار برده بود كه دستگاه خلافت اين عبارت را شرك و كفر و ادعاي خدا بودن عنوان داد و حلاج را که در زندان بغداد بود  پس از شكنجه فراوان اعدام كرد. گفته اند كه پيش از اعدام، به حلاج يك هزار تازيانه زده بودند و دست و پايش را قطع كرده بودند و او اين شكنجه ها تحمل كرد و خم به ابرو نياوردو پس از اعدام نيز جسدش را سوزانده وخاكسترش را به باددادند.

درگذشت خليل خان ثقفي نويسنده بزرگ و نخستين شهردار قانوني ايران گان ايراني به سال1303 خورشيدي ، تولد رونتگن فيزيكدان آلماني كاشف اشعه ايكس به سال 1845ميلادي ،درگذشت کاظم زاده ايرانشهر روشنفکر و فرهنگدوست ايراني به سال 1341 خورشيدي ،آغاز به كار شركت ه.واپيمايي دولتي ايران هما به سال  1341 خورشيدي ومرگ يوري گاگارين فضانورد شوروي و نخستين انساني که با ماهواره کره زمين را دور زد در يک سانحه عادي هوائي به سال  1968 ميلادي ديگر وقايع تاريخي اين روز است.

8 فروردين

شهادت امام حسن عسگري يازدهمين پيشواي شيعيان  جهان درشهرسامرا به سال260هجري قمري مهمترين حادثه اين روز تاريخ است. آن امام درسال244هجري قمري بدستورمتوكل خليفه عباسي به سامرا منتقل شدند و مدت 16سال تحت نظرشديد عباسيان قرارگرفتند. امام حسن عسكريتا23سالگي همراه پدرشان بودند و بعد ازشهادت پدر6سال درسامرا ولايت امورمسلمانان را به عهده گرفتند. امام يازدهم دردوران كوتاه امامتشان با سه خليفه خودكامه يعني مُعتَزّ، مُهتدي و مُعتمد معاصربودند و دراين دوران وجود فرزند گرامي ايشان حضرت ولي عصربزرگترين و جدي ترين خطربراي عباسيان محسوب مي شد. عاقبت به دستور معتمد خليفه عباسي با زهرمسموم و شهيد شدند.

درگذشت لرتا هايراپتيان نخستين بانوي بازيگرايراني به سال سال1377خورشيدي ،گشايش رسمي موزه لوور فرانسه به سال 1794ميلادي  

،  آغاز بکار نخستين آمبولانس جهان به سال  1866 ميلادي ،تولد ماکسيم گورکي  نويسنده تواناي روس به سال  1868ميلادي ، پايان جنگ داخلي 3 ساله و خونين اسپانيا با پيروزي راستگرايان به رياست ژنرال فرانکوبه سال 1939ميلادي. خودکشي ويرجينيا وولف داستان نويس  بلند آوازه انگليسي به سال  1941ميلادي ومرگ   ژنرال دوايت آيزنهاور سي و چهارمين رئيس جمهوري آمريکا به سال 1969ميلادي ديگر وقايع قابل توجه اين روز است.

9 فروردين

برسميت شناختن نيروي انگليسي اس. پي . آر توسط وثوق الدوله به سال 1296خورشيدي را بايد مهم ترين رويداد اين روز دانست.وثوق الدوله رئيس الوزراء وقت كه همكاري هاي او با دولت استعمارگر انگلستان اظهر من الشمس است نيروي انگليسي « اس . پي . آر S.P.R.» در منطقه نفوذ انگلستان در ايران ( سراسر جنوب و شرق ايران ) راكه  به ابتكار ژنرال پرسي سايكس افسر انگليسي مقيم هند كه براي وطن ما هم تاريخ تاليف كرده است ،تاسيس شده بود ،به رسميت شناختتا بارديگر وابستگي خود را به انگلستان به اطلاع عموم برساند.

: درگذشت محمد امين خُنجي نويسنده و محقق معاصربه سال1344 خورشيدي،پيروزي  در حزب نازيدر انتخابات آلمان با كسب  ناسيونال 99 در صد آراء به سال1936 ، صدور فرمان آزادي مذهب در فرانسه به سال1573ميلادي و آغاز دوران امامت باعظمت حضرت قائم به سال  260هجري قمري ديگر رويدادهاي مهم اين روز است.

10 فروردين

حمله قزاقان روسي مستقر درمشهد به حرم امام رضا(ع)و به  توپ بستن آن به سال1291خورشيدي مهم ترين حادثه اين روز است. روسها اين اقدام را پس از تشكيل ژاندامري خزانه به رياست مورگان شوستر امريكايي انجام دادند. زيرا دولت روسيه ژاندارمري خزانه را مخالف سياست و منافع خود در ايران مي دانست از اين رو هشداري جدّي با سه اصل به دولت ايران داد و براي اجراي آن چهل و هشت ساعت مقرر كرد. مجلس شوراي ملي به زنهاره دولت روسيه اعتنايي نكرد و شرطهاي آن را نپذيرفت. به همين علت قزاقان روسي مستقردرتبريزبه قزوين آمدند و قزاقاني كه درمشهد بودند حرم امام رضا(ع) را به توپ بستند و شماري ازمردم را شهيد يا مجروح كردند.

آغاز همه پرسي سراسري براي تعيين حكومت دركشوربه سال1358خورشيدي ، اعدام پنج تن از سران ايلهاي بختياري ، بوير احمدي ، ممسني و قشقايي به سال 1313خورشيدي، اعلام قاضي محمدرييس حكومت خود مختار مهابادبه سال 1326 خورشيدي، درگذشت آيةالله العظمي حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي مرجع تقليد شيعيان به سال 1340 خورشيدي،تولد سرگي ايليوشين طراح هواپيما و ژنرال شوروي به سال 1894 ميلادي ، تولدزادسلطان محمد فاتح قسطنطنيه به سال 1432 ميلادي، زاد روز پتر اول پدر امپراتوري روسيه به سال 1672ميلادي،قتل آلب ارسلان سلجوقي به سال 465 هجري قمري، رحلت عبدالمطلب جد بزرگوار پيامبر اسلام به  سال 43 قبل از هجرت وازدواج حضرت محمد آخرين فرستاده پروردگار متعال با حضرت خديجه به سال 26 قبل از هجرت وقايع مهم ديگري است كه در اين روز تاريخ نگاران وقعش را ثبت كرده اند.

11 فروردين

11فروردين ماه: تصويب قانون اصلاح تقويم در مجلس شوراي ملي به سال1304خورشيدي مهم ترين واقعه تاريخي اين روز ايران است. به موجب اين قانون اداره هاي دولتي و موسسات اقتصادي تجارو كسبه موظف شدند كه اسامي ماههاي شمسي را به كاربرند. ماههاي شمسي ازفروردين ماه آغازو به اسفند ختم مي شود. و شش ماه نخستين تقويم شمسي 31روز5ماه بعدي 30روز و آخرين ماه يعني اسفندماه 29روز است. هر4سال يكباردرسال كبيسه اسفندماه نيز30روز مي شود.

تولد رنه دكارت فيلسوف و رياضيدان و فيزيكدان فرانسوي به سال 1592ميلادي،انتخاب  سرتيپ تقي رياحي به عنوان وزير دفاع به سال 1358 خورشيدي،. تولدادوارد فيتز جرالد شاعر، نويسنده، و متفكر انگليسي و مترجم رباعيات عمر خيام نيشابوري به سال1809 ميلادي، گشايش برج 300 متري ايفل  به مناسبت يكصدمين سال انقلاب فرانسه به سال 1889،    جلو كشيدن ساعت به منظور صرفه جويي در مصرف برق در آمريكا به سال 1918 ميلادي براي نخستين بار درجهان،  انحلال رسمي  پيمان ورشوبه سال   1991ميلادي  ، اعلام استقلال  گرجستان به سال 1991ميلادي وسرانجام  توقف حضرت محمد (ص) در مسير هجرت خويش از مكه به مدينه در قبا ديگر وقايه مهم اين روزاست كه در دوران هاي گوناگون به وقوع پيوسته  در است.

12 فروردين

اعلام نتايج رفراندوم تعيين نظام در ايران به سال 1358 مهم ترين واقعه اين روز تاريخ ايران است. نظام جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام خميني و باحضورملت قهرمان ايران دركشورمان با اعلام اين نتايج  موجوديت يافت. ملت انقلابي ايران درمدت دو روزآراء خود را به صندوقهاي رأي ريختند و با شركت دريك همه پرسي كم نظيربه نظام جمهوري اسلامي ايران رأي مثبت دادند و نظام جمهوري اسلامي با 2/98درصد كل آراء موجوديت يافت. امام خمينيدربخشي ازپيامشان به مناسبت برقراري نظام جمهوري اسلامي فرمودند: مبارك باد برشما روزي كه پس ازشهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و رنجهاي طاقت فرسا دشمن غول صفت و فرعون زمان را ازپاي درآورديد و با رأي قاطع به جمهوري اسلامي حكومت عدل الهي را اعلام نموديد.

كودتاي رشيد عالي الگيلاني ناسيوناليست عراقي و سياستمدارهوادار سياستهاي آلمان ناسيونال سوسياليست در سال  1941ميلادي عليه رژيم سلطنتي عراق ديگر واقعه مهم تاريخي اين روز است. وي با فراري دادن نايب السلطنه اين كشور به سفارت آمريكا در بغداد زمام امور عراق را به دست گرفت.

13 فروردين

آغاز قيام افسر آزاديخواه وانديشمند ايراني كلنل محمد تقي پسيان درخراسان به سال خورشيدي مهم ترين واقعه اين روز است.. اين نهضت ازمهمترين حوادث دوره حكومت قوامُ‌السّلطنه محسوب مي شود.پسيان درزمان مشيرالدّوله به فرماندهي ژاندرمري خراسان منصوب شد و درزمان قوام السّلطنه پرچم مخالفت با حكومت مركزي را برافراشت. قوام و رضاخان هم افراد زيادي ازنظاميان، عشايرو ايلهاي اطراف را برضدّ وي به شورش واداشتند و سرانجام كلنل محمد تقي خان پسيان دردرگيري اطراف قوچان به پس ار شليك آخرين تير به شهادت رسيد.او نخستين خلبان ايراني نيز محسوب مي شود.

نخستين تجاوزهاي رژيم بعثي عراق به مرزهاي كشورمان به سال1358 خورشيدي  ، اختراع دندان مصنوعي توسط فوشارد دندانپزشك فرانسوي به سال1728ميلادي، آغاز انقلاب فرهنگي چين به سال 1966ميلادي ،استقلال  قطر از انگلستان به سال1970ميلادي وسرانجام قرار گرفتن :   لونا - 10  نخستين  ماهواره اي كه به گرد زمين گرديد به سال   1966 ميلادي ديگر وقايع مهم اين روز است.


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥  

نگاهي به جاذبه‌هاي گردشگري استان كرمان

 

استان كرمان با صدها بناي ارزشمند تاريخي و جاذبه‌هاي طبيعي منحصربفرد محل مناسبي براي گذران تعطيلات نوروزي است. كرمان به عنوان شهري كه مخزن اسرار تاريخ است و خاطرات تلخ و شيرين بسياري در طول قرنها در سينه دارد، آماده پذيرايي از مسافران نوروزي است.

اين استان با ‪ ۱۸۶هزار و ‪ ۴۲۲كيلومتر مربع بيش از ‪ ۱۱درصد مساحت كل كشور را در بر مي‌گيرد و از شمال به خراسان و يزد، از جنوب به هرمزگان، از شرق به سيستان و بلوچستان و از مغرب به فارس محدود مي‌شود. كرمان آب و هوايي متغير دارد بگونه‌اي كه در مناطق كوهستاني مرتفع آن هوا سرد و در نواحي پست و جلگه‌اي هوا گرم است.

مهمترين كوههاي استان كرمان "جبالبارز، لاله‌زار و كوه‌هزار" هستند. در اين ميان ارتفاع كوه‌هزار به ‪ ۴۴۲۵متر مي‌رسد.

اغلب رودخانه‌هاي موجود در كرمان نيز فصلي هستند و مهمترين رود دايمي استان هليل‌رود است كه وارد باتلاق جازموريان مي‌شود. محصولات استان كرمان به علت متنوع بودن آب و هوا گوناگون است كه از مهمترين اين محصولات مي‌توان به پسته، خرما، انواع مركبات و صيفي‌جات اشاره كرد. همچنين علاوه بر قالي كرمان كه شهرت جهاني دارد، شالبافي، پته‌دوزي و قلم زني نيز از ديگر صنايع دستي اين استان هستند و پسته، زيره و حنا هم مهمترين سوغات آن شناخته شده‌اند.

از مهمترين آثار و بناهاي تاريخي و جاذبه‌هاي گردشگري استان كرمان نيز مي‌توان به حمام و مجموعه گنجعليخان، مجموعه‌هاي ابراهيم‌خان و وكيل، بازار، مسجدجامع، باغ شاهزاده، آستانه شاه‌نعمت‌الله ولي و گنبد جبليه اشاره كرد.

حمام گنجعليخان از معروفترين آثار تاريخي استان كرمان بشمار مي‌رود. ورودي اين حمام در بازار جنوبي كرمان واقع شده و مجموعه‌اي از تلفيق هنر و معماري با فضاي مناسب است.

اين حمام اثري بديع با كاشيكاريها، نقاشيها، گچ‌بريها، مقرنس‌كاري و كاربنديهاي زيبا با بكارگرفتن سنگها و تزيينات بسيار ظريف با مساحتي حدود هزار مترمربع است.

حمام از دو بخش رختكن و گرمخانه تشكيل شده و در قسمت رختكن با ايجاد قرينه‌سازي در ايوانها، ايوانچه‌ها و ستونهاي سنگي فضاي مناسبي بوجود آمده است.

حمام گنجعليخان هم‌اكنون به صورت گنجينه‌اي ديدني يكي از نقاط جذاب براي گردشگران در شهر كرمان محسوب مي‌شود. مجموعه گنجعليخان شامل ميدان، مدرسه، كاروانسرا، حمام، آب انبار، ضرابخانه، مسجد و بازار است.

مجموعه‌هاي وكيل، ابراهيم‌خان و حاج‌آقاعلي نيز از ديگر اماكن ديدني شهر كرمان هستند. در اين مجموعه‌ها هم بازار، حمام، مسجد و كاروانسراهايي وجود دارد كه هر يك بيانگر گوشه‌اي از تاريخ سراسر باعظمت اين شهر هستند.

مسجدجامع كرمان يكي از زيباترين مساجد ايران است كه داراي سر در رفيع صحن، ايوان و شبستان مي‌باشد.

تاريخ بنا به موجب كتيبه سردر اصلي آن سال ‪ ۷۵۰هجري قمري و ارزشمندترين قسمت بنا كاشيكاري معرق محراب و سردر شرقي مسجد است. سابقه تاريخي مسجد امام نيز به قرن پنجم هجري مي‌رسد.

برج آجري ضلع شمال شرقي و سه محراب گچبري شده از قسمتهاي بسيار مهم اين مسجد است.

گنبد جبليه از ديگر بناهاي تاريخي شهر كرمان است كه در شرق اين شهر و در دامنه كوههاي مسجد صاحب‌الزمان قرار دارد.

تاريخ دقيق ساخت و نحوه كاربرد اين گنبد سنگي روشن نيست و گفته مي‌شود در ساخت آن از شير شتر استفاده شده است.

اين گنبد به عنوان تنها بناي سنگي كرمان هم‌اكنون به گنجينه كتيبه‌هاي تاريخي سنگي تبديل شده است.

باغ شاهزاده ماهان كه يكي ديگر از مكانهاي ديدني و تاريخي استان كرمان بشمار مي‌رود در فاصله ‪ ۴۰كيلومتري شهر كرمان در دامنه‌هاي شمالي كوههاي تيگران ماهان قرار گرفته است.

اين باغ بوسيله عبدالحميد ميرزا فرمانفرما حاكم كرمان در اواخر دوره قاجار بنا شد. طرح اصلي باغ شامل دو عمارت با يك رشته آب نما و حوضهاي به هم پيوسته در محور مركزي است كه آن را به يكي از زيباترين باغهاي تاريخي ايران مبدل ساخته است.

عمارت سردر، عمارت شاه‌نشين و حمام قسمتهاي مختلف اين باغ را تشكيل مي‌دهند و در قسمت جلو عمارت اصلي حوض بزرگي با پنج فواره قرار دارد.

اين حوض كه آبش از قنات معروف به تيگران سرچشمه مي‌گيرد به پاشويه سنگي اطراف آن ريخته و از آنجا به شكل آبشار جاري مي‌شود.

 

در امتداد جريان آب از دو سمت گلكاري پياده‌روهاي اصلي و رديفهايي از سروهاي بلند چشم‌اندازي زيبا را پديد آورده است. مساحت اين باغ حدود پنج هكتار و داراي انواع درختان ميوه است. زيبايي اين باغ همواره مورد تحسين گردشگران داخلي و خارجي قرار داشته است.

آرامگاه شاه‌نعمت‌الله ولي در ماهان نيز يكي از زيباترين شاهكارهاي معماري ايران و از آثار برجسته واقع در استان كرمان است.

ساخت اين مجموعه نيمه اول قرن نهم آغاز شد و شش قرن يعني تا اواخر قرن چهاردهم ادامه يافت.

عمارت تاريخي مرقد شاه‌نعمت‌الله ولي، صحنها و رواقهاي اطراف آن حدود شش هزار مترمربع وسعت دارد.

اين عمارت شاهكاري از هنر معماري شش قرن اخير و باغ‌سازي بسيار فرح‌انگيز است كه صفايي عارفانه را به هر بازديدكننده هديه مي‌كند. نخستين كسي كه فرمان داد گنبد و بارگاهي مجلل بر مرقد شاه نعمت‌الله ولي بنا شود، سلطان احمدشاه بهمني پادشاه دكن هندوستان بود كه از مريدان و هواخواهان خاص او به شمار مي‌رفت.

درهاي ورودي آستانه احتمالا در هندوستان ساخته شده‌اند. بر روي‌درهاي آن كه تعداد آنها پنج جفت است نقوش هندسي خاتم كاري شده و قطعاتي از عاج فيل در آن بكار رفته است. دو مناره بلند به ارتفاع ‪ ۳۸/۵متر، رواق شاه‌عباسي و دارالحفاظ، سر در محمدشاهي، صحن وكيل، صحن اتابكي و صحن ميرداماد از جمله قسمتهاي مختلف آستانه شاه‌نعمت‌الله ولي هستند.

يكي از اشياء با ارزش آستانه، پته‌اي است كه توسط ‪ ۹تا ‪ ۱۲زن در مدت سه سال براي روانداز مقبره شاه‌نعمت‌الله ولي دوخته شده است. طول اين روانداز پته ‪ ۴۰۵و عرض آن ‪ ۲۶۵سانتيمتر است.

تعدادي كشكول مزين به خط و نقش، تعدادي تبرزين حكاكي شده به همراه شمشير مرصع با جلد چرمي، سپرهاي متعدد از پوست كرگدن و فولاد، كتابهاي خطي ، چاپ سنگي و چاپي كم‌نظير، تعدادي پته، ترمه و شال و ظروف چيني و بلور از ديگر اشياء ارزشمندي است كه در آستانه شاه‌نعمت‌الله ولي نگهداري مي‌شوند.

از ديگر نقاط ديدني استان كرمان "جيرفت كهن" است كه به عنوان مهد تمدن بشريت آثار بسيار ارزشمند و برجسته‌اي را در دل خود جاي داده و هم‌اينك به عنوان بهشتي براي محققان و انديشمندان علوم باستانشناسي مطرح است.

حوزه فرهنگي جيرفت كهن در جنوب شرق ايران و در كنار رودي به نام هليل به طول ‪ ۴۰۰كيلومتر واقع شده است. به گواه باستانشناسان اين شهر كهن تاريخي يكي از مناطق غني فرهنگي در دنياي باستانشناسي به شمار مي‌رود.

اوج شكوفايي تمدن جيرفت كهن به هزاره سوم قبل از ميلاد مي‌رسد بطوري كه در آن دوره با تمدنهاي بين‌النهرين در غرب و حوزه رود سند در شرق ارتباط فرهنگي تجاري داشته است.

در محدوده تاريخي جيرفت كهن ‪ ۲۲تپه باستاني، پنج قلعه بزرگ، دهها محوطه باستاني و دو شهر باستاني از جمله شهر كهن "دقيانوس" و "كمادين" شناسايي شده است.

گنجينه سكه محل نگهداري مسكوكات متعلق به ادوار مختلف تاريخي، بناي تاريخي كتابخانه مركزي، باغ هرندي و گنجينه سازهاي سنتي كرمان، گنجينه دفاع مقدس كرمان و روستاي تاريخي ميمند شهربابك از ديگر نقاط ديدني و گردشگري در استان كرمان به شمار مي‌روند.


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥  

نگاهي به جاذبه‌هاي طبيعي و گردشگري شهرستان شيروان

 

شهرستان ‪ ۱۶۰هزار نفري شيروان واقع در ‪ ۶۰كيلومتري شرق بجنورد و در مسير اصلي مسافران شمال مشهد و زايران بارگاه قدسي ثامن‌الحجج حضرت علي بن موسي‌الرضا (ع) قرار دارد.

 

مناطق سياحتي و تفريحي اين شهرستان شامل روستاهاي زوارم و گليان،بوستان شيركوه، منطقه حفاظت شده گلول و سراني، ييلاقات گيل‌نامانلو، بوانلو و نيز چپانلو از جلوه‌هاي طبيعي اين شهرستان است كه همه ساله پذيراي مسافران و گردشگران بسياري است.

كورچشمه، يان چشمه، گبري، چشمه شمدين، چشمه ترنو، چشمه جمعه‌بالاو پائين، چشمه‌سرخدار جمعه، چشمه سرخدار مرز، چشمه گزگزوك، قوشه چشمه، چاه تنبل و چاه بير از جمله جاذبه‌هاي گردشگري اين شهرستان است چشمه گردو در دامنه شمالي كوه بيگان در ارتفاعي حدود ‪ ۱۹۰۰متري با آبي گوارا، حدود نيم اينچ آبدهي دارد كه در كنار آن درخت تنومند گردويي وجود دارد و به علت بكر بودن، محل آبخوري حيوانات وحشي و پرندگان منطقه است.

كوه شاه‌جهان بلندترين ارتفاع اين منطقه است كه از گياهان گون و كلاه ميرحسن پوشيده شده و در مجاورت آن دو چشمه كبابي و سبز از زمين مي‌جوشند.

از روستاهاي ديدني شهرستان شيروان نيز مي‌توان به "استخري، گليان، حصار و زيارت" اشاره كرد كه همه ساله در فصل بهار مسافران زيادي براي استراحت در زير درختان و كنار چشمه‌سارهاي آنها آرام مي‌گيرند.

در روستاي استخري بلندترين و زيباترين آبشار منطقه وجود دارد كه مه و شبنم هميشگي بخاطر وجود حصار درختان در آن موج مي‌زند و سنگهاي بزرگ نيز زيبايي خاصي به اين منطقه داده است.

در وسط اين روستا، مقبره امامزاده‌اي قرار دارد كه به گفته اهالي مزار شاهزاده عبدالرحمان(ع) فرزند امام سجاد(ع) است كه داراي ضريحي چوبي است و اخيرا نيز با ياري مردم تجديد بنا شده است.

ييلاق اوغاز در فاصله ‪ ۴۵كيلومتري شمال شرقي شيروان با چشمه معروف بكان پذيراي مسافران بسياري است.

ييلاق زوارم نيز به دليل برخورداري از چشمه‌ها، آبشارها و حوضچه‌هاي سنگي ييلاقي معروف است.

غار كافرقلعه در پنج كيلومتري جنوب غربي روستاي گليان با ارتفاع ‪ ۵۰متر از سطح دره با دهانه‌اي شكاف مانند نيز يكي از جاذبه‌هاي ديدني است.

روستاي الله‌آبادعليا نيز كه خرابه‌هاي اين روستا نشانگر وجود برج و بارو در اطراف آن است، متبرك به وجود مقبره شيخ مقدم معروف به شيخ‌آباد است و برخي از مردم شمال خراسان معتقدند كه باعث شفاي بيماريهاي عصبي، نازايي و غش مي‌گردد.

شهرستان شيروان داراي بناهاي تاريخي نيز است كه مقبره امامزاده زكريا (ع) از جمله آن بناها است كه بر روي قله‌اي مرتفع در حاشيه منطقه حفاظت شده گلول و سراني قرار دارد.

به گفته روستاييان اين مقبره محل دفن زكرياي پيامبر است و بنا بر همين اعتقاد بيشتر اهالي روستا، شهريور هر سال براي قرباني كردن گاو و گوسفند در اين محل جمع شده و گوشت قرباني‌ها را بين يگديگر تقسيم كرده و بخشي از آنرا به نيازمندان ديگر روستاها مي‌دهند.

شهرستان شيروان داراي يك منطقه حفاظت شده به نام "گلول و سراني" است كه جاذبه‌هاي طبيعي و گردشگري بكري دارد.

اين منطقه در ‪ ۸۰كيلومتري شمال شيروان واقع شده و داراي آب و هوايي سرد و نيمه‌خشك است و در زمستانها نيز اغلب با بارش شديد برف همراه است كه همه ساله گردشگران زيادي از اين مناطق ديدن مي‌كنند.

مهمترين زيستگاه كل و بز منطقه حفاظت شده گلول در "زوي علم، زوي قول و قاپلان" است كه مي‌توان به فراواني كل و بز را در آنجا مشاهده كرد.

بر اساس نظر كارشناسان مووسسه تحقيقات و مراتع طي بازديد به عمل آمده از برخي ارتفاعات سراني، به دليل وجود شرايط آب و هوايي خاص، درختان ارس آن، داراي ارتفاع و نيز قدمت بسيار زيادي هستند.

يكي ديگر از جاذبه‌هاي ديدني منطقه حفاظت شده گلول وجود برف انديل‌هايي در اين منطقه است كه توسط اهالي به نام‌هاي محلي برف انديل صمد، برف انديل كاووسي و برف انديل علم موسوم شده است.

اين برف‌انديل‌ها توسط دامداران منطقه با بوته‌هاي خشكيده گون پوشانده شده و از آب آن براي شرب دام در فصول گرم سال استفاده مي‌شود. اين برف‌انديلها در تمام‌طول سال برف داشته و جلوه‌اي زيبا و ديدني دارند.

عمارت "مفخم" بجنورد آميزه‌اي‌از تاريخ و هنر، چشم به‌راه گردشگران نوروزي

"عمارت سردار مفخم" مجموعه‌اي تاريخي و كهن در بجنورد است كه ميان تاريخ ، هنر و فرهنگ اين ديار پيوند زده است.

اين بناي زيبا از جمله آثار تاريخي ديدني شهر بجنورد مركز خراسان شمالي است كه شامل تالار آيينه‌خانه و عمارت دارالحكومه است.

به گفته كارشناسان ميراث فرهنگي، عمارت سردار مفخم به‌عنوان شاهكار هنري ، فرهنگي و تاريخي خراسان بزرگ محسوب مي‌شود.

عمارت مفخم در بجنورد و نيز مقبره وي در تفرجگاه ييلاقي "بش قارداش" به لحاظ نوع معماري، كاملترين آثار برجاي مانده از دوران قاجار در اين خطه به شمار مي‌روند.

اين بنا مجموعه داراي چهار گلدسته است كه بر روي هر يك از اين گلدسته‌ها عبارت "محمد" (ص) ‪ ۱۲بار تكرار شده است.

طرحهاي به كاررفته در اين بنا شامل كاشي‌كاري هفت رنگ، معرق و نيز اشكال گل و بته و نقوش انساني و حيواني و همچنين شكل‌هاي هندسي است.

تزيينات داخلي اين بنا نيز شامل آيينه‌كاري و گچ‌بري است كه به تزيينات آينه‌كاري با تكنيكهاي مقرنس و قرينه‌سازي و نيز تزيينات گل و بته‌اي و نيز استفاده از عكس در زير شيشه مي‌توان اشاره كرد.

اين بنا با پلان مستطيل‌شكل به طول ‪ ۱۸متر و عرض ‪ ۱۰/۹۰متر داراي دو طبقه و تزيينات داخلي و خارجي است، طبقه همكف داراي چهار اتاق و طبقه ديگر پنج اتاق است كه تالار آيينه‌خانه اصلي‌ترين تالار اين بنا است.

سرتاسر نماي شمالي ساختمان با كاشيهاي زيباي هفت رنگ خشتي با طرح‌هاي متنوعي پوشيده شده، در دو سوي درب اصلي تصوير سربازي متعلق به دوره قاجار با لباس رسمي و تفنگي در دست بر روي كاشي ديده مي‌شود.

تمامي سقف و بدنه اتاق‌هاي اين مكان، آيينه‌كاري شده و چلچراغي صدفي در وسط سقف آن آويخته شده است.

اين تالار به دليل وجود اشكال و طرح‌هاي گوناگوني كه با استفاده از آيينه كاري به طرزي زيبا و ماهرانه در آن جاي گرفته به آيينه‌خانه معروف شده و سرتاسر بخش بالاي ديوارها از چهره‌هاي قديمي مردان دوره صفويه تا قاجاريه، بويژه سرداران بجنوردي پر شده است.

همچنين در تالار آينيه‌خانه، ‪ ۱۳تابلو كم‌نظير به خط نستعليق و نيز شكسته نستعليق مشاهده مي‌شود كه جزو نفيس‌ترين آثار خوشنويسي بجنورد به شمار مي‌رود.

اكنون آيينه‌خانه مفخم بجنورد به عنوان موزه مردم‌شناسي‌مورد استفاده قرار گرفته و در آن ‪ ۲۲۶قطعه شي و ‪ ۹۹۷سكه مربوط به‌دوران مختلف‌اشكاني، ساساني، صفوي و قاجاري نگهداري مي‌شود.

اين اشيا شامل انواع سفالينه‌ها، مهرهاي قديمي، لباسهاي محلي، ابزارآلات جنگي، اشياي اهدايي به موزه و بيش از ‪ ۵۰قطعه عكس از رجال سياسي و بناهاي تخريب شده دوران قاجاري است.

به گفته مسوولان تاكنون بيش از ‪ ۷۰۰اثر تاريخي در خراسان شمالي شناسايي شده كه از اين تعداد ‪ ۱۲۹اثر در شمار آثار ملي ثبت شده است.

نگاهي به جاذبه‌هاي گردشگري فاروج

شهرستان فاروج با وسعت يك هزار و ‪ ۷۲۳كيلومتر مربع دروازه شرقي استان خراسان شمالي محسوب مي‌شود كه در مسير اصلي مشهد به شمال كشور قرار گرفته و از شمال و شرق به شهرستان قوچان در خراسان رضوي، از جنوب به اسفراين و از غرب به شهرستان شيروان منتهي مي‌شود.

از جاذبه‌هاي گردشگري اين شهرستان مي‌توان به دره معروف جنگل گردو، دره معروف جنگل بادام داغيان، آبشار دره اسنجير، سد چري، چشمه مردكانلو، مسجد كهن روستاي استاد، آرامگاه شاهزاده عبدالرحمن خرق و امامزاده سلطان جعفر سياهدشت اشاره كرد.

طبيعت بكر و بي‌نظير و آب و هواي با طراوت و نيز وجود چشمه‌سارهاي متعدد در اين خطه، فضايي دلنشين را براي گردشگران فراهم كرده كه مي‌توانند ساعات زيادي را از ديدني‌هاي آن ديدن كنند.

مسافراني كه از دور و نزديك از اين شهر خراسان شمالي عبور مي‌كنند زماني را براي خريد آجيل و تنقلات گوناگون و متنوع اين شهر اختصاص مي‌دهند، پس بي مناسبت نيست اگر فاروج به شهر "آجيلي" خراسان شمالي موسوم شده است.

استقرار اين شهر در مجاورت جاده اصلي شمال شرقي به شمال كشور مردمان هوشمند اين منطقه را بر آن داشته تا از اين موقعيت حداكثر سود را برده و و با فراهم ساختن و عرضه انواع آجيل، اقتصاد شهر خود را رونق ببخشند.

اين شهرستان كوچك با خشكبار، آجيل و انواع برگه‌هاي ميوه‌اش مشهور شده است.

فاروج در حد فاصل دو منطقه تاريخي قوچان و شيروان قرار گرفته و محوطه‌ها و بناهاي تاريخي با ارزشي در اين منطقه شناسايي شده است.

تپه‌هاي باستاني بر جاي مانده از هزاره اول پيش از ميلاد و نيز دوران حكومت پارتها و ساسانيان همچون تپه روستاي خبوشان، گول تپه، تپه خلق آباد ، تپه يام و گبرقلعه و ديگر قلعه‌هاي سنگي بر غناي باستاني اين منطقه صحه مي گذارند.

ساكنان فاروج را اقوام ترك، كرد و فارس تشكيل مي‌دهند اما بيشتر آنان ترك زبان هستند.

روستاي توريستي "خسرويه" كه به عنوان يكي از دهكده‌هاي گردشگري استان خراسان شمالي شناخته شده در دامنه رشته كوه زيباي شاه‌جهان در فاصله ‪۲۵ كيلومتري جنوب غربي فاروج در دل دره‌اي سرسبز جا گرفته است.

خسرويه زادگاه عالم‌رباني "آقانجفي قوچاني" نويسنده اثر معروف و پرمخاطب "سياحت غرب" است.

اين روستا علاوه بر برخورداري از بافت سنتي و غناي مذهبي، از جاذبه‌هاي گردشگري نيز بهره‌مند است.

از مقبره‌هاي معروف فاروج مي‌توان به مقابر متبرك باباحسين، بابا و بي‌بي اشاره كرد كه در نزد مردم اين منطقه از شان و احترامي خاص برخوردارند.

شهرستان فاروج كه با ‪ ۷۵هزار نفر جمعيت در فاصله ‪ ۹۰كيلومتري شرق بجنورد، مركز استان خراسان شمالي قرار دارد پس از تشكيل اين استان از استان خراسان رضوي جدا شده و ضمن ارتقا به شهرستان به اين استان پيوست.


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥  

نوروزجشني  هم ايراني هم اسلامي

نگاهي كوتاه به  تاريخ ايران باستان،بيانگر برپايي جشن‌هاي گوناگون و فراواني در بين مردمان اين سرزمين است  كه تعداد زيادي از آنان با گذشت زمان از يك سو وتغيير دين جامعه ايراني از زرتشتي به اسلام از ديگر سو  به فراموشي سپرده شده است.

البته در اين بين حكايت نوروز داستاني ديگر است.نوروزكه مهمترين جشن  ايرانيان باستان بوده به دليل ويژگي هاي خاص خود، مورد پذيرش دين اسلام نيز  قرار گرفته است و با اندك تغييراتي به آييني ايراني اسلامي تبديل شده است.

يكي از علت‌هاي ماندگاري آيين‌هاي نوروزي،پندهاي اخلاقي و اجتماعي نهفته در دل آنها است كه پيام  اسلام هم تاكيدي  بر آنها بوده وهست و در واقع همين علت نيز سبب شد تا نوروز پس از فتح ايران توسط مسلمانان جلاي بيشتري به خود گرفته و از خطر زوال برهد.

با ورود اسلام به ايران، نوروز باستاني رنگ و بوي اسلامي  گرفت و از آن پس در سفره‌هاي هفت سين ايرانيان قرآن جاي اوستا را گرفت  و لحظه‌هاي تحويل سال دعاي مقلب القلوب و الابصارجايگزين يشتها شد.اما تنها بر اين اساس نيست كه آيين نوروز را مورد قبول اسلام وبزرگان مسلمان مي دانيم بلكه گواه محكمتر ما روايات وسخنان بسياري است كه  درباره ميموني و مباركي اين جشن فرخنده از پيامبر اسلام و ائمه معصوم نقل شده است.

دو مورد از مشهورترين اين روايات به قرار ذيل است: نويسنده آثار الباقيه در صفحه  ۳۲۵ كتاب خود درباره نظر پيامبر بزرگ اسلام درباره نوروز اين حديث را آورده است: عبدالصمد بن علي از جد خود نقل مي‌كند كه در نوروز جامي سيمين كه پر از حلوا بود، براي پيغمبر هديه آوردند و آن حضرت پرسيد كه اين چيست؟ گفتند عيد بزرگ ايرانيان است، فرمود :آري ، در اين روز بود كه خداوند عسكره را زنده كرد.

پرسيدند عسكره چيست ؟ فرمود عسكره هزاران مردمي بودند كه از ترس مرگ ترك ديار كردند و سر به بيابان نهادند و خداوند به آنان گفت بميريد و مردند ، سپس آنان را زنده كرد و ابرها را امر فرمود كه به آنان ببارد ، از اين روست كه پاشيدن آب در اين روز رسم شده است.

سپس پيامبر اكرم  از آن حلوا تناول و آن را ميان اصحاب خود قسمت كردند و فرمودند:كاش هر روزي برما نوروز بود.

علامه مجلسي نيز در جلد  ۱۴ بحار الانوار در  مبحث نوروز درباره ديدگاه امام جعفر صادق نسبت به اين جشن بزرگ ايراني آورده است:معلي بن خنيس نقل كرده است:روز نوروز بر حضرت جعفر بن محمد صادق (ع) درآمدم.گفت:آيا اين روز را مي‌شناسي ؟ گفتم: فداي تو شوم ، اين روزي است كه ايرانيان آن را بزرگ مي‌دارند و به يكديگر هديه و ارمغان مي‌دهند.

پس حضرت صادق گفت:سوگند به خداوند كه اين بزرگداشت نوروز به علت امري كهن است كه برايت بازگو مي‌كنم تا آن را دريابي.، پس گفت :اي معلي، روز نوروز، روزي است كه خداوند از بندگان خدا پيمان گرفت كه او را بپرستند و او را شريك و انبازي نگيرند و به پيامبران و راهنمايان او بگروند و به پيشوايان دين ايمان بياورند. همان روزي است كه آفتاب درآن طلوع كرد و بادها وزيدن گرفت، و زمين در آن شكوفا و درخشان شد.همان روزي است كه كشتي نوح (ع) در كوه آرام گرفت ، همان روزي است كه پيامبر خدا (ص)، اميرالمومنين علي (ع) را بر دوش خود گرفت تا بت‌هاي قريش را از كعبه به زير افكند و بتان را خرد كند، چنان كه ابراهيم (ع) نيز اين كار را كرد. همان روزي است كه پيامبر به ياران خود فرمودند تا با علي (ع) به عنوان اميرالمومنين بيعت كنند .همان روزي است كه قائم (عج) بر دجال پيروز شود و او را در كنار كوفه بر دار كشد و هيچ روز نوروزي نيست كه ما در آن متوقع گشايش و فرجي نباشيم،زيرا نوروز از روزهاي ما شيعيان است. 

 


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥  

خانه تكاني‌هاي شب عيد، در آميختن سنت با شريعت

ايرانيان باستان بر اين باور بودند كه نوروز پايان كار خلقت شش مرحله‌اي خداوند است و ايزد پاك در اين روز به استراحت مي‌پردازد.

ايرانيان امروز نيز بااحترام و اعتقاد به‌اين سنت پيشين، روزهاي پاياني سال را با خانه تكاني و زدودن گرد و غبار كهنه به اميد استقبال از سال نو سپري مي‌كنند.

هر چند اين روزها،در ميان آسمان خراش‌ها و برج‌هاي بلند و در فضاي دنياي صنعتي از خانه تكاني سنتي،گستردن فرش‌ها در ميان كوچه و شستن آنها به صورت دسته جمعي خبري نيست،اما هنوز در جاي جاي اين ديار، همراه با بوي تازگي و نو شدن خانه‌ها، بوي بهار نيز به مشام مي‌رسد. گذري بر كوچه و خيابان‌هاي گوشه و كنار اين مرز و بوم و نگاهي بر فرش، گليم و ملحفه‌هاي آويخته از ديوار خانه‌ها در هواي دلپذير اسفندماه،نشان از آراستن خانه‌هابراي ميزباني نوروز دارد. ايرانيان براين باورند كه براي برپايي هرچه بهتر آيين نوروز بايد علاوه بر اينكه خانه‌ها را از ناپاكي شست و رنگ و جلاي لطافت به آن بخشيد، قلبها را نيز از عداوت و كينه شست و شو داد.

در دين اسلام نيز در مورد اهميت پاكيزگي و نظافت،دستورات فراواني ارايه شده است و بر همين اساس ، ماه پاياني هر سال براي ايرانيان ماه نو شدن و پاكيزگي است. مردم ايران داراي فرهنگي غني هستند و دليل آن زنده بودن آيين‌ها و آداب و رسوم سنتي در ساليان بسيار طولاني است. مردم با خانه تكاني در روزهاي پاياني سال هرگونه زشتي، پليدي، كينه و آلودگي را از دلها زدوده و زمينه را براي قدوم پاك بهار و اين رستاخيز طبيعت فراهم مي‌كنند. همه ايرانيان بنا بر احترام به اين سنت ديرين، خانه‌هاي خود را از هرگونه گرد و غبار زدوده و با دلهايي پاك به استقبال حلول سال نو مي‌روند. ايرانيان تنها ملتي هستند كه‌آداب و رسوم گذشتگان ريشه در اعتقادات پاك مذهبي آنان دارد و راز ماندگاري آن نيز در اين حقيقت است. ايرانيان باستان در ايام نوروز اعتقادات خاصي داشتند، كه با ورود دين اسلام به اين سرزمين با اعتقادات اسلامي در آميخت و تا امروز زنده نگاه داشته شد. خانه‌تكاني از سنت‌هاي نيكوي ايرانيان است كه اسلام نيز بر آن تاكيد فراوان دارد. خانه تكاني از عوامل همبستگي اجتماعي ايرانيان است زيرا مشاركت همه افراد خانواده را مي‌طلبد. جمع شدن افراد خانواده براي پاكيزه كردن خانه باعث زدودن زنگار از دلها نيز مي‌شود و صفا و صميمت خانوادگي را افزايش مي‌دهد. 


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥  

ديد و بازديد نوروزي،ناجي مردم در برابر آسيب‌هاي نوين شهرنشيني

اين كه انسان‌ها در روزگار ما بي‌وفا شده‌اند و ماه و سال را در بي‌خبري از پدر و مادر و ديگر اعضاي خانواده سپري مي‌كنند، درد دل خودماني افرادي است كه در اصطلاح عاميانه چند پيراهن بيشتر از ما پاره كرده‌اند. افسردگي كه يكي از بيماري هاي شايع جوامع صنعتي است، بر اثر كاهش روابط انساني و ديد و بازديدهاي موجود به وجود آمده است.

اما، اگر با عينك خوش بيني به پس و پيش تاريخ بنگريم، خواهيم ديد در دل تاريخ جوامع شرقي، راهكارهاي سنتي براي دردهاي عصر نوين انديشيده شده است و به حق كه هنوز مردم اين كشورها با افتخار به آن پايبندند.

ديد و بازديد نوروزي را بايد يكي از اين راهكارهاي سنتي در برابر زندگي انزواگرايانه عصر جديد به حساب آورد، راهكاري كه هر چند براي مدتي كوتاه، آدم‌هاي درگير در زندگي فردگرايانه و پيچيده كنوني را با اجتماع پيوند مي دهد. به نظر مي‌رسد ديد و بازديد نوروزي يا عيد ديدني به عنوان سنتي كه اسلام نيز برآن تاكيد دارد،از زمان‌هاي بسيار دور مورد توجه ايرانيان بوده و است.

هر چند كتاب‌هاي تاريخي و ادبي، تنها از عيد ديدني‌هاي رسمي درباريان و اميران و بزرگان، خبر مي‌دهند،اما شواهد بر اين است كه ديد و بازديد نوروزي فقط مختص بزرگان كشوري و طبقه خاصه نبود، بلكه مردم نيز ديد و بازديد نوروزي را برگزار مي‌كردند. از ديرباز، رسم بر اين بوده است كه ايرانيان در نخستين روز نوروز،اول به ديدن بزرگان فاميل ، طايفه و شخصيت‌هاي علمي و اجتماعي مي‌روند و فرا رسيدن سال نو را به آنان شادباش مي‌گويند.در بسياري از اين عيد ديدني‌هانيز همه افراد خانواده حضور دارند. ديدن‌هاي نوروزي كه ناگزير بازديدها را به دنبال دارد و همراه با دست بوسي و روبوسي است ، در روزهاي نخست فروردين كه تعطيل رسمي است و گاه تا سيزده فروردين بين خويشاوندان و دوستان و آشنايان دور و نزديك ،ادامه دارد. رفت و آمد گروهي خانواده‌ها، در كوي و محله بويژه در شهرهاي كوچك ، هنوز سنتي پابرجا است. اين ديد و بازديدها،تا پاسي از شب گذشته،بويژه براي كساني كه نمي‌توانند كار روزانه را تعطيل كنند، ادامه دارد. تا زماني كه مسافرت‌هاي نوروزي  رسم نشده بود، در شهرها و محله‌هايي كه آشنايي‌هاي شغلي و همسايگي و  روابط چهره به چهره  جايي داشت ، ديد و بازديدهاي نوروزي ، وظيفه‌اي بيش و كم الزامي به شمار مي‌رفت. چه بسا، آشناياني بودند و هستند كه فقط سالي يك بار ، آن هم در ديد و بازديدهاي نوروزي ،به خانه يكديگر مي‌روند. گسترش شهرها، ازدياد جمعيت ، پراكندگي خانواده‌هاي سنتي ، محدوديت‌هاي شغلي و نيز فرهنگ آپارتمان نشيني،از عواملي است كه ديد و بازديدهاي نوروزي را كاهش داده است. بر اثر اين دشواري‌ها و محدوديت‌هاي زماني، بسياري از خانواده‌هايي هم كه به مسافرت نمي‌روند، براي ديد و بازديدهاي نوروزي ، از پيش زماني را معين مي‌كنند.در ديد و بازديدهاي نوروزي رسم است كه براي دلجويي نخست به خانه كساني بروند كه در سال گذشته عزيزي را از دست داده‌اند و در اصطلاح  نوروز اول  درگذشت عضوي از آن خانواده است. در ايران رسم بر اين است كه خانواده‌هاي سوگوار افزون بر سومين، هفتمين و چهلمين روز درگذشت عزيزي از خانواده، كه بيشتر در مسجد برگزار مي‌شود، نخستين نوروز را نيز، در خانه مي‌نشينند و خويشاوندان با آوردن هدايايي كه بيشتر اوقات پارچه‌هاي رنگي است،رخت سياه عزا را از تن آنان درمي‌آورند، به اميد اينكه در يك سال پيش رو به جاي عزا و ناخوشي ،خوشي و شادماني در آن خانواده برقرار باشد. نشست‌هاي نوروز اول هرچند جنبه نمادين دارد،اما از فضاي ديد و بازديدهاي نوروزي نيز برخوردار است.ديداركنندگان، در نوروز اول به خانواده سوگوار  تسليت نمي‌گويند، بلكه براي آنان آرزوي شادماني مي‌كنند، تا در آغاز سال نو فال بد نزنند. به دور ريختن كدورت‌ها و برطرف كردن دلخوري بين خانواده‌هايي كه در سال گذشته كدورتي بين آنان وجود داشت، نيز از ويژگي‌هاي پسنديده ديد و بازديدهاي نوروزي است. شيوه معمول اين مراسم، اين است كه بزرگان يك فاميل براي رفع كدورت‌هابين اعضاي فاميل، پيش قدم مي‌شوند. آنان دو طرف دعوا را به خانه خود دعوت مي‌كنند و سعي مي‌كنند با نصيحت به كدورت‌هاي بين آنان،پايان دهند كه بيشتر اوقات هم موفق مي‌شوند. زيبايي ديد و بازديدهاي نوروز و تاثيرگذارترين جنبه‌آن اين است كه هرچند نمادين، دوستان و فاميل حداقل سالي يك بار مي‌توانند از احوال يكديگر خبر بگيرند، وضعيت يكديگر را جويا شوند و شادي‌ها را باهم تقسيم كنند. اين رسم در واقع همان صله‌رحم است كه پيامبر اكرم ،امامان معصوم و بزرگان دين ما نيز در كتابها و احاديث ديني بر آن تاكيد فراوان دارند. نگرشي بر رسوم نوروز نشانگر آن است كه هريك از آنها بر حكمتي خردمندانه استوار و حاوي نكاتي جامعه شناختي است كه براي جلوگيري از آسيب‌هاي شهرنشيني مي‌توان آنها را رواج داد. 


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥  

حاجي فيروز سيه روي سپيددل

بوي بهار مي‌آيد، نوروز در راه است، طبيعت از دل خاك سر برمي‌آورد و زمستان با تمام سختي‌ها و نعمت‌ها با ما وداع مي‌كند تا زمستاني ديگر.

اما پيشگام نوروز در فرهنگ كهن ما ايرانيان، عمو نوروز دوران پيش ازاسلام و حاجي فيروزدوران اسلامي  است كه وجه تسميه آن، اعلام خبر خوش فرا رسيدن عيد است. برپايه نقل‌هاي اساطيري ، الهه همسر دوموزي يا تموز (نماد شاه) اراده مي‌كند درسفر به زير زمين، از دنياي مردگان آگاه شود، امااين سفر بي‌بازگشت است و دوموز مي‌خواهد در پي همسر خود راهي دنياي زيرزمين شود. بزرگان تصميم مي‌گيرند براي انصراف شاه از اين سفر بي‌بازگشت، نماينده‌اي را به زير زمين بفرستند و بدين ترتيب شخصي را با لباس قرمز و دايره و دنبك به جست وجوي الهه گم شده به زير زمين مي‌فرستند.

عمو نوروز و حاجي فيروز اصلا فرعي نيستند ، خيلي هم اصلي اند. داستان عمونوروز، داستاني عاشقانه است. عمو نوروز منتظر زني است. آنها مي‌خواهند با هم ازدواج كنند. اين داستان مي‌تواند به آن ازدواج مقدس الهه و شاه مربوط باشد. در واقع آن زن بي‌نام (سال) عاشق عمو نوروز است و آن الهه هم عاشق شاه است. در گفته‌هاي ديگر، عمو نوروز نماد فردي است كه مژده بركت مي‌دهد، مرحوم مهرداد بهار بر اين باور است كه سياهي صورت حاجي فيروز بايد مربوط به بازگشت او از دنياي مردگان باشد. ظاهرا داستان از اين قرار است كه ايشتر كه همان الهه تموز است شاه -دوموزي- را برمي‌گزيند. يك روز الهه به زيرزمين مي‌رود و با ورود الهه به زيرزمين، باروري روي زمين متوقف مي‌شود. نه ديگر درختي سبز مي‌شود و نه ديگر گياهي هست. خدايان كه از ايستايي جهان ناراحت بودند، مقرر مي‌كنند نيمي از سال را دوموزي به زير زمين برود و نيم ديگر سال را خواهر دوموزي كه گشتي ننه نام دارد، به جاي برادر به زيرزمين برود. وقتي دوموزي به روي زمين مي‌آيد، بهار پا مي‌گشايد و تمام مراسم نوروز هم‌ظاهرا و احتمالا به دليل آمدن اوست. دوموزي پيش از سفر به زيرزمين، لباس قرمز بر تنش مي‌كند ، دايره، دنبك ، ساز و ني‌لبك مي‌گيرد و اين، يعني خود حاجي فيروز.

صورت سياه هم مربوط به بازگشت از دنياي مردگان است و سپس شادماني‌ها براي بازگشت دوموزي از زيرزمين. عيد نوروز از زمان حكومت كوروش بر ايران باستان ، جشن گرفته شده است. نوروزكه يك سنت  ۳۵۰۰ساله ايراني است، درواقع پايكوبي براي بيداري طبيعت از خواب طولاني زمستاني است. تمام ملت‌ها داراي منشا ايراني كه مباني زبان و تاريخ آنها از اشتراك برخوردار است ، نوروز را جشن مي‌گيرند كه عبارتند از ايراني‌ها، تاجيك‌ها، آذربايجاني‌ها، كردها، افغان‌ها،بلوچ‌ها وبخشي ازهندي‌هاي داراي ريشه ايراني. نو در زبان پارسي به معناي جديد و روز به معناي آغاز روشنايي پس از شب است. بنابراين، نوروز در كلام به معناي روز جديد است كه در نخستين روز بهار كه طول روز و شب مساوي است، رخ مي‌دهد. روح بقا و عصاره نوروز ، نو شدن طبيعت است. ايرانيان از ديرباز آغاز بهار را جشن گرفته‌اند و اين بخشي از سنت‌هاي برجاي مانده از ايران باستان است.

آيين زرتشت كه در ايران پيش از اسلام رواج داشت ، نخستين آيين تاريخ جهان است كه مفاهيمي چون خداي واحد، جهنم، بهشت، و شعار كردار نيك، پندار نيك و گفتار نيكو را ترويج كرد كه اين مفاهيم در دين اسلام نيز جايگاه بسيار والايي دارد.

زرتشتيان دوره‌هاي طبيعت، مانند تغيير فصل‌ها را در جشن‌هاي باشكوه ارج مي‌نهادند. جمشيد پادشاه اسطوره‌اي ايران، جشن آغاز بهار را نوروز نام نهاد و رسما جشن ملي اعلام كرد. كهن‌ترين يافته‌هاي باستان شناسي درباره نوروز به دوران هخامنشيان در  ۲۵۰۰سال پيش برمي‌گردد. در ديوارهاي تخت جمشيد نيز تصاوير بسياري از آيين‌هاي مختلف در جشن نوروز نقش بسته است. نوروز همچنين، انگيزه‌اي براي متحدشدن تمام ايرانيان در برابر بيگانگان و هجوم‌ها بوده تا از خاك و فرهنگ خود پاسداري كنند.

اسكندر مقدوني و پس از او نيز تلاش شد تا نوروز را از تاريخ و ذهن ايرانيان برگيرند ، اما اين جشن كه ريشه عميقي در فرهنگ غني ايران دارد، تاكنون زنده مانده زيرا نوروز ارج نهادن به زندگي است. درايران باستان تعطيلات  ۳۱روزه نوروز فرصتي بود تا تمام اعضاي خانواده دور هم جمع شوند، اما اكنون اين ايام  ۱۳روزه شده و آيين‌ها نيز در گردش تاريخ اندكي تفاوت كرده است. اما هفت سين، در شب سال نو. خانواده‌هاي ايراني سفره هفت سين مي‌چينند كه مجموعه‌اي از نمادهاي استقبال از بهار است . برصدر اين سفره، قرآن مجيد به‌عنوان تبرك و سايه سار سعادت و سلامت قرار مي‌گيرد. سبزه نشانه حيات نو و سبز بودن است. سركه قرمز نشانه سن و عقل. سنجد نمادي از عشق. سكه زرد علامت ثروت. سير يادآور دارو و درمان. سمنو نمادي از فراواني و وفور و سنبل نشان‌دهنده زيبايي است .

همچنين برسر سفره هفت سين شمع‌هايي روشن در برابر آينه به عنوان نماد خلقت قرار مي‌دهند كه نشانه آينده‌اي روشن است و تخم مرغ رنگ شده نيز نشانه باروري و ماهي قرمز نشانه زندگي است.

اما با اين باورها و سنت‌هاي شيرين كهن و پس از گذر سده‌ها از تكاپوي چند روزه حاجي نوروزها براي شادماني مردم، از چند سال پيش نوروز به فرصتي براي دگرگونه جلوه دادن اين رسم و تكدي‌گري به شيوه‌اي ديگر تبديل شده است. كودكان خردسال، نوجوانان، جوانان و سالمنداني كه قرمز پوشيده‌اند و روي خود را سياه كرده‌اند، بين ازدحام خودروها و در بيشتر نقاط شهرها، با سرو صدا و شكلك‌هاي عجيب غريب ، تمناي ريال مي‌كنند و هر روز كه فاصله با نوروز كوتاه تر مي‌شود، جمع حاجي فيروزها بيشتر مي‌شود. با نوروز و حاجي فيروزهاي جديد، عيد كمتر جاي شادماني است. 


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥  

تنهايک سال و چهار ماه

تنها گذشت  يک سال و چهار ماه از عمر رياست جمهوري محمود احمدي نژاد كافي بود تا مردم تهران با بسياري از واقعيات ناگفته در جريان انتخابات نهم رياست جمهوري آشنا شوندونخستين  شکست حاميان او را رقم زنند. شايد اگر احمدي نژاد سرمقاله هاي کيهان که بارها به او وهمفكرانش هشدار داده بود كه اصولگرايان همه همراه و همدل با  اونيستند واصلاح طلبان هم منتظر فرصتي براي احياي خود هستند را جدي مي گرفت و در چينش نيروهايش  يك بعدي عمل نمي كرد وحداقل اصولگرايان را تاحدي همراه مي كرد ديگر شاهد شكستي سخت از اصلاح طلبان والبته عملگرايان نزديك به اصولگرايان نبود.

اما اصرار ياران داراي رايحه خوش خدمت جناب احمدي نژاد در پرهيز از ائتلاف با عملگرايان  اصولگرا كه از سوي جانشين او در شهرداري يعني محمدباقر قاليباف جاي ترديد نمي گذارد که اين شکست و شکاف جدي بوده واگر هم بر سر تعدادي از نامزدها توافقي صورت گرفت يك عمل ريش سفيدي موقت و نه عهد اخوت يا ميثاق برادري است . دليل اين مدعا هم اقدامات صورت گرفته از سوي دوجناح حامي شهرداركنوني وگذشته در شوراي شهر به هنگام بررسي لايحه بودجه شهرداري براي سال 86 بود كه اختلافات شوراي اول را در اذهان تداعي كرد.

اين انتخابات براي  رييس جمهور احمدي نژاد وياران جوتان رايحه خوشي او پيام ديگري هم داشت .پيامي كه به آنان گوشزد كردكه سياست را هر روز مصلحتي است والبته  اين براي مردي که با نزديکان خود ميثاق مي بندد و ميثاق نامه هاي امضا شده را در کشوي ميز خود نگاه مي دارد و آنها را در فرصت مناسب خرج مي کند، جاي تامل دارد. همچنين مردم در انتخابات شوراها با  راي دادن به نامزدهايي چون چمران، طلايي، نجفي، ابتکار و مسجدجامعي كه اختلاف آن ها با رييس جمهور اظهر من الشمس بود به او  پيام دادند همه تخم مرغ هاي خود را در سبد رئيس جمهور نمي گذارند.

يک سال و چهار ماه عمر زيادي نيست اما نشانه هايي دارد که روشن و شفاف است. رئيس جمهور مردمي بودن آسان و رئيس جمهور همه مردم بودن بسيار سخت است.عدم اقبال مردم به "رايحه خوش خدمت" در اکثر غالب استانها و تهران با وجود استفاده مستقيم اين گروه از عکس و عنوان محمود احمدی نژاد (که البته غيرقانونی بود و متاسفانه عکس العملی هم از سوی رئيس دولت عدالت محور در پی نداشت) معنا و مفهوم فراوان دارد، اشاره ای که اگر عاقل باشند کفايت می کند.

نگراني هاي عمده اي كه در جريان نحوه شمارش آراء و عملكرد ستاد انتخابات وزارت كشور در خصوص انتخابات شوراي شهر تهران ايجاد شد،از يك سو و وعده اي داده شده از سوي اصلاح طلبان وعمل گرايان از سوي ديگر، چشم هاي بسياري را به عملكرد اصلاح طلبان و البته عملگرايان راه يافته به شورا دوخته است تا براساس عملكرد آنان درباره سبدي كه مي خواهند تخم مرغ هاي مجلس هشتم  خود را در آن بگذارند ،تصميم گيري كنند. 


کلمات کلیدی:
 
الودگی ۴
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٥  

دكتر ميرنيا معاون سازمان محيط زيست با بيان اين مطلب  گفت: براساس آمار كمتراز 20 درصد فاضلاب هاي صنعتي و خانگي در كشور تصفيه مي شود و بيش از 80 درصد فاضلاب هاي خانگي و صنعتي كشور بدون تصفيه و به صورت خام وارد محيط زيست مي شود كه اين روند، آلودگي خاك آب هاي زيرزميني را در پي دارد كه نمونه بارز آن افزايش ميزان نيترات در آب چاه هاست. براساس گزارش ها آب مشهد و بخش اعظمي از مناطق شمال كشور به دليل نفوذ فاضلاب هاي صنعتي و خانگي و كودهاي شيميايي به سفره هاي آب زيرزميني آلوده است.

وي افزود: براساس تحقيقات، پساب كارخانه هاي صنعتي و پتروشيمي از جمله مواردي است كه به آلودگي خاك منجر مي شود.

به گفته معاون سازمان محيط زيست براساس آمار از 300 شهرك صنعتي موجود در كشور تنها 45درصد شهرك هاداراي سيستم تصفيه فاضلاب هستند و فاضلاب هاي صنعتي 255 شهرك- كه داراي آلودگي هاي شديدي است- به طور مستقيم به محيط زيست وارد مي شود.

دكتر ميرنيا افزود: گزارش ها نشان مي دهد در برخي از مناطق كشور آلودگي سبزيجات كه ناشي از آلودگي خاك بر اثر فاضلاب هاي صنعتي است منجر به بيماري هايي از جمله سرطان در انسان شده است.

به گفته معاون سازمان حفاظت محيط زيست در حال حاضر استان اصفهان بالاترين ميزان آلودگي خاك را در كشور داراست. در همين راستا بخش زيادي از خاك اين استان به ويژه در اطراف رودخانه زاينده رود به دليل سرازير شدن فاضلاب هاي خانگي تصفيه نشده شهرك مسكوني بهارستان آلوده است. علاوه بر اين كه 100 هكتار از مناطق جنوب تهران، عسلويه، بوشهر و زمين هاي اطراف مس سرچشمه در كرمان، استان سيستان و بلوچستان و مناطق زيادي در خوزستان به ترتيب در رده خاك هاي آلوده كشور قرار دارد.

دكتر ميرنيا درپاسخ به اين پرسش كه براساس آمار چند درصد از خاك كشور داراي آلودگي ناشي از فاضلاب هاي خانگي و صنعتي مي باشد، گفت: به صورت موردي ميزان آلودگي خاك بخشي از استانها و شهرهاي كشور مشخص است اما آمار دقيقي از اين مسئله در دست نيست تا بتوان با اتخاذ راهكار به مقابله با اين آلودگي ها پرداخت.

اما اطلس آلودگي خاك در حال تهيه است كه به زودي آمار دقيقي از ميزان آلودگي خاك در كشور به دست مي آيد.

معاون سازمان محيط زيست همچنين با اشاره به اين كه يكي از اثرات ديگر آلودگي خاك بيابان زايي است خاطرنشان كرد: آلودگي خاك در مناطق بسياري باعث از بين رفتن پوشش گياهي و كاهش رشد و نمو گياهان مي شود كه به مرور زمان اين مسئله باعث فرسايش خاك و بيابان زايي مي شود.

وي يكي ديگر از موارد آلودگي خاك را كه خوشبختانه در كشور ما كمتر ديده مي شود، باران هاي اسيدي در اثر آلودگي و دود كارخانه ها ذكر كرد و گفت: دود و آلاينده هاي ناشي از فعاليت كارخانه ها وارد هوا مي شود و به صورت باران هاي اسيدي به خاك برمي گردد و به مرور جذب سفره هاي آب زيرزميني مي شود كه اين پديده در آلودگي هاي خاك بدترين نوع آلودگي محسوب مي شود چرا كه در وهله اول باعث از بين رفتن پوشش هاي جنگلي و در وهله دوم باعث آلودگي منابع آب در حد وسيع مي شود و به همين دليل سازمان محيط زيست به شدت با تاسيس كارخانه كك سازي در منطقه سوادكوه مخالف است.

وي همچنين گفت: در بين آلودگي هايي كه محيط زيست را تهديد مي كند آلودگي خاك به دليل فراگيري اثرات زيانباري كه هم براي محيط زيست و هم براي استان دارد مهم ترين نوع آلودگي محسوب مي شود.

وضعيت محيط زيست تهران بحرانی است

در حاليكه هم‌اكنون تهران با كمتر از 2/1 درصد از كل مساحت و 20 درصد جمعيت كشور، حدود 35 درصد واحدهاي توليدي و صنعتي را در خود جاي داده و با معضلات عديده زيست‌محيطي رو به روست، لغو محدوديت احداث صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران، اعتراض برخي كارشناسان و مسؤولان محيط زيست را در پي داشت.

بر اساس صورتجلسه‌ هيات‌ وزيران‌ در خصوص ممنوعيت‌ احداث‌ صنايع‌ در شعاع‌ 120 كيلومتري‌ تهران‌ مصوب‌ 20/3/1346 مقرر شده بود كه براي‌ ايجاد صنايع‌ در تهران‌ و حومه‌ تا شعاع‌ 120 كيلومتري‌ اجازه‌ ايجاد صنايع‌ - مگر با اجازه‌ هيات‌ دولت - داده‌ نشود.

روز گذشته دكتر زاهدي، وزير معين رييس‌جمهوري در شوراي اداري دماوند در اين خصوص گفت كه محدوديت احداث كارخانجات و مراكز صنعتي در شعاع 120 كيلومتري تهران بر اساس مصوبه بيستمين جلسه استاني هيات دولت لغو شد.

اين در حاليست كه به گفته مهندس بزرگيان، مديركل محيط زيست استان تهران 542 هزار واحد توليدي، صنعتي، خدماتي و تجاري در استان وجود دارد كه از اين تعداد 175 هزار واحد كارگاهي، توليدي و صنعتي است.

از سوي ديگر اداره كل محيط زيست استان تهران 46 هزار واحد توليدي، صنعتي و كارگاهي را شناسايي و پايش كرده است كه از اين تعداد 17 هزار و 500 واحد با مجوز وزارت صنايع و معادن ايجاد، تعدادي نيز با مجوز وزارت بازرگاني تأسيس شده‌اند و مابقي غيرمجازند و بدين ترتيب بايد گفت كه 70 تا 80 درصد صنايع در استان تهران مجوز سازمان محيط زيست را ندارند! از سوي ديگر در سال 84 از 46 هزار واحد شناسايي شده بين 5 تا 7 درصد تنها مورد پايش قرار گرفته‌اند!

سرپرست معاونت محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست:

سازمان محيط زيست مخالف لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران است.

دكتر اصيليان، سرپرست معاونت محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در درون شعاع 120 كيلومتري تهران با اعلام اين كه مخالف لغو اين مصوبه هستيم، به ايسنا مي‌گويد: تهران با مشكلات زيادي همچون آلودگي هوا، تمركز جمعيت، كمبود آب و ... مواجه است و اكثر سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به سرمايه گذاري در تهران هستند كه با لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران عملا مناطق محروم كشور از سرمايه‌گذاري براي احداث صنايع محروم خواهند شد.

ي با اشاره به اين كه شهركهاي صنعتي بايد با هدف استقرار صنايع سطح استان به داخل آنها و ايجاد تمركز در اين زمينه بكارگيري شوند، مي‌افزايد: به هيچ عنوان موافق نيستيم كه شهرك جديدي احداث و صنعت جديدي در آن مستقر شود.

سرپرست معاونت محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه 17 پلاك از سوي دولت براي استقرار صنايع مزاحم استان تهران به صورت شهركهاي صنعتي در نظر گرفته شده بود، ادامه مي‌دهد: اين پلاكها هم‌اكنون تكميل شده و اگر قرار است پلاكهاي جديدي داده شود بايد مطالعات علمي و ارزيابي زيست‌محيطي در اين خصوص انجام و صرفا براي استقرار صنايع موجود بكارگيري شوند.

وي با اشاره به اين كه سازمان حفاظت محيط زيست و رياست سازمان مخالف لغو اين مصوبه هستند، مي‌افزايد: اين در حاليست كه مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران يك تبصره داشت كه سازمان حفاظت محيط زيست درخواست كرده بود كه آن تبصره نيز لغو شود، چرا كه شرايط زيست‌محيطي تهران بحراني است. به گفته اصيليان پيشتر از اين صنايع كد «الف» و «ب» كه بيشتر صنايع مواد غذايي و بسته بندي بوده و فاقد پساب و پسماند هستند از اين مصوبه مستثني شده بودند.

وي با اشاره به اين كه تهران ديگر ظرفيت ترافيك آب و تمركز بيشتر را ندارد، به ايسنا مي‌گويد: بايد صنايع در كل كشور مستقر شده تا اين بار از تهران برداشته شود. سرپرست معاونت محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست مي‌افزايد: قصد داريم به دولت پيشنهاد دهيم كه صنايع الكترونيك كه نيروي كار كمتر و آلودگي پاييني را دارند تنها در تهران مستقر باشند.

وي با اشاره به اين كه تهران به كرج متصل شده، جنوب تهران پر شده و انتقال صنايع مزاحم و آلاينده مانند سنگبري‌ها به شهركهاي صنعتي مانند شمس‌آباد به دليل نبود آب هنوز محقق نشده است، مي‌گويد: هم‌اكنون تهران از لحاظ زيست‌محيطي در وضعيت بحراني قرار دارد و اكثر صنايع آن داراي مشكل پساب بوده و متاسفانه آبهاي زيرزميني را آلوده مي‌كنند. به گفته اصيليان در محلهاي كه صنايع بيش از حد مستقر شده‌اند گزارشات متعددي از آلودگي آبهاي زيرزميني گزارش شده است. وي با اشاره به اين كه 15 درصد از آلودگي هواي تهران مربوط به صنايع است، مي‌گويد: حدود يك سوم صنايع كشور در استان تهران مستقر هستند كه اين رقم بسيار بزرگ است، از سوي ديگر استان قزوين بعد از تهران بيشترين سفارش احداث صنعت را داشته و تقاضاهاي احداث صنعت جديد رو به افزايش است.سرپرست معاونت محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد مي‌كند: سازمان حفاظت محيط زيست در تلاش است تا طي نامه‌اي مخالفت خود را با لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران اعلام كند.

 يك كارشناس محيط زيست:

لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران تهديد جدي براي كشاورزي و منابع غذايي استان تهران خواهد بود

دكتر شفيع‌پور، استاد دانشگاه و كارشناس محيط زيست نيز در گفت‌وگويي با ايسنا در اين خصوص مي‌گويد: هر مصوبه‌اي كه منتهي به بارگذاري جمعيتي، شغلي و زيست‌محيطي و ايجاد تمركز در استان تهران شود، مغاير اهداف توسعه پايدار براي نجات تهران است.

وي مي‌افزايد: در حالي كه تهران كمتر از 2/1 درصد از كل مساحت كشور را تشكيل مي‌دهد، حدود 35 درصد واحدهاي توليدي و صنعتي و 20 درصد از جمعيت كشور را در خود جاي داده است كه بدين ترتيب تراكم فوق العاده‌اي در اين پيكره جمعيتي وجود دارد، بنابراين لازم است براي توزيع عادلانه فرصتهاي شغلي و ثروت ملي بار سرمايه‌گذاري و شغلها در گستره كشور توزيع شود كه بدين منظور سياستهاي تمركززدايي از استان و شهر تهران از ضرورتهاي انكارناپذير است. اين كارشناس محيط زيست مي‌گويد: مضاف بر اين منابع زيستي مانند هوا و آب مدت زيادي است كه از ظرفيت جمعيتي تهران فراتر رفته يعني در بهترين برآورد آب شرب موجود استان تهران تنها مي‌تواند پاسخگوي حداكثر 13 ميليون نفر جمعيت باشد كه به آستانه آن هم رسيده‌ايم، از سوي ديگر در زمينه آلودگي هوا و صدا نيز چندين سال است كه از آستانه هم عبور كرده‌ايم! وي با اشاره به اين كه لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران وضع تهران را بسيار وخيم تر از آنچه هست مي‌كند، مي‌افزايد: اين در حاليست كه با وجود اين مصوبه تعداد زيادي صنايع متخلف داريم و حسب مورد استقرارهايي نيز با مجوز دولت در اين محدوده طي ساليان گذشته صورت گرفته است. اين كارشناس محيط زيست تاكيد مي‌كند: چنانچه مصوبه لغو شود، به صورت شتابان و لجام‌گسيخته تمامي عرصه‌هاي موجود تهران مورد تاخت‌وتاز ساخت و سازهاي صنعتي قرار گرفته و تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي به صنعتي شدت مي‌گيرد. به گفته وي لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران تهديد جدي براي كشاورزي و منابع غذايي استان تهران خواهد بود. اين كارشناس محيط زيست مي‌گويد: تنها فناوريهاي فاقد آلودگيهاي زيست محيطي و فاقد نياز به نيروي انساني زياد مانند صنايع نرم افزاري كه متخصصان آن بالفعل در محدوده شهري تهران استقرار دارند قابليت ايجاد در تهران را خواهند داشت.

مدير گروه حقوق محيط زيست دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات:

در زمان جنگ هم نتوانستند مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران را لغو كنند

دكتر دبيري، مدير گروه حقوق محيط زيست دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات نيز در گفت‌وگويي با ايسنا با اشاره به اين كه حتي در زمان جنگ هم نتوانستند مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران را لغو كنند، مي‌گويد: در آن زمان تنها تعدادي از اين صنايع را از اين مصوبه مستثني كردند. وي با اشاره به اين كه مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران مربوط به سال 46 بود و پيش از ايجاد سازمان حفاظت محيط زيست در هيات وزيران به تصويب رسيد، مي‌افزايد: تنها يكي از اهداف اينمصوبه مسايل زيست محيطي بود و پشت اين مساله ديدگاههاي كلان انديشي مانند آمايش سرزمين، جانمايي كارخانجات و ... بود.

دبيري ادامه مي‌دهد: يكبار در زمان دكتر ابتكار نيز وزارت صنايع در تلاش بيهوده‌اي خواستار لغو اين مصوبه شد كه در پي مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست اين قضيه را ديگر پيگيري نكردند. وي با تاكيد بر اين كه لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران، پاك كردن صورت مساله بوده است، تاكيد مي‌كند: اثرات و تبعات اقتصادي اين امر كه شامل افزايش شديد زمينهاي تهران و قزوين، محروميت ساير استانها از صنايع جديد، مشكلات آمايش زمين و ... خواهد بود 10 سال آينده خود را به خوبي نشان خواهد داد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه لغو اين مصوبه حاشيه‌نشيني را گسترش مي‌دهد، به ايسنا مي‌گويد: افزايش بار مهاجرت، فقر، حاشيه‌نشيني و ... نيز از تبعات اين امر است. وي خاطرنشان مي‌كند: پس از اين بايد منتظر لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 50 كيلومتري اصفهان باشيم هر چند كه لغو اين مصوبه نيازمند تصويب نهايي مجلس است كه به نظر مي‌رسد نمايندگان اصفهان نيز با اين امر موافق باشند! اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه اگر مشكل در مصوبه بود، مي‌توانستند شعاع را فعلا 100 كيلومتر كنند و يا برخي صنايع اضطراري را مجوز دهند، مي‌گويد: معلوم نيست با چه استدلالي جلو رفته‌اند، از سوي ديگر سازمان مديريت نيز بايد در اين خصوص به طرفداري از سازمان حفاظت محيط زيست بر مي‌آمد. وي مي‌افزايد: هم‌اكنون با لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران سازمان حفاظت محيط زيست در مكانيزم بعدي خود بايد به ضوابط استقرار صنايع متوسل شود و اجازه ندهد كارخانجاتي كه آلاينده هستند حداقل در تهران مستقر شوند. دبيري با تاكيد بر اين كه حدود 50 تا 60 مصوبه پس از مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران آمد و تعداد قابل توجهي از صنايع غير آلاينده از اين مصوبه مستثني شدند، مي‌گويد: به غير از اين نوع صنايع تنها يك سري از صنايع آلاينده مانند صنايع فلزي، سيمان، پتروشيمي و ... باقي مانده‌اند كه به نظر مي‌رسد با لغو اين مصوبه شرايط استقرار اين صنايع در تهران فراهم شود. وي در پايان تاكيد مي‌كند كه لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران بي‌اعتنايي به محيط زيست محسوب مي‌شود.

پيامدهای زيست محيطی آلودگی هوای تهران

نخستين زنگ خطر جدی درباره آلودگی هوای تهران در سال ۱۳۷۴ به صدا درآمد. در آن هنگام نزديک به يکصد نفر از کارشناسان و مدرسان حوزه‌های مرتبط محيط زيست، جغرافيا و شهرسازی در پی نشستی در سالن اجتماعات پارک‌شهر متنی موسوم به بيانيه "هوای تهران ۷۴" منتشر کردند که در آن برای نخستين بار از آلودگی هوای تهران به عنوان يک "بحران ملی" که راه مقابله با آن "عزم ملی" است، نام برده شد. اين بيانيه عمدتا بر آثار بهداشتی و بيماری‌زای آلودگی هوا تاکيد داشت و نويسندگان آن کوشيدند بر اين نکته پا بفشرند که يکی از عوامل عمده همه‌گيری نگران کننده بيماری‌هايی همچون افسردگی، اضطراب و انواع ناراحتی‌های تنفسی در تهران، آلودگی هوا بوده و اين پديده را می‌بايست از جمله عوامل قابل توجه مرگ و مير در تهران به شمار آورد.لبته، اين بيانيه آنقدر بازتاب نيافت که بتوان تصور کرد همچون مانيفستی برای همه فعاليت‌های بعدی مقابله با آلودگی هوا در تهران مورد توجه بود، اما واقعيت اين است که در همه سالهای بعد از انتشار اين بيانيه همچنان اثر بهداشتی آلودگی هوا بود که مورد توجه قرار می‌گرفت و آثار زيست محيطی، ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (از جهت تاثيری که بر تخريب و رنگ‌باختگی آثار تاريخی، معماری و فرهنگی دارد) اين پديده فراموش شده است. دليل اين امر شايد اين باشد که آماری که سه سال بعد از بيانيه "هوای تهران ۷۴" توسط جايکا (کنسرسيومی از مشاوران بين‌المللی که با محوريت کارشناسان ژاپنی طرح جامع برای کاهش آلودگی هوای تهران را تدوين کردند) منتشر شده بود، بسيار هول‌انگيز بود: آلودگی هوا سالانه بين ۷ تا ۹ هزار نفر را در تهران می‌کشد! يعنی به طور متوسط سالانه هشت هزار نفر و تقريبا هر ساعت يک نفر.

دويست سال پيش که تصميم اوليه شاه اسماعيل برای پايتخت شدن تهران را آغا محمد خان قاجار به مرحله اجرا درآورد، اين منطقه قصبه سرسبز و خوش آب و هوايی بود که به خاطر چنارهای بسيار بلند و هميشه پربرگ و بارش به آن قصبه چنارستان‌ها می‌گفتند.

تهران امروز چندان شباهتی به آن قصبه خوش آب و رنگ ندارد. نکته اول، آلودگی شديد "ديد" در شهر است. در بيش از دويست روز از ايام سال غلظت ذرات معلق آنچنان بالا است که گستره ديد کامل را به کمتر از پانصد متر کاهش می‌دهد. به همين دليل ساکنان محدوده دو سوم جنوبی شهر اغلب تصوير محو و کدری از توچال را می‌بينند. از يک سوم بالای شهر هم دو سوم جنوبی آن به زحمت ديده می‌شود، اغلب هم اين بخش از شهر در هاله‌ای از "دود مه" خاکستری غرق است.

کاهش ميدان ديد شايد ملموس‌ترين اثر زيست محيطی آلودگی هوا در تهران باشد. جز آن، رنگ باختگی پوشش گياهی شهر هم قابل توجه است. نتايج بررسی جايکا نشان می‌دهد که بيش از هفتاد درصد درختان واقع در حاشيه بزرگراه‌های تهران به دليل انباشت لايه‌ای از ذرات زيانبار روی شاخ و برگشان در حالت نيمه مردگی قرار دارند. همچنين به دليل آلودگی شديد هوا به تدريج گونه‌های گياهی سازگار با اقليم تهران از پهن برگ به سوزنی برگ تغيير کرده‌اند و به واقع چنارستان سابق اکنون به شهر کاج‌های نيمه مرده تبديل شده است. تغيير گونه‌های سازگار از پهن برگ به سوزنی برگ خود عامل ديگری برای افزايش آلودگی هوا می‌شود زيرا توان پالايش هوا توسط سوزنی برگ‌ها خيلی کمتر از درختان پهن برگ است. البته نمی‌‌توان از آلودگی هوا به عنوان عامل اصلی گريز حيات وحش‌بومی منطقه تهران نام برد، اما ترديدی نيست که اين پديده دست کم موجب کاهش شمار پرندگان بومی منطقه شده است. قطعا در هيچ مقطع از تاريخ تهران، شمار پرندگان موجود در اين شهر تا به اين حد کم نبوده است و پرندگان موجود نيز عمدتا گونه‌های جان سختی مانند کلاغ، ياکريم و گنجشک هستند. از گونه‌های کم نظير دامنه‌های البرز، همچون عقاب طلايی و هما نيز سالهاست که مطلقا حتی يک نمونه در حوالی شهر تهران ديده نشده است.

درباره تاثير آلودگی هوا بر آثار معماری و تاريخی شهر تهران، تاکنون گزارش مستندی منتشر نشده است. اما يک نکته در اين باره قابل تامل است: تغيير نمای ساختمان‌های تهران از نمونه‌های سنتی و قديمی آن مانند آجر و گچ به شيشه و سنگ. تصور اين است که نماهای آجری که از جمله نمايه‌های اصلی معماری ملی ايران هستند، در تهران به سرعت کدر و کثيف شده و باز پيرايی و شست‌ و شوی آنها دشوار و پر هزينه و بعضا نا ممکن است. تمامی آثار معماری مهم و بافت قديمی شهر نيز با همين نما ساخته شده است، به همين دليل نگهداری اين بناها هميشه هزينه‌های قابل توجهی به متوليان آنها تحميل می‌کند. از اين رو، به تدريج شاهد واپس‌نشينی آجر و پيشروی شيشه در تهران بوده‌ايم. پديده‌ای که باعث می‌شود تهران،‌ پايتخت و مهمترين شهر ايران، نشانی ازهويت اين سرزمين نداشته و جهانگردان به محض ورود به آن، سرخورده از حال و هوايی که از سرزمين هزار و يک شب در ذهن داشته‌اند، بخواهند به سرعت به اصفهان و شيراز و يزد و کرمان بگريزند.

موضوع زباله های بیمارستانی در سیستم قضائی رسیدگی می شود

با توجه به اینکه تا کنون تکلیف چگونگی امحاء صحیح زباله های بیمارستانی مشخص نشده است و همچنان زباله های عفونی در اطراف شهر تهران و در فضای باز سوزانده می شود ، تصمیم گرفته شده که این موضوع در سیستم قضائی مورد رسیدگی قرار گیرد.

دکتر سعید صفاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسات متعددی در خصوص پیگیری موضوع زباله های بیمارستانی انجام شد و در نهایت به منظور اینکه این موضوع حساس به نتیجه لازم ختم شود ، بنا شد از طریق حقوقی و سیستم قضائی مورد رسیدگی قرار گیرد.مشاور اجتماعی دادستان کل کشور تصریح کرد: با وجود اینکه بحث های بسیاری با حضور مسئولان شهرداری تهران و وزارت بهداشت در خصوص امحاء صحیح زباله های بیمارستانی در دادستانی کل کشور صورت گرفت اما این بحث به نتیجه نرسید و همچنان شاهد سوزاندن زباله های خطرناک بیمارستانی در اطراف شهر تهران هستیم.صفاتیان گفت: بررسی موضوع زباله های بیمارستانی در سیستم قضائی این امکان را به وجود خواهد آورد که علل به نتیجه نرسیدن این موضوع به صورت حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که قصور و سهل انگاری متوجه دستگاهی شود ، برخورد قضائی لازم انجام خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: معرفی مقصران در خصوص این موضوع منوط به پایان بررسی در سیستم قضائی است.

محیط زیست ایران در آستانه نابودی!

محیط زیست ایران با تمامی گونه های نادر و منحصر به فرد در دنیا ، در حالی امروز در آستانه نابودی قرار گرفته که هنوز هم مسئولان سازمان محیط زیست به عمق فاجعه ای که در انتظار محیط زیست کشور است پی نبرده اند. به گزارش خبرنگار مهر ، محیط زیست با تمام تنوع آن و موجودات زنده به عنوان نعمت های خداوند ، امانت در نزد ما هستند که گذشتگان برای ما به ارث گذاشته اند اما اینکه تا کنون مردم و در راس همه مسئولان مربوطه در حفظو نگهداری این ارثیه با ارزش چگونه عمل کرده اند جای سئوال دارد.اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک پدیده عمومی تلقی کرده و تمامی فعالیت های اقتصادی که منجر به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران می شود را ممنوع کرده است اما آیا به واقع در جهت رعایت این اصل حرکتی انجام شده است.در روزگار امروز در حالی با افزایش روز افزون آلودگی رودخانه ها ، کاهش مساحت جنگل ها ، نابودی تالاب ها ، تشدید آلودگی هوا و کاهش ذخایر دریایی و منابع آبی مواجه هستیم که سال ها پیش از این ، در ارتباط با نابودی آنان هشدار داده شده بود.آمارها نشان می دهد مساحت کل جنگل های ایران (طبیعی و دست کاشت) در حدود 2/14 میلیون هکتاراست که البته در گذشته ‌نه چندان دور ، این میزان به 18میلیون هکتار می رسید اما در اثر افزایش جمعیت ، توسعه‌ شهرها و اراضی کشاورزی ، ایجاد تاسیسات و صنایع و همچنین تخریب و تجاوز و در نهایت بی توجهی مسئولان میزان آن کاهش قابل توجهی یافته است. تخریب جنگل ها و شکار گونه های نادر وحشی در حالی ادامه دارد که سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه های مسئول به رغم اطلاع از چنین تخریب های وحشتناکی دست به اقدام جدی نزده اند.از سوی دیگر معضل آلودگی هوا امروز به یک تهدید جدی در شهرهای بزرگ تبدیل شده و هر ساله جان بسیاری از انسانها را می گیرد ، به گونه ای که امروز  آلودگی ناشی از گرد و غبار ، ترافیک سنگین ، وجود خودروهای قدیمی گازوئیل ‌سوز (اتوبوس های دولتی) ، فقدان شبکه حمل و نقل عمومی مناسب و استفاده زیاد از خودروهای شخصی ، وجود پالایشگاه ها در داخل و حاشیه شهر ، استقرار کارخانه‌ها و صنایع آلوده در حوالی شهرهای بزرگ از جمله علل اصلی افزایش آلاینده ها در هوای کلان شهرها به شمار می آید.بررسی وضعیت محیط زیست کشور نشان می دهد که سیاست های حفاظتی از گونه های گیاهی و حیوانی به صورت منطقی تعیین و اعمال نمی شود و این امر به روند تخریب مناطق حفاظت شده سرعت بیشتری داده است.ایران از نظر شاخص‌های پایداری محیط زیست با کسب رتبه 132در بین 146کشور جهان ، در انتهای جدول جهانی قرار گرفته که در این جدول که 146 کشور جهان از نظر وضعیت زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته اند فنلاند ، نروژ ، اروگوئه ، سوئد ، ایسلند و کانادا به ترتیب در جایگاه اول تا ششم جهان قرار گرفتند و کشور ایران با کسب ۸/۳۹ امتیاز بعد از کشورهایی همچون آنگولا ، بورکینافاسو ، ویتنام ، لیبی ، چاد و... در مقام یک صد و سی و دوم جهان قرار گرفته است.هشدار متخصصان محیط زیست نسبت به نابودی تالاب های کشور در حالی شدت گرفته که تغذیه آب های زیر زمینی ، مهار سیلاب های ، پیشگیری از نفوذ آب های شور ، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ سواحل و رسوب گیری ، رونق توریسم و حفظ جمعیت های حیات وحش از جمله کارکردهای مهم تالاب ها به شمار می آید اما متاسفانه تصمیم های غلط و برخوردهای نا مناسب با مشکلات از سوی مسئولان ، به نابودی تالاب های کشور دامن زده است. تالاب هایی که به دلیل ورود پساب ها و فاضلاب ها و آلودگی های نفتی ، در معرض خشک شدن و یا نابودی قرار گرفته اند.از سوی دیگر برخی کارشناسان محیط زیست معتقدند که طی سال های اخیر روند منقرض شدن برخی گونه ها همچون قوچ ایرانی در مناطق خوش ییلاق بسیار مشاهده شده و این امر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مورد توجه قرار نگرفته است.کارشناسان کمبود امکانات و تجهیزات محیط بانان در مناطق حفاظت شده را یکی از علل ناتوانایی محیط بانان در مقابله با شکارچیان غیر مجاز می دانند و معتقدند در اغلب مناطق حفاظت شده محیط بانان تجهیزات لازم برخورد با شکارچیان غیر مجاز را ندارند ، لذا برای مقابله با آنان همواره با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و این امر حتی انگیزه آنان را برای مقابله با شکارچیان از دست داده است .روند تخریب مناطق حفاظت شده و انقراض گونه های نادر حیات وحش به سرعت در حال انجام است و این در حالی است که در ارتباط با این موضوع تا کنون برنامه جدی و سیاست خاصی در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مسئول اصلی در این امر قرار نگرفته است.با وجود اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدای تصدی مسئولیت در این سازمان بر رفع مشکلات محیط بانان تاکید کرده بود و وعده تامین تجهیزات و امکانات آنان را داده بود اما کماکان محیط بانان از وضعیت معیشتی و تجهیزات خود گله مند هستند و مرگ چند تن از آنان در مناطق حفاظت شده ، گواه این امر است.تجهیزات در اختیار محیط بانان ، حتی جوابگوی حفاظت از خودشان هم نیست و این امر باعث شده تا هر از چند گاهی از کشته شدن آنان به دست قاچاقچیان باشیم. محیط بانانی که به رغم نداشتن تجهیزات دفاعی مجبورند حتی مدت زمان طولانی در مناطق حفاظت شده بسر برند و این در حالی است که هیچ گاه اعتراض آنان به جایی نرسیده است.سازمان حفاظت محیط زیست در حالی نام حفاظت را به دنبال خود یدک می کشد که کمبود امکانات محیط بانان به جایی رسیده که نیروهای حفاظتی خود سازمان نیز در طی سال جاری مجبور شده اند چندین بار به کشتار گونه های وحشی مبادرت کنند.کشته شدن خرس قهوه ای در دانشگاه و کشته شدن تعدادی گراز در مرکز رادیویی خلخلال به دست محیط بانان محیط زیست گواه این امر است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در برابر علت وقوع چنین حوادثی فقط به این نکته  اشاره کرده که کسانی که این حیوانات را کشته اند باید خودشان پاسخگو باشند.مسئولانی که حفاظت از محیط زیست کشور وظیفه اصلی آنان است ، چرا در مقابل چنین حوادثی که خود مسبب اصلی آن هستند سکوت می کنند و به کاستی ها و بی توجهی های خود اعتراف نمی کنند. فاطمه واعظ جوادی ، بارها به این نکته تاکید کرده است که عمده‌ ترین منشاء ‌آلودگی و تخریب محیط زیست صنایع به شمار می آیند اما اینکه چرا با وجود اینکه این خطر به خوبی احساس می شود از 400 شهرک صنعتی در کشور فقط 40 شهرک مجهز به سیستم تصفیه ‌خانه فاضلاب است.وی گفته ، صنایع آلاینده ای که داخل شهرها فعالیت می کنند ، موظف هستند بر اساس استانداردهای زیست محیطی به کار خود ادامه دهند و در صورتی که قادر به انتقال به خارج شهر نیستند برای ادامه فعالیت در محدوده شهرها باید نسبت به رعایت قوانین محیط زیست اهتمام بیشتری داشته باشند و هر گونه تخلف آنها غیر قابل اغماض است اما اینکه چرا هنوز درصد بالایی از آلودگی ها به این صنایع بر می گردد جای سئوال دارد.ز سوی دیگر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داده است ، لیست مربوط به صنایع آلوده را تا پایان امسال اعلام می کنیم اما آنچه مسلم است اعلام اسامی صنایع آلوده همچون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی می ماند که در صورتی که حتی اعلام نیز شود هیچ تاثیری در روند کار ندارد چرا که جدیتی در سازمان محیط زیست برای ممانعت از فعالیت چنین صنایعی احساس نمی شود.حفاظت از محیط زیست در حالی مورد بی توجهی مسئولان قرار گرفته که طی 9 ماه که از فعالیت دکتر فاطمه واعظ جوادی در سازمان حفاظت محیط زیست می گذرد تنها اتفاقاتی که در این سازمان رخ داده عزل و نصب های پی در پی مدیران بخش های مختلف بوده است. تغییرات مدیریتی که نه تنها تاثیری در روند عملکرد سازمان نداشته بلکه فقط باعث ترک مدیران لایق و دلسوز از این سازمان شده است .یادمان باشد که موهبت الهی طبیعت به عنوان امانتی در نزد ما سپرده شده و در سایه حفاظت از آن است که می توان آن را به نسل آینده واگذار کرد و علاوه بر مردم  که همواره باید نسبت به حفاظت از محیط زیست احساس مسئولیت کنند، سازمان حفاظت محیط زیست نیز موظف است بر اساس قانون به رسالت خود در حفظ و حراست از محیط زیست همت گمارد تا این نعمات اللهی را تقدیم نسل آینده کند.


کلمات کلیدی:
 
لودگی ۳
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٥  

آلودگی محیط زیست

آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت ، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند. بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند.

برفی که در نروژ می‌بارد مواد آلاینده‌ای به همراه دارد که منشا آن از انگلستان و آلمان است. یا باران اسیدی در کانادا نتیجه مواد آلاینده‌ای است که منشا آنها از ایالات متحده است. در آتن گاهی مجبور می‌شوند به علت آلودگی شدید هوا کارخانجات را تعطیل و رفت و آمد اتومبیلها را محدود کنند. شهرهای دیگر دنیا مانند مکزیکوسیتی ، رم و تهران نیز با مشکل آلودگی هوا دست به گریبانند. آلودگی دریاها ، رودخانه‌ها ، دریاچه‌ها و اقیانوسها و جنگلهای نیز نیز موضوع بحث جدی می‌باشند.

آلودگی محیط زیست و لایه ازن

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر باعث نگرانی دانشمندان شده ، مسئله تهی شدن لایه ازن و ایجاد حفره در این لایه در قطب جنوب است. لایه اوزون در فاصله 16 تا 48 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته و کره زمین را در برابر تابش فرابنفش نور خورشید محافظت می‌کند. هر گاه از مقدار لایه ازن ، 10 درصد کم شود، مقدار تابشی که به سطح زمین می‌رسد تا 20 درصد افزایش می‌یابد. تابش فرابنفش موجب بروز سرطان پوست در انسان می‌شود و به گیاهان صدمه می‌زند. مولکولهای کلروفلوئورکربنها (CFCها) در از بین بردن لایه ازن موثرند. از این ترکیبات بطور گسترده در دستگاههای سرد کننده و در افشانه‌ها (اسپری‌ها) استفاده می‌شود.

این مولکولها به علت پایداری آنها به استراتوسفر راه می‌یابند و در آنجا بر اثر تابش خورشید پیوند C-Cl شکسته می‌شود. اتم کلر حاصل به مولکول ازن حمله می‌کند و مولکول CLO را می‌دهد. این مولکول بنوبه خود با اکسیژن ترکیب شده ، مولکول O2 و اتم Cl آزاد می‌شود که مجددا در چرخه تخریب اوزون شرکت می‌کند. از این روست، در عهدنامه سال 1978 مونترال قرار این شده که از مصرف کلروفلوئوروکربنها به تدریج کاسته شود و مواد دیگری به عنوان جانشین برای آنها یافت شود و یافتن چنین ترکیباتی بطور مسلم کار شیمیدانان است.

آلودگی هوا و مه دود فتوشیمیایی

بسیاری از مناطق شهری با پدیده آلودگی هوا روبه‌رو هستند که در جریان آن ، سطوح نسبتا بالایی از ازن در سطح زمین که جزء نامطلوبی از هوا در ارتفاعات کم است، در نتجه واکنش نور القایی آلاینده‌ها تولید می‌شود. این پدیده را مه دود نور شیمیایی می‌نامند و گاهی از آن به عنوان "لایه ازن در مکانی نادرست" از نظر تشابه آن با مسئله تهی شدن ازن استراسفر یاد می‌کنند. فرآیند تشکیل مه دود در واقع شامل صدها واکنش مختلف است که دهها ماده شیمیایی را دربرمی‌گیرد و بطور همزمان رخ می‌دهند. در واقع ، هوای شهرها را به "واکنشگاههای شیمیایی عظیم" تشبیه کرده‌اند.

پدیده مه دود شیمیایی ، نخستین بار در دهه 1940 در لوس آنجلس مشاهده شد و از آن زمان ، عموما به این شهر بستگی داده شده است. اما در دهه‌های اخیر با کنترل آلودگی هوا مسئله مه دود در شهر لوس آنجلس بطور نسبی تخفیف پیدا کرده است. از نظر کمی ، اکثر کشورها و همچنین سازمان جهانی بهداشت (WHO) ، حدی را برای حداکثر غلظت مجاز اوزون در هوا در نظر گرفته‌اند که در حدود 100ppb (میانگین غلظتها در طول زمان یک ساعت) است. اوزون در هوای پاکیزه تنها به چند در صد این مقدار می‌رسد. واکنش دهنده‌های اصلی اولیه در یک پدیده مه دود نور شیمیایی ، اسید نیتریک ، NO و هیدروکربنهای سوخته نشده هستند که از موتورهای احتراقی درون سوز به عنوان آلاینده در هوا منتشر می‌شوند. جزء مهم دیگر در تشکیل مه دود ، نور خورشید است.

باران اسیدی

یکی از جدی‌ترین مشکلات زیست محیطی که امروزه بسیاری از مناطق دنیا با آن روبه‌رو هستند، باران اسیدی است. این واژه انواع پدیده‌ها ، از جمله مه اسیدی و برف اسیدی که تمام آنها با نزول مقدار قابل ملاحظه اسید از آسمان مطابقت دارد را می‌پوشاند. باران اسیدی دارای انواع نتایج زیان‌بار بوم شناختی است وجود اسید در هوا نیز احتمالا بر روی سلامتی انسان اثر دارد. پدیده باران اسیدی در سالهای آخر دهه 1800 در بریتانیا کشف شد، اما پس از آن تا دهه 1960 به دست فراموشی سپرده شد. باران اسیدی به نزولات جوی که قدرت اسیدی آن بطور قابل توجهی بیش از باران طبیعی (یعنی آلوده نشده)، که خود به علت حل شدن دی‌اکسید کربن هوا در آن و تشکیل اسید کربونیک بطور ملایم اسیدی است، باشد، اطلاق می‌شود.

(CO2 (g) + H2O (aq) ↔ H2CO3(aq

از تفکیک جزئی H2CO3 پروتون آزاد می‌شود و PH سیستم را کم می‌کند.از اینرو PH باران طبیعی که آلوده نشده، از این منبع بخصوص حدود 5.6 است. تنها بارانی که قدرت اسیدی آن به مقدار قابل ملاحظه‌ای بیشتر از این باشد، یعنی PH آن کمتر از 5 باشد، باران اسیدی تلقی می‌شود. دو اسید عمده در باران اسیدی ، HNO3 و H2SO4 است. بطور کلی ، محل نزول باران اسیدی در مسیر باد دورتر از منبع آلاینده‌های نوع اول ، یعنی SO2 و نیتروژن اکسیدها است. باران اسیدی به هنگام حمل توده هوایی که آلاینده‌های نوع اول را دربردارند، بوجود می‌آیند. از اینرو باران اسیدی یک مشکل آلودگی است که به علت حمل دور برد آلاینده‌های هوا ، حدود و مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.

مواد شیمیایی آلی سمی

واژه مواد شیمیایی سنتزی از طرف رسانه‌های گروهی برای توصیف اجسامی بکار می‌رود که عموما در طبیعت یافت نمی‌شوند. ولی توسط شیمیدانان از اجسام ساده‌تر سنتز شده‌اند. اکثریت مواد شیمیایی سنتزی که مصرف تجارتی دارند، ترکیبات آلی هستند و برای بیشتر آنها از نفت به عنوان منبع اولیه کربن در این ترکیبها استفاده شده است. کربن با کلر ترکیبهای زیادی را تشکیل می‌دهد که به علت سمی بودن آنها برای بعضی گیاهان و حشرات ، بسیاری از این قبیل ترکیبها کاربرد گسترده‌ای به عنوان آفت کش یافته‌اند. ترکیبات آلی کلردار دیگر بطور گسترده‌ای در صنایع پلاستیک و الکترونیک بکار برده شده‌اند.

شکستن پیوند کربن به کلر بطور مشخص دشوار است و حضور کلر همچنین واکنش پذیری سایر پیوندها را در مولکولهای آلی کم می‌کند. همین خاصیت به این معنی است که با وارد شدن ترکیبهای آلی کلردار به محیط زیست ، تخریب آنها به کندی صورت می‌گیرد و بیشتر تمایل به جمع شدن دارند و به این علت به معضل بزرگ محیط زیست محیطی تبدیل شده‌اند. اجسام آلی سمی که بطور عمده مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: انواع آفت کشها ، حشره کشهای سنتی ، حشره کشهای آلی کلردار ، ددت ، توکسافنها ، کاربامات ، حشره کشهای آلی فسفات‌دار ، علف کشها و...

آلودگی آبها

آب ، تصفیه آن و جلوگیری از آلودگی و به هدر رفتن آن از مسائل بسیار مهم زمان ما به حساب می‌آید. آلودگی آبها ، معضل بزرگ زیست محیطی محسوب می‌شود که به علت پیشرفت صنایع و تکنولوژی ، هر روزه با پیشرفت روز افزون آن مواجهیم.

فلزهای سنگین و شیمی خاک

بسیاری از فلزهای سنگین برای انسان سمی هستند و چهار فلز جیوه (Hg) ، سرب (pb) ، کادمیم (Cd) و آرسنیک (As) فلزهایی هستند که بعلت کاربرد گسترده ، سمیت و توزیع وسیع آنها بیشترین خطر را از نظر زیست محیطی دارند. البته هیچ یک از این عنصرها هنوز به آن اندازه در محیط زیست پخش نشده که یک خطر گسترده بشمار آید. به هر حال ، هر یک از آنها در بعضی از محلات در سالهای اخیر در سطوحی سمی یافت می‌شود. این فلزها بطور عمده از مکانی به مکان دیگر از طریق هوا منتقل می‌شوند و این انتقال معمولا به صورت گونه‌هایی که روی ماده ذره ‌مانند معلق ، جذب سطحی شده یا در آن جذب شده است، صورت می‌گیرد.

تولید انرژی و آثار محیطی آن

بسیاری از مسائل زیست محیطی ، نتیجه غیر مستقیم تولید و مصرف انرژی ، بویژه زغال سنگ و بنزین است. ذخایر زغال سنگ در دنیا از مجموع نفت ، گاز طبیعی و اورانیوم خیلی بیشتر است. از اینرو مصرف زغال سنگ برای تولید انرژی صنعتی نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه احتمالا به مقدار زیادی بویژه در کشورهای در حال توسعه مانند چین و هندوستان که ذخایر زیادی از این ماده دارند، افزایش می‌یابد. از سوزاندن زغال سنگ مقدار زیادی SO2 و CO2 که آلاینده هستند تولید می‌شود. بحث انرژی هسته‌ای و سایر منابع انرژی نیز جای خود دارد.

تشدید بحران اکولوژیک در ایران

بنابر تجربیات دانش هسته ای و اکولوژیکی، مواد اتمی و رادیوآکتیو بدلایل خصوصیات ویژه شکاف پذیری پی در پی و تکثیر اشعه های ساطع شده (آلفا، بتا و گاما) ناشی از اورانیوم و همچنین بلحاظ درجه عظیم سمیت، تحرک و پایداری ضایعات آنها در محیط زیست و بر روی انسان در مقایسه با سایر مواد زائد و آلایندهای زیست محیطی چون زباله ها و غیره بی نهایت غیرقابل کنترل و خطرناکترند. برای اینکه بتوان مخاطرات عظیم چرخه رادیوآکتیو طبیعی اورانیوم و مواد سوختی هسته ای را حدودی تجسم کرد، امروزه تحقیقات فیزیک اتمی در کشورهای پیشرفته غربی و همچنین تجربیات بدست آمده از وقایع بمباران اتمی هیروشیما و انفجار نیروگاه اتمی برق چرنوبیل نشان می دهند، که اگر مقدار - حتی ناچیز- یک گرم اورانیوم غنی شده به طبیعت و محیط زیست زندگی انسان سرایت و وارد گردد، بطور یقین چهار میلیون سال طول خواهد کشید، که وزن یک گرم اورانیوم و تشعشعات و آلودگیهای همه جانبه و سرطانزای ناشی از آن بالاخره به حد نصف و یا به حد صفر برسد. بنا بر آن باید حجم هزاران و میلیونی مواد و زباله های هسته ای را در نظر بگیریم که چه زمانی به طول خواهد انجامید تا اینکه وزنشان، آلودگیها و خطرات زنجیره ای آنها به درجه نصف برسند. البته درباره راههای بالقوه امکان انتشار مواد اتمی بدلایل خطای بشری و عدم رعایت کامل و مطمئن قوانین هسته ای در مدیریت و کنترل مواد اتمی، و یا تخریب تاسیسات نیروگاههای اتمی بر اثر بروز بلایای طبیعی چون زلزله و یا بر اثر راههای فیزیکی و شیمیایی و دیگر مثل خطر حمله های هوایی به رآکتورها در جنگ و انتقال مواد اورانیوم و گرد و غبارهای اتمی به محیط زیست و انسانها، اساسا جای هیچ شک و شبه ای وجود ندارد. و در واقع این همان خطر بزرگی است که مسائل محیط زیست و اتمی به موضوع حاد جهانی تبدیل شده است. و درست بهمین دلایل فوق نیز در یک ایران هسته ای تحت حاکمیت رژیم عقب افتاده و جنگ طلب آخوندی که نیروگاههای انرژی اتمی و یا سلاحهای کشتار جمعی و ویرانگر بمب هسته ای آن در اختیارات کامل ملایان بنیادگرای تهران باشد، پیوسته سلامت جان و مال مردم و منابع محیط زیست ایران و همچنین صلح و امنیت در منطقه و جهانیان را تهدید می کند.

امروزه به اثبات رسیده است که رژیم جمهوری اسلامی در طول دو دهه گذشته بدور از چشم مردم و با بی توجهی کامل نسبت به خطر انتشار آلودگی و نشت مواد سمی اتمی به محیط زیست، به فعالیتهای سری و گوناگون غنی سازی اورانیوم در ایران پرداخته و ادامه می دهد. مضاف بر آن روند کنونی اوضاع فرسايش و انهدام منابع اكولوژيك و تاراج ذخاير نفت و گاز در حاكميت ملایان به گونه اي است كه پيامدهاي زيانبار آن، خواه ناخواه راه توسعه پایدار و سازندگي مدرن مورد نياز جامعه ايران، برای نسلهای آینده را نيز شدیدا محدود و مختل مي كند.

بر اساس تجزيه و تحليل شواهد و گزارشات مندرج از درون روزنامه هاي داخل و خارج كشور، در شرایط کنونی بیلان مشكلات زنجيره اي موجود در زمينه هاي محيط زيست در جمهوري اسلامي در ايران عبارتند از:

الف- ضايعات محيط زيست شهری و انسانی

- آلودگي هوا ناشي از وسائل نقليه، صنايع و كارگاههاي كوچك و سنتي و همچنین فعالیتها و زندگی انسانی (بنابر گزارشات دولتی،بر اساس انباشت و غلظت آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای در اتمسفر هوای تهران و شهرهای بزرگ، متوسط دمای آب و هوا و زمین بطور مثال در شهر تهران 5/1 درجه سانتیگراد در دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده و فصول تابستان کوتاه تر و گرمتر شده است)

- آلودگي و قحطي آب، قطع و يا جيره بندي مستمر آب آشاميدني در شهرها

- آلودگي ناهنجار سر و صدا ( صوتي)

- كمبود شرايط و امكانات لازم خدمات شهري همسو و همگام با افزايش سرسام آور جمعيت و حجم بسيار فشرده و متراكم زندگي در شهرها

- گسترش بي رويه شهرها و ساخت و سازهاي غير مهندسي، بدون در نظر گرفتن استانداردهاي مقاومت در برابر زلزله با علم به اينكه 24 شهر بزرگ ايران و بخصوص شهر 15 ميليوني تهران بر روي نقشه مناطق زلزله خيز با خطر دائمي زياد قرار دارد

- كمبود و گراني مسكن، ايجاد روزافزون مناطق حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ بطور نمونه تهران

- نبود امكانات مناسب كاناليزاسيون براي جمع آوري، ‌تصفيه و دفع اصولي فاضلاب و به هدر رفتن ريزش باران و آبهاي جاري سطحي

- نبود شرايط سيستم جمع آوري و تجزيه و تفكيك اصولي و دفع مهندسي مواد زائد جامد شهري ( خانگي، خدماتي، ساختماني، و بيمارستانها)

- كمبود شرايط و امكانات ترميم و سالم سازي شبكه هاي قديمي و فرسوده توزيع و تصفيه آب، و نيز كانالها و فاضلابهاي جاري در شهرها

- كمبود شديد سرانه فضاي سبز ( پايين تر از 5/1 متر مربع براي هر نفر در تهران) وعدم وجود تفريحات روحي و ورزشي سالم و كافي در شهرها بخصوص براي زنان و جوانان

- شرايط محيط زيستي بي ثبات از نظر اجتماعي اقتصادي و سياسي به لحاظ رشد بيكاريهاي آشكار و فرصتهاي شغلي كاذب، فقر عمومي و اقتصادي گسترده (در شرایط کنونی بنا بر آمارهای خود رژیم بیش از 80 درصد از مردم در زیر خط فقر اقتصادی زندگی می کنند)، ازدياد و گسترش جرم و جنايت، بزه كاري، رشوه خواري، استعمال مواد مخدر، ايدز و انواع بيماريهاي روحي و جسمي و مسري زيست محيطي وبا و غیره در شرايط ناهنجار كمبود و گراني شديد امكانات درماني و بهداشتي،‌ تداوم تنزل ارزشها و شخصيتهاي انساني، از هم گسستگي بيشتر بنيانهاي خانواده، فرار كودكان و دختران، ازدیاد کودکان خیابانی، فحشا و ديگر مشكلات با تبعات اجتماعي- فرهنگي در جامعه شهري ايران.

ب- ضايعات محيط زيست صنعتي

- آلودگيهاي شديد هوا ناشي از دود و غبارهاي مضر و سمي مصارف سوخت زياد صنايع در محل و مناطق پيرامون موسسه هاي توليدي

- آلودگيهاي آب و كمبود آب و برق رساني مورد احتياج فعاليتهاي صنعتي

- آلودگيهاي خاك و زمين بطرق غير بهداشتي، بصورت دفع و پراكنده كردن زباله ها و پسابها

 آلودگيهاي گوناگون ناشي از عدم ارزيابي مهندسي براي استقرار جايگاه صحيح مراكز توليدي و صنعتي

- شرايط غير استاندارد ماشين آلات توليدي قديمي و مستهلك در بخشهاي مختلف صنايع دولتي، نیمه خصوصی و خصوصي

- نبود امكانات ضروري دفع علمي مواد زائد و پسابها بويژه از نوع خطرناك و سمي توليدي، صنعتي و فعاليتهاي بيمارستاني

- استخراج و استفاده غير موثر منابع طبيعي معدني و انرژي براي انواع توليدات فرآورده هاي صنعتي

- کمبود حمل و نقل عمومی، راه و ترابري و ترافيك نامناسب

- مديريت غير زيست محيطي و سازمان و برنامه هاي كار سنتي و ناكارآمد

- كمبود كارگران و پرسنل آموزش ديده ( تكنيسين و متخصص )، بخصوص اهل فن در جوانب جلوگيري از آلودگي محيط زيست و مسايل مربوط به ايمني محل كار و كارخانه

- اثرات و ضايعات مختلف و بهم پيوسته انساني، اجتماعي و اقتصادي آلودگيهاي دراز مدت محيط زيست صنعتي.

ج- ضايعات محيط زيست طبيعي و مناطق روستايي

- ازدياد جمعيت روستايي: امروزه حدود بيش از 40 درصد مردم ايران در روستاها بسر مي برند كه احتمالا در آينده بطور روز افزون به شهرها مهاجرت خواهند نمود

- نبود شرايط و امكانات لازم براي فعاليت و اشتغال در زمينه هاي كشاورزي، دامپروري و جنگل داري

- مهاجرت از روستاها بدلايل اقتصادي و اجتماعي،‌ بخصوص كوچ اهالي روستاها در حاشيه مناطق كويري- بر اثر گسترش بيابان زايي- و نيز بر اثر قطع و بريدن درختان جنگلها

- تخريب جنگلها، بر اثر آتش سوزيهاي عمومي و مانورهاي پي در پي نظامي در حاشيه و مناطق جنگلها و پارکهای ملی

- حجم زياد و سرازير شده پي در پي و بدون كنترل سيلابها بويژه بدلايل پاك تراشي جنگلها و تخریب مناطق سبز

- نابودي مراتع و مزارع كشاورزي بدلايل كمبود امكانات مناسب دامپروري و چراگاهها

- فرسايش خاك- بر اثر فرآيندهاي شوري و قليايي شدن- و رانش زمين

- استفاده بي رويه و بدون كنترل سموم ضد آفات و كودهاي شيميايي و حيواني براي زمينهاي كشاورزي و مراتع

- كمبود آب و امكانات آب و برق و آبياري لازم كشاورزي

- بهداشت ناكافي و نارسايي هاي كمبود دارو،‌ درمان و تغذيه

- وضعيت گسترده و ناهنجار بيسوادي، شرايط نامناسب كمبود معلم و مدرسه براي سواد آموزي و آموزش در زمينه هاي امور دامپروري، كشاورزي و حفاظت از جنگلها و غيره

- نابودي تالابها، تغيير مسير آبراه و رودخانه ها و دگرگوني شرايط بيوتوپها بدلايل ساخت و ساز و جاده كشيهاي سود جويانه توسط شرکتها و افراد دولتی و نهادهای وابسته رژیم

- مراقبت ناصحيح از شكارگاهها، منابع و آثار طبيعي حفاظت شده پاركهاي ملي و جنگلي و انقراض شديد حيات وحش و منابع مورد نگهداري گياه و بوته هاي استثنايي و غيره

د- ضايعات ويژه محيط زيست شهري صنعتي و طبيعي

- آلودگيهاي مزمن زباله هاي پنهان و اماكن دفع قديمي و متروكه در شهرها همانند محل دفن قديمي و رها گذاشته شده آبعلي در منطقه جنوب شرقي تهران

- اماكن متروكه و تعطيل شده واحدهاي صنعتي و بخش خصوصي و غيره بدون پاكسازي بعدي، بويژه مراكز توليدات شيميايي، آزمايشگاههاي ميكربي و ...

- انبارهای تسلیحاتی و ايستگاههاي متروكه نظامي و پادگانهاي تخليه شده

- مراكز و محلهاي جنگ و تراكم وسايل اسقاط، ميليونها مين و مهمات عمل نكرده جنگ در اراضي ايران

- نبود شرایط و امکانات و الزامات معتبر تکنیکی، ایمنی، حقوقی، قانونی، علمی و عملی پرسنل آموزش دیده و با تجربه کافی در زمینه مدیریت صحیح تاسیسات انرژی و دفع مواد اتمی

- زبا له هاي گوناگون و خطرناك فعاليتهاي توليدي و نگهداري سلاحهاي نظامي، شيميايي و بيولوژيكي و از جمله ساخت و سازهاي نيروگاههاي اتمي مانند بوشهر، اصفهان، نطنز و اراك و غیره

- آلودگي شيميايي و افزايش سطح آب درياي خزر

- آلودگي خليج فارس بوسيله پسابهاي صنعتي، ريزش و شستشوي نفت كشتها و پيامدهاي جنگها در گذشته

- رسوب گذاري سنگين و نيز خشك شدن تدريجي رودخانه ها

- نابودي تالابهاي بين المللي و مرگ و مير ماهيها و منابع غذايي و پروتييني آبزيان

- آلودگي مصالح آسبست دار ساختماني و بكارگيري گسترده لوله هاي سرطانزاي آزبستي در شبكه هاي توزيع آب آشاميدني در شهرها

- آلودگی مواد رآدیواکتیو مناطق دارای ذخایر اورانیوم کوه سبلان بدلایل عملیات حفاریهای گسترده استخراج اورانیوم توسط سازمان انرژی اتمی و شرکتهای تاسیسات انرژی خارجی و شیوع و ازدیاد بیماریهای سرطان گوارش و سرطان خون در مناطق زندگی آبریزهای آلوده به رادیواکتیو کوه سبلان (شهرها و روستاهای اردبیل، سراب و مشکین شهر)

- آلودگی رادیواکتیویته رودخانه مرزی ارس و آبریزهای مهم دریای مازندران و مناطق زندگی در استانهای شمالی سواحل خزر

- شیوع بیماریهای آنفلونزای مرغی در تهران و مناطق استان شمال و آذربایجان

- و دهها موارد نگران كننده ديگر كه مهار، ايمن سازي و ترميم ضایعات همه جانبه و خطرناك ناشي از آنان ساليان دراز به طول خواهد انجاميد و ميلياردها دلار خرج بهمراه خواهند داشت.

بنابر مسائل و معضلات ذکر شده در بالا، باید نتیجه گرفت که شرایط کنونی روند افزایش روزافزون آلودگیهای زیستمحیطی و اکولوژیکی در ایران در جمهوری اسلامی به میزانی بحرانی و نگران کننده است که دیگر گنجایش ریسکهای اتمی وخطر نشت و انتشار مواد رادیو اکتیو و غیره را اساسا ندارد. و اجبارا می بایستی در جهت استفاده از پتانسیلها و منابع گوناگون وعظیم موجود انرژیهای پایدار در ایران اقدام کنیم.

افراد و جریاناتی که تاکنون فاجعه ملی اکولوژیک در ایران در جمهوری اسلامی را جدی تلقی نکرده و یا ناآگاهانه و یا بطورعمدی، غنی سازی اورانیوم و فنآوری هسته ای توسط رژیم آخوندی را خواست و حق مردم ایران جلوه می دهند (یعنی خودشان را با رژیم در یکجا قرار می دهند) باید بدانند، که سرزمین ایران در قرن معاصر در سیر تغییر و تحولات کنونی جهانی شدن اقتصاد سرمایه داری بواقع بعنوان یک کشوری با توان و قدرت عظیم منابع اکولوژیکی و منابع سوخت زیرزمینی در سطح ممالک جهان محسوب می گردد. ایران دارای بزرگترین ذخایر سرشار هیدروکربنی است و دومین منابع عظیم گاز طبیعی در کره خاکی در کشور ایران می باشد. گاز بعنوان منبع سوخت تکنولوژی برتر محیط زیستی است که در قرن جاری کشورها ی جهان برای روند پیشرفت و توسعه پایدار و محیط زیست شدیدا به آن نیاز دارند. علاوه بر آن با توجه به مساحت گسترده ایران، تنوع طبیعی و اقلیمی گوناگونی که در سطح وسیع مناطق کشور وجود دارند و موقعیت جغرافیایی سیاسی بسیار حساس و مهمی که کشور ایران قرار دارد، جملگی این امکانات و شرایط واقعا بزرگترین شانس ایرانیان برای ساختن ایرانی آزاد مدرن و اکولوژیک است. بطور یقین اگر یک نظام دموکراتیک و حاکمیت مردمی در ایران برقرار باشد، بطور یقین می توانیم در کنار استفاده موثر از منابع سوخت تجدیدناپذیر، همچنین با بوجودآوردن فرصتهای شغلی جدید و مداوم بخصوص برای زنان و جوانان کشور و به همت و یاری ایرانیان با فرهنگ دیرینه علاقمند به مظاهر طبیعت و محیط زیست و نظرات و همکاریهای سازنده اساتید علمی و کارشناسان دلسوز و همبستگی و تعاون شمار بسیار زیادی از فعالان سیاسی و نیروهای آزادیخواه که در ایران وجود دارند، از امکانات منابع انرژیهای تجدیدشونده، بطور مثال از استفاده انرژی باد، اشعه های خورشیدی، گرمای زیرزمینی و تکنیکهای مرتبط فوزیون هیدروژنی و دیگر در سراسر مناطق کشور ماکزیمم بهره برداری را برای توسعه پایدار و محیط زیست ایران بنماییم. این انرژی سالم منبع بومی دارد و همچنین میتوان بدلایل وفور آن به کشورهای دیگر در جهان نیز صادر نمود. پس بنابراین ادعاهای رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم بسوی انرژی اتمی رفتن، بهانه ای بیش برای دستیابی ملایان تهران به سلاحهای اتمی نیست. بخصوص که طرح و برنامه های انرژی اتمی بدلایل خطرات و پیآمدهای عظیم انسانی و زیست محیطی مواد هسته ای و سرمایه گذاری کلان ملی با ثمربخشی محدود و کوتاه مدت آن، امروزه در جهان موضوعی بسیار کهنه و غیر مترقی شده است و در ایران نیز برنامه ای آینده نگر و صحیح نمی باشد. هم اکنون حتی کشورهای غربی همچون کانادا و آلمان و دیگر قانونا تصمیم گرفته اند که تا سالهای 2020 میلادی از استفاده رآکتورهای اتمی برق برای تامین انرژی کلا صرفنظر کنند.

80 درصد فاضلابهای صنعتی و خانگي بدون تصفيه وارد خاک و سفره های آب می شود

استان اصفهان، جنوب تهران، عسلويه بوشهر زمين هاي اطراف مس سرچشمه، استان سيستان و بلوچستان و مناطق زيادي از خوزستان به ترتيب بالاترين ميزان آلودگي خاك را دارند.آلودگي خاك باعث از بين رفتن پوشش گياهي و كاهش رشد و نمو گياهان و در نهايت فرسايش خاك و بيابان زايي مي شود.

براساس گزارش ها آب مشهد و مناطقي از شمال كشور به دليل نفوذ فاضلاب هاي صنعتي و خانگي و كودهاي شيميايي به سفره هاي آب زيرزميني، آلوده است.

بيش از 80درصد فاضلاب هاي خانگي و صنعتي كشور بدون تصفيه وارد محيط زيست مي شوند و آلودگي خاك و آب هاي زيرزميني را در پي دارند.


کلمات کلیدی:
 
آلودگی ۲
ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٥  

    حوادث جهاني آلودگي هوا

    از سال1925 به بعد، حوادث نگران كننده اي در رابطه با آلودگي شديد هوا در شهرهاي بزرگ دنيا اتفاق افتاد كه به سه مورد آن اشاره مي كنيم.

    حادثه دره ميوز بلژيك: دسامبر1930 حدود60 نفر انسان و تعداد زيادي گاو و گوسفند به علت وجود وارونگي هوا و تراكم آلاينده هاي خروجي از صنايع، سازنده اسيد سولفوريك، شيشه سازي و تهيه روي، تلف شدند. حالت وارونگي حدود5 روز طول كشيد و بيشتر مرگ و ميرها در روزهاي چهارم و پنجم دسامبر گزارش شده است. غلظت So2 هوا طي روزهاي ياد شده تا38 قسمت در ميليون بوده است.

    دونورا پنسيلوانيا- آمريكا:31 اكتبر1948 حالت پايداري بر فراز شهر دونورا مستقر شد و تراكم آلاينده هايي كه از صنايع فولاد ناشي مي شد، باعث بيماري6 هزار نفر از جمعيت12 هزار نفري شهر شد كه تعداد زيادي از آنان بستري شدند.

    لندن: 5 تا9 دسامبر1952 مه- دود يا اسماگ شهر لندن را فرا گرفت، اين پديده از معروفترين حوادث ناگوار آلودگي هواست. در آن روزها حدود4 هزار مرگ و مير به علت آلودگي هوا گزارش شده است. در اين حادثه نيز تراكم ذرات و انيدريد سولفورو كه به علت پديده وارونگي هوا افزايش يافته بود، علت اصلي مرگ و مير شناخته شده است. در تمامي موارد ياد شده و ساير حوادث مشابه بيشتر قربانيان افراد مسن، بيماران ريوي و اطفال خردسال بوده اند.

    اين حوادث و حوادث مشابه در نيويورك، لوس آنجلس، پوزاريكاي مكزيك و غيره منجر به وضع قوانين، مقررات و استانداردهايي شد كه از آن زمان تا به حال چندين بار تجديد شده است.

    سابقه قانون گذاري در ايران از سه دهه تجاوز نمي كند. آخرين قانون در سال1374 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه آيين نامه اجرايي آن پس از5 سال در شهريور1379 به تصويب هيات وزيران رسيد و ابلاغ شد.

    منابع آلودگي هوا

    منابع انتشار آلاينده هاي هوا را به دو گروه ثابت و متحرك تقسيم     كرده اند. گروه ثابت شامل صنايع، نيروگاهها و مراكز تجاري و مسكوني     مي شوند و منابع متحرك انواع وسايل نقليه از موتور سيكلت تا هواپيما و كشتي را در برمي گيرند.

    آلودگي هوا در صنايع هم به علت مصرف سوخت است و هم نوع فرايند، در حاليكه در منابع متحرك آلودگي هوا حاصل احتراق سوخت بوده و به صورت گازهاي آلاينده و يا ذرات، وارد هوا مي شود. مقدار آلودگي توليد شده از منبع را با وزن آلودگي به واحد وزن مواد خام مصرفي يا محصول توليدي بيان مي كنند و به آن »ضريب انتشار« مي گويند.

    آثار آلودگي هوا

    آثار مضر آلودگي هوا بر سلامت انسان، حيوان، گياهان و همچنين تخريب مواد، موضوع بررسي و مطالعات زيادي بوده است. طي چند دهه اخير مساله باران هاي اسيدي، لايه اوزن و گرمايش زمين و پيامدهاي آن بر اكوسيستم و انسان نيز مورد مطالعه و بحث دانشمندان قرار گرفته است.

     A.V. Kneese از كارشناسان برجسته سازمان جهاني بهداشت مي گويد: »در مورد آلودگي هوا، تقريباً در همان وضعي هستيم كه ماهي ها در آب آلوده«. آنجا كه عوامل زيادي در تاثير آلودگي هوا بر سلامت انسان موثرند اثبات آثار آلودگي هوا بر سلامت انسان مشكل خواهد بود. با اين حال، اطلاعات زيادي وجود دارد كه مي توان به آنها استناد كرد.

    مطالعات اپيدميولوژي در جريان حوادث ناگوار لندن، دونورا و غيره، مطالعات انجام شده در محيط هاي كار و همچنين مطالعات روي حيوانات آزمايشگاهي، بسياري از آثار نامساعد آلودگي هوا بر سلامت انسان را به خوبي نشان مي دهد. در اين موارد به طور عمده غلظت هاي غيرمعمول آلودگي مطرح بوده اند. در سال هاي اخير نيز مطالعاتي در بعضي از شهرهاي بزرگ و آلوده انجام گرفته است كه بر اساس آنها به روابطي بين غلظت آلودگي (ميزان ذرات معلق) و ميزان مرگ و مير دست يافته اند.

فتح الله امي صبح امروز در مراسم اعلام برنامه‌هاي هفته هواي پاك افزود: بانك جهاني اعلام كرده است كه خسارت آلودگي هوا در كشور ايران در سال 2004 رقم 8/7 ميليارد دلار و در سال 2001 نيز 1/7 ميليارد دلار بوده است.

وي با بيان اينكه 89 درصد آلودگي هواي تهران ناشي از تردد خودروهاست، افزود: بيشترين بار خسارت آلودگي هوا كه در كل كشور در حال بالارفتن است، بر دوش دولت است.

آلودگي هوا، سالانه 100 هزار تهراني را به بيمارستان مي فرستد 

صرفاً به دليل مشكلات تنفسي ناشي از آلودگي‌ هوا، سالانه 100 هزار تهراني روانه بيمارستان مي‌شوند.

در حالي كه 10 سال پيش برآورد انجام شده توسط گروه بين‌المللي جايكا بيانگر ابتداي نيم درصد جمعيت شهر به بيماري‌هاي ناشي از آلودگي‌ هوا بود، ارزيابي‌هاي اخير شركت كنترل كيفيت هوا حكايت از افزايش اين مقدار به بيش از يك درصد دارد.

براساس اين گزارش درباره ميزان مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا اتفاق نظر وجود ندارد و اين شمار در گزارش جايكا بين 7 تا 9 هزار نفر در سال، در گزارش چندي پيش شركت كنترل كيفيت هوا نزديك به 4 هزار نفر در سال و در گزارشي كه توسط ايسنا منتشر شد،  بين يك تا 2 هزار نفر در سال اعلام شده است. البته منبع گزارش ايسنا فقط نقل قول دكتر ايرج خسرونيا متخصص داخلي است.

وي با اعلام اين که در هواي آلوده مژک‌ها که باعث جلوگيري از ورود عناصر زائد به ريه‌ها مي‌شوند، مسموم شده و ذرات معلق در هوا به راحتي وارد دستگاه تنفسي مي‌شوند، گفت: اين ذرات در لابه‌لاي ريه‌ها تجمع يافته در نتيجه اکسيژن رساني و تهويه دستگاه تنفسي دچار اختلال شده و دي اکسيد کربن جانشين اکسيژن در گلبول‌هاي قرمز مي‌شود.

وي افزود: به اين ترتيب به مغز، کليه و کبد به اندازه کافي اکسيژن نرسيده و شخص مبتلا در ابتدايي‌ترين مراحل دچار حالت تهوع، سرگيجه، ضعف عمومي و تپش قلب مي‌شود.

اين متخصص، تجمع اکسيژن رساني به مغز در اثر هواي آلوده را موجب از دست دادن قدرت تفکر نيز دانست و عنوان کرد: همچنين، تجمع بيش از حد سرب در بدن باعث ايجاد مشکلاتي براي سيستم عفوني، گلبول‌ها و سيستم عصبي مي‌شود.

دکتر خسرونيا 10 تا 15 درصد افراد را در معرض آلودگي هوا در فصول مذکور دانست و اعلام کرد: اغلب اين افراد به دليل کهولت يا بيماري دچار عوارض ناشي از آلودگي هوا مي‌شوند؛ ضمن آنکه 5 درصد آنها مجبور به مراجعه به پزشک شده و يک درصد در بيمارستان بستري مي‌شوند و از اين ميان يک تا 2 در هزار فرد مبتلا فوت مي‌کند.

اما گزارش ديگري درباره منبع انتشار آلودگي در هواي تهران حكايت از آن دارد كه نقش موتورسيكلت‌ها در اين باره 40 برابر اتوبوس‌هاست.

تهرانی‌ها در سال گذشته از هر چهار روز یک روز را عملا نفس نکشیده‌اند!. شهرهای بزرگ دیگر ایران هم کم‌کم به فهرست شهرهای آلوده جهان اضافه می‌شوند: مشهد، شیراز، تبریز و شاید اصفهان.

بهترین راه : تصفیه‌کننده خانگی

‌تازگی وسايلي براي تصفيه هوا ايجاد شده‌اند كه خوش‌بختانه در بازار ایران هم قابل‌تهیه هستند. اين دستگاه‌ها حجم قابل‌توجهي از هوا را تصفيه مي‌كنند و مي‌توانند به‌راحتي در منزل استفاده ‌‌شوند. هرچند استفاده از این وسایل در حجم وسيع و در سطح شهر موثر نیست، اما در منزل مي‌توانند كمك‌كننده باشند و غلظت آلاينده‌ها را در اتاق يا محل كار كم ‌كنند. استفاده از این دستگاه‌ها، یک نکته منفی هم دارد که آلودگی هوای شهر را به‌شدت به رخ شما می‌کشد و شاید وحشت‌زده‌تان هم بکند! وقتي فيلتر اين دستگاه‌ها را عوض مي‌كنيد، مي‌بينيد كه از آلودگی هوا كاملا سياه شده‌اند. این، هوایی است که داریم در آن نفس می‌کشیم.

سازمان بازرسی کشور هشدار می‌دهد

سازمان بازرسي كل كشور، در گزارشي در مورد آثار زيان‌بار آلودگي هواي تهران  و كلان‌شهرهاي كشور بر سلامت مردم و محيط‌زيست، هشدار داده است.

در اين گزارش، کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسي کل کشور هشدار داده‌اند که آلودگي هوا به‌عنوان يك «معضل ملي» و «تهديدي جدي عليه سلامت انسان‌ها و محيط‌زيست» موجب شده که شهر تهران در رديف يكي از آلوده‏ترين شهرهاي دنيا قرار گيرد.

سازمان بازرسی به این نتیجه رسیده که علت آلودگی هوای تهران، این‌ها بوده‌است: آلايندگي بيش از حد مجاز مراكز صنعتي و ميليون‌ها دستگاه خودرو، عدم جديت دستگاه‌هاي مربوطه برای اجراي وظايف‌محوله، پراكندگي مديريت‌ شهري و معضل ترافيك، فقدان ساختار اجرايي مناسب برای نظارت وكنترل بر روند روبه‌فزونی اين پديده مخاطره‌آميز.

زنگ خطري به نام آلودگي 

اولين زنگ خطر درباره آلودگي هواي تهران در ايران در سال 1374 به صدا درآمد. هنگامي كه نزديك به يك صد نفر از كارشناسان محيط زيست، متني به عنوان بيانيه «هواي تهران 74» منتشر كردند كه در آن براي نخستين بار از آلودگي هواي پايتخت به عنوان يك بحران ملي كه راه مقابله با آن عزم ملي است، نام برده شد.

 بيش از 10 سال از آن تاريخ مي‌گذرد و اين روزها با موضوعي به نام آلودگي هوا هنوز هم دست به گريبان هستيم.

بيانيه سال 1374 عمدتاً برآثار بهداشتي و بيماري‌زايي آلودگي هوا تأكيد داشت و نويسندگان آن كوشيدند براين نكته پافشاري كنند كه يكي از علل اپيدمي بيماري‌هايي همچون افسردگي، اضطراب و انواع ناراحتي‌هاي تنفسي در تهران، آلودگي هواست و اين پديده را بايد از جمله عوامل قابل توجه مرگ و مير در تهران به شمار آورد.

 آماري كه سه سال بعد از صدور بيانيه "هواي تهران 74" توسط جايكا (كنسرسيومي از مشاوران بين المللي كه با محوريت كارشناسان ژاپني طرح جامعي براي كاهش آلودگي هوا تدوين كردند) اعلام شد، يك قدم تا فاجعه فاصله داشت: سالانه بين 7 تا 9 هزار نفر در تهران به دليل آلودگي هوا جان خود را از دست مي‌دهند! يعني به طور متوسط سالانه 8 هزار و تقريباً هر ساعت يك نفر در اثر اين نوع آلودگي جان مي‌بازند. مرگ و مير براثر آلودگي هوا فقط مختص تهران نيست و به گزارش سازمان ملل متحد هر سال 3 ميليون نفر از مردم جهان براثر اين پديده جان خود را از دست مي دهند. با اين حال سهم آسيايي ها در اين ميان بيش از ديگران بوده و تحقيقات نشان مي‌دهد كه در اثر آلودگي هوا در منطقه آسيا، كودكان و مادران دچار انواع بيماري‌هاي تنفسي مي‌شوند و سالانه 500 هزار نفر در اثر آلودگي هوا مي‌ميرند.

بد نيست بدانيد كه سالانه بيش از 420 هزار تن منوكسيدكربن وارد هواي كشور مي‌شود و شهر تهران با بيش از 2 ميليون خودرو، حدود 50 درصد از كل اين آلودگي را ايجاد مي‌كند. براساس اعلام كارشناسان بيش از 70 درصد از آلودگي هواي تهران به خاطر وجود خودروهاي فرسوده است  عدم تناسب ميان تعداد خودروهاي توليدي باظرفيت ترافيك شهري، كمبود ظرفيت لازم براي حمل و نقل عمومي، خودروهاي فرسوده، استاندارد نبودن يا كيفيت نازل برخي ازخودروهاي توليدي، استاندارد نبودن سوخت خودروها، فقدان آموزش هاي عمومي و ضعف اطلاع رساني و كنترل ترافيك؛ از جمله عوامل مؤثردر ايجاد و افزايش بحران آلودگي هواي تهران هستند.

با وجود همين آمارها كافي است كه مشخص شود در چند دهه اخير، مشكلات حمل و نقل و به تبع آن آلودگي هوا در تهران به صورت بزرگترين معضل شهري درآمده و تهران را به يكي از آلوده‌ترين، پرازدحام ترين و نامنظم‌ترين كلان شهرهاي جهان تبديل كرده كه از حداقل شرايط استاندارد روز دنيابرخوردار است.

     براساس آمارهاي موجود ميزان آلايندگي ناشي از مراكز صنعتي و كارگاه‌هاي توليدي و نيز وسايل نقليه در كشور ما 2/8 برابر استاندارد جهاني است.

   كابوسي به نام آلودگي هوا 

اين واقعيت كه تهران نيز  به‌مانند بسياري از شهرهاي دنيا از مشكلات ناشي از آلودگي هاي زيست‌محيطي رنج مي برد و فرسنگ‌ها از شهري كه براي اولين بار در تاريخ به عنوان پايتخت ناميده شد دور شده است، انكارناپذير است. دليل اين مدعا گزارشي است كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور منتشرشده و در بر دارنده آمار و ارقام نگران‌كننده اي است.

براساس بررسي‌هاي انجام‌شده، تردد ميليون‌ها دستگاه خورو در تهران و افزوده شدن سالانه بيش از 500 هزار دستگاه خودرو جديد به ويژه در سال‌هاي اخير و افزايش 100 درصدي تعداد اتومبيل‌هاي تهران در طول سال‌هاي 1379-1383 و مصرف روزانه 70 ميليون ليتر انواع سوخت هاي فسيلي، هواي شهر تهران را به وضعي اسفبار درآورده است.

شايد شگفت‌انگيز باشد اگر مقدار آلاينده هايي را كه هر ساله وارد هواي اين شهر پرجمعيت مي شود را بدانيم. تهران سالانه 3/2 ميليون تن مواد ‌سمي  و گازهاي مرگ آور را در خود جاي مي‌دهد و از اين ميزان آلاينده، تقريبا بيش از 80  درصد را خودروها به خود اختصاص مي دهند. اين  امر موجب شده تا اين شهر كه روزگاري به دليل هواي خوب و مناسبش مورد توجه مردم بود، امروز سيمايي مرگ‌آور به خود بگيرد، و هر روز 27 نفر از شهروندان اين شهر دراثر اين آلودگي جان خود را از دست دهند. به واقع تهران ديگر حتي جلوه‌اي اندك از گذشته‌اش را با خود ندارد و به شهر افسون شده بي‌شباهت نيست.

در دومين روز‌ مرداد ماه سال 1384 هنگامي كه هيات وزيران بر اساس برنامه چهار ساله كشور لزوم جايگزيني خوردوهاي فرسوده را  مطرح كرد و اعلام كرد كه دولت به منظور كاهش مصرف سوخت و جلوگيري از اثرات زيست‌محيطي ناشي از تردد خودروهاي آلاينده قصد دارد تا در سال 84  تعداد 200 هزار خودرو فرسوده را از سيستم حمل و نقل خارج كند،  شايد  اولين‌ بارقه‌هاي اميد دميده شد و تمام روزهاي تاريك و آلوده تهران  و شهرهاي بزرگ كشور از ياد رفت.

تهران  به غير از رقم خيره كننده 3 ميليون خودرو در خود مركزي براي استقرار كارخانه‌ها و شركت هاي بزرگ توليدي است كه در حاشيه پايتخت جايي براي خود يافته‌اند. بيش از 35 درصد كارخانه‌ها و واحدهاي صنعتي، توليدي، و خدماتي كشور در تهران و اطراف اين شهر بزرگ قرار دارند، كه تعدادشان بيش از 540 هزار واحد است.

ازدحام اين كارخانه ها  در حاشيه اين شهر و ميزان آلودگي هايي كه اين مراكز به وجود مي آورند شهر تهران را به شكل كابوسي درآورده است كه در طول يك سال اين شهر هفت ماه در آلودگي بسر مي‌برد و 51 روز از هر سال را نيز در شرايط بحراني مي‌گذراند.

بنابراين چندان عجيب نيست كه پايتخت در ميان 146 شهر بزرگ دنيا از نظر تميزي هوا در رده 132 قرار گيرد و در زمره آلوده‌ترين شهرهاي جهان درآيد. تهران بر اساس شاخص هاي سازمان هاي جهاني محيط زيست 2/8 برابر آلوده تر از استاندارد هاي تعيين شده است و اين رقم بسيار نگران كننده است.

يورش قاتلين معلق 

آمارهاي سال گذشته مدير طرح جامع كاهش آلودگي هواي تهران هم نشان مي‌دهد روزانه ‌27 تهراني بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست داده‌اند و بر اساس اعلام مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست، تنها در آبان ماه  امسال3600 نفر بر اثر آلودگي هوا در تهران جان باخته‌اند.

همچنين بر اساس اعلام شركت كنترل كيفيت هوا سالانه حدود يك ميليون و 645 هزار تن انواع آلاينده‌ها تنها از منابع متحرك به هواي تهران وارد مي‌شود كه از اين رقم حدود يك ميليون و 354 هزار تن آلاينده منوكسيدكربن، حدود 19 هزار تن آلاينده ذرات معلق، بيش از 109 هزار تن اكسيدهاي ازت و 156 هزار تن هيدروكربن است و بر اساس جديدترين گزارش بانك جهاني خسارت سالانه آلودگي هوا در ايران تا 10 سال آينده با 2 برابر شدن به حدود 16 ميليارد دلار در سال 2016 ميلادي مي‌رسد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه آلودگی خودروهای پایتخت با آلودگی30میلیون خودروی سواری برابری می‌کند، گفت: در صورت تزریق بودجه خرید بنزین در بخش مترو این شبکه ظرفیت جابجایی حدود 5/1 میلیون مسافر را به صورت روزانه خواهد داشت.

  نيمي از جمعيت ايران در معرض عوارض ناشي از آلودگي هوا قرار دارند عضو شورايعالي حفاظت محيط زيست ، گفت: نيمي از جمعيت ايران كه در كلان  شهرها زندگي مي‌كنند در معرض آلودگي هوا قرار دارند.

دكتر "محمدتقي امان پور" افزود آلودگي هوا داراي عناصر وعلل مختلفي است كه توسعه بي‌رويه و ناپايدار شهرها يكي ازمهمترين آنهاست.

عضو شورايعالي حفاظت محيط زيست، عمده عوامل ايجاد آلودگي هوا راگسترش كارخانجات‌صنعتي درحاشيه شهرها، ترددخودروهاي فراوان درداخل شهرها، ناوگان حمل و نقل عمومي ضعيف و استفاده مردم از خودروهاي شخصي ذكر كرد.

عضو شورايعالي حفاظت محيط زيست، كمبود فضاي سبز را عامل ديگر آلودگي هوا دانست و گفت فضاي سبز به طور موثر مي‌تواند در جذب آلودگي‌ها و توليد اكسيژن و هواي پاك كمك كند.

تهران فقط 3 روز از بهمن هواي «پاك» داشت

زباله بيمارستاني

یک مقام مسئول در شهرداری تهران هشدار داد :

زباله های بیمارستانی 6 هزار درمانگاه و مطب در تهران رها شده است

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران از بی توجهی وزارت بهداشت به بحث جمع آوری زباله های بیمارستانی و مراکز درمانی کوچک پایتخت انتقاد کرد و گفت: زباله های بیمارستانی 6 هزار درمانگاه و مطب تهران بدون هیچ نظارتی در شهر رها شده است. مصطفی سلیمی افزود: مراکز درمانی کوچک و مطب های شخصی بدون هیچ گونه نظارتی زباله های پزشکی و بیمارستانی خود را همراه با دیگر زباله های شهری دفع کرده که بهداشت و سلامت شهر را تهدید می کند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی متولی اصلی دربخش نظارت و جمع آوری زباله های بیمارستانی است ، خاطر نشان کرد : متاسفانه با وجود پیگیری ها و درخواستهای فراوان شهرداری تهران هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است .مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران هم اکنون بدون آنکه وظیفه ای در خصوص جمع آوری اینگونه زبالهه ا داشته باشند ، زباله های بیمارستانی 340 مرکز درمانی پایتخت را جمع آوری و دفن می کند.

وی خاطر نشان کرد: جمع آوری هر کیلو زباله بیمارستانی هزینه ای را به شهرداری تحمیل می کند که وزارت بهداشت حتی یک ریال از آن را پرداخت نمی کند.

سلیمی ، سوزاندن زباله های بیمارستانی به وسیله دستگاههای زباله سوز و یا سایر راهکارهای علمی پیش بینی شده از طرف وزارت بهداشت را از عوامل کاهش معضلات زیست محیطی این زباله ها دانست و از وزارت بهداشت درخواست کرد اقدامات جدی را در این خصوص انجام دهد.

 وزارت بهداشت بايد در تهران زباله‌سوز‌ راه‌اندازي كند

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: وزارت بهداشت براي امحاي زباله‌هاي بيمارستاني در تهران زباله‌سوز مركزي بايد راه‌اندازي كند.

   فاطمه واعظ جوادي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: سازمان محيط زيست به وزارت بهداشت راه‌اندازي زباله‌سوز مركزي براي امحاي زباله‌هاي بيمارستاني در تهران را ابلاغ كرده است.

وي گفت: براي امحاي زباله‌هاي بيمارستاني در شهرهاي كوچك نيز سيستم اتوكلاو (بي‌خطرسازي زباله) بايد راه‌اندازي شود كه مجوز آن از سوي محيط زيست صادر مي‌شود.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار داشت: راه‌ندازي زباله‌سوز در هر بيمارستان، كنترل آن‌ها را با مشكل مواجه مي‌كند و بهتر است زباله‌سوز مركزي احداث شود و تمام بيمارستان‌ها زباله‌هايشان را به آن‌جا منتقل كنند.

جوادي گفت: محيط زيست فقط به عنوان دستگاه نظارتي و حاكميتي راه صحيح و بي‌خطر را به دستگاه‌ها نشان مي‌دهد و دستگاه‌ها بايد نسبت به اجراي آن‌ها اقدام كنند. زباله‌هاي بيمارستاني در حال حاضر مثل زباله‌هاي عادي امحا مي‌شوند.

  زباله‌هاي بيمارستاني تا سال آينده ساماندهي مي‌شود

مديركل دفتر بررسي آلودگي آب وخاك سازمان حفاظت محيط زيست گفت استفاده از روش زباله سوز براي بيمارستان‌ها از سوي سازمان حفاظت محيط زيست نهايي شده و زباله‌هاي بيمارستاني تا سال آينده ساماندهي مي‌شوند.

 سروش مدبري" افزود: امحا زباله‌هاي بيمارستاني مي‌تواند به دو روش بي‌خطرسازي و استفاده از زباله‌سوز انجام شود كه در روش بي‌خطرسازي با استفاده از سيستم "اتوكلاو"تنها زباله‌هاي عفوني از بين مي‌رود و بافت‌ها هنوز خطرناك هستند.

ي بااستنادبه‌بررسي‌هاي انجام‌شده گفت: نسل جديد زباله‌سوزهاي بيمارستاني بهترين روش براي ساماندهي زباله‌هاي بيمارستاني است كه‌اكثركشورهاي پيشرفته جهان نيز از آن استفاده مي‌كنند.

مديركل دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست گفت: علاوه بر بافت‌ها ، انهدام داروهاي تاريخ مصرف گذشته و سرنگ‌ها نيز بسيار اهميت دارد كه توسط سيستم بي‌خطرسازي اين امكان وجود ندارد.

مدبري افزود: براساس جمع‌بندي انجام شده تنها براي شهر تهران يك زباله - سوز مركزي نصب خواهد شد و هنوز براي محل آن گزارش ارزيابي و مكان يابي نهايي انجام نشده است. وي ادامه داد: نصب زباله سوز در شهرهاي كوچك و روستاها به صرفه نيست، اما در هر استان يك زباله‌سوز نصب خواهد شد. وي گفت: براي خريد و نصب زباله سوز بايد بخش خصوصي وارد عمل شود، چرا كه بخش دولتي از پس هزينه‌هاي آن بر نخواهد آمد و برآوردها نشان مي‌دهد كه يك زباله‌سوز بين هفت تا  ۱۰ميليارد تومان هزينه دارد.

تازه ترین ادعای فاطمه جوادی رییس سازمان محیط زیسترئيس سازمان حفاظت محيط زيست از تعيين تكليف نهايي زباله‌هاي بيمارستاني و عفوني در كشور خبر داد.زباله‌هاي بيمارستاني به دليل داشتن انواع تركيبات خطرناك مانند موادشيميايي، دارويي، ميكروبي و عوامل بيماري‌زا از حساسيت ويژه‌اي برخوردارند و دفع غيراصولي و بهداشتي آن علاوه بر معضلات زيست محيطي، مي‌تواند خاصيت جهش سلولي و سرطان‌زايي براي انسان داشته باشد.

به گفته كارشناسان وزارت بهداشت، انتقال ايدز و هپاتيت از ديگر خطرات زباله‌هاي بيمارستاني است كه مي‌تواند از طريق اجسام تيز و برنده نظير سرنگ و تيغ در تماس با انسان منتقل شود، از اين رو از بين بردن اين زباله‌ها اهميت ويژه‌اي دارد.

ميزان توليد زباله به طور متوسط براي هر تخت بيمارستاني روزانه 7/2 كيلوگرم است و در حال حاضر در كشور حدود 300 هزار تخت بيمارستاني وجود دارد.

انتخاب روش صحيح از بين بردن زباله‌هاي بيمارستاني موضوعي است كه سال‌ها مورد اختلاف دستگاه‌هاي مرتبطي چون وزارت بهداشت، سازمان محيط زيست و شهرداري‌ها بوده است و طي سال‌هاي گذشته بودجه‌هاي مختلفي براي اين موضوع در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته است به طوري‌كه در سال گذشته يك ميليارد تومان و در سال جاري 2 ميليارد تومان براي امحاي صحيح زباله‌هاي بيمارستاني در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت. سعيد صفاتيان، مشاور دادستان تهران در اين زمينه اعلام كرده است: تا چند ماه پيش مسئله زباله‌هاي بيمارستاني به يك مسئله چالش برانگيز بين سه دستگاه مسئول شامل وزارت بهداشت، شهرداري تهران و سازمان حفاظت از محيط زيست تبديل شده بود و مسئولان اين دستگاه‌ها هر يك به تناوب ديگري را محكوم مي‌كردند به همين علت دادستاني تهران به عنوان مدعي‌العموم با فراخوان مسئولان سه دستگاه و طي جلسات طولاني از آن‌ها خواست تا از مصاحبه‌هايي كه طي آن يكديگر را زير سوال مي‌برند، پرهيز كنند اما ارائه گزارش عملكرد هر دستگاه آزاد است.

زباله‌هاي بيمارستاني در حال حاضر همراه با زباله‌هاي معمولي حمل و امحا‌ مي‌شود و شيرابه‌هاي توليد شده توسط زباله‌هاي بيمارستاني كه به فراورده‌هاي خوني، ترشحات عفوني و حتي مواد راديواكتيو آلوده هستند نيز بسيار خطرناكند و دفن آن‌ها مي‌تواند باعث آلودگي سفره‌ آب‌هاي زيرزميني و ديگر منابع آبي و در نتيجه محصولات زراعي آبياري شده با آن‌ها شوند.

براساس آمارها، روزانه 70 تن زباله بيمارستاني در تهران توليد و جمع‌آوري مي‌شود كه 25 تن آن آلوده و خطرناك است. بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه در بيمارستان‌ها از 630 نوع ماده شيميايي استفاده مي‌شود كه از اين تعداد حدود 300 نوع آن غيرسمي و بقيه سمي و خطرناكند.

روش تلفيقي؛ آخرين روش امحاي زباله‌هاي بيمارستاني

فاطمه واعظ جوادي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره تصميم‌گيري نهايي براي روش امحاي زباله‌هاي بيمارستاني گفت: جلسه نهايي را با وزارت بهداشت برگزار كرده‌ايم كه قرار شد روش تلفيقي را براي امحاي زباله‌هاي بيمارستاني استفاده كنيم.

وي در توضيح روش تلفيقي افزود: يعني به تناسب جمعيت شهرها و روستاها هم سيستم اتوكلاو (بي‌خطرسازي زباله)‌ و هم زباله سوز مركزي را داشته باشيم چون مديريت شهر بزرگي مثل تهران با داشتن بيمارستاني بسيار با روستايي كه در آن هيچ عمل جراحي صورت نمي‌گيرد و زباله‌هاي عفوني چنداني ندارد، متفاوت است.

واعظ جوادي اظهار داشت: در اين طرح بايد تفكيك زباله‌هاي عفوني و پسماندهاي عادي نيز صورت گيرد.

وي گفت: با تشكيل كارگروه مشتركي بين سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت تا پايان سال براي هر يك از استان‌هاي كشور دستورالعمل خاص براي روش امحاي زباله‌هاي بيمارستاني صادر مي‌شود.

معاون رئيس‌جمهوري ادامه داد: اولويت براي اعلام روش امحاي زباله‌هاي عفوني با تهران، استان‌هاي شمالي و اهواز است.

واعظ جوادي تصريح كرد: از سال 86 زباله‌هاي بيمارستاني به طور صحيح ساماندهي مي‌شوند.

قانون فراموش شده پسماندها چه مي‌گويد؟

بنابر قانون مديريت پسماندها كه در ارديبهشت 83 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است متولي جمع‌آوري و بي خطرسازي زباله‌هاي بيمارستاني، وزارت بهداشت و درمان بوده و اين وزارتخانه وظيفه دارد با تأمين امكانات و تجهيزات لازم در محيط مراكز درماني، نسبت به اين امر اقدام كند‌ اما متأسفانه با گذشت بيش از 2 سال از تصويب اين قانون، هيچ تجهيزاتي در وزارت بهداشت براي امحاي صحيح اين زباله‌ها وجود ندارد.

سروش مدبري، مدير كل دفتر آب و خاك سازمان محيط زيست در زمينه روش از بين بردن زباله‌هاي بيمارستاني مي‌گويد: سيستم زباله‌سوز مركزي امروزه در تمام كشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از طرفي مورد تأييد سازمان جهاني بهداشت نيز است، كشور سوئيس كه از پيشگامان محيط زيست است با داشتن 28 دستگاه زباله‌سوز مركزي از اين سيستم استفاده مي‌كند و نروژ از اين راه، انرژي توليد مي‌كند، در آمريكا نيز زباله سوزهاي تك تك بيمارستان‌ها را جمع كرده و به سوي ايجاد سيستم مركزي رفته‌اند.

مجلس ناراضي است

محمدجعفر سادات موسوي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس از وضعيت امحاي زباله‌هاي بيمارستاني در كشور انتقاد كرد و گفت: متأسفانه امحاي زباله بيمارستاني در كشور همچنان به روش سوزاندن سنتي است و وزارت بهداشت حاضر به صرف هزينه براي اين زباله‌ها نيست. به گفته وي سازمان حفاظت محيط زيست در موضوع امحاي زباله‌هاي بيمارستاني وظيفه دارد دستورالعمل‌هاي لازم را ارائه كند و ناظر بر اجراي آن‌ها از سوي وزارت بهداشت و درمان باشد و وزارت بهداشت نيز بايد هزينه‌هاي آن را بپردازد.

رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس اظهار داشت: روشي را براي امحاي زباله‌هاي بيمارستاني و عفوني به محيط زيست پيشنهاد كرده‌ايم كه در آن سيستم 2 كوره است و با حرارت يك 1600 درجه زباله بيمارستاني را مي‌سوزاند و دود ناشي از سوختن آن‌ها از فيلترهاي اسيدي و قليايي عبور داده مي‌شود و در نهايت چيزي كه از اين زباله‌ها باقي مي‌ماند در بسته‌هاي وكيوم شده قابل دفن است، چون مبلغ خريد اين سيستم‌ها بالاست مسئولان حاضر به صرف هزينه در اين زمينه نيستند و به روش‌هاي سنتي عمل مي‌كنند.

وزارت بهداشت 70 ميليارد تومان اعتبار كم دارد

به گفته مسئولان وزارت بهداشت، وزارت بهداشت درخواست 70 ميليارد تومان اعتبار را از سازمان مديريت براي خريد و نصب دستگاه‌هاي اتوكلاو در مراكز پزشكي كرده است كه در سال 85 فقط 2 ميليارد تومان آن تصويب شده و تاكنون فقط 800 ميليون تومان آن تخصيص شده است.


کلمات کلیدی:
 
آلودگی ۱
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٥  

125مركزدرماني درشرايط بحران آلودگي صوتي

آلودگي صوتي در پايتخت بحراني شده است

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا گفت: منطقه 6 با میزان آلودگی صوتی بالاتر از حد استاندارد به عنوان آلوده ترین منطقه به لحاظ آلودگی صوتی در شهر تهران شناسایی شده است. به گفته وي نصب سدهاي آكوستيكي در مجاورت بزرگراهها و خيابانها از جمله راهكارهاي كنترل آلودگي صوتي در نقاط بحراني است البته در ايران اغلب سدهاي صوتي بتني است در صورتي كه امروزه سدهاي صوتي شفاف براي حفظ نماي شهر نصب مي‌شود.

 آلودگى صوتى چيست؟

بحث آلودگى بحث مفصلى است، سالهاست كه در مورد آلودگى هوا و آلودگى آب و محيط زيست و خاك، مطالب بسيارى شنيده ايم. اما آلودگى جديدترى كه مجبور به تحمل آن هستيم «آلودگى صوتى» است.

همه ما به شكلهاى مختلف سروصدا را تحمل مى كنيم. در بعضى شرايط خود ما منبع مولد اين صدا و در برخى حالات قربانى آن هستيم. درست مانند افراد سيگارى و غيرسيگارى كه هر دو از دود موجود در محيط آسيب مى بينند. البته به طور حتم فردى كه قربانى يك امر غيرارادى و ناخواسته است هميشه بيشتر آسيب مى بيند.

تحقيقات نشان داده است افرادى كه در اطراف مراكز شلوغى چون فرودگاهها يا ايستگاههاى راه آهن و... زندگى مى كنند، در مقايسه با سايرين به دفعات بيشترى دچار سردرد مى شوند و احتمال بروز تصادفات كوچك در مورد آنها بيشتر است. اين افراد اعتياد بيشترى به مصرف قرصهاى مسكن و خواب آور پيدا مى كنند.

تفاوت آلودگى صوتى با ساير آلودگيها

اين آلودگى از جهات زير با ساير آلودگيهايى چون هوا، آب، خاك و... فرق دارد.

۱- آلودگى صوتى گذراست به اين معنا كه وقتى منبع آلودگى از بين برود محيط از آسيب آن حفظ مى شود. اما آلودگى اى كه در محيط ايجاد مى كنند باقى مى ماند.

۲- ساير انواع آلودگى را مى توان اندازه گيرى كرد، گرچه در مورد صوت مى توان هر صدا را به تنهايى اندازه گرفت اما سنجش و ارزيابى صداى كلى محيط كار مشكلى است.. ۳- تعيين و تفسير و توصيف شلوغى و صداى آزاردهنده كاملاً نسبى است.

يكى از عوامل تعيين كننده آلوده بودن يا نبودن چيزى بسته به آن دارد كه چه مقدار آن عامل به سلامت ما آسيب مى رساند و از آنجايى كه سروصدا عامل استرس و عامل بسيارى از بيماريهاى انسان است مى توان گفت شلوغى و سروصدايى كه باعث رنجش ما باشد، آلوده كننده محيط زندگيمان محسوب مى شود.

عوامل تشديد كننده آلودگى يك صدا

«بلندى» يك صدا تنها يكى از اجزاى تأثيرگذار آن بر انسان است. زمان، مكان مدت تأثيرپذيرى، منبع مواد صوت، شرايط روحى شنونده و كنترل يا عدم كنترل او بر آن صدا خود مى تواند صدايى را آزاردهنده يا روح افزا كند.

صداى باز نشدن يك بسته بيسكويت هرگز در گوشه اى از خيابانى شلوغ توجه ما را جلب نمى كند. به عبارتى آن را نمى شنويم اما همين صدا اگر در كتابخانه اى خلوت يك هفته پيش از امتحان كنكور! در حالي كه شب را نخوابيده ايم و الآن ساعت ۲ بعدازظهر است و... شنيده شود از صداى ناشى از هيجان آتش بازى چهارشنبه سورى و استفاده از انواع نارنجكها، بلندتر و آزاردهنده تر به نظر مى رسد!

واحد اندازه گيرى صوت:

(dB) يا دسى بل واحدى است كه در اين مقاله زياد به آن برخورد مى كنيم و واحد اندازه گيرى شدت صوت است. اين واحد لگاريتمى است، به اين معنا كه ۲ برابر شدن شدت صوت به مفهوم ۲ برابر شدن واحد دسى بل نيست.

مفهوم بلندى يك صدا در گوش انسان، مفهومى نيست كه مستقيماً به واحد دسى بل مرتبط باشد شدت صوت با مسافت هم نسبت عكس دارد.كه اين نسبت هم تابع ارتباطات عددى معمول نيست براى نمونه يك صداى ۱۰۰ دسى بلى در ۱۰ متر در مسافت ۲۰ متر db94 مى شود و در ۴۰ مترى معادل ۸۸ دسى بل (۲ برابر شدن مسافت ۶ واحد شدت صوت را كم مى كند) و...

سروصدا و ديدگاه روانشناسى:

تحقيقات نشان داده است كه انسانهاى درون گرا در مقايسه با افراد برون گرا نسبت به سروصدا تحريك پذيرتر هستند و كوچكترين صداها مى تواند آرامش درونى آنها را به هم بزند.

در ضمن اينكه در زمان ناراحتى، افسردگى، نگرانى يا شرايط سخت عاطفى همچون طلاق، بيكارى، مرگ يك عزيز و... صداهاى عادى تر فرد را زودتر به ستوه مى آورند و آنها را شلوغى قلمداد مى كند.

تفاوت بين «صدا» و «سروصدا» چيست؟

واكنش ما در مقابل صداها يكسان نيست. همه ما هر روز صداهاى مختلفى را در شرايط و مكانهاى متفاوت مى شنويم كه اگر آن صداها با امورى كه انجام مى دهيم تداخل داشته باشد آن صدا در نظر ما شلوغى يا سروصدا مى آيد.

صدايى كه براى يك فرد آزاردهنده است مى تواند براى ديگرى لذت بخش باشد.

شلوغى و صداى بلند آسيبهاى بيش از آسيب گوش ايجاد مى كند!

سروصدا علاوه بر مشكلات شنوايى، مى تواند مشكلات قلبى- عروقى، تند شدن ضربان قلب، افزايش فشارخون، مشكلات گوارشى، كم شدن هوشيارى و پايين آمدن قدرت حافظه، عصبانيت، اتساع مردمك چشم و كم شدن ديد را به وجود آورد.

همچنين يكى از مشكلاتى كه در اثر سروصدا ايجاد مى شود، به هم خوردن عادات خواب و بى خوابى است كه در شهرهاى بزرگ بسيارى از مردم با آن درگير هستند.

آلودگى صوتى باعث كاهش زمان خواب، يا افزايش تعداد دفعات بيدار شدن و به قول معروف از خواب پريدن مى شود.

براى اينكه يك صدا بتواند شخصى را از خواب بى خواب كند! چند عامل مهم است.

۱- نوع صدا و آلودگى صوتى (مثلاً صداى يك بلبل يا صداى وزوز پشه!)

۲- تكرار آن (صداى زنگ زدن يك ساعت يا به صدا درآمدن ۵ ساعت هر كدام به فاصله ۵ دقيقه از ديگرى)

۳- مدت آن (صداى ريخته شدن آب در يك ليوان يا صداى چكه چكه كردن شير آب به طور ممتد.)

۴- شدت آن (صداى نفسهاى عادى هم اتاقى در خوابگاه دانشجويى يا صداى خروپف شديد او)

۵- آستانه تحريك پذيرى يك شخص (شخص با صدايى به شدت ۳۵ دسى بل بيدار مى شود اما شخصى ديگر در ۹۰ دسى بل همچنان راحت مى خوابد و خم به ابرو نمى آورد.)

۶- مراحل خواب، اينكه ما اول خوابمان باشيم يا عميقاً خواب باشيم و هفت پادشاه را خواب ببينيم خيلى مهم است. قرار گرفتن شخص در مرحله عميق خواب نياز به شدت بيشترى از صوت براى بيدار شدن دارد.

- البته متغيرهاى ديگرى چون بالا رفتن سن هم مؤثر است. يك فرد جوان ممكن است به قول مادرش با صداى توپ و تانك هم بلند نشود اما يك پدربزرگ يا مادربزرگ با آهسته ترين صداى پاى نوه مچ او را مى گيرد!

- انگيزه براى بيدار شدن از خواب هم خود مهم است. روز كارى بيدار شدن و حضور در سر كار و كارت زدن آن هم ساعت ۸ صبح بسيار سختتر از بيدار شدن از خواب در روز جمعه آن هم ساعت 5/4 صبح و حضور در كوهستان است.

- از طرف ديگر سازش با سروصدا هم فاكتور مهمى است بسيارى از مادران كودكان خود را با صداى راديو و تلويزيون مى خوابانند و تحريك پذيرى او در مقابل صدا كم مى شود. اما عده اى ديگر در زمان خواب كودك حتى در خانه قدم هم نمى زنند!

مقايسه شدت چند نوع صدا با يكديگر:

- صداهاى موجود در خانه اى ساكت نه آپارتمانى شلوغ db ۲۰ - صداى صحبت معمولى db ۴۰ - صداى زنگ تلفن db ۶۰

- صداى هواكش سالم نه خراب!! db ۷۵ - صداى حاصل از ترافيك سنگين db ۱۰۰ - صداى ناشى از موتور هواپيما db ۲۰۰-۱۰۰

- اگر كار شما به گونه اى است كه بايد صدايى با شدت db75 را براى ۸ ساعت در روز تحمل كنيد مراقب گوشهاى خود باشيد و فكر اساسى كنيد.

اغلب خيابانهاي تهران،آلودگي صوتي بيش از  ۷۰دسي بل دارندبه آلاینده های موجود صدای بلند گوهای مساجد را نیز باید افزود.

يك متخصص و كارشناس آلودگي هوا گفت: با توجه به مدلسازي‌هاي انجام شده اكثر خيابان‌هاي شهر تهران داراي آلودگي صوتي بالاتر از از حد استاندارد و به ميزان  ۷۰دسي بل هستند.

دكتر "يوسف رشيدياز ترافيك، راه آهن، فرودگاه ، كارگاه‌هاي صنعتي و تجاري به عنوان مهم‌ترين منابع ايجاد آلودگي صوتي در كلان شهرها ياد كرد.

وي با اظهار اين كه حد استاندارد آلودگي صوتي براي اماكن مختلف متفاوت است،افزود:همچنين براي تعيين ميزان استاندارد آلودگي صوتي، هر شبانه روز به دو دوره زماني  ۶صبح تا  ۱۰شب و  ۱۰شب تا شش صبح تقيسم مي‌شود.

اين متخصص زيست محيطي و آلودگي هوا گفت:بر اين اساس،اين كه مكاني داراي كاربري تجاري، مسكوني، صنعتي، درماني و يا آموزشي باشد،ميزان استانداردها براي آنها در دو دوره مشخص شده شبانه روز متفاوت خواهد بود.

رشيدي افزود: مثلا براي ساختمان مسكوني در دوره زماني روز حد استاندارد آلودگي صوتي  ۵۵دسي بل و در دوره شب  ۴۵دسي بل است. وي ادامه داد:استاندارد آلودگي صوتي براي اماكن آموزشي و درماني نيز به خاطر كاربري خاصشان بايد پايين تري از ساير اماكن باشد.

اين متخصص اظهار داشت:با توجه به مدلسازي‌ها و اندازه‌گيري‌هايي كه انجام شده، آلودگي صوتي اكثر خيابانهاي تهران بسيار بالاتر از ميزان استانداردي است كه براي اماكن مسكوني در نظر گرفته شده است.

رشيدي افزود:وضعيت آلودگي صوتي خيابان‌هاي تهران در شب به خاطر پايين‌تر بودن حد استاندارد درنظر گرفته شده، بسيار بدتر از دوره زماني روز است. وي،يكي‌از دلايل مهم اين مشكل در تهران را محدود بودن تردد خودروهاي سنگين در اين شهر در دوره زماني شب دانست. اين متخصص آلودگي هوا گفت: كمترين ميزان سر و صدا در اكثر خيابان‌هاي شهر تهران در ساعات دو تا سه بامداد رخ مي‌دهد و بيشترين آن در ساعت  ۶تا  ۷صبح، به علت شروع ساعت كاري در شهر است. رشيدي افزود: البته براي مناطق جنوبي تهران ميل به ساعت  ۶صبح و در مناطق شمالي تر به سمت  ۷و  ۸صبح سوق پيدا مي‌كند. وي تاكيد كرد: به منظور كاهش اين مشكل در زندگي صنعتي امروزي، نياز به حركت جمعي است، به گونه‌اي كه بدون يك حركت جمعي نمي‌توان با موفقيت به حفاظت، بهره‌وري و بهره برداري منطقي از محيط زيست دست يافت.

آلودگي هوا

منابع آلودگي هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون

١- مقدمه

استفاده از پرتو فرابنفش چند سالي است که بصورت صنعتي کاربرد دارد .

در سالهاي ١٩٨٠ ميلادي انواع زيادي از محصولات U.V. به بازار عرضه شد ولي کم کم در اثر افزايش توقعات مشتريها در ارتباط با کيفيت و سلامت فقط چند کشوري در سطح جهاني به توليد اين کالا مبادرت مي ورزند . امروزه استفاده از اشعه ماورا بنفش براي ضد عفوني ، پاستوريزه کردن و استريليزاسيون آب و هوا بکار رفته و به عنوان يکي از بي خطرترين و نزديکترين روشها به طبيعت به شمار مي رود.

استفاده از گاز ازون بعنوان يک اکسيد کننده قوي و عاملي براي تصفيه شيميايي هوا و از يبن بردن بوهاي نامطبوع نيز به تازگي مورد توجه قرار گرفته است و علي رغم برداشتهاي غلط بتدريج مورد قبول واقع شده و کاربرد آن گسترده مي شود . دستگاههاي استفاده کننده از اشعه ماورا بنفش کم خرجترين ،‌ساده ترين  و در عين حال کارآمد ترين دستگاههاي ضد عفوني کننده به شمار مي روند و مي توانند به ميزان ٩٩/٩٩ درصد ميکروب ها ، ويروس ها ، قارچها و... را نابود کنند . از پرتو فرابنفش در ايران تنها در بيمارستان ها و آن هم بصورتي بسيار ناقص در اطاقهاي عمل استفاده مي شود . اين شرکت براي اولين بار اقدام به استفاده از روش پرتودهي ماورابنفش و ازون دهي در جهت سلامت محيط زيست نموده است و مفتخر است که تاکنون در اين راه گامهاي بلندي در کشور عزيزمان برداشته و اميدمان آن است که اين ره پر رهرو باد.تمام موجودات زنده براي پيدايش و حفظ بقاي خود به سه دسته ترکيبات اصلي نياز دارند که عبارتند از آب ، اکسيژن و مواد غذايي . اهميت  آب و اکسيژن که از هواي موجود در جو پيرامون کره زمين به دست مي آيد بيشتر است بطوري که بسياري از موجودات پست مانند موجودات تک سلولي در صورت در دسترس نبودن مواد غذايي تا مدتهاي مديدي به زندگي بصورت غير فعال ادامه مي دهند و يا گياهان در طول روز تنها با دريافت آب ، دي اکسيد کربن و انرژي نورخورشيد به حيات خود ادامه داده و توليد اکسيژن مي کنند و فقط در شب به اکسيژن نياز دارند . خود انسان نيز در صورتي که آب به اندازه کافي در دسترس داشته باشد ٣-٢ ماه بدون غذا زنده مي ماند .

متاسفانه فعاليت هاي روزافزون بشر بويژه پس از انقلاب صنعتي روزبروز بر آلودگي منابع آب افزوده و در مقياسهاي بزرگ سبب آلودگي هوا مي شود . بنابراين حفظ اين منابع از انواع آلودگيها يا رفع آلودگيها بروشهاي گوناگون به يکي از دل مشغوليهاي اصلي بشر تبديل شده و گاه بصورت يک معضل در آمده است .

از جمله اين آلودگيها ، آلودگيهاي شيميايي و ميکروبيولوژيکي است . در اين نوشتار ابتدا مروري مختصر بر منشا آلودگي هوا شده است وسپس به سازوکارهايي که طبيعت براي مقابله با اين آلودگيها برگزيده است اشاره شده است . در ادامه از روشهاي متداول و رايج مقابله با اين آلودگيها سخن به ميان آمده است و در نهايت روشهاي جديدي که الهام گرفته از طبيعت بوده و سالهاست در کشورهاي پيشرفته از آنها استفاده مي شود معرفي شده است . ٢- منشا آلودگي هوا :

براي اينکه بدانيم منشا آلودگي منابع هوا از کجاست ابتدا بايد بدانيم اين آلودگي ها چه هستند .هواي سالم هوايي است که ميزان ذرات معلق آن از يک حد خاصي تجاوز نکرده و يک سري ترکيبات شيميايي آن مانند دي اکسيد کربن در يک محدوده خاص باقي مانده و يک سري آلاينده هاي شيميايي مانند مونوکسيد کربن و اکسيدهاي نيتروژن و گوگرد ترجيحا در آن ظاهر نشده و يا در حداقل مقدار مجاز قرار گيرد . همچنين وجود برخي از ميکروارگانيسم ها در هوا خطرناک بوده و افزايش برخي ديگر از يک حدي معين خطرناک است . بنابراين آلودگي هاي هوا به صورت زير دسته بندي ميشوند .

١- آلاينده هاي شيميايي٢- آلاينده هاي ميکرو بيولوژيکي٣- ذرات معلق

منشا آلودگي هوا را مي توان به سه دسته تقسيم کرد :

١- طبيعت٢- حيوانات٣- انسانها

برخي از فعل و انفعالات طبيعي مانند سيلابها ، آتشفشانها ، تغيير و تحولات لايه هاي پوسته زمين گاه در مقياسهاي بسيار بزرگي سبب آلودگي هوا مي شود . بروز آتشفشانها در چند سال اخير در برخي از کشورهاي آسيايي شرقي و کاهش ديد ناشي از آن براي پروازهاي مسافربري که از طريق جرايد به اطلاع عموم رسيده است ، خود شاهد اين مدعاست.

بروز آتشفشانها سبب بيرون ريختن مواد معلق و گازهاي شيميايي در تناژهاي بسيار بالايي مي شود .

حيوانات در مقياسهاي کوچک بيشتر در حد آلودگي هاي ميکروبيولوژيکي در آلوده کردن هوا موثرند . اما انسان در مقياس وسيع ، بويژه پس از انقلاب صنعتي و با راه اندازي صنايع مختلف و استفاده از سوخت فسيلي ، بشدت باعث آلودگي هوا شده و روزبروز بر دامن اين آلودگي ها مي افزايد ، بطوريکه امروزه در مورد هوا بارها شاهد بحرانهايي در داخل کشور و خارج از آن بوده ايم .

١-٢- طبيعت چه سازگاروکارهايي براي مقبله با آلودگي ها دارد ؟

دست تواناي طبيعت به ياري پروردگار در طي ساليان متمادي چنان شرايط متعادلي را در کره خاکي ما حکم فرما نموده است که امکان زيستن براي انواع موجودات زنده با تنوع بسيار زياد امکان پذير شده است .

تمام پديده هاي موجود در طبيعت نيز به ياري حفظ اين شرايط پرذاخته و هر کجا که تعادل نظامها بر هم خورده با قدرت و در عين حال ظرافت خاصي تعادل دوباره برقرار مي شود .

طبيعت براي پاک نگهداشتن هوا سازوکارهاي متعدد و جالبي دارد . نور خورشيد دامنه وسيعي از طيف الکترومغناطيس را از خود ساطع مي کند . هر قسمت از اين طيف خاصيتي داشته و کار ويژه اي انجام مي دهد . اگر از طول موجهاي بلند شروع کرده و به طرف طول موجهاي کوتاه پيش برويم به ترتيب ابتدا امواج مادون قرمز را خواهيم داشت که انرژي گرمايي را فراهم مي کند . سپس به محدوده کوچک امواج نوراني ميرسيم که توسط چشم ما قابل رويت است . پس از آن امواج ماورا بنفش را داريم . اين امواج براي حيات موجود بر روي کره خاکي تهديد آميز است اما لايه اي از اکسيژن رقيق در سطوح بالاي جو بخش عمده اي از اين امواج با طول موجهاي بسيار خطرناک را جذب و تبديل به ازون و امواج مادون قرمز مي نمايد که هيچ نوع ضرري براي موجود زنده ندارد . باين ترتيب اين لايه که به لايه ازون معروف است مانند فيلتري طبيعي عمل کرده و و تنها به بخش اندکي از امواج ماورا بنفش اجازه رسيدن به سطح زمين مي دهد . اين بخش اندک عمدتا وظيفه نگهداشتن تعادل ميکروارگانيسمي موجود در سطح زمين و هواي اطراف آن را به عهده دارد .

پس از امواج ماورا بنفش ، امواج يونيزه کننده ، اشعه X و اشعه کيهاني را داريم که بسيار پرقدرت بوده و کار اصلي آن يونيزه کردن اتم گازهاي موجود در لايه هاي فوقاني جو است .اين لايه هاي يونيزه شده چندين وظيفه به عهده دارند . اول از همه از نفوذ بيشتر امواج يونيزه کننده ، اشعه X و اشعه کيهاني جلوگويري مي کنند . ثانيا با باردار کردن ذرات معلق موجود در جو تحتاني و نزديک به زمين باعث تجمع اين ذرات و گرد آمدن آنها پيرامون يکديگر و ساخت ذرات درشت تر و در نهايت ته نشين شدن آنها مي شود . به اين ترتيب ذرات معلق نيز از هوا گرفته مي شود . البته لايه هاي يونيزه شده خواص ديگري هم دارند که توضيح آنها در اين بحث نمي گنجد.

در نهايت مقدار کمي ازون نيز در جو تحتاني و نزديک به سطح زمين بر اثر تابش اندک پرتو ماورا بنفش خورشيد و نيز بر اثر رعد و برق بوجود مي آيد که باعث طراوت و تازگي هوا و ازبين رفتن بسياري از آلاينده هاي شيميايي و کمک به از بين بردن ميکروارگانيسمهاي مضر مي شود . بوي هواي پاک کوهستان و همچنين هواي پاکي که پس از هر رعد و برق استنشاق مي شود مربوط به همين مقدار اندک ازون در سطح زمين است .

 ٢-٢- روشهاي متداول و رايج براي مقابله با آلودگي هوا :

انسان در طول زندگي خود متوجه ضرر و زيانهاي ناشي از آلوده شدن هوايي که استنشاق مي کند شده است و روشهايي را براي مقابله با آنها ابداع و بکار برده است . برخي از اين روشها الهام گرفته از طبيعت است . اما برخي را نيز طي پيشرفت تکنولوژي ابداع کرده است که گاهي ضرر و زيانهاي ناشي از آنها بيشتر از منافع آنها است.

در تصفيه و ضد عفوني هوا روشهاي فيزيکي و شيميايي متفاوتي بطور مجزا يا توام بکار مي روند .

از روشهاي فيزيکي مي توان فيلتراسيون ، ته نشين کردن ذرات و پرتو دهي فرابنفش را نام برد .با فيلتراسيون بسته به نوع فيلتر بکار رفته ذراتي به درشتي گردوغبار تا ذراتي به اندازه ويروسها از هوا جدا مي شوند . فيلترهايي که مي توانند باکتريها و ويروسها را از هوا جدا کنند بسيار گران هستند.

ته نشين کردن ذرات روش ديگري براي جدا کردن ذرات معلق از هوا ميباشد.

اينکار با استفاده از نيروي جانب مرکز ( گريز از مرکز ) دز سيکلونهاي گوناگون و يا باردار کردن ذرات و سپس جذب آنها  روي صفحات داراي بار الکتريکي انجام مي شود .

اخيرا تلفيقي از روش فيلتراسيون و ته نشيني به وسيله باردار شدن ذرات به منظور جداسازي ذرات معلق بکار گرفته شده است .

با پرتو دهي فرابنفش به راحت ترين شکل ممکن بشرط طراحي مناسب تمام ميکروارگانيسمهاي مضر در هوا از بين مي روند.

روشهاي شيميايي در تصفيه هوا کمتر کاربرد دارند اما مي توان به روشهايي چون شستشوي شيميايي هوا و ازون دهي اشاره کرد .

شستشوي هوا با آب و يا يک سري مواد شيميايي به منظور انحلال و جدا کردن تعدادي از آلاينده هاي شيميايي و مضر از هوا مي باشد . کاربرد اين روش بويژه در سيستمهاي هواساز اماکني که در شهرهاي بزرگ قراردارند بسيار مهم است .

ازون دهي در حد استانداردهاي مجاز به منظور ضد عفوني کردن هوا و از بين بردن تعدادي از آلاينده هاي شيميايي و بوهاي نامطبوع بکار مي رود.

٣-٢- استفاده از روشهاي جديد در امر تصفيه هوا

امروزه در کشورهاي پيشرفته براي تصفيه و ضد عفوني منابع آب و هوا استفاده از روشهايي که با طبيعت سازگار باشند بطور روز افزون مورد توجه قرار مي گيرد . کاربرد پرتو فرابنفش و ازون از اين جمله بوده و هر دو بر گرفته از روشهايي است که طبيعت براي تصفيه و ضد عفوني منابع آب و هوا اختيار کرده است .

٣ - تعريف

١-٣- پرتو فرابنفش : پرتو فرابنفش طول موج بين ١٩٠تا ٣٥٠ نانومتر طيف الکترو مغناطيس مي باشد و انرژي آن تا حدي است که مي تواند روي پيوندهاي ملکولي اثر گذاشته و آنها را شکسته و پيوندهاي جديدي را پديد آورد . طول موجي که براي از بين بردن ميکروارگانيسمها مورد نظرات است ٢٥٤ نانومتر مي باشد. در اين طول موج رشته هاي وراثتي اين موجودات شامل انواع باکتريها ، ويروسها ، قارچها ، مخمرها و جلبکها به هم جوش خورده و قدرت تکثير از اين موجودات گرفته مي شود .

اين طول موج خاص به طور مصنوعي با تخليه الکتريکي درون بخار جيوه در لامپهاي مخصوص مولد پرتوفرابنفش  توليد مي شود . در واقع اين لامپها عصاره ميکروب کش نور خورشيد را تهيه مي کنند.

٢-٣- ازون : ازون شکل سه اتمي اکسيژن است . گازي است با بوي نافذ با قدرت اکسيد کنندگي بسيار بالا . در طبيعت با تابش پرتو فرابنفش نور خورشيد و همچنين بر اثر تخليه الکتريکي هنگام رعدو برق پديد مي آيد . بطور مصنوعي بوسيله طول موج ١٨٩-١٨٥ نانومتر لامپهاي فرابنفش مخصوص توليد ازون ، تخليه الکتريکي و روشهاي الکتروشيميايي توليد مي شود .

خاصيت اکسيد کنندگي زياد اين گاز سازوکار اصلي آن در مراحل مختلف تصفيه هوا مي باشد .

٤ - کاربردها

١-٤) کاربرد پرتوفرابنفش در تصفيه هوا

هواي يکي از عناصر اصلي براي بقاي موجودات از جمله انسان است . بنابراين حفظ آن از انواع آلودگي هايي که ناشي از فعل و انفعالات طبيعت يا فعاليتهاي بشري مي باشد از مهمترين موضوعاتي است که مورد توجه مي باشد . از جمله اين آلودگي ها ، آلودگي به انواع ميکروارگانيسم هاي مختلف مي باشد.

ماهيت هوا طوري است که مي تواند ميکروارگانيسم هاي گوناگوني رادر خود ذخيره سازد و انتقال دهد. پالايش هوا از اين ميکروگانيسم ها از نظر حفظ يک سطح بهداشتي و استاندارد و نيز از بين بردن کامل آنها در مکانهايي خاص از اهميت بسزايي برخوردار است.

در هوا ميزان دوز لازم پرتوفرابنفش که براي از بين بردن ميکروارگانيسم هاي موجود در هوا لازم است مشخص است . کاربرد مولدهاي پرتو فرابنفش در مکانهايي مانند بيمارستانها ، صنايعي که پروسه توليد در آنها بايد بدون حضور ميکروارگانيسمها باشد مانند صنايع الکترونيک ، غذايي ، دارويي، ‌سرم سازيها و... سابقه اي ديرينه دارد .

مروري بر پيشينه آلودگي هوا ، منابع و راههاي پيشگيري

آلودگي هوا مانند هر پديده ديگري داراي پيشينه اي است كه مطالعه آن از ديدگاه متخصصانِ محيط زيست، بخش قابل توجهي از پژوهش هاي كارشناسي را در برمي گيرد. علاوه بر اين، صاحبان مشاغلي چون پزشكان، مسئولان و متوليان شهري، صاحبان صنايع، توليدكنندگان سوخت هاي فسيلي، مسئولان بهداشت محيط و افراد متعدد ديگري كه مستقيم يا غيرمستقيم با آلودگي هوا مسايل آن در ارتباط هستند، آلودگي هوا را از زواياي گوناگون مورد بحث قرار داده و در موارد بسيار راه حلهايي براي اين بلاي فراگير ارائه داده اند.

    در مقاله حاضر ضمن مروري بر تاريخچه آلودگي هوا و آثار مخرب آن به نكات متعددي در اين زمينه پرداخته شده و راهكارهايي براي كاهش اين پديده مطرح شده است.

    آلودگي هوا را نمي توان مربوط به دوران حاضر و يا يك عصر خاص دانست. حتي قبل از اينكه بشر اوليه موفق به كشف آتش شود، يعني بتواند با برهم زدن دو سنگ »آتش زنه« بر يكديگر و يا ايجاد اصطكاك سريع بين دو قطعه چوب خشك، آتش توليد كند، آلودگي هوا بر اثر دود حاصل از آتش سوزي طبيعي جنگل ها وجود داشته است.

    اما آلودگي هاي هوا در اعصار كهن نسبت به طبيعت بكر و دست نخورده آن دوران، بسيار اندك و حتي قابل چشم پوشي بود تا اينكه در اوايل قرن بيستم وبا ورود به دنياي صنعتي، بر اثر كشف زغال سنگ و سوخت هاي فسيلي اشكال تازه اي از آلودگي هوا پديد آمد.

    اعدام آلوده كنندگان هوا

    در قرن61 ميلادي، فيلسوف رومي به نام سنكا (Seneca) در گزارشي از وضعيت رم مي گفت: »وقتي من از هواي سنگين رم و بوي بد دودكش ها كه مي چرخيدند و بخارات بيماري زا و دوده را به هوا مي ريختند خارج شدم تغييري در حالت خود احساس كردم« وقتي كه آلودگي هوا در كاخ تاتبري (Tutbury Castle) در ناكينگهام براي الينور همسر هِنري دوم غير قابل تحمل بود، تغيير مكان داد.160 سال بعد سوخت زغال سنگ در لندن ممنوع شد، به طوري كه در سال1300 ميلادي ادوارد اول طي صدور فرماني اعلام كرد: »تمام كساني كه صداي مرا مي شنوند آگاه باشند كه اگر به علت سوزاندن زغال مقصر شناخته شوند سر خود را از دست خواهند داد«. در سال1661 جان اِوِلين (John Evelyn) در بروشوري با عنوان فومي فوجيوم (Famifugium) راه حل هايي را براي كاهش آلودگي هاي هوا پيشنهاد كرد كه هنوز بسياري از آنها كاربرد دارند.     مسائل و مشكلات آلودگي در دوران هاي انقلاب صنعتي (از ابتداي قرن بيستم تا سال1925 و از سال1925 به بعد) با يكديگر متفاوت بوده است.

    حوادث جهاني آلودگي هوا


کلمات کلیدی:
 
تاريخ
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٥  

اول فرودين

  مهمترين واقعه امروز تاريخ را بايد رسمي شدن آيين نوروز از سوي   كوروش بزرگ مؤسس امپراتوري ايران دانست.اين حكم را كوروش  در سال 534 پيش از ميلاد دستورالعملي اعلام كرد .بر پايه اين بخش نامه ترفيع نظاميان، ابلاغ انتصابات تازه، سان ديدن از سربازان، عفو مجرمين پشيمان، ايجاد فضاي سبز و پاكسازي محيط زيست از منازل شخصي گرفته تا اماكن عمومي بخشي از مراسمات روز نخست نوروز بود.

ديگر .اقعه مهم اين روز آغاز هجرت پيامبر خاتم بود. پيامبر گرامي اسلام 1427 سال پيش دراول ماه ربيع الاول سال اول هجري قمري  به امر پروردگار متعال پس از گذشت 13 سال از بعثت مكه ، زادگاه خويش را به قصد هجرت به مدينه ترك كردند . هجرت حضرت محمد از مكه به مدينه فصل جديدي را در تاريخ اسلام گشود و مسلمانان از آن پس اين هجرت رامبدأ تاريخ خود قرار دادند .

ديگر واقعه مهم اين روز در سال 1299هجري شمسي رخ داد. در اين زمان  كلنل فضل الله خان آق اِولي از افسران بلند پايه و ميهن دوست ژاندرمري در اعتراض به  انقعاد قرارداد ننگين 1919 و تشكيل كميسيوني در ارتش كه متضمن تحت الحمايگي ايران بدست انگليس بود به جاي حضور در مراسم سلام نوروز كه در كاخ گلستان بر پا مي شد پس از نوشتن شرح مخالفت خود با اين قرارداد در دفتر كار خود با شليك گلوله حودكشي كرد تا درزير سايه افسران انگليسي خدمت نكند. متن يادداشت او هرگز فاش نشد اما بر اثر اين حركت ،كميسيون ياد شده بي نتيجه تعطيل شد و دولت قوام نيز سقوط كرد .

    تغيير واحد پول ايران از قران به ريال در  سال1311 خورشيدي ،درگذشت مرتضي محجوبي از هنر مردان به نام موسيقي در سال 1344 خورشيدي  ،اعلام نظام جمهوري اسلامي درپاكستان در 1956 ميلادي، ترور راجيو گاندي نخست وزير هند كه پدر او اصليتي ايراني داشت به سال 1991و سرانجام  تغيير تاريخ مكاتبات ايران از قمري به خورشيدي به سال 1303 خورشيدي ديگر وقايع قابل توجه اين روز تاريخ است.

2 فروردين

مهمترين واقعه اين روز 43 سال پيش در مدرسه فيضيه قم رخ داد.. در اين روز ماموران رژيم پهلوي  به حاضران در مجلس عزا داري امام جعفر صادق(ع) در اين مدرسه حمله كردند. امام خميني رهبر فقيد انقلاب و ديگر روحانيون برجسته و مبارز مدتها قبل اعلام كرده بودند كه در آن سال مردم عيد نخواهند داشت زيرا اعمال ضد اسلامي رژيم و اصول به اصطلاح سفيد آن، موجوديت اسلام و هويت ايران را در معرض خطر قرار داده بود . بعد از اين اعلاميه و ديگر اعلاميه ها عده زيادي كماندو و ماموران ساواك به مجلس سوگواري در مدرسه فيضيه حمله كردند و جمعي از طلاب و رو حانيان را كشته و يا مجروح كردند .

ديگر واقعه مهم اين روز هم مربوط به دوران معاصر است.82 سال پيش درچنين روزي جلسه علني مجلس شوراي ملي به منظور اعلام جمهوريت ساختگي رضاخان تشكيل شد اما در پي آن جمعي از روحانيون ، اصناف و مردم با اعلام تعطيل عمومي به سوي مجلس حركت كردند و با تجمع در ميدان بهارستان بر ضد جمهوري رضا خاني شعار سر دادند .همين امر رضا خان را مشوش كرد از اين رو نظاميان تحت امر او عده زيادي را كشتند و يا مجروح و مصدوم ساختند . در پي اين حادثه مجلس شوراي ملي بدون اخذ نتيجه تعطيل شد .

62تشكيل جامعه عرب به  سال ميلادي، درگذشت كلود مونه نقاش مشهورو پدرسبك امپرسيونيسم به  سال 1926ميلادي، گشايش بيمارستان عضدي به سال 357 خورشيدي ،مرگ  كنستانتين امپراتور مقتدر روم و سازنده نخستين استانبول به  سال 337 ميلادي ،تولد ويلهلم اول شاه ايران دوست پروس به  سال 1797 ميلادي وتولد مجيب الرحمان باني جمهوري بنگلادش  به سال  1922 ميلادي از ديگر وقايع مهم اين روز است.

3 فروردين

1426 سال پيش درچنين روزي - در چنين روزي از ماه ربيع الاول : حضرت محمد (ص) پيامبر بزرگوار اسلام پس از سه روز اقامت در غار ثور از آن مكان خارج شدند وبه سوي مدينه هجرت كردند. كفار قريش حضرت رسول اكرم (ص) را در مسير هجرتشان از مكه به مدينه تعقيب مي كردند، از اين رو ايشان به امر پروردگار متعال در اين غار ماوا گزيدندتا پس از رفع خر به حركت خويش ادامه دهند شايان توجه است كه هجرت پيامبر (ص) در آينده اسلام تاثير بسيار مهمي داشت از اين رو مبدا تاريخ مسلمانان قرار گرفت .

معرفي خسرو انوشيروان به عنوان وليعهد ايران و نيز کاهش مالياتها 

قباد شاه ساساني 23 مارس سال 519 ميلادي،در نيمه ايام نوروز، سومين پسر خود " خسرو انوشيروان " را شاه بعدي ايران( وليعهد ) اعلام داشت. قباد سه پسر داشت که يکي از آنان به نام " کاووس " در همين مراسم به سمت فرماندار تبرستان ( مازندران ) منصوب شد. پسر ديگر قباد " زم " نام داشت. قباد در مراسم معرفي خسرو انوشيروان به عنوان شاه آتي گفت که اين انتخاب نتيجه چند سال بررسي و تجربه او بوده و به درستي اين انتخاب اعتماد دارد. قباد که سالها درگير جنگ با هون ها بود ، از آنجا که تحت تاثير افکار مزدک ( که از او به عنوان بنيادگذار سوسياليسم در جهان نام برده مي شود) قرار داشت در سال 515 ميلادي ،در مراسم نوروز ، تصميم خود به کاهش شديد ماليات کشاورزان و مردم کم درآمد و برنامه اصلاحات کشاورزي و افزايش سهم کشاورزان از محصول و نيز برنامه هاي عمراني ديگر از جمله ساحتن چند سد را اعلام داشته بود. 

آتش گرفتن خانه كعبه در جريان جنگ سپاه شام و عبدالله بن زيبر به. سال 64هجري قمري، شهادت شيخ احمد ياسين رهبر روحاني جنبش حماس  در حمله هلي کوپتر نظامي اسرائيل به سال 2004 ميلادي ، تاسيس جنبش فاشيست  ايتاليا به سال 1919، استقلال سودان به سال 1956ميلادي ودرگذشت ابو اعلاءمعري شاعر و نويسنده مسلمان به سال 449 هجري قمري ديگر وقايع مهم اين روز است..

4 فروردين

24 مارس 721 ميلادي ( در جريان آيين هاي نوروزي ) پوشان  از شاهزادگان ساساني ، هشتاد سال پس از جنگ نهاوند، ادعاي سلطنت و احياي حکومت ساسانيان را کرد و گروهي گرد او جمع شدند، ولي کاري از پيش نبرد. چهار سال پس از پوشان ، در مارس سال 725 ميلادي ( ايام نوروز ايراني ) يك شاهزاده ديگر ساساني به نام خسرو از نوادگان يزدگرد سوم در شهر مرو خود را شاه ايران خواند. كار اين شاهزاده هم با اين كه علاوه بر گروهي ايراني ، جمعي از تركان مهاجر هم به او پيوسته بودند به جايي نرسيد. مورخين ناكامي اين دو شاهزاده به سبب خودخواهي آن دو نوشته اند و اضافه كرده اند كه اگر هدفشان، فقط ايراندوستي و احياي استقلال وطن بود شايد به پيروزي هايي دست مي يافتند. 

سال 1356 هجري شمسي: درگذشت.  محمد بن محمود حسيني لواساني تهراني معروف به عصار حكيم، متكلم ، فقيه، شاعر، و مفسر ايراني

سال 1882 ميلادي: روبرت كخ دانشمند و محقق آلماني عامل بيماري سل را كشف كرد.سال 1905 ميلادي: «ژول ورن» نويسنده خيالپرداز و داستان نويس فرانسوي درگذشت.   1898:   در اين روز براي نخستين بار در تاريخ ، فروش اتومبيل عمومي شد و نخستين دستگاه آن بفروش رسيد.   1955:   دستگاه استحراج نفت از دريا ساحته شد.  1959:   عراق از اتحاديه نظامي غرب موسوم به پيمان بغداد که ايران هم در آن عضويت داشت خارج شد.

5 فروردين

159 سال پيش درچنين روزي - 5 ربيع الاول سال1268هجري قمري: دارالفنون نخستين مدرسه ايراني به شيوه جديد تأسيس شد. اين مدرسه درآغازعهد ناصرالدين شاه قاجار، و به همت و ابتكارميرزا محمد تقي خان اميركبير صدراعظم با تدبيرآن دوره دايرشد. هدف اصلي اميراشاعه علوم و فنون جديدي بود كه دراروپا گسترش يافته بودند؛ به عبارت ديگرقصد اين انسان دانشمند و خردمند دستيابي به صنايع و علوم جديد، و جبران عقب ماندگي كشوردراين زمينه ها بود. فعاليت دارالفنون با هيئتي مركب ازمعلماني دررشته هاي پياده نظام ، سواره نظام، توپخانه، مهندسي، طب، جراحي، معدن شناسي و داروشناسي آغازشد.

سال1358هجري شمسي: جمهوري اسلامي ايران بطوررسمي ازپيمان سِنتو خارج شد. اين اقدام بنا به نظرو رأي اعضاي شوراي انقلاب عملي شد. سِنتو يا سازمان پيمان مركزي درسال1959ميلادي جانشين پيمان بغداد شد.

1850 سال پيش درچنين روزي - 25مارس سال1957ميلادي: قرارداد ايجاد جامعه اقتصادي اروپا يا بازارمشترك اروپا دررم ميان نمايندگان كشورهاي اروپايي به امضا رسيد

25 مارس سال 441 ميلادي يزدگرد دوم شاه ساساني ايران و پسر بهرام پنجم ( بهرام گور ) به امپراتوري روم که پس از ناپديد شدن بهرام ، در مرزهاي شمال غربي ايران دست به تمرکز نيرو زده بود و مرزنشينان را تحريک به نافرماني مي کرد اعلان جنگ داد.   

ميهندوستان يوناني 25 مارس 1821 براي پايان دادن به سلطه عثماني که چند قرن ادامه داشت بپاخيزي مسلحانه خود را آغاز کردند که بيش از هفت سال طول کشيد تا به ثمر رسيد

مارس 1975 فيصل ابن سعود پادشاه وقت کشور سعودي در کاخ سلطنتي رياض در دفتر ويژه ملاقاتها به دست برادر زاده اش با شليک گلوله کشته شد. سال117هجري قمري: حضرت سكينه(س) فرزند امام حسين(ع) سالارشهيدان درشهرمدينه رحلت كردند.

6 فروردين

 زادروز زرتشت، تنها پيامبري که از ميان آرين ها برخاست 

 ششم فروردين زادروز زرتشت، تنها پيامبري است که از ميان آرين ها برخاست و " کردار نيک ، پندار نيک ، و گفتار نيک " را ندا داد و ترويج کرد و ايرانيان را با اين منش پرورش داد. آيين زرتشت در زمان ساسانيان دين دولتي ايران شد و روحانيون زرتشتي در دستگاه حکومتي داراي مقام و منزلت شدند و به همين سبب، مردم آنان را در ضعف هايي که از دولت و مقامات رسمي مي ديدند شريک مي پنداشتند و اين آيين مروج اخلاقيات از اواخر دوران آن دودمان رو به ضعف نهاد. اوستا - کتاب مفصل زرتشت - در عين حال از قديمي ترين نوشته هاي جهان و سند تمدن پيشرفته ايرانيان عهد باستان است. زادروز زرتشت از دوران ساسانيان يک روزملي اعلام شد و بر ايام رسمي نوروز اضافه گرديد. 

سال604هجري قمري:« مولانا جلال الدين محمد مولوي» عارف، متفكرو شاعرپرآوازه ايراني متولد شد. او ازاهالي بلخ بود اما همراه پدربه قونيه رفت و ساليان متمادي دراين شهرزندگي كرد. مولانا درحلب و دمشق مسند وعظ و خطابه داشت. درقونيه تدريس مي كرد و دراين ايام بعد ازآشنايي با شمس تبريزي روحش پريشان و آشفته شد و تدريس را رهاكرد. مردم قونيه و شاگردان مولانا شمس را ازقونيه بيرون راندند اما بارديگر برپريشاني مولانا افزوده شد. سرانجام شمس به قونيه بازگشت اما درسال645هجري قمري ناپديد شد و تا ابد داغ هجراو بردل محزون مولانا نشست. ازآن پس مولوي به تهذيب نفس پرداخت و سرودن مثنوي را آغازكرد. ازديگرآثاراين شاعرپرآوازه «فيه مافيه، كليات شمس و مجالس سَبعِه» را مي توان نام برد.

1790:   دستگاه قانونگزاري ايالات متحده آمريکا نخستين قانون تابعيت مهاجران ( کساني که در کشورهاي ديگر متولد شده بودند) را تصويب کرد

2000:   ولاديمير پوتين که از سوي يلتسين نخست وزير و بعدا کفيل رياست جمهوري روسيه فدراتيو شده بود در يک انتخابات عمومي رئيس جمهوري اين کشور شد.

7 فروردين

27 مارس سال 922 ميلادي حسين ابن منصور معروف به «حلاج» صوفي ، انقلابي، نويسنده ، شاعر و آموزگار ايراني به تصميم وزير المقتدر عباسي خليفه وقت با شقاوت تمام اعدام شد. حلاج كه در سال 858 ميلادي در ولايت طور بيضاء از ايالت فارس به دنيا آمده بود و 64 سال از عمرش گذشته بود در بغداد كشته شد. وي برضد مالکان بزرگ و هرگونه استثمار ، و به نوعي خواهان برابري اقتصادي - اجتماعي مردم ، و ايجاد جامعه بدون طبقه و تبعيض بود.

     حلاج دست به سفر هاي متعدد و طولاني زده و از درياي سرخ تا خليج بنگال را ديدن كرده و همه جا به آموزش افكار خود پرداخته بود. او درباره افکار بودا ، ماني و فلاسفه يونان باستان و نيز انديشه هاي سوسياليستي مزدک تحقيق و مطالعه کرده بود. حلاج بر خلاف ساير انديشمندان معاصر خود و قرون وسطا، تفكراتش را به ميان توده ها برده بود و به همين سبب دشمني مقامات وقت را كه از روشن شدن توده ها و وقوف آنان بر اهميت و حقوق خود هراس داشتند برانگيخته بود. حلاج که بسياري از سالهاي عمر را در شهرهاي خوزستان اقامت کرده بود از جنبش هايي که ايرانيان باني آنها بودند از جمله قرامطه حمايت ، و با اين عمل خلفاي اموي و عباسي که بر پايه سيادت عربها در سرزمين هاي اسلامي قرار داشت مخالفت شديد مي کرد . به اين دلايل ،دستگاه خلافت عباسيان در پي فرصت بود تا حلاج را از ميان بردارد و اين فرصت با کودتايي که ياران او برضد خليفه کردند فراهم آمد ، ولي براي مجازات حلاج که هواداران فراوان داشت اتهامات مذهبي لازم بود . نخست او را متهم کردند که حمله به خانه کعبه را که توسط قرامطه صورت گرفته بود تاييد کرده است . حلاج در حال خلسه گفته بود كه هرچه مي گويد حقيقت است، و براي بيان اين مطلب عبارت « انا الحق » را بكار برده بود ،كه دستگاه خلافت كه او را يك خطر براي خود مي پنداشت؛ اين عبارت را شرك و كفر و ادعاي خدا بودن عنوان داد، و حلاج را که در زندان بغداد بود ، پس از شكنجه فراوان اعدام كرد. گفته اند كه پيش از اعدام، به حلاج يك هزار تازيانه زده بودند و دست و پايش را قطع كرده بودند و او اين شكنجه ها تحمل كرد و خم به ابرو نياورد.

سال1303هجري شمسي: دكترخليل خان ثقفي ازنويسندگان ايراني درگذشت و درامامزاده عبدالله شهرري به خاك سپرده شد. ثقفي درزمان عَضُدُ الملك به رياست اولين بلديه يا شهرداري قانوني انتخاب شد. خليل خان ثقفي مردي فاضل، اهل علم و نويسنده اي توانا بود و نثري بسيارروان و دلنشين داشت. «خردنامه جاويدان و هزارويك حكايت »ازجمله آثاردكترخليل خان ثقفي بشمارمي‏رود.

1845ميلادي : «ويلهلم كزار رونتگن» رياضيدان و فيزيكدان آلماني متولد شد .. رونتگن در سال 1895 ميلادي اشعه ايكس يا اشعه مجهول را كشف كرد

  دكتر علي اميني نخست وزير وقت هفتم فروردين 1341 اعلام داشت كه ايران مايل است با شوروي روابط دوستانه داشته باشد و با اين دولت دوستي كند، ولي زير بار آن نوع سازش كه مغاير حاكميت و استقلال ملي اش باشد نمي رود و اگر روس ها علاقه مند به دوستي با ايران هستند نبايد چيزي بخواهند و كاري كنند كه حاكميت ملي ايران را نقض كند. ايرانيان باتوجه به تاريخچه مداخلات خارجي در امور وطن خود، نسبت به چنين سازش و نرمش هايي در قبال دولتهاي بيگانه حساسيت دارند و زير بار نمي روند.    دكتر اميني اين مطلب را به مناسبت پايان جنگ رسانه اي دو كشور در سالروز آغاز آن بيان داشت. جنگ راديويي شديد ايران و شوروي هفتم فروردين 1338 از جانب مسكو و دهم فروردين همين سال از سوي تهران آغاز شده بود . مقامات شوروي براي اين منظور، حتي در مرزهاي شمالي ايران بلندگو نصب كرده بودند تا مرزنشينان به انتقادهايي كه از دولت وقت مي شد گوش كنند.   

1884:   تلفن راه دور براي نخستين بار در اين روز ميان دو شهر نيويورک و بوستون آغاز بکار کرد.

1341 خورشيدي ) کاظم زاده ايرانشهر روشنفکر و فرهنگدوست ايراني در سويس ديده از جهان فروبست.

 1341 خورشيدي ) از اين روز ، ايران مانند ساير کشورها داراي شرکت ملي هواپيمايي ( هما ) شد. قبلا "ايران اير" يک شرکت غيردولتي بود.

 1968:   يوري گاگارين فضانورد شوروي و نخستين انساني که با ماهواره کره زمين را دور زد در يک سانحه عادي هوائي در 34 سالگي جان سپرد.

سال1326هجري قمري: حاج ميرزا حسن تبريزي معروف به رشديه روزنامه تهران را منتشركرد.

8 فروردين

1167 سال پيش درچنين روزي - 8 ربيع الاول سال260هجري قمري: «حضرت امام حسن عسگري (ع)» يازدهمين پيشواي مسلمانان جهان درشهرسامرا به شهادت رسيدند. آن امام همام درسال244هجري قمري بدستورمتوكل خليفه عباسي به سامرا منتقل شدند و مدت 16سال تحت نظرشديد عباسيان قرارگرفتند. امام حسن عسكري(ع) تا23سالگي همراه پدرشان بودند و بعد ازشهادت پدر6سال درسامرا ولايت امورمسلمانان را به عهده گرفتند. امام يازدهم دردوران كوتاه امامتشان با سه خليفه خودكامه يعني مُعتَزّ، مُهتدي و مُعتمد معاصربودند و دراين دوران وجود فرزند گرامي ايشان حضرت ولي عصر(عج) بزرگترين و جدي ترين خطربراي عباسيان محسوب مي شد. اقدامهاي خلفاي عباسي براي جلوگيري ازقيامهاي مردمي و تصنيف آنها ازسپردن اموال و اوقاف تاشهيد كردن آن حضرت ادامه يافت. سرانجام امام حسن عسكري(ع) در28سالگي درحاليكه شكنجه هاي فراوان را تحمل كرده و بشدت بيمارشده بودند به منزلشان انتقال يافتند. اما مأموران خليفه محل زندگي ايشان را نيزمحاصره كردند و مانع ارتباط امام با امت مسلمان شدند و عاقبت به دستور معتمد خليفه عباسي با زهرمسموم و شهيد شدند.

سال1377هجري شمسي: لرتا هايراپتيان نخستين بانوي بازيگرايراني بدرود حيات گفت. او بيش از50سال عمرخود را درراه پيشرفت هنرنمايش درايران وقف كرد و با همكاري همسرش عبدالحسين نوشين تئاترهاي فردوسي و سعدي را پايه گذاري كرد. «مستنطق ، سرگذشت و شنل قرمزي» ازجمله كارهاي بانو لرتا هايراپتيان محسوب مي شود.

سال1947ميلادي: كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي آسيا و خاوردوربا علامت اختصاري اِكافه تشكيل شد. وظيفه اين سازمان رسيدگي به امور اقتصادي و نيازهاي اقتصادي كشورهاي عضو بود و اكافه مدتي پس ازتشكيل به كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا و منطقه اقيانوس كبيرتبديل شد كه اختصاربه اِسكاپ مشهوراست. مركزاِسكاپ درشهربانكوك است.

كنراد آدنائر صدر اعظم آلمان غربي هشتم فروردين 1336 براي مذاكره با مقامات ايران به ويژه در زمينه هاي اقتصادي وارد تهران شد و اقامت او پنج روز طول كشيد.     وي نخستين صدراعظم آلمان پس از جنگ جهاني دوم بود كه از ايران ديدن كرد.

1794:   موزه لوور فرانسه که از اوت 1794 به روي مردم باز شد در 28 مارس عمومي اعلام گرديد. اين موزه در رديف موزه واتيکان در نوع خود از مهمترين موزه هاي جهان بشمار مي رود.

 1797:   ناتانيل بريگز در نيو همشاير آمريکا نخستين ماشين لباسشويي را که ساخته بود به معرض تماشا گذارد.

 1866:   نخستين آمبولانس جهان که با اسب کشيده مي شد آغاز بکار کرد.

 1868: ماکسيم گورکي ( الکسي پشيکوف ) نويسنده تواناي روس و حامي ستمديدگان و استثمار شدگان به دنيا آمد.

1939:   جنگ داخلي 3 ساله و خونين اسپانيا با پيروزي راستگرايان به رياست ژنرال فرانکو پايان يافت. در جريان اين جنگ، چپگرايان کشورهاي مختلف و دولت شوروي از چپ ها( جمهوريخواهان ) و دولتهاي ايتاليا و آلمان از راستگرايان حمايت مي کردند و به آنان اسلحه و پول مي رسانيدند.

 1941:    بانو " ويرجينيا وولف " داستان نگار بلند آوازه و مقاله نويس انگليسي در 59 سالگي با غرق کردن، خودکشي کرد.

1969:   ژنرال دوايت آيزنهاور سي و چهارمين رئيس جمهوري آمريکا در 78 سالگي در واشنگتن در گذشت.

سال708هجري قمري:« ابوجعفراحمد بن ثقفي» ملقّب به«ابن زُبَير» محدّث و قاري مشهوربدرود حيات گفت.

9 فروردين

وثوق الدوله نيروي انگليسي اس. پي . آر را برسميت شناخت ! 

وثوق الدوله رئيس الوزراء وقت كه همكاري هاي او با دولت استعمارگر انگلستان اظهر من الشمس است نهم فروردين سال 1296 ( 29 مارس 1917 ) تاسيس نيروي انگليسي « اس . پي . آر S.P.R.» در منطقه نفوذ انگلستان در ايران ( سراسر جنوب و شرق ايران ) را به رسميت شناخت!. اين واحد نظامي به ابتكار ژنرال پرسي سايكس افسر انگليسي مقيم هند كه براي وطن ما هم تاريخ تاليف كرده است !!!!! تاسيس شده بود و در حقيقت يك نيروي نظامي و انتظامي به موازات نيروهاي ايران بود و به هر كار كه مي خواست در منطقه نفوذ انگلستان دست مي زد و صاحب اختيار كامل بود. 

سال1344هجري شمسي: محمد امين خُنجي نويسنده و محقق معاصربراثرسكته درگذشت و درباغ رضوان مشهد بخاك سپرده شد.خنجي ساليان متمادي دربحرين و خليج فارس به امورفرهنگي پرداخت سپس به تهران آمد و تحقيق و مطالعه را بطورجدي دنبال كرد.خنجي مقالات بسياري درمجله فرهنگ ايران زمين منتشركرد. همچنين يادداشتي درباره لارولارستان به قلم اوضميمه كتاب لارستان كهن تاليف احمد اقتداري چاپ و منتشرشده است.

سال1573ميلادي: «شارل نهم» پادشاه فرانسه فرمان تاريخي معروف به فرمان آزادي را به نفع پروتستانها صادركرد. به موجب اين فرمان پروتستانهاي فرانسه كه درجنگ با كاتوليكها پيروزشده بودند آزادي خود را دربرگزاركردن مراسم مذهبي بدست آوردند. بدين ترتيب چهارمين جنگ مذهبي پروتستانها و كاتوليك هاي فرانسه پايان يافت.

درگذشت احمد بن داود دينوري دانشمند ، مورخ و اديب را درآخرين هفته مارس 895 ميلادي نوشته اند. وي از پژوهشگران و نويسندگان دوران سامانيان بود . آثار دينوري متعدد و معروفترين آنها « اخبار الطوال » شامل رويدادهاي تاريخي تا زمان يزدگرد سوم است. 

ايران داراي شورايعالي اقتصاد شد 

فروردين ماه 1325 ( مارس 1946 ) ايران داراي شورايعالي اقتصاد شد. نخستين جلسه اين شورا بعد از ظهر 9 فروردين در تهران تشكيل شد و دكتر علي اميني به دبير كلي آن انتخاب گرديد. 9 فروردين 1354 ( 29 مارس 1975 ) مفاد قرار داد مورخ 13 اسفند1353 ايران و امريكا به مبلغ 15 ميليارد دلار انتشار يافت كه به موجب آن قرار بود آمريكا هشت رآكتور اتمي به ايران بفروشد و شركتهاي آمريكايي در ايران دست به آپارتمان سازي و ساختن عمارات ديگران بزنند. درباره اين قرارداد در جريان مذاكرات هنري كيسينجر و مقامات مربوط در دولت وقت ايران به نام تحكيم مناسبات دو كشورتوافق حاصل شده بود. 

1936:   در انتخابات عمومي آلمان حزب ناسيونال سوسياليست اين كشور ( نازي ) 99 در صد آراء را به دست آورد.

9ربيع الاول 260هجري قمري: دوران امامت باعظمت حضرت قائم (عج)آغاز شد . حضرت مهدي (عج)در سال 255هجري قمريدر شهر سامرا ولادت يافتندودر 5 سالگي پدرشان را از دست دادند . بدين ترتيب با شهادت امام حسن عسگري رسالت خطير امامت حضرت مهدي (عج)دوازدهمين و آخرين ستاره آسمان ولايت و امامت آغاز شد . به علت اوضاع نابسامان آن دوران ايشان تاسال 329هجري قمري از طريق 4 تن از نواب خاص خويش با امت اسلامي ارتباط يرقرارمي كردند. اين دوره در تاريخ اسلام به غيبت صغري شهرت دارد .پس از وفات آخرين فرد از نواب اربعه دوران غيبت كبري آغاز شد وتا ظهور حضرت مهدي (عج) اين منجي عالم بشريت ادامه خواهد داشت .

10 فروردين

10فروردين ماه سال1291هجري شمسي: قزاقان روسي مستقر درمشهد حرم حضرت امام رضا(ع) را به توپ بستند .روسها اين اقدام را پس از تشكيل ژاندامري خزانه به رياست مورگان شوستر امريكايي انجام دادند. زيرا دولت روسيه ژاندارمري خزانه را مخالف سياست و منافع خود در ايران مي دانست از اين رو هشداري جدّي با سه اصل به دولت ايران داد و براي اجراي ان چهل و هشت ساعت مقرر كرد . اخراج شوستر از ايران پرداخت مخارج لشكر كشيروسها به ايران و استخدام اتباع خارجي بانظرواجازه دولتهاي روس و انگليس شرطهاي دولت روسيه بود. گفتني است كه مجلس شوراي ملي به زنهاره يا اولتيماتوم دولت روسيه اعتنايي نكرد و شرطهاي آن را نپذيرفت. به همين علت قزاقان روسي مستقردرتبريزبه قزوين آمدند و قزاقاني كه درمشهد بودند حرم امام رضا(ع) را به توپ بستند و شماري ازمردم را شهيد يا مجروح كردند.

دهم فروردين 1291 ( 30 مارس1912 ) نيروهاي روسيه به فرماندهي سرهنگ روكوف در مشهد مرقد امام رضا (ع) را به توپ بستند . از مندرجات روزشمار تاريخ ايران تاليف باقرعاقلي ( چاپ چهارم ، سال 1376 ، تهران ـ جلد اول ، صفحه 91) چنين بر مي آيد كه در اين

     تير اندازي به ساختمان مرقد آسيب وارد آمد و دست كم دويست تن كشته شدند. در اين ميان به خزانه مرقد نيز دستبرد زده شد.

    نظاميان روسيه كه طبق موافقتنامه اوت 1907 سن پترزبورگ (روسيه و انگلستان ) وارد منطقه نفوذ در ايران شده بودند و سپس با هدف براندازي مجاهدان مشروطيت خود را با قزاق تازه نفس تقويت كرده بودند پيش از حادثه مشهد ، در تبريز و چند شهر ديگر هم دست به خشونت زده بودند . در تبريز يك روحاني و چند تن ديگر را دار زده بودند.

    روسها نسبت به مشروطيت ايران سوء ظن داشتند و علنا آن را دستپخت انگلستان ـ رقيب استعماري خود ـ مي خواندند . 

سال1358هجري شمسي: درپي پيروزي انقلاب اسلامي درايران و انقراض رژيم پهلوي همه پرسي عظيم و سراسري براي تعيين حكومت دركشورآغازشد.

تاريخ ايران در قرن 20 نشان مي دهد كه از دهم فروردين 1297 ( 30 مارس 1918 ) ضديت ايرانيان با انگليسي ها به مبارزه مسلحانه مردمي مبدل شده است . از اين روز درجنوب؛ كازروني ها، دشتستاني ها ، تنگستاني ها و ... و در شمال جنبش جنگل بر ضد انگليسي ها وارد جنگ شدند .. 

دهم فروردين 1313در تهران پنج تن از سران ايلهاي بختياري ، بوير احمدي ، ممسني و قشقايي كه در دادگاه نظامي محاكمه شده بودند اعدام شدند . گروهي ديگر از بزرگان اين ايلها هم به زندان محكوم شدند . ا ين عده قبلا به اتهام نافرماني ، عمليات مسلحانه بر ضد دولت و بر هم زدن نظم عمومي دستگير و در بازداشت بودند. گزارش شده بود كه در همين روز سردار اسعد بختياري ( جعفرقلي خان ) كه از پائيز 1312 زنداني بود در زندان تهران در گذشته بود . بعدا اعلام گرديد كه همزمان با اعدام سران قبايل ، وي را نيز در زندان با تزريق آمپول هوا كشته بودند.

قاضي محمد كه با استفاده از فرصت ادامه استقرار نيروهاي شوروي در ايران و باحمايت اين دولت در مهاباد حكومت خود مختار اعلام كرده بود دهم فروردين 1326 ( 30 مارس 1947 ) اعدام شد. با او دوتن از همدستانش ، سيف قاضي و صدر قاضي نيز اعدام شدند.

آيةالله عظمي حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي مرجع تقليد شيعيان دهم فروردين 1340 در قم درگذشت و به همين مناسبت تعطيل عمومي اعلام شد .

امروز همچنين زاد روز موسي بن ميمون فيلسوف مصري متولد در قرطبه( اسپانيا) در سال 1135 ميلادي ، جان هاوكينز مولف انگليسي تاريخ موسيقي در 1719 و ژوليوس باهن سن فيلسوف آلماني در 1830 است.

 سرگي ايليوشين طراح هواپيما و ژنرال شوروي سي ام مارس 1894 در يك خانواده كشاورز روس ديده به جهان گشود

زادروز« محمد فاتح » كه با اقدام او تاريخ قرون وسطا بسته شد 

 سلطان محمد دوم ( فاتح ) سي ام مارس 1432 ميلادي در« ادرنه» به دنيا آمد و با تصرف قسطنطنيه در 29 ماه مه سال1453 به دست او ، تاريخ قرون وسطا بسته شد و تاريخ عمومي نخستين صفحه قرون جديد را باز كرد. ع

 سي ام مارس همچنين زاد روز پتر اول پدر امپراتوري روسيه است كه در 1672 به دنيا آمد و در 1725 در گذشت . وي براي آشنا شدن با عوامل پيشرفت اروپاي غربي به صورت فردي عادي به اين ديار رفت و حتي در كارگاه كشتي سازي نجاري كرد. از كارهاي او ساختن شهر سن پترز بورگ و انتقال پايتخت روسيه به آنجا بود تا به اروپاي غربي نزديك باشد .

 آمريكا آلاسكا را از روسيه به 7 ميليون دلار خريد 

خريد آلاسكا از روسيه سي ام مارس 1867 قطعي شد ،

 1856:   با امضاي قرارداد پاريس جنگ كريمه كه بر ضد روسيه بود پايان يافت.

سال 43 قبل از هجرت :حضرت عبدالمطلب جد بزرگوار پيامبر گرامي اسلام (ص) در شهر مكه رحلت كردند.

سال 26 قبل از هجرت: حضرت محمد (ص) آخرين فرستاده پروردگار متعال با حضرت خديجه (س) پيوند همسري بستند.

سال 368 هجري قمري :« ابن قولويه» از بزرگان فقه و حديث در بغداد درگذشت

سال 329 هجري قمري :« راضي بالله » از خلفاي عباسي از دنيا رفت

سال 465 هجري قمري:« آلب ارسلان» از حاكمان سلسله سلجوقي جان خود را از دست داد او بعد از مرگ پدر در سال 451 هجري قمري به حكومت بلخ دست يافت

11 فروردين

11فروردين ماه سال1304هجري شمسي: قانون اصلاح تقويم به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. به موجب اين قانون اداره هاي دولتي و موسسات اقتصادي تجارو كسبه موظف شدند كه اسامي ماههاي شمسي را به كاربرند. ماههاي شمسي ازفروردين ماه آغازو به اسفند ختم مي شود. و شش ماه نخستين تقويم شمسي 31روز5ماه بعدي 30روز و آخرين ماه يعني اسفندماه 29روز است. هر4سال يكباردرسال كبيسه اسفندماه نيز30روز مي شود.

سال1592ميلادي: رنه دكارت فيلسوف و رياضيدان و فيزيكدان فرانسوي متولد شد

    سرتيپ تقي رياحي 31 مارس 1979 همزمان با رفراندم تغيير نظام حكومتي ايران وزير دفاع وطن ما شد. پيش از سرتيپ رياحي، دريابان دكتر احمد مدني كرماني وزير دفاع بود. انتصاب سرتيپ رياحي از فصول جالب تاريخ طولاني وطن ماست. اين انتصاب مورد تحسين آن عده از مردم كه شرح محاكمه و زندان رفتن سرتيپ رياحي را 25 سال پيش از آن شنيده بودند قرار گرفت. سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش و منصوب دكتر مصدق بود كه كودتاي 25 مرداد 1332 را خنثي و پس از براندازي 28 مرداد دستگير و زنداني شده بود و هيچكس پيش بيني و باور نمي كرد كه روزگاري بار ديگر به مقام برسد ـ مقامي بالاتر از آن چه كه 25 سال و اندي پيش از آن داشت.

ادوارد فيتز جرالد شاعر، نويسنده، و متفكر انگليسي و مترجم رباعيات عمر خيام نيشابوري 31 مارس 1809 در منطقه سافولك انگلستان ديده به جهان گشود. آرتور گريفيت از رهبران انقلاب استقلال ايرلند و بنياد گذار اصلي شين فينSinn Fein سي و يکم مارس 1872 در دوبلين به دنيا آمد.    31 مارس سال 1889 به مناسبت يكصدمين سال انقلاب فرانسه برج 300 متري ايفل در پاريس رسما گشايش يافت.    1918 جلو كشيدن ساعت به منظور صرفه جويي در مصرف برق (دي لايت سيوينگ) از اين روز در سال 1918 در آمريكا به اجرا درآمد.31 مارس 1939 دولتهاي انگلستان و فرانسه در يك اعلاميه مشترك تاكيد كردند كه اگر ارتش آلمان (هيتلر) به لهستان حمله برد، اين دو دولت به حمايت از لهستان اقدام خواهند كرد و وارد جنگ خواهند شد.  1991:   پيمان ورشو عملا منحل شد.  1991:   گرجستان كه دو قرن ( از زمان فتحعلي شاه قاجار) عملا ضميمه حكومت مسكو بود اعلام استقلال كرد. 1426 سال پيش درچنين روزي - 11 ربيع الاول سال اول هجري قمري : بنابربرخي از روايات ، حضرت محمد (ص) در مسير هجرت خويش از مكه به مدينه در مكاني بنام قبا توقف كردند

12 فروردين

سال1358هجري شمسي: نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به رهبري حضرت امام خميني و باحضورملت قهرمان ايران دركشورمان موجوديت يافت. ملت انقلابي ايران درمدت دو روزآراء خود را به صندوقهاي رأي ريختند و با شركت دريك همه پرسي كم نظيربه نظام جمهوري اسلامي ايران رأي مثبت دادند و نظام جمهوري اسلامي با 98/2درصد كل آراء موجوديت يافت. امام خميني(ره) دربخشي ازپيامشان به مناسبت برقراري نظام جمهوري اسلامي فرمودند:" مبارك باد برشما روزي كه پس ازشهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و رنجهاي طاقت فرسا دشمن غول صفت و فرعون زمان را ازپاي درآورديد و با رأي قاطع به جمهوري اسلامي حكومت عدل الهي را اعلام نموديد…".اعلاميه رسميت يافتن نظام جمهوري اسلامي و تاکيد بر برادر و برابر بودن ايرانيان و محو اثر نفتخوار و مفتخوار  12 فروردين 1358 هجري حورشيدي اعلاميه رسميت يافتن نظام جمهوري اسلامي در ايران كه به امضاي آية الله روح الله خميني انتشار يافته و در روزنامه هاي تهران به چاپ رسيده بود با اين جملات آغاز مي شد:

     جمهوري اسلامي را اعلام مي كنم . شما با راي قاطع خود به جمهوري اسلامي، حكومت عدل الهي را اعلام كرديد ، حكومتي كه در آن اقشار ملت به يك چشم ديده مي شوند و نور عدالت الهي برهمه و همه به يك طور مي تابد و باران رحمت قرآن و سنت برهمه كس به يكسان مي بارد. مبارك باد برشما كه در آن اختلاف نژاد مطرح نيست و همه برادر و برابرند.

    اعلاميه چنين ادامه مي يافت: مبارك باد بر شما روزي كه در آن تمام اقشار ملت به حقوق حقه مي رسد. كشور از دست چپاولگران و غارت پيشگان نجات يافت . مقدرات خود را به دست گيريد. مجال به فرصت طلبان ندهيد . نگذاريد نفتخواران و مفتخواران به صفوف فشرده شما رخنه كنند.    در اين اعلاميه كه به صورت يك سند در تاريخ ايران باقي خواهد ماند و به آن استناد خواهد شد آمده بود كه 12 فروردين كه روز تحقق حكومت الله است از بزرگترين اعياد مذهبي و ملي ما است و ملت ما بايد اين روز را جشن بگيرد و زنده نگهدارد.

    رفراندم مربوط، روزهاي دهم و يازدهم فروردين برگزار شده بود و احمد صدر حاج سيد جوادي وزير كشور( دولت موقت به نخست وزيري مهندس بازرگان ) بود كه او نيز 12 فروردين اعلاميه جداگانه اي منتشر ساخته بود.    در يک اعلاميه جداگانه دولت موقت همچنين آمده بود که در رفراندم 20 ميليون و 288 هزار تن به حذف سلطنت و برقراري نظامي اسلامي «بله» و 241 هزار تن «نه» گفته بودند. رشيد عالي الگيلاني ناسيوناليست عراقي و سياستمداري كه از سياستهاي آلمان ناسيونال سوسياليست (دولت نازي) هواداري مي كرد اول آوريل 1941 با واحدهاي نظامي چهار افسر ارشد و حمايت مفتي فلسطين در عراق كودتا كرد و با فراري دادن نايب السلطنه اين كشور به سفارت آمريكا در بغداد زمام امور عراق را به دست گرفت. وي پيشتر هم دو بار نخست وزير عراق بود.

13 فروردين

سال1300هجري شمسي: كلنل محمد تقي پسيان قيام خود را درمنطقه خراسان آغازكرد. اين نهضت ازمهمترين حوادث دوره حكومت قوامُ‌السّلطنه محسوب مي شوند.پسيان درزمان مشيرالدّوله به فرماندهي ژاندرمري خراسان منصوب شد و درزمان قوام السّلطنه پرچم مخالفت با حكومت مركزي را برافراشت. قوام و رضاخان هم افراد زيادي ازنظاميان، عشايرو ايلهاي اطراف را برضدّ وي به شورش واداشتند و سرانجام كلنل محمد تقي خان پسيان دردرگيري اطراف قوچان به قتل رسيد و بيش ازصد تن ازياران وفادارش نيزكشته يا اسيرشدند.

27 سال پيش درچنين روزي - 13فروردين ماه سال1358هجري شمسي: نخستين تجاوزهاي رژيم بعثي عراق به مرزهاي كشورمان آغازشد. رژيم بعثي 50 روزپيروزي انقلاب اسلامي درايران تجاوزهاي خود را بطورپراكنده به پايگاههاي مرزي ايران آغازكرد. اين حملات حدود 20ماه ادامه داشت تااينكه دراواخرشهريور1359شمسي ارتفاعات نوسود و پاسگاههاي مهران به طوررسمي به تصرف قواي بعثي عراق درآمد و جنگ تحميلي آغازشد.

سال1728ميلادي: «فوشارد» دندانپزشك فرانسوي دندان مصنوعي را اختراع كرد. سال1917ميلادي: اِمريكا وارد جنگ جهاني دوم شد و دراين روزميان اِمريكا و آلمان جنگ درگرفت. چوئن لاي نخست وزير وقت چين اول آوريل 1966 با ايراد نطقي آغاز انقلاب فرهنگي چين را اعلام داشت. 1966:   لونا - 10 ماهواره شوروي در مدار ماه قرار گرفت و اولين ماهواره اي بود که به گرد قمر زمين مي چرخيد.  1970:   قطر از انگلستان استقلال خود را گرفت. 


کلمات کلیدی:
 
خراسان ۲۱۱۲
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٥  

نگاهي به جاذبه‌هاي گردشگري فاروج

شهرستان فاروج با وسعت يك هزار و  ۷۲۳كيلومتر مربع دروازه شرقي استان خراسان شمالي محسوب مي‌شود كه در مسير اصلي مشهد به شمال كشور قرار گرفته و از شمال و شرق به شهرستان قوچان در خراسان رضوي، از جنوب به اسفراين و از غرب به شهرستان شيروان منتهي مي‌شود. از جاذبه‌هاي گردشگري اين شهرستان مي‌توان به دره معروف جنگل گردو، دره معروف جنگل بادام داغيان، آبشار دره اسنجير، سد چري، چشمه مردكانلو، مسجد كهن روستاي استاد، آرامگاه شاهزاده عبدالرحمن خرق و امامزاده سلطان جعفر سياهدشت اشاره كرد. طبيعت بكر و بي‌نظير و آب و هواي با طراوت و نيز وجود چشمه‌سارهاي متعدد در اين خطه، فضايي دلنشين را براي گردشگران فراهم كرده كه مي‌توانند ساعات زيادي را از ديدني‌هاي آن ديدن كنند. مسافراني كه از دور و نزديك از اين شهر خراسان شمالي عبور مي‌كنند زماني را براي خريد آجيل و تنقلات گوناگون و متنوع اين شهر اختصاص مي‌دهند، پس بي مناسبت نيست اگر فاروج به شهر "آجيلي" خراسان شمالي موسوم شده است. استقرار اين شهر در مجاورت جاده اصلي شمال شرقي به شمال كشور مردمان هوشمند اين منطقه را بر آن داشته تا از اين موقعيت حداكثر سود را برده و و با فراهم ساختن و عرضه انواع آجيل، اقتصاد شهر خود را رونق ببخشند. اين شهرستان كوچك با خشكبار، آجيل و انواع برگه‌هاي ميوه‌اش مشهور شده است. فاروج در حد فاصل دو منطقه تاريخي قوچان و شيروان قرار گرفته و محوطه‌ها و بناهاي تاريخي با ارزشي در اين منطقه شناسايي شده است. تپه‌هاي باستاني بر جاي مانده از هزاره اول پيش از ميلاد و نيز دوران حكومت پارتها و ساسانيان همچون تپه روستاي خبوشان، گول تپه، تپه خلق آباد ، تپه يام و گبرقلعه و ديگر قلعه‌هاي سنگي بر غناي باستاني اين منطقه صحه مي گذارند. ساكنان فاروج را اقوام ترك، كرد و فارس تشكيل مي‌دهند اما بيشتر آنان ترك زبان هستند. روستاي توريستي خسرويه كه به عنوان يكي از دهكده‌هاي گردشگري استان خراسان شمالي شناخته شده در دامنه رشته كوه زيباي شاه‌جهان در فاصله ۲۵ كيلومتري جنوب غربي فاروج در دل دره‌اي سرسبز جا گرفته است. خسرويه زادگاه عالم‌رباني آقانجفي قوچاني نويسنده اثر معروف و پرمخاطب سياحت غرب است. اين روستا علاوه بر برخورداري از بافت سنتي و غناي مذهبي، از جاذبه‌هاي گردشگري نيز بهره‌مند است. از مقبره‌هاي معروف فاروج مي‌توان به مقابر متبرك باباحسين، بابا و بي‌بي اشاره كرد كه در نزد مردم اين منطقه از شان و احترامي خاص برخوردارند. شهرستان فاروج كه با  ۷۵هزار نفر جمعيت در فاصله  ۹۰كيلومتري شرق بجنورد، مركز استان خراسان شمالي قرار دارد پس از تشكيل اين استان از استان خراسان رضوي جدا شده و ضمن ارتقا به شهرستان به اين استان پيوست.

فرماندار: هيچ اعتباري براي جبران حوادث به تربت حيدريه اختصاص نيافت

فرماندار و رييس ستاد حوادث غير مترقبه تربت حيدريه گفت: عليرغم خسارات سنگين ناشي از حوادث قهري طي سال جاري هيچ اعتباري براي جبران به اين شهرستان اختصاص نيافته است.

مجتبي صادقيان افزود: اين در حالي است كه حوادث قهري همچون خشكسالي، سيل، تگرگ و سرما ميلياردها ريال به بخشهاي مختلف تربت حيدريه خسارت وارد كرده است.

وي اضافه كرد: فقط خسارت وارده ناشي از خشكسالي به بخشهاي كشاورزي، دام و صنايع مرتبط تربت حيدريه طي سال جاري  ۴۲۰ميليارد ريال زيان بر جاي گذاشته است.

وي اظهار داشت: همچنين چندين مرحله وقوع حوادث شامل سيل، سرما و تگرگ در سال جاري به حدود  ۱۰۰روستاي تربت حيدريه خسارت جدي وارد كرده است.

وي بيشترين اين خسارات را شامل تخريب قنوات و جاده‌هاي ارتباطي، اراضي كشاورزي و باغات همچنين از بين رفتن محصولات زراعي و باغي عنوان كرد.

فرماندار تربت حيدريه گفت: تخريب ديوارهاي ساحلي و تلفات دامي در كنار ساير موارد ميلياردها ريال خسارت به مردم شهرستان بويژه كشاورزان وارد كرد.

صادقيان افزود: بجز پرداخت وامهاي بانكي جزئي هيچ اعتبار ديگري براي جبران خسارات وارده به مردم تربت حيدريه اختصاص نيافته است.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه با حذف تربت حيدريه از ليست مناطق برخوردار از اعتبارات مبارزه با خشكسالي مشكل كشاورزان و دامداران مضاعف شده است.

وي خواستار مساعدت دستگاههاي ذيربط بويژه رياست جمهوري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي كمك به آسيب ديدگان حوادث تربت حيدريه شد.

تربت حيدريه با توليد  ۷۰گونه محصولات زراعي و باغي،  ۲۰۰تن شير در روز و هشت درصد توليدات گوشتي و دامي خراسان رضوي قطب كشاورزي محسوب مي‌شود.

طوفان شن سالانه  ۱۲۵ميليارد ريال خسارت به استانهاي خراسان وارد مي‌كند

مدير كل منابع طبيعي خراسان رضوي گفت: طوفان‌هاي شن سالانه  ۱۲۵ميليارد ريال خسارت به استانهاي خراسان وارد مي‌كند.

فرامرز زينل‌پور در همايش مسوولان دفاتر نمايندگي ولي فقيه در جهاد كشاورزي استان افزود: هم اينك از  ۹ميليون و  ۱۶۶هزار هكتار عرصه منابع طبيعي استان، هفت ميليون و  ۳۱۱هزار هكتار سطح مراتع، يك ميليون هكتار جنگلي و  ۷۲۲هزار هكتار آن هم عاري از هر نوع پوشش گياهي است.

او اظهار داشت: تا كنون در سطح  ۷۶۰هكتار از اراضي كشور عمليات بيابان زدايي انجام شده است اما اين ميزان در برابر تخريبي كه صورت مي‌گيرد چندان زياد نيست.

وي با تاكيد بر ضرورت اجراي طرح‌هاي آبخيزداري در سطح استان ادامه داد: هم‌اينك فرسايش خاك در برخي حوزه‌هاي آبخيز استان بسيار زياد است چنانكه در مناطقي، خاك تا  ۲۵تن در هر هكتار سالانه تخريب مي‌شود كه با اجراي طرحهاي آبخيزداراي به سه تن كاهش يافته است.

وي انجام عمليات آبخيزداري را در جهت حفظ و احياي منابع طبيعي ضروري خواند و اظهار داشت: حوزه كشف رود كه دشت مشهد چناران در آن قرار گرفته و چهار ميليون و  ۴۰۰هزار هكتار وسعت دارد به شدت نيازمند اجراي اين طرحهاست.

وي اظهار داشت: توجه به فعاليت آبخيزداري براي كنترل روان آبها و تثبيت نزولاتي كه در كوهستان و بالادست‌ها انجام مي‌شود از ضروريات است.

او گفت:اگر تغذيه آبخوان‌هاي دشت مشهد اهميت دارد بايد فعاليت آبخيزداري در سرشاخه‌هاي آن هم انجام شود.

وي اجراي اين طرح‌ها را در بحث كنترل، فرسايش خاك و جلوگيري از خروج رسوبات و خاك از منطقه و تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني آن موثر ذكر كرد.

وي اظهار داشت: با اجراي اين طرح‌ها عملا كنترل  ۳۵ميليون متر مكعب هرز آبهاي سطحي در حوزه كشف رود، كاهش رسوب دهي به ميزان  ۶۰۰هزار متر مكعب، كاهش خطر سيل‌گيري در سطح سه هزار هكتار از اراضي و كاهش بحران آب دشت مشهد تا حدي محقق مي‌شود.

نماينده ولي فقيه در سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور هم در اين همايش نقش روحانيون و علما را در مشاركت مردم و فرهنگسازي در حفظ، حراست و احيا منابع طبيعي تعيين‌كننده خواند.

حجت‌الاسلام  خاك  افزود: يكي از عالي‌ترين نيازهاي بشري طبيعت و حفظ منابع طبيعي است و انسان در سايه ارتباط صحيح با مواهب طبيعي مي‌تواند با خدا، خود و ديگر موجودات ارتباط برقرار كند.

وي گفت : در قرآن و روايات هم بسيار به جايگاه و رابطه انسان با طبيعت پرداخته شده است چنانكه  ۷۰۰آيه از آيات قرآن در زمينه طبيعت و مواهب طبيعي است.

نمايشگاه فروش بهاره مشهد با استقبال گسترده مردم روبرو شد

در آستانه نوروز بازار خريد رونق زيادي مي‌يابد كه يكي از مصاديق بارز آن نمايشگاه فروش بهاره يا همان عرضه مستقيم كالا است كه اين روزها در محل نمايشگاه بين‌المللي مشهد داير شده و از زمان بازگشايي تاكنون استقبال خوبي از آن بعمل آمده است.

نمايشگاه فروش بهاره مشهد كه از روز سه‌شنبه  ۱۵اسفندماه در محل نمايشگاه بين‌المللي مشهد داير شده و  ۱۰روز ادامه دارد تاكنون با استقبال خوب مردم روبرو شده است.

مقابل غرفه‌هاي نمايشگاه همواره شلوغ است و راه رفتن در طول سالنها به دشواري انجام مي‌شود.

حتي به اذعان مسوولان نمايشگاه در روز جمعه گذشته بالغ بر  ۶۰هزار قطعه بليت فروخته شد.

برپايي نمايشگاه‌هايي از اين دست طي چند سال اخير با هدف حذف دست دلالها و واسطه‌ها و عرضه مستقيم كالاهاي توليدي و ارائه آن با قيمت ارزانتر و مناسب تر به مردم رواج يافته است.

با اين حال عرضه مستقيم انواع پوشاك بهاره و مايحتاج نوروزي با قيمتي پايين‌تر از نرخ بازار از اهداف برگزاري اين نمايشگاه است.

كالاهاي عرضه شده در اين نمايشگاه تنوع زيادي دارد چنانكه در آن از پوشاك زمستاني كه فصل آن رو به اتمام است تا مبلمان منزل و اجناسي با درجه‌بندي‌هاي مختلف از يك و دو و سه را مي‌توان يافت.

به گفته برگزاركنندگان نمايشگاه،  ۴۵۰واحد توليدي و توزيعي در قالب شش سالن اصلي، كالاهايي چون شيريني و آجيل، پوشاك، كيف و كفش، مواد غذايي و مواد آرايشي و بهداشتي را به صورت مستقيم به خريداران عرضه مي‌كنند.

اين دست نمايشگاه‌ها سالانه دو بار در اواخر زمستان كه آغاز بهار است و اوايل پاييز برگزار مي‌شود و اختصاص آن به عرضه كالاهاي اساسي و مورد نياز فصلي مردم خود امري است كه موجب استقبال از آن مي‌شود.

چنانكه در چند سال اخير با استقبال خيلي خوبي از سوي مردم مواجه شده هر چند در نحوه‌فعاليت‌آن، قيمت و كيفيت كالاهاي عرضه شده اعتراضات و انتقاداتي هم هست.

در واقع سابقه‌اي كه مردم ما از خريد چنين نمايشگاه‌هايي دارند چندان خوشايند نبوده و نيست و اين ديد به دليل ديدگاه نه چندان مطلوب برخي از غرفه‌داران اين نوع نمايشگاه‌ها در عرضه اجناسي كه‌به قولي روي دست‌شان مانده همچنان به قوت خود باقي است.

ديد عموم آن است كه در چنين مجموعه‌هايي اجناس بنجل و نامطلوب عرضه مي‌شود و غرفه‌داران هم تصورشان آن است كه بايد در چنين اماكني اجناس قديمي و به قولي از مد افتاده خود را عرضه كنند و چون مردم‌ناچار به خريد هستند اين كالاها را رد كرده و خواهند فروخت.

در واقع تغيير اين ديد جز با نظارت بيشتر و تغيير نگرش توليدكننده و توزيع‌كننده و عرضه كالاهاي مطلوب، با كيفيت و پايين‌تر بودن قيمتها به نسبت بازار امكان پذير نيست.

استقبال از اين نمايشگاه و دست پر مردم در بازگشت از نمايشگاه حاكي از آن است كه از وضعيت برپايي آن راضي تر از گذشته‌اند.

اجناس ارائه شده در نمايشگاه از سوي مسوولان برگزاري قبلا قيمت‌گذاري شده و هر فروشنده‌اي موظف است اجناس جديد خود را جهت تعيين قيمت كارشناسي به كميته‌اي متشكل از مجامع امور صنفي، سازمان بازرگاني ارائه دهد و كارشناسان پس از تعيين قيمت، برچسب قيمت را بر روي كالا پلمپ مي‌كنند.

بازرسين اين كميته نيز به صورت تمام وقت بر عملكرد غرفه‌ها و قيمت كالاي عرضه شده نظارت دارند.

يكي از بازديدكنندگان در رابطه با نمايشگاه گفت: قيمت اجناس خوب و منصفانه است.

 مسعود محمودي  افزود: انواع كالاها در اين نمايشگاه وجود دارد و هر فردي مي‌تواند كالاي مورد نياز خود را تامين نمايد.

وي ادامه داد: بيشتر اجناس عرضه شده در اين نمايشگاه را پوشاك تشكيل مي‌دهد كه البته با توجه به افزايش خريد پوشاك توسط مردم در آستانه سال نو يك امر طبيعي است.

يك خانم خانه‌دار نيز كه به همراه دو دخترش مشغول خريد است، گفت: تنوع كالا در نمايشگاه محدود است و فروشنده‌ها بيشتر اجناس ارزان را براي فروش آورده‌اند، مثلا در غرفه‌هاي پيراهن مردانه و مانتو، لباسهاي درجه يك و شيك كمتر به چشم مي‌خورد.

وي ادامه داد: در حالي كه بازار كفش مشهد پر از كفش چيني است گويا به فروشنده‌هاي اينجا اجازه نداده‌اند، كفش چيني بياورند.

او اضافه كرد: قيمت بسياري از كالاهاي عرضه شده در نمايشگاه پايين‌تر از قيمت بازار است، با اين وجود قيمت برخي از كالاها نيز تفاوتي با سطح شهر ندارد.

يك غرفه‌دار نيز گفت: استقبال و حضور مردم در نمايشگاه خوب است اما محدوديت جا و سالنهاي باريك نمايشگاه با توجه به ازدحام جمعيت،به خريدار امكان انتخاب كمتري مي‌دهد.

اكبر عادلي كه توليدكننده است افزود: مسوولان نمايشگاه تمام كالاهاي ما را نرخگذاري كرده‌اند و به ما گفته‌اند بايد اجناس خود را به قيمت "در كارخانه" بفروشيد.

او اظهارداشت: به دليل اينكه ناچاريم كالاي خود را به قيمت پايين بفروشيم حضور در نمايشگاه خيلي براي ما صرف نمي‌كند و تنها توجيهي كه دارد بالا بودن حجم فروش است كه مقداري از ضرر ما مي‌كاهد.

يك غرفه‌دار ديگر نيز گفت: مسوولان نمايشگاه خيلي سخت‌گيري مي‌كنند و قيمت اجناس ما زير ذره‌بين است.

مجيد ريخته‌گر هم كه توليدكننده پوشاك مردانه است ،مي‌گويد: ما با اين هدف كه با مصرف‌كنندگان به طور مستقيم ارتباط برقرار كنيم در نمايشگاه شركت كرده‌ايم.

وي افزود: مديران واحدهاي توليدي نبايد هدف از شركت در نمايشگاه را عرضه مستقيم كسب سود در نظر بگيرند چرا كه با ارتباط مستقيم با مردم مي‌توان ضمن اطلاع از نظرات مصرف‌كنندگان، خواسته‌هاي آنان را تامين و آينده محصولات خود را تضمين كرد.

وي گفت: بر پايي اين نمايشگاه كمك زيادي به حذف دلالها و تامين خواست مردم و افزايش قدرت خريد شهروندان بويژه اقشار كم درآمد مي‌كند چرا كه اكثر واحدهاي توليدي محصولات خود را بصورت مستقيم و زير قيمت بازار به مصرف‌كننده عرضه مي‌كنند.

وي اين نمايشگاه را در قياس با چندين نمايشگاه ديگري كه در آن حضور داشته به لحاظ كيفيت و سطح اجناس ارائه شده بهتر ذكر كرد.

يك توليدكننده لوازم بهداشتي نيز برگزاري اين نمايشگاهها را بهترين فرصت براي بهبود توليد محصولات واحدهاي توليدي ذكر كرد و برپايي آن را در پايان هر فصل بهتر دانست به شرط آنكه ضوابط و مقررات بهتري براي عرضه كالاي با كيفيت تر ارائه شود.

به اعتقاد وي، پايين آمدن قدرت خريد مردم موجب شده كه آنان از اينگونه نمايشگاهها كه كالاها را به صورت مستقيم بي‌واسطه و با قيمت ارزانتر عرضه مي‌كنند استقبال بيشتري كنند اما بايد به گونه‌اي باشد كه رضايت آنان جلب شود تا در دوره‌هاي بعد هم اين استقبال افزايش يابد.

در مجموع همه آنها معتقدند اين‌گونه نمايشگاهها مي‌تواند در تعديل قيمتها در بازار موثر باشد.

معاون اداري، مالي و برنامه‌ريزي استاندار خراسان رضوي هم برپايي اين نمايشگاهها را ضروري مي‌داند.

حسين علي پور گفت: اين نمايشگاه‌ها با توجه به عرضه متمركز كالاهاي مورد نياز مردم امكان دسترسي آنان را به اقلام متنوع مصرفي تسهيل مي‌كند.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه عرضه كالاها در اينگونه نمايشگاهها كنترل شده و از توليد به مصرف است قيمت عرضه آنها حداقل  ۲۰درصد كمتر از قيمت متعارف بازار است.

او وجود مراكز عرضه كالا را در عين حال در كاهش ترافيك و تردد مردم در مناطق مركزي شهر و صرفه جويي در وقت آنان بسيار موثر دانست.

نماينده مجمع امور صنفي توليدي مشهد در نمايشگاه هم در اين زمينه گفت:

براساس دستورالعمل، قيمت اجناس نمايشگاه بايد زير قيمت بازار باشد و به همين دليل كارشناسان ما اجناس را قيمت‌گذاري و سپس پلمپ مي‌كنند.

عليرضا فاطمي افزود: از سويي متخلفان روزانه به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات صنفي مستقر در محل نمايشگاه معرفي مي‌شوند و همانجا حكم لازم براي متخلف صادر مي‌شود.

وي اضافه كرد: برخي غرفه‌داران به دليل نرخگذاري پايين كالايشان توسط كارشناسان ما چندان راضي نيستند اما تلاش ما رعايت حقوق مصرف‌كننده است.

فاطمي اظهارداشت: بازرسان كميته مشترك اصناف و سازمان بازرگاني به طور مداوم بر عرضه‌اجناس نظارت دارند و علاوه بر آن مردم مي‌توانند به پايگاه مستقر در نمايشگاه مراجعه نموده و شكايت خود را اعلام نمايند.

نماينده مجمع امور صنفي توزيعي نمايشگاه نيز گفت: اجناس اين نمايشگاه  ۲۰درصد زير قيمت بازار به فروش مي‌رسد.

محمدمجتبي كاشاني افزود: اكثر فروشندگان اين نمايشگاه بخش توزيعي هستند و درصد محدودي از آنان را توليدكننده‌ها شامل مي‌شوند.

وي گفت: يكي از مزاياي اين نمايشگاه آن است كه باعث "شكسته شدن" قيمت اجناس در سطح شهر مشهد مي‌شود.

وي همچنين افزود: مردم مي‌توانند راحت‌تر و سهل‌تر نسبت به تامين پوشاك و مواد غذايي و نيازهاي خود در يكجا اقدام كنند.

نرخ اقامت در هتلهاي مشهد طي ايام نوروز افزايش نمي‌يابد

عضو شوراي هماهنگي تشكلهاي واحدهاي اقامتي كشور اعلام كرد نرخ اقامت در هتلهاي مشهد طي ايام نوروز آتي افزايشي نخواهد يافت.

فرامرز شريف جواهري گفت: جامعه هتلداران خراسان به‌منظور رفاه هياتهاي عزاداري، زايران و مسافران نوروزي نرخ مورد عمل هتلها را در دهه آخر صفر و ايام نوروز ثابت نگه داشت.

دبير جامعه هتلداران مشهد ادامه داد: اين در حالي است كه نرخ  ۱۲۳قلم كالاي مصرفي هتلها، حدود  ۳۵درصد رشد داشته است.

به گفته وي: نرخ اقامت در هتلها با توجه به شاخص قيمت ساير كالاها، خدمات عمومي، تاسيساتي و دستمزدها از اواخر ارديبهشت ماه سال آتي افزايش مي‌يابد.

او تعداد هتلهاي فعال در شهر مشهد را  ۱۰۰واحد با  ۲۵هزار تخت ذكر كرد.

نگاهي به صنايع دستي استان خراسان شمالي

 صنايع دستي روايتگر صنعت و هنر نياكان و بيانگر هنر و ذوق مردم هر كشور است كه گوشه‌اي از هويت تاريخي و فرهنگي آنان را بيان مي‌كند از اين رو از صنايع دستي به عنوان سفيران فرهنگي يك قوم و ملت ياد مي‌كنند.

صنايع دستي و سوغات خراسان شمالي در جاذبه‌هاي گردشگري اين استان كه همه ساله بيش از سه ميليون مسافر را پذيرا است، جايگاه خاص خود را دارد.

صنايع‌دستي خراسان شمالي با توجه به‌حضور قوميت‌هاي مختلف مانند كرد، ترك، تركمن، تات و فارس در اين استان از تنوع چشمگيري برخوردار است.

در اين استان گونه‌هاي مختلفي از صنايع دستي از قبيل گليم‌بافي، زيلوبافي ، سفره كردي، پلاس، پاپوشهاي سنتي، چارقدوزي، ساخت و سازهاي سنتي، رنگرزي سنتي و دوخت لباسهاي محلي، نمدمالي، سفالگري و ديگر موارد رواج دارد.

وجود مراتع سرسبز و بكر و رونق دامداري كه نتيجه آن دسترسي به مواد اوليه فراوان و ارزان قيمت است، دستبافته‌هاي متنوع و چشم‌نوازي از نظر طرح و رنگ دارد كه نقش‌هاي ذهني همگي ريشه در اعتقادات و باورهاي بافندگان آن دارد و معرف ذوق، هنر، خلاقيت، ابتكار و تلاش هنرمندان در اين استان است.

گليم از جمله صنايع دستي اين استان است كه محققان سابقه‌اي هفت هزار ساله براي آن قائلند و طرحهاي به كار رفته در آن متاثر از فرهنگ سنتي و محيط جغرافيايي طبيعي بافندگان است.

در روستاها بافندگان هنگام بافت از نقشه استفاده نمي‌كنند و نقشه‌هاي ذهني آنها به صدها نقش ديگر تقسيم شده و هر نوع سليقه‌اي را ارضا مي‌كند و در قالبهاي خورجين، پادري، پشتي، رختخواب بند، كوله پشتي، كيف زنانه، جوراب، دستكش و بازوبند كاربرد دارد.

سفره كردي نيز يك هنر خاص از بافته‌هاي منحصربفرد زنان كرد عشاير خراسان شمالي است و به عنوان هنري وصف ناپذير كه نمادهاي مذهبي و احساسي عشاير را نسبت به طبيعت در خود جاي داده و نقش‌هاي آن نشانگر عظمت فرهنگ و اعتقادات و آداب و رسوم قوم كرد است.

نمادها در سفره كردي همگي بيانگر شكر به درگاه خدا و نعمات الهي و احترام به طبيعت است.

نگاره و نقوش گليم كرمانجي در واقع نقش مايه‌هاي كهن هستند كه در نوع خود بي‌نظيرند و بيان انتزاعي گياهي و حيواني، نقوش هندسي به اضافه فرهنگ واژگان اصيل موجود، از خصوصيات اين نوع دستبافته است.

نقش‌هاي بافته شده بر اين سفره‌ها بيشتر حيوان و انسان است و نيز نقش انگشتها در سفره، نماد دستهاي بلند شده به درگاه خداوند جهت طلب رزق و روزي است و نقشهاي حوض و لاك پشت نيز نماد بارش باران و بركت هستند.

جاجيم نيز دستبافته‌اي ديگر از هنرمندان خراسان شمالي است كه ضخيم، راه‌راه و رنگين است كه به عنوان زيرانداز، پتو، روتختي، جل اسب و كفپوش منازل كاربرد دارد.

پلاس نوعي گليم پشمي است كه از ديرباز به عنوان يك زيرانداز مناسب جهت محافظت از رطوبت، سرما و گرماي زمين به كار مي‌رود و بدين لحاظ در مفروش نمودن كف چادرهاي عشاير خراسان شمالي و ساختن سياه‌چادر و نيز در خانه‌هاي روستايي مورد استفاده است. پلاس در ساير نقاط ايران نيز بافته مي‌شود ولي بافت "پيچ" آن منحصر به خراسان شمالي است.

فرش كردي نيز از ديگر محصولات ذوق و هنر زنان عشاير خراسان شمالي است كه داربافت آن زميني بوده و رنگ‌هاي مورد استفاده در آن عمدتا گرم است كه اين از عشق، زندگي و اميد به آينده نزد عشاير حكايت دارد.

فرش و پشتي تركمن هنر دست زنان تركمن استان است كه در منطقه جرگلان در شمال بجنورد و نيز شهرستان مانه‌وسملقان رواج دارد و مانند ساير دستبافه‌ها با نقوش زيبا و خاص خود چشم هر بينده‌اي را خيره مي‌كند.

طرح فرش‌هاي تركمن از لحاظ شكل هندسي و شكستگي خطوط ايلي، خاص مردم كوچ نشين‌است كه به صورت ذهني بافته مي‌شود. "تركمن يموتي، شانه‌اي، غزال‌گز، آغال، چهارقاب و قاشقي" طرح‌هاي فرعي اين نقوش را تشكيل مي‌دهند.

پشتي تركمن بيشتر شبيه قاليچه است كه در آن از چهار رنگ قزل، قره، طلايي و آق استفاده مي‌شود و نقوش را "گلچه" و "قره‌نقش" مي‌خوانند.

پارچه‌بافي، چادرشب بافي و حوله‌بافي نيز از ديگر دستبافهاي مردم اين استان است.

چادرشب دستبافته‌اي دستگاهي است كه در مناطق جاجرم و رويين اسفراين بافته مي‌شود و در گذشته از نخ‌هاي ابريشمي جهت بافت آن استفاده مي‌شد ولي اكنون از نخ و كاموا استفاده مي‌كنند كه مصارف گوناگون دارد.

پارچه‌بافي در منطقه جرگلان بجنورد رواج دارد كه جنس آن از ابريشم مرغوب است.

از ديگر رشته‌هاي صنايع دستي در خراسان شمالي مي‌توان به نمدمالي، تذهيب، ميناتور، منبت‌كاري، چلنگري، آهنگري، مسگري، قلم‌زني، جلدسازي سنتي، رنگرزي سنتي، نقاشي روي چرم، پارچه و شيشه سراميك، جوراب بافي و انواع سوزن دوزي اشاره كرد.

درصد از نامه‌هاي مردم خراسان شمالي به رييس جمهور پاسخ داده شد

رييس دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات استانداري خراسان شمالي گفت: به  ۸۵درصد از نامه‌هاي مردمي جمع‌آوري شده در سفر رييس جمهور به اين استان پاسخ داده شده است.

علي باقرزاده اظهار داشت: در جريان هفدهمين سفر استاني رييس جمهور به اين استان كه تير امسال صورت گرفت  ۴۲هزار و  ۲۰۰نامه مردمي جمع‌آوري شده بود.

وي افزود: از اين تعداد به  ۳۵هزار و  ۸۷۰نامه پاسخ داده شده و شش هزار و  ۳۳۰نامه نيز در دست اقدام است.

 

او با اشاره به رسيدگي به شكايات مردمي گفت: اكنون در دولت نهم رسيدگي به شكايات تبديل به پاسخگويي شده است.

رييس دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات در استانداري خراسان شمالي وظيفه اين دفتر را نظارت بر كار مديران كل استان، شهرداران و نيز بخشداران ذكر كرد و افزود: اگر فردي از دستگاه‌هاي دولتي شكايتي داشته‌باشد يقين بداند كه حقي از وي ضايع نمي‌شود.

اين مسوول اظهار داشت: تا رسيدن به جواب مراجعين، رسيدگي و نظارت ادامه دارد.

كتابي پيرامون زندگي يكي از سرداران شهيد دفاع مقدس منتشر شد

دبير كنگره بزرگداشت سرداران شهيد و  ۲۳هزار شهيد خراسان گفت: كتابي با عنوان "بابا محمد" برگرفته از زندگي سردار شهيد "محمد بابا رستمي" از سرداران شهيد دفاع مقدس خراسان را منتشر شد.

حسن اميري گفت: اين كتاب توسط كنگره بزرگداشت سرداران شهيد و  ۲۳هزار شهيد استانهاي سه‌گانه خراسان با حمايت بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس با شمارگان سه هزار نسخه به چاپ رسيده است.

حسين فتاحي نويسنده اين كتاب زندگينامه و خاطرات شهيد و همراهانش را در قالب داستاني به رشته تحرير درآورده است.

در اين كتاب اثر و نقش اين شهيد گرانقدر بر اطرافيان و نگرش و رفتار آنان بسيار شاخص است.

علاقه‌مندان براي كسب اطلاعات بيشتر پيرامون فعاليتهاي كنگره بزرگداشت سرداران شهيد و  ۲۳هزار شهيد خراسان مي‌توانند به آدرس پايگاه اينترنتي w.shohada.orgمراجعه نمايند.

 


کلمات کلیدی:
 
خوزستان ديار آب وتاريخ ۲
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٥  

شادگان شهر تالاب

شادگان را كه در 105 كيلومتري اهواز قرار دارد همگان به تالاب بين‌المللي آن مي شناسند. تالاب شادگان با داشتن ذخاير گياهي و جانوري متنوع، زيستگاه كم نظيري است كه به لحاظ برخورداري از مناظر زيبا و ديدني، به تنهايي يك قطب گردشگري است، گر چه هنوز براي بسياري از مردم شناخته شده نمي‌باشد. تالاب شادگان در سال  ۱۳۵۴از بين بيش از يكهزار و  ۳۰۰تالاب ثبت شده در فهرست كنوانسيون حفاظت از تالابها موسوم به رامسر ، عنوان ششمين تالاب بين‌المللي را به خود اختصاص داد. اين تالاب بيش از  ۴۰۰هزار هكتار وسعت دارد كه حدود  ۲۹۶هزار هكتار آن به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شده است. يكي از شگفتيهاي تالاب شادگان، داشتن همزمان آب شور، شيرين و لب شور است، كه اين ويژگي تنوع زيستي بي‌نظيري را موجب شده است. تالاب شادگان، مركز تكثير طبيعي بزرگي است كه علاوه بر ماهيان تالاب، ماهيهاي رودخانه‌هاي بهمن شير، كارون و جراحي نيز از آن به عنوان مكان مناسبي براي تخم ريزي استفاده مي‌كنند. تاكنون  ۱۵۴نوع پرنده از  ۳۸خانواده در اين تالاب شناسايي شده است. تالاب شادگان داراي حدود  ۱۶ميليون تن پوشش گياهي است كه گونه‌هاي چولان ، لويي، نيلوفر آبي، سوروف و گز عمده‌ترين آنهاست. پوشش گياهي متنوع اين تالاب همچنين موجب رونق صنايع دستي در منطقه شده است كه بخشي از صادرات غيرنفتي استان را تامين مي‌كند. تالاب شادگان در فاصله  ۴۰كيلومتري شهرستان اهواز واقع شده است كه از شمال به اهواز و خور دورق، از غرب به جاده اهواز- آبادان و از جنوب به رودخانه بهمنشير و خليج فارس و از شرق به خور موسي ختم مي‌شود. آب تالاب شادگان از طريق رودخانه كارون و خورهاي ساحلي از قبيل خوردورق ، خور قناقه ، خور ملخ ، خور كويرين، خور قويان و خور سلخ با جزر و مد دريا تامين مي شود.

شوش شهر تاريخ

از شوش چه مي دانيد؟ تا چه اندازه جاذبه هاي طبيعي آن را مي شناسيد و دوست داريد تا اين شهر باستاني را به تماشا بنشينيد.

شوش يكي از كهن ترين مراكز تمدن جهان است. در نتيجه كاوش هاي باستان شناسي در اين منطقه آثار مربوط به دوران ماقبل تاريخ كشف شده است. نخستين قومي كه شوش را رونق بخشيد، عيلامي ها بودندكه آن را پايتخت قرار دادند. در دوران  هخامنشيان نيز شوش عظمت خود را حفظ كرد و داريوش آن را پايتخت زمستاني خود قرار داد. اين شهر  تا اوايل تسلط مسلمانان همچنان رونق و اعتبار داشت. قلعه معروف شوش در سال ۱۸۹۸ توسط مورگان بر روي قسمت شمال تپه آكروپل احداث شد. نام باستاني شوش «شوس» يا دشت «سوسيانا» بود كه بعدها به شوش معروف شده غرب ايران محسوب مي شود. قلعه آكروپل يا قلعه شوش روي بلندترين نقطه شهر شوش بنا شده و شباهت بسيار زيادي به زندان باستيل فرانسه دارد. اين قلعه با استفاده از آجرهاي به دست آمده از كاخ داريوش و تعدادي از آجرهاى منقوش به خط ميخي چغازنبيل، به دست استادان دزفولي بنا شده است. مجسمه معروف ملكه ناپير اسوستون، قانون نامه حمورابي و ليوان مشهور سفالي شوش به رنگ نخودي و نقش بزكوهي، از مهمترين آثار به دست آمده از تپه آكروپل است.اما اگر شوش و همه تاريخ پهن شده روي دشت اين سرزمين را ديديد سراغي هم از موزه شوش بگيريد. موزه شوش در ميان باغي بر سر راه قلعه باستاني شوش و روبه روي بقعه دانيال نبي قرار گرفته است. بناي نخستين موزه همزمان با شروع حفاري هاي شوش و با به كارگيري آجرهاي به دست آمده از حفاري هاي شوش و چغازنبيل ساخته شده و طي سال هاي بعد قسمت هايي نيز به آن افزوده شده است. موزه شوش در سال ۱۳۴۵ گشايش يافته است. ديگر مكاني كه به هنگام سفر به شوش بازديد آن واجب است مقبره دانيال نبي از پيامبران بني اسرائيل است . دانيال رادرسال 655 قبل از ميلاد به دربار نبوكد نصريا همان بخت نصر پادشاه بابل به اسارت بردند . وي در آنجا به علوم كلدانيان و زبان مقدس واقف گرديد ودر حكمت از آنان پيشي گرفت . نخستين  واقعه اي كه سبب نفوذ دانيال نبي گرديد تعبير خواب پادشاه بود . بدين گونه پيغمبري خود را آشكار نمود ومورد توجه آن پادشاه قرار گرفت . وي به همراه عده اي از قوم يهود به ايران مهاجرت نمود ودر شوش ساكن شد ودر آنجا وفات يافت . آرامگاه دانيال نبي در ساحل شرقي رودخانه شاوور و روبروي تپه ارگ قرار دارد .از ديگر جاهايي كه به هنگام بازديد شوش نبايد ديدن آن را از قلم انداخت كاخ  آپادانا است. اين كاخ در جنوب شرقي شهر وكنار قلعه شوش قرارداشته  و قصر زمستاني پادشاهان هخامنشي به خصوص خشايار و اردشير بوده است . در اين ناحيه تخته سنگ هاي تراشيده عظيم و ته ستونهاي بزرگ باتركيب هندسي بسيار دقيق و منظم ، آنچنان با وقار صف كشيده اند كه با گذشت هزاران سال همچنان بازتاب شكوه و عظمت تاريخي تمدن ايرانيان هستند. جالب اين جاست كه نزديكترين تپه هاي سنگي و كوهستاني به اين ناحيه بيش از 50 كيلومتر فاصله دارند . كاخ آپادانا نمونه كوچكتر  تالار صد ستون تخت جمشيد است.      كاخ شاوور هم از نقاط ديدني شوش است . اين كاخ در 350 متري غرب آپادانا واقع شده وتوسط اردشير دوم بنا گرديد . اين كاخ داراي تالاري به اندازه 6/34 *5/37 متر با 64 ستون است  . پايه  ستونها از سنگ بوده وديوارها از خشت ساخته شده اند .

اما همه اين آثار تاريخي كه هركدام به تنهايي ارزش سفر به يك نقطه دور دست را براي بازديد دارد تنها يك روي سكه شوش است.  روي ديگر اين سكه مجموعه عظيم چغا زنبيل است. محوطه تاريخي چغازنبيل در ۳۵ كيلومتري شوش قرار گرفته است.شاخص ترين بناي اين مجموعه زيگروات چغازنبيل است كه بزرگترين زيگروات جهان محسوب مي شود وهر ايراني به هنگام قرار گرفتن در برابر آن همزمان عظمت پروردگار و خدا پرست بودن نياكانش را با تمام وجود درك مي كند.  معبد ايلامی چغازنبيل بر روی تپه ای خاکی و در ساحل رودخانه دز از شعب رود کارون در استان خوزستان واقع شده است . اين معبد را كه بزرگترين اثر معماري برجاي مانده از دوران ماقبل اسلامي‌است اونتاشگال پادشاه ايلامی در سال 1250 قبل از ميلاد ساخته و  به اينشوشيناك و نپيريشا خدایان عيلامي  اختصاص داده است .بنای معبد چند طبقه و ارتفاع آن در ابتدا 50 متر بوده كه اكنون بر اثر فرسايش  حدود 25 متر است . اين بنا از خشت خام ساخته شده است و روکشی از آجر دارد . در اطراف معبد تعدادی لوح گلی و جندين مجسمه از انسان و حيوان بدست آمده است .  در حين خاکبرداری از محل دو عدد آجر که مطالبی را به خط ايلامی در آن نقل شده بود کشف شد . قاعده زيگورات مربع است و آخرين طبقه آن به خدای ايشوشينک تعلق داشته است .جالب ترين شیء بدست آمده از حفريات اخير چغازنبيل ,مجسمه گاو لعابداری است که در کمال ظرافت و مهارت ساخته شده است که برروی آن کتيبه ای به خط ايلامی در چند رديف نوشته شده است . اکنون اين مجسمه در موزه ايران باستان نگهداری می شود. چغازنبيل در سال ١٩٧٩ ميلا‌دی از طرف يونسکو در فهرست ميراث جهانی قرار گرفت. اين محوطه يکی از چند اثر ثبت شده‌ ايران در فهرست ميراث جهانی است. اهميت اين محوطه‌ تاريخی به عنوان مهم‌ترين اثر به‌جای‌مانده از دوران حکومت ايلامی، قدمت ٣٠٠٠ ساله‌ آن همراه با جاذبه‌های طبيعی از جمله عوامل مؤثر در به ثبت‌رسيدن اين مجموعه به‌عنوان ميراث جهانی بوده‌اند.البته اين محوطه به غير از زيگورات شامل  شهر كهن دور اونتاش نيز  مي‌باشدكه در اوايل قرن  ۱۳قبل از ميلاد توسط پادشاه ايلامي اونتاش نپير در نزديكي رود دز ساخته شده است. دورانتاش به معناي قلعه اونتاش مي‌باشد و در برخي از متون ميخي شهر ال اونتاش ذكر شده كه به معني شهر اونتاش است. دور تا دور ذيگورات چغازنبيل را ديواري احاطه كرده كه در مجاورت آن معابدي براي خدايان كربريشا ، ايشني كرب و هومبان بنا شده است. بناهاي شهر از خشت و آجر ساخته شده‌اند و با وجود قدمت بسيار هنوز بخش زيادي از آنها برجاي مانده‌اند. در نماي بناهاي موجود در محوطه چغازنبيل آجرهاي كتيبه‌داري با خطوط ميخي ايلامي برجاي مانده است . درهاي معابد و كاخ‌ها از چوب بوده كه با ميله‌هاي شيشه‌اي تزيين شده‌اند و اين شهر دورن سه باروي خشتي كه مركز آنها در يك نقطه بوده، ساخته شده است. ديوار اول، يك آب انبار بزرگ ، سه كاخ ، پنج آرامگاه زيرزميني و يك پرستشگاه را كه به نوسكو خداي آتش پيشكش شده، در برگرفته است. ديوار دوم هفت پرستشگاه و ديوار سوم سه پرستشگاه ديگر را در بر گرفته است .

شوشتر شهر سازه هاي آبي

واما شوشتر . درباره اين شهر باستاني خوزستان تنها بايد گفت كه اگر به خوزستان بياييد واين شهر رانبينيد بهتر است به كسي نگوييد به اين استان سفر كرده ايد.نام شوشتر در تاريخ با نام  نام شاپور اول ساساني گره خورده است.شاخص تريم بناي شوشتر از جنبه تاريخي قلعه سلاسل است كه  شاپور آن را بازسازي كرده است و هرمزان سردار بزرگ  ايراني به هنگام حمله با استقرار در آن يك سال در مقابل سپاه اعراب مسلمان مقاومت كرد و سرانجام هم  خيانت يكي از همراهانش باعث شكست وي شد و گرنه  اين دژ شهر عظيم داراي چندين حياط، اسلحه خانه، سربازخانه، حمام، عمارت حاكم، نانوايي و آسياب بودو توانايي سال ها مقاومت را داشت. متاسفانه از اين قلعه تاريخي در حال حاضر چيزي جز چند ويرانه باقي نمانده است و شوادان قديمي آن كه داراي كوره راه هاي ارتباطي متعددي با بناهاي شاخص شهر بود نيز كاملا مسدود شده است. سطح كنوني اين قلعه پوشيده از سفالهاي متعددي است كه يادگار گذشته پنهان آن است.از بناي قلعه سلاسل كه بگذريم بايد سري به محوطه آسياب ها و آبشارهاي تاريخي شوشتر بزنيم كه نماد كنوني اين شهر است.محوطه آبشارهاي شوشتر در جنوب پل بند گرگر و خيابان شريعتي واقع شده است. به صورت دقيق مشخص نيست كه اين محوطه در چه زماني بوجود آمده ولي شواهد موجود نشان مي دهد كه به احتمال زياد در دوره ساساني، و به صورت مشخص در زمان سلطنت شاپور اول بنا شده است. طبق نوشته كتاب تذكره شوشتر، در زمان اردشير بابكان (بنيانگذار سلسله ساساني در سال 224ميلادي) بخاطر اينكه آب را به شرق و جنوب شوشتر رسانده و كشاورزي منطقه را رونق دهند، ساخت رود  گرگرشروع  و تا سلطنت شاپور،فرزند اردشير، ادامه يافت. بر روي اين نهر، پل بند گرگر ساخته شد،  كه نه تنها از طغيان آبهاي اضافي جلوگيري مي كرد، بلكه شهر شوشتر را با شرق آن  مرتبط مي ساخت. درون محوطه آبشارها، حدود 40 آسياب وجود داشت كه اين آسياب ها در بخش شمالي، شرقي و غربي قرار داشتند. از آسياب ها براي تهيه آرد استفاده مي شد.به مرور زمان بر اثر حوادث طبيعي (سيل و زلزله) وعوامل انساني اكثر اين آسياب ها رو به تخريب نهادند.در حال حاضر آسياب رضا گلاب توسط پايگاه ميراث فرهنگي سازه هاي آبي تاريخي شوشتر، مرمت و در حال فعاليت مي باشد.در سال 1312 هجري شمسي، تاسيسات توليد برق در ضلع شمالي محوطه بوجود آمد كه با ولتاژ 110 ولت، برق بخشي شوشتر را تامين مي كرد. در سال 1332 هجري شمسي كارخانه برق مستوفي جانشين تا‌سيسات قبلي گرديد.علاوه بر موارد ذكر شده جهت تامين يخ مورد نياز منطقه، كارخانه يخ جولازاده نيز به سال 1334 هجري شمسي در ضلع غربي محوطه اضافه گرديد.يكي از مناطق زيبا و ديدني در اين مجموعه، محوطه سيكا مي باشد. تا چند سال پيش اهالي شهر از سيكا بعنوان تفريحگاه استفاده مي كردند. سيكا، شباهت زيادي با معابد صابئين دارد، بنابراين ميتوان احتمال داد كه در گذشته (قبل از اينكه صابئين از شوشتر به اهواز هجرت كنند) عبادتگاه صابئين دراين مكان قرار داشته است.همچنين در گوشه اي از محوطه آبشارها محوطه اي قرار دارد كه بنا بر تحقيقات باستان شناسان ممكن است يك معبد مهري بوده باشد. همانطور كه ملاحظه گرديد، محوطه  آسياب ها و آبشارهاي شوشتر، داراي كاركرد صنعتي، اقتصادي و تفريحي بوده و مهمترين بخش اين شهر در دوره هاي مختلف محسوب ميشد. هيچ مكاني را در جهان نمي توان پيدا كرد كه همچون محوطه آبشارهاي شوشتر ويژگي هاي مختلف را يك جا در خود جمع كرده باشد. بازديد كنندگان داخلي وخارجي كه اين محوطه بازديد بعمل مي آورند، با مشاهده دهانه هاي خروجي  آب و بخش هاي ديگر منطقه آبشارها، شگفت زده مي شوند.پلهاي تك دهانه مستوفي و باطني كه در دوران قاجار و بر روي نهر داريون احداث شده انداز ديگر نقاط ديدني شوشتر هستند.اين پل ها  حدود 100 متر پايين تر از قلعه سلاسل بر روي نهر داريون ساخته شده اند. خانه مستوفي ديگر بناي قابل توجه شوشتر است كه به شماره 2315 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.اين بنا بخشي از مجموعه مستوفي و شامل دو قسمت اندروني و بيروني بوده است. خانه مستوفي متعلق به محمدعلي مستوفي از تجار شوشتر بوده و به شيوه معماري سنتي در اواخر دوره قاجاريه ساخته شده است.تزئينات معماري بنا از نوع خوون چيني و كاربندي آجري و ريگ فرش مي باشد. اين خانه در سال 1374 به اداره ميراث فرهنگي شوشتر تبديل شد. مسجد جامع شوشتر نيز از بناهايي است كه به هنگام سفر به اين شهر بايد از آن بازديد كرد. اين مسجداز  مساجد صدر اسلام است و بناي آن در زمان سيزدهمين خليفه عباسي المعتزبالله المتوكل (همزمان با امامت امام حسن عسكري ع) آغاز شده است. بناي اين مسجد به شماره 286 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و مالكيت آن در اختيار اداره اوقاف است.  قبل از پوشش كنوني، سقف مسجد به وسيله شاه چوب هندي مسقف شده بود و بر طبق كتيبه موجود در مسجد كه داراي تاريخ سال 1213، 1175، 933، 683 ،445 هجري قمري است معلوم مي شود كه مسجد جامع شوشتر در قرون بعد به كرات تعمير و مرمت شده است. مسجد در طرف شمال دوازده رديف ستون و در طرف جنوب هشت ستون دارد كه بلندي هركدام از ستونها در حدود پنج متر است. از مشاهده قوس طاق ها و ايوان رفيع و شبستان آن كه به شيوه معماري دوره ساساني ساخته شده است، قدمت بنا و تعلق آن به اوائل اسلام تا حدودي روشن مي شود. مسجد داراي حياط وسيع و ستونهاي قطور و بسيار محكمي مي باشد به طوري كه قطر هر ستون بيش از يك و نيم متر است و بناي آن بيشتر از سنگ و آجر است و داراي منبري قديمي است كه قدمت آنرا 700 سال نوشته اند.از ديگر بناهاي مهم شوشتر  مقام صاحب الزمان است كه

قدمگاه آن حضرت بوده و در شمال شرقي شهر شوشتر قرار دارد و بين مردم از احترام خاصي برخوردار است.  همچنين پل بند شادروان و  قدمگاه  خضر نبي نيز از ديگر بناهايي است كه بايد به هنگام سفر به شوشتر از آنها بازديد كرد.

و سرانجام

 واما در پايان بايد گفت هرچند كه سعي شد تا حدي برخي از زيبايي هاي استان آب وتاريخ را به صورت مختصر به شما عزيزان بازشناسيم اما ديدني هاي بسياري از شهر هاي اين استان هم چون خرمشهر،مسجد سليمان ،باغ‌ملك، بندرماهشهر، دشت‌آزادگان و رامهرمز از قلم افتاد وهمين طور از شلمچه ودوكوهه وساير يادمان هاي جنگ بدليل كمبود فضا چيزي نگفتيم ،باشد كه در فرصتي ديگر به مرور تك تك آنان بپردازيم

 


کلمات کلیدی:
 
خوزستان ديار آب وتاريخ ۱
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٥  

خوزستان ديار آب وتاريخ

رضا سليمان نوري

 

نخستين روزهاي هر سال زماني  است كه بسياري از هم ميهنان از آن به عنوان  بهترين وقت براي بازديد از ناديده هاي گوناگون ايران و جهان نام برده و بر همين اساس مسافرت را بر هر كاري مقدم مي دارند. اما هميشه به هنگامي كه تصميم نهايي براي گذران روزهاي آغازين سال جديد در دياري ديگر نهايي مي شود كشمكشي در بين افراد خانواده براي تعيين مقصد سفر روي مي دهد و هر كس سعي مي كند مقصدي را كه بر اساس دانسته هاي او برترين و بهترين است تبديل به مقصد نهايي سفر كند. در اين بين بسياري از مناطق بكر و تاريخي كشورمان بدليل نبود اطلاعات كامل درباره آنها به سرعت از دور اين رقابت خارج مي شوند .يكي از مهمترين اين مناطق استان تاريخي ،پهناور و زرخيز خوزستان است.  خوزستان با مساحتي حدود 64236 كيلومتر مربع، در جنوب غربي ترين نقطه  ايران واقع شده است. اين استان كه  از شمال غربي با استان ايلام، از شمال با استان لرستان، از شمال شرقي و شرق با استان‌هاي چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد؛ از جنوب با خليج فارس و از  غرب با كشور عراق هم‌مرز است را بايد گنجينه آثار گوناگون تاريخي والبته مذهبي ايران نام نهاد .هر كدام از شهر هاي گوناگون اين استان داراي قابليت هاي ويژه تاريخي ، مذهبي و گردشگري است كه گستردگي آنها در برخي موارد همچون شهرهاي ايذه ،شوش ،شوشتر و بهبهان به حدي است كه مي توان تمامي روزهاي تعطيل نوروز را در آنها به سر كرد و باز هم در پايان سفر افسوس مكان هاي ديدني ناديده آن شهر را خورد. براين اساس و به منظور آشنايي بيشتر شما با خوزستان ،سرزمين عجايب ايران نگاهي مختصر و كوتاه به برخي آثار شگفت و جاذبه هاي گردشگري  اين خطه از كشور باستاني مان داريم.

آبادان شهر نفت وآب

هنگامي كه از خوزستان نام مي بريم ،نخستين نامي كه در ذهن اغلب ما ايرانيان نقش مي بندد همانا آبادان وپالايشگاه نفت آن است كه واقعا هم ديدن دارد. در سال 1909 ميلادي شركت نفت به دنبال عمليات استخراج نفت در خوزستان پالايشگاه و تصفيه‌خانه‌هاي عظيمي در آبادان ايجاد كردكه سال هاي سال برترين وبزگترين پالايشگاه منطقه بود.  اما اين شهر ديدني هاي ديگري هم دارد كه شايد شاه بيت آنها مسجد رنگوني ها باشد. مسجدي كه توسط مسلمانان برمه اي شاغل در پالايشگاه و به سبك مساجد زادگاهشان با معماري جنوب شرق آسيايي وبا شباهت بسيار به معابد هندويي ساخته شده است.البته بنا بر آنچه مسئولان محلي مي گويند اين بنا پيش از مسجد شدن گودواره اي متعلق به پيروان دين سيك بوده كه در آن الله را پرستش مي كردند. نقاط ديدني  آبادان تنها به اين دو مورد خلاصه نمي شود ومراكزي همانند گورستان آمريكايي ها در حاشيه اروند رود ،سينماهاي  نفت  و شيرين ودانشكده نفت را بايد از ديگر نقاط قابل توجهاي دانست كه اگر به اين شهر سفر كنيد و از آنها بازديد نكنيد مانند اين است كه پا برخاك آبادان نگذاشته ايد.و صد البته كه در كنار همه اين ها نبايد از اروند روز زيبا وشب هاي بياد ماندني آن نيز فراموش كرد.

انديمشک شهر كرخه

انديمشك هر چند شهري است كه بر خرابه‌هاي شهر قديم و تاريخي لورساخته شده است اما ديدني هاي آن بيشتر آبي است تا تاريخي كه نماد آنها همانا  درياچه سد كرخه محسوب مي شود.

سد كرخه كه از نوع انحرافي است در سال هزارو سيصدو سي و چهار ه‍_ش بر روي رودخانه كرخه بنا شده و  آب رودخانه كرخه را به داخل دو شهر منحرف مي‌كند. طول سد صدو نودو دو متر و ارتفاع آن نه متر است. سد در وسط يك قسمت آبريز دارد كه طول آن صد و بيست و سه متر است و ارتفاع آن از بستر رودخانه پنج متر است. درياچه اين سد داراي امكانات فراواني براي استراحت و تفريح گردشگران است. ديگر جاذبه قابل تامل انديمشك كه باز هم آبي است چشمه هاي معدني آن است كه شاخص ترين آنها دو چشمه  عين خوش و دهلران است كه هر دو در سيزده كيلومتري جاده انديمشك به اهواز اما در دو جاده انشعابي مختلف قرار دارند.

اين چشمه ها هردو سولفاته بوده و  مردم منطقه به منظور درمان بيماري‌هاي روماتيسمي، درد مفاصل و استخوان از آنها استفاده مي‌كنند.

 

 

 

ديگر منطقه اي كه هر بازديد كننده از انديمشك بايد حضوري هرچند كوتاه در آن را از دست ندهد منطقه حفاظت‌شده كرخه است.اين منطقه از نظر زيست‌محيطي ارزش فراواني داردو يكي از چهار منطقه برتر طبيعي كشور شناخته مي شود. كرخه از دو عنصر اصلي رودخانه و جنگل‌هاي اطراف رودخانه تشكيل شده است . بيشه‌هاي انبوه و بكر كرخه زيستگاه طبيعي منحصر به فرد گونه گوزن زرد در ايران و جهان است. منطقه كرخه با سيزده هزار و بيست و هفت هكتار مساحت شامل دو بخش منطقه حفاظت‌شده با 9427 هكتار و پناهگاه حيات وحش با 3600 هكتار به لحاظ برخورداري از آب فراوان و زمين‌هاي حاصلخيز حاشيه آن و شرايط اقليمي گرمسيري و ساير استعدادهاي طبيعي همواره مورد توجه بوده است و در طول تاريخ تمدن‌هاي متنوعي را در خود پرورانده است.ديگر نقطه مهم وتاريخي انديمشك كه بازديد از آن را به همگان توصيه مي كنيم بقاياي شهر باستانی لور ساساني است كه تا قرون وسطي آباد بود واكنون نيز انديمشك بر بخشي از بقاياي آن ساخته شده است.

اهوازشهر كارون

مركز استان خوزستان اهواز است كه گذشته تاريخي آن به شهر اكسين عيلامي مي رسد . اين شهر بارها وبارها در طول تاريخ تخريب شده و بر همين اساس بناي تاريخي خاص و قابل توجهي با پيشينه بالا در آن ديده نمي شود. قديمي ترين بناهاي اهواز كنوني مربوط به دوران ناصر الدين شاهي است. دانشگاه جندي شاپور،بازار و پل هاي متعدد قرار گرفته برروي كارون را بايد مهمترين جاذبه هاي اين شهر دانست .البته هم زيستي پيروان اديان گوناگون در اين شهر نيز قابل تامل است . در اهواز مسلمانان ،يهوديان ،ارامنه و مندائيان كه پيروان حضرت يحيي بوده و به زبان محلي صبي خوانده مي شوند در كنار هم با صلح و آرامش به زندگي مشغول هستند. البته تمام اين موارد به پاي گذران شبي در كنار ساحل زيباي كارون به ويژه در كنار پل سفيد نمي رسد.

ايذه شهر نقش ها

ايذه كه در شرقي ترين نقطه خوزستان و در حدود 200 کيلومتري شرق اهوازقرار دارد  را بايد شهر  تاريخ نام نهاد زيرا در گوشه گوشه آن آثار تاريخي شگفت انگيز وقابل تاملي وجود دارد كه اگر براي ديدن هركدام آز آنها يك روز هم اختصاص دهيم بازهم آنها را كامل نديده ايم. اين شهر در روزگار عيلاميان اهميت و عظمت بسيار داشته و مركز آن آنزان يا آشتيان بوده و در عهد ساسانيان نيز آياپير ناميده شده و اعتبار داشته است. آتشكده‌اي اين  شهر هم  تا زمان هارون‌الرشيد فروزان بوده است.

اطراف ايذه امروز، چندين اثر باستاني و نقش عيلامي وجود دارد که باعث جلب گردشگران و باستانشناسان شده است.اصلي‌ترين اين کتيبه‌ها در زمان حکومت يک پادشاه محلي به نام هاني نوشته شده که در دوران نوعيلامي و زمان سلطنت شوتروک-ناخونته دوم بر آياپير حکومت مي‌کرده، نوشته شده است. بزرگترين مجموعه نقشها در شرق ايذه و در نزديکي روستاي کوله فرح واقع شده است. اين مجموعه شامل يک کتيبه به خط و زبان عيلامي نو و نقش خود هاني است که در آن، هاني از فتوحاتش در کنار رود کارون براي آرام کردن شورشيان و از وفاداري خود به شوتروک-ناخونته، حکايت مي‌کند. در جهت ديگر مجموعه، چند نقش در اطراف يک تخته‌سنگ بزرگ کنده شده‌اند که نشان‌دهنده مراسم قرباني از طرف هاني و روحاني بزرگ دربارش هستند.مجموعه مهم ديگر، کتيبه و نقش‌هاي «اشکفت سلمان» (اشکفت به معني شکاف، غار) در شمال غربي شهر است. اين مجموعه در کنار يک شکاف کوه به وسيله شوترورو، وزير هاني، بوجود آمده است.يک کتيبه که در آن هاني به ذکر اينکه نقش‌ها به دستور شوترورو کنده شده‌اند و در آن از خدايان مختلف کمک خواسته مي‌شود، مهم‌ترين اين نقش‌ها است.نيم‌تنه يک مرد به سبک عيلامي ميانه در کنار اين کتيبه، جلب نظر مي‌کند. سر اين نقش در اوايل انقلاب در اثر برخورد گلوله «آر پي جي» تخريب شده و کتيبه نيز در اثر ضربات گلوله و خرابکاري‌هاي بازديدکنندگان (نظير کندن نام) تا حدي تخريب شده است .دو نقش ديگر که يکي نشان‌دهنده شوترورو و خانواده‌اش است و ديگري هاني و همسرش هوهين را نشان مي‌دهد، همه رو به مرکز اشکفت نگاه مي‌کنند که نشان‌دهنده قداست منطقه اشکفت از زمان‌هاي باستاني است كه البته امروزه نيز در بين مردم محلي مقدس است. در منطقه خُنگ اژدر، در روي يک تخته‌سنگ، دو نقش ديگر جلب نظر مي‌کنند. در يک‌طرف اين سنگ، نقش کوچکي از دوران عيلامي، نشان‌دهنده چهار پيکره کوچک است که سبک آنها به نظر عيلامي ميانه مي‌آيد. در روي ديگر اين سنگ، نقشي از چهار مرد در لباسهاي پارتي و يک مرد سوار اسب، نشان‌دهنده اهميت منطقه در زمان اشکانيان و حکومت دست‌نشانده آنها در منطقه، سلطنت علمائيد، است. . در فاصله نه كيلومتري  روستاي شمي نيز   آثار باستاني بسيار زيبا و مشهوري نظير مجسمه‌هاي بزرگ برنزي، سنگ‌هاي مرمري، گورهاي باستاني از دوره‌ پارت‌ها كشف شده است، برخي از اين مجسمه‌ها و اشياء به‌دست آمده جزء شاهكارهاي مسلم ريخته‌گري و فلزگدازي است.

به‌طور خلاصه، نقش‌هاي عيلامي، پارتي و آثار باستاني ايذه، به علاوه محبت و خونگرمي مردم محلي و افتخارشان به آثار باستاني شهر، ايذه را به مقصدي دلخواه براي يک مسافرت خوب، تبديل كرده است.

بهبهان شهر گل نرگس

بهبهان از ديگر شهر هاي تاريخي خوزستان است.نماد  اين شهر گل زيبای نرگس  است كه دربهمن واسفند به صورت خودرو در اين منطقه در سطحي وسيع مي رويد ونرگسزارهای بهبهان هوش از سر هر بيننده اي مي ربايد. اما اززيبايي نرگس هاي اين شهر كه بگذريم بايد گفت بهبهان با نامي ديگر هم جهاني شده ودر نزد محققان جهان شناخته مي شود .اين نام ارجان است .شهري باستاني كه به دوران عيلامي باز مي گردد و تا 463 شمسي كه بر اثر زلزله اي بزرگ ويران شده وساكنانش به  کوشک دشت آن دوران وبهبهان كنوني مهاجرت كرده اند ،شهري بزرگ بوده است.

بقاياي كنوني ارجان نشان دهنده آن است كه شهر به شكل مثلث  شکل قائم الزاويه بوده  که قاعده آن به سمت شمال شرقی بوده است . اين شهر داراي شش دروازه بوده كه اكنون هنوز محل دروازه رصافه كه در راه مال رو بهبهان به قدمگاه حضرت رضا است ،مشخص است. خانه شاه شهر که امروز خرابه های آن به سرای ملک معروف است در جنوب شهری شهر واقع بوده و از شمال و مشرق و مغرب متصل به شهر و از جنوب به باغاهای نارنج اتصال داشته كه در حال حاضر زمينهای آن باغها به مساحت 30 هکتار به نارنجستان معروف است . بازار شهر که خرابه های از آن بر جا مانده و مردم هنوز به آن بازار ارجان گويند در شمال شرقی خانه شاه بوده و مسجد جامع که مورخين آن را از بناهای حجاج نوشته اند در پهلوی بازار واقع بوده است . خانه هاي ارجان داراي ويژگي خاصي بوده است .اين منازل دوطبقه بوده كه طبقه نخست براي فرار از گرماي  50 درجه تابستان در زير زمين حفر می كردند و به آن سرداب می گفتند. در اين سرداب ها آب جاری بود و هنگام تابستان که گرما طاقت فرسا میشد از آن ها برای استراحت استفاده می کردند . اكنون از اين شهر  در زمينی به مساحت قريب به يک هزار هکتار تل و تپه های زيادی باقيمانده که وسعت زمين اشغال شده و کثرت تپه های هر بيننده اي را به شگفتي مي اندازد.

ديگر اثر تاريخي مهم بهبهان بند و پل بکان است كه در زمان خلافت امويان به دست پزشک مخصوص حجاج ساخته شده است . طول اين مجموعه 17 متر و عرضش 5/13 متر بوده که ا کنون قسمتی از بند و چهار پايه بزرگ از پل باقی مانده است.در سمت شمال اين بند و پل و پيوسته به آن چهار آسياب دائر بوده  که آثار آنها تا امروز باقی است. زمين های اطراف اين محل را امروزه به زبان محلی بکان می گويند.مسجد جامع بکان نيز از ديگرجاذبه هاي گردشگري  بهبهان است. كهدر حال حاضر  شبستان وسيعی از آن باقي مانده است. طاق های اين  شبستان  از سنگ تراشيده و گچ ساخته شده و در دور محراب آن آيات قرآنی نقش بسته است.  مردم محلي مي گويند هنگامي كه  حضرت رضا (ع) عازم خراسان بوده از ارجان عبور کرده و در اين مسجد  نماز گزارده است.ديگر آثر تاريخي مهم اين شهر كه براي هر گردشگري ديدن آن وسوسه انگيز محسوب مي شود.   گور كتين هوتران فرزند پادشاه ايلامي كه در هزاره دوم قبل از ميلاد سلطنت مي كرده است.باستان شناسان به هنگام بررسياين گور حلقه طلايي ارجان را كشف كرده اند كه تا كنون مشابه آن در هيچ نقطه جهان كشف نشده است.

دزفول شهر گفت‌‌وگوي تمدن‌ها

دزفول را كه شمالي ترين شهرستان خوزستان بوده وبا مركزاستان  151كيلومترفاصله دارد بايد شهر  گفت‌‌وگوي تمدن‌هاناميد زيرا  جاي پاي معماري ساساني و بيزانس و روم شرقي در آن پيدا مي شود.دزفول مكاني بوده براي تبادل فرهنگ‌ها. در معماري خانه‌هاي كوچك دزفول، از سبك مسجد ايراني گرفته تا كليساي رومي و از مكتب ساساني گرفته تا يوناني همه را مي‌توان ديد. شهري با بافت فشرده كه گويي مردمش طاقت دوري از هم را نداشتند كه خانه‌هايشان از سه طريق پشت‌بام، كوچه و زيرزمين به هم راه داشته است.

دزفول را در زمان ساسانيان به صورت يك دژ و براي محافظت از پل رودخانه دز استوار كردند و به همين دليل كالبد شهر فشرده است و تمام خانه‌هاي ناحيه قديمي شهر بر زمين‌هاي كوچكي احداث شده‌اند.

 اين شهر  از نظر توليدات كشاورزى از جمله سبزيجات و صيفى جات مقام نخست را در ايران دارد. همچنين كارخانجات و كارگاه هاى پنبه ريسى زيادى را در خود جاى داده است. .مهمترين منطقه تاريخي والبته گردشگري اين شهر همانا بقاياي شهر باستاني جندي شاپور است. اين منطقه در 10 كيلومتري دزفول در محدوده روستاي شاه آباد در سمت راست جاده دزفول به شوشتر واقع است. روايت است بنيان كننده اين شهر  شاپور اول ساسانيبوده است وشيوه شهر سازي آن برطرف مستطيلي استوار بود كه با وضع طبيعي زمين نيز هماهنگي داشت.طرف شهر سازي شهر جندي شاپور شباهت به طرف اردوگاههاي رومي داشت و شايد براي جادادن به اسراي رومي به كمك خود آنها ساخته شده بود. اين شهر باستاني تا حدود سال980 ميلادي آباد بود و نقش عمده اي در استان خوزستان داشت آرامگاه يعقوب ليث صفاري در اين شهر تاريخي بنا شده است.قديمي ترين پل فعل جهان نيز در اين شهر قراردارد.اين پل  با گذشت بيش از 17 قرن از ساخت آن همچنان سالم و با دوام محل تردد عابرين و خودروهاي سواري است.اين پل در سال 260 ميلادي به دستور شاپور اول ساساني توسط 70 هزار اسير رومي دربند ايرانيان احداث شد و در حالي كه بيش از 17 قرن از عمر آن مي گذرد به عنوان باستاني ترين پل جهان اكنون نيز محل تردد خودروهاي سواري دزفول و انديمشك است. اين پل داراي 14 دهانه است و آب رودخانه دز از زير آن عبور مي كند.پل مزبور از سنگ ساروج و آهك بنا شده و در دوران حكومت عضدالدوله ديلمي، صفويان و پهلوي چندين بار بازسازي شده اما پايه هاي پل حكايت از دوران ساساني دارد.به گفته مورخان اين پل يك اثر منحصر بفرد تاريخي است كه تاكنون توانسته تا اين زمان دوام بياورد.اين پل كه در مركز شهر دزفول قرار دارد شرق و غرب شهر را به هم متصل كرده و راه عبور و مرور شهرهاي انديمشك، شوشتر و دزفول را به هم پيوند داده است.

تپه هاي چوغاميش كه در دشتي در حدود 40 متري جنوب شرقي دزفول واقع هستند ديگر جاذبه مهم تاريخي اين شهر محسوب مي شوند.بقاي فشرده استقرار در تپه هاي چوغاميش متعلق به دوره هاي مختلف در طي چندين عمليات باستان شناسي از سال1341 خورشيديتا كنون كشف شده است. در اين اقدامات سفال هاي متعلق به قديمي ترين دوران شوش يعني حدود پنج هزار سال قبل از ميلاد، قبرهايي متعلق به دوران ايلامي،صنايع دستي متعلق به دوران هخامنشي ، گورهايي از دوران پارتي وجديد ترين آثار يك گورستان متعلق به دوره ساسانيان كشف شد. به گفته باستان شناسان تپه هاي چوغاميش گنجينه اطلاعات كاملي از دوران هاي متعلق به هفتمين هزاره پيش از ميلاد تا شكوفايي كامل تمدن شوش است كه از قاعده تا راس هركدام از اين تپه هاي مصنوعي 15 لايه روي هم قرار گرفته است.ناگفته نماند كه هنگام مسافرت به دزفول شما مي توانيداز بلندترين آبشار خاورميانه نيز بازديد كنيد.آبشار شويبا ارتفاعي  بيش از 80 متر و پهناي 50 متر زيباترين وبلند ترين آبشار خاورميانه است .اين آبشار در 100كيلومتري شمال شهر دزفول و در سردشت قرار گرفته است و تنها10 كيلومتر با  ايستگاه تله زنگ راه آهن سراسري تهران جنوب فاصله دارد. گفتني است دزفول كه در سال هاي جنگ به دليل موشك باران فراوان به شهر موشك ها يا بلد الصواريخ معروف گرديد،داراي جاذبه هاي گردشگري فراوان ديگري از جمله بقعه سبزقبا كه بنا برروايات متعلق به برادر تني امام رضا (ع) است و بقعه پير روبندكه بنايي از دوره تيموريان است،حمام كرناسيون وغارهاي ساحلي كه در زبان محلي به آنها كتك مي گويند ،همچنين مسجد جامع هزارساله نيز مي باشد . والبته اينها همه جدا از سواحل زيباي رودخانه دز است كه از اين شهر مي گذرد.


کلمات کلیدی:
 
خوزستان۵
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥  

حيات تالاب بين المللي شادگان در معرض خطر جدي است   تالاب بين‌المللي شادگان با داشتن ذخاير گياهي و جانوري متنوع، زيستگاه كم نظيري است كه به لحاظ برخورداري از مناظر زيبا و ديدني، به تنهايي يك قطب گردشگري است، گر چه هنوز براي بسياري از مردم شناخته شده نمي‌باشد. تالاب شادگان در سال  ۱۳۵۴از بين بيش از يكهزار و  ۳۰۰تالاب ثبت شده در فهرست كنوانسيون حفاظت از تالابها موسوم به رامسر در ژنو ، عنوان ششمين تالاب بين‌المللي را به خود اختصاص داد. اين تالاب بيش از  ۴۰۰هزار هكتار وسعت دارد كه حدود  ۲۹۶هزار هكتار آن به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شده است. يكي از شگفتيهاي تالاب شادگان، داشتن همزمان آب شور، شيرين و لب شور است، كه اين ويژگي تنوع زيستي بي‌نظيري را موجب شده است. تالاب شادگان، مركز تكثير طبيعي بزرگي است كه علاوه بر ماهيان تالاب، ماهيهاي رودخانه‌هاي بهمن شير، كارون و جراحي نيز از آن به عنوان مكان مناسبي براي تخم ريزي استفاده مي‌كنند. تاكنون  ۱۵۴نوع پرنده از  ۳۸خانواده در اين تالاب شناسايي شده و بعد اكوتوريستي تالاب نيز به علت شمار قابل توجه پرندگان مهاجر آن ،از اهميت شاياني برخوردار است. تالاب شادگان داراي حدود  ۱۶ميليون تن پوشش گياهي است كه گونه‌هاي چولان ، لويي، نيلوفر آبي، سوروف و گز عمده‌ترين آنهاست. در بعد اقتصادي نيز اين تالاب حايز اهميت است زيرا هم اكنون سرانه استحصال ماهي از تالاب شادگان  ۱۵هزار تن است در حالي كه سالانه بر اساس برآود به عمل آمده توسط شيلات، از مجموع سكوهاي دريايي كشور  ۱۷هزار تن ماهي استحصال مي‌شود. همچنين پنج هزار و  ۲۵۰صياد از تالاب شادگان امرار معاش مي‌كنند كه سرانه برداشت ماهي آنها سه تن در سال است. واحدهاي دامداري مستقر در شادگان نيز با استفاده از منابع اين تالاب، سالانه يك هزار و  ۶۰۰تن گوشت قرمز گاو و گاوميش و  ۱۶هزار تن فرآورده‌هاي لبني توليد مي‌كنند. پوشش گياهي متنوع اين تالاب همچنين موجب رونق صنايع دستي در منطقه شده است كه بخشي از صادرات غيرنفتي استان را تامين مي‌كند. اما دير زماني است ورود مواد آلوده و سمي به داخل تالاب، طراوت و شادابي آن را نشانه رفته و مي‌رود تا نشاط و سرزندگي را از چهره آن بگيرد. واقعيت اين است كه حيات تالاب بين‌المللي شادگان در سالهاي اخير با تهديدهاي بسياري مواجه بوده است. علاوه بر خشكسالي، عواملي نظير سدسازي در بالا دست تالاب، توسعه فاضلابهاي شهري ، كشاورزي و صنعتي، اجراي طرحهاي عمراني، تخريب پوشش گياهي توسط ساكنان منطقه با هدف توسعه كشاورزي و احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي از جمله اين تهديدهاست. احداث ابنيه و تاسيسات دولتي، تعرض جاده ارتباطي آبادان- اهواز به سمت تالاب ، تخليه آلودگي نفتي ناشي از نشتي هاي مقطعي خطوط پتروشيمي‌هاي مستقر در ماهشهر و بندر امام(ره) و ورود زهاب شور مزارع نيشكر از ديگر عواملي است كه ادامه حيات تالاب به خطر انداخته است. بر اساس شواهد موجود ، در سال  ۱۳۷۹به علت نشت نفت از لوله هاي پوسيده، بيش از يكصد هزار هكتار از وسعت تالاب شادگان آلوده شد كه اين آلودگي موجب مرگ هزاران پرنده مهاجر در تالاب شادگان و حاشيه رودخانه بهمنشير در آبادان گرديد و خسارتهاي زيادي نيز به گياهان و آبزيان ساكن در آن وارد كرد. همچنين بر اساس گزارشهاي موجود در آبانماه سال  ۱۳۸۳، به دنبال اجراي پروژه احداث بلوار در منطقه‌اي از آبادان،  ۳۵هزار متر مكعب از زباله‌هاي نفتي منطقه گيسي از زير خاك خارج و در تالاب شادگان دفع شد. اين زباله‌هاي نفتي حدود  ۶۰سال پيش در خارج شهر دفن شده بودند كه با توسعه شهر، در ميان مناطق مسكوني قرار گرفته و بوي بد آن موجب آزار ساكنان مي‌شد. تخليه زهاب مزارع نيشكر خوزستان نيز چندي پيش باعث مرگ و مير بيش از يك ميليون ماهي در غرب تالاب شادگان شد.هم اكنون نام تالاب شادگان به علت آسيبهاي زياد وارده به آن در فهرست تالابهاي در معرض نابودي جهان قرار گرفته است. آب تالاب شادگان به علت مجاورت آن با پالايشگاهها، مجتمعهاي صنعتي ، لوله‌هاي نفت و زمينهاي كشاورزي و ورود پسابهاي آلوده كيفيت مناسبي ندارد. اين در حالي است كه منابع ورودي آب شيرين تالاب نيز نسبت به سابق كمتر شده است. كم شدن منابع آب شيرين ورودي به تالاب مشكلي است كه مي‌توانست بر اساس مصوبه مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو كه به سازمان آب نيز ابلاغ شده است، وجود نداشته باشد. طبق اين مصوبه، مسوولان وزارت نيرو بايد با تجديد نظر در ميزان رهاسازي آب، منابع ورودي آب شيرين مورد نياز براي ادامه حيات تالاب را تامين كنند. همچنين تجديد نظر در بهره برداري و توزيع مجدد آب حوزه كارون در بالادست از ديگر راهكارهاي تامين آب مورد نياز تالاب است. بر اساس گزارشهاي موجود و بنا به نظر و اعلام مسوولان سابق شهرستان شادگان ، مشكل اصلي تالاب شادگان ورود شش ميليون متر مكعب آب آلوده به تالاب است كه  ۴۰تا  ۶۰متر مكعب آن آب آلوده صنايع فولاد و ۲۰ تا  ۲۵هزار متر مكعب آن پساب نيشكر است. بر اساس همين گزارشها ، براي سالم‌سازي هر متر مكعب آب آلوده، ۴۰ متر مكعب آب شيرين مورد نياز است يعني براي سالم‌سازي تالاب شادگان بايد سالانه يك ميليارد متر مكعب آب شيرين وارد تالاب كرد. مهم آنكه هرچه آسيبهاي وارده به تالاب در اثر فعاليتهاي انساني بيشتر شود، زندگي مردم بويژه ساكنان اطراف تالاب نيز بيشتر در معرض خطر قرار مي‌گيرد كه وقوع سيلابهاي فصلي كارون و سيلابهاي ناشي از جزر و مد خليج فارس يكي از آنهاست. وزش بادهاي حامل نمك كه داراي خاصيت خورندگي بالا هستند از ديگر اين خطرات محسوب مي‌شود كه تاكنون نيز علاوه بر وارد آوردن خسارات زياد به محيط زيست به اقتصاد ساكنان منطقه لطمات فراواني زده است. استاندار خوزستان در گفت و گو با ايرنا، از تشكيل سازمان عمران به منظور حفاظت از تالاب شادگان خبر داد و گفت: اين سازمان متشكل از مديران كل محيط زيست ، شيلات، ميراث فرهنگي، آب و برق و فرمانداري شادگان مي‌باشد كه دستور العمل اجرايي تشكيل اين سازمان نيز تهيه شده است. "امير حيات مقدم" افزود: هم اكنون به منظور برطرف ساختن عواملي كه حيات اين تالاب را به مخاطره جدي انداخته اند، با توجه به پيگيري صورت گرفته، كانالي براي دفع پسابها در شرف احداث است. وي ادامه داد: سازمان آب و برق خوزستان نيز در صدد تعيين دقيق مقدار ورودي آب به تالاب است. حيات مقدم افزود: برنامه ريزي دقيقي براي احيا و بهره برداري علمي از اين تالاب داريم كه مي‌تواند اشتغال آفرين باشد و دولت مصمم است از همه پتانسيلهاي منطقه براي شكوفايي و پرورش استعدادها استفاده كند. معاون برنامه ريزي و اداري مالي استاندار خوزستان هم گفت: احياي تالابهاي استان نياز به يك كار مطالعاتي بزرگ دارد كه بر اساس نتايج آن نسبت به اين كار اقدام شود. "علي اصغر وحيدي" اولويت اصلي در احياي تالابها را با هوارالعظيم و شادگان دانست و اضافه كرد: كارهاي احيايي اوليه اين دو تالاب توسط حفاظت محيط زيست و فرمانداريهاي شهرستانهاي مجاور تالاب در دست انجام است. وي احداث جاده دسترسي را از مهمترين اقدامهاي لازم براي احياي تالاب شادگان عنوان كرد و گفت: براي بهبود وضعيت ديگر تالابهاي استان نيز بنا به ضرورت برنامه ريزي خواهد شد. سرپرست معاونت عمراني استانداري خوزستان نيز با اشاره به طرح دولت در احياي دو تالاب هورالعظيم و شادگان گفت: اين طرح به منظور برگشت حيات اقتصادي به تالابها و محدوده آنها اجرا مي‌شود. "فرامند هاشمي زاده" افزود: طرح احياي اين دو تالاب با مجوزي از سوي نيروهاي مسلح و عقب نشيني دژهاي نظامي از سر مرز و اجازه تردد مردم براي ايجاد چرخه اقتصادي نظير صيد پرندگان و آبزيان و نيز پرورش دامها انجام مي شود كه سازمان آب و برق خوزستان در اين خصوص همكاري خواهد كرد. وي به احداث دايك، به منظور جلوگيري از سيلابهاي احتمالي در محدوده تالابهاي هورالعظيم و شادگان اشاره كرد و افزود: در زمان حاضر فقط براي احياي اين دو تالاب برنامه ريزي شده و براي ديگر تالابها برنامه‌اي نداريم. هاشمي زاده همچنين خاطر نشان كرد: براي احياي تالاب شادگان، از ابتداي امسال تاكنون  ۵۰۰هزار بچه ماهي به داخل آن ريخته شده كه تا پايان سال به دو برابر افزايش مي‌يابد. رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان نيز گفت: براي تالاب شادگان طرح مطالعاتي گردشگري با اعتبار يك و نيم ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي در دست انجام است. "صادق محمدي" خاطر نشان كرد: روستاي رگبه از توابع شادگان واقع در محدوده تالاب به عنوان پايگاه گردشگري انتخاب شده كه كار محوطه‌سازي و احداث اسكله در آن به اتمام رسيده است. وي ادامه داد: با اين كار قصد داريم روستاييان ساكن در منطقه را آموزش دهيم تا با استفاده از قايقهاي خود گردشگران را در تالاب بگردانند. محمدي با اشاره به به مذاكرات انجام شده با دفاتر خدمات مسافرتي خوزستان در راه اندازي تورهاي گردشگري به تالاب شادگان گفت: هدف اصلي از اين كار پرداخت جدي به مزيتهاي گردشگري تالاب و رونق اقتصادي منطقه است. وي خاطر نشان كرد: براي بهبود وضع گردشگري ديگر تالابهاي خوزستان در زمان حاضر برنامه‌اي در دست اجرا نداريم ولي در صورت ضرورت براي اينكار نيز برنامه ريزي خواهد شد. ابوالقاسم فدعمي" فرماندار فعلي شادگان، نيز در اين‌باره با ضروري خواندن تغيير مسير پسابهاي نيشكر از سمت تالاب شادگان گفت: كانال انحراف پسابها در مسير تالاب در دست احداث است كه از سال گذشته شروع شده و تاكنون  ۵۰درصد كار آن به پايان رسيده است. وي ابراز اميدواري كرد: با احداث اين كانال ديگر پسابي وارد تالاب نشود. رييس سازمان حفاظت محيط زيست خوزستان نيز با اشاره به اينكه  ۵۰درصد مساحت تالابهاي كشور در اين استان قرار دارد گفت: بايد از اين منابع خداداي حفاظت شود. "هرمز محمودي راد" ، با اشاره به تخليه پسابهاي نيشكري و نيز ديگر آلودگيهاي موجود در محدوده منطقه به داخل تالاب شادگان، به مسوولان دستگاهها يا شركتهاي آلوده كننده تذكر داده شده است. وي اضافه كرد: لازم است كه با هماهنگي تمامي دستگاه هاي اجرايي نسبت به نجات اين تالاب كه در اقتصاد منطقه و كشور و نيز توسعه گردشگري موثر است، اقدام اساسي به عمل آيد. محمودي راد آلودگيهاي موجود تالاب ناشي از پسابهاي نيشكري را تهديدي جدي براي آن دانست و گفت: در هر توسعه اي پايدار بودن آن مد نظر است و در طرح توسعه نيشكر نيز بايد تمامي جوانب زيست محيطي آن در نظر گرفته مي شد تا شاهد چنين خساراتي به منابع طبيعي استان آن هم منابع كم نظيري مانند تالاب شادگان نباشيم كه متاسفانه چنين نشده است. تالاب بين‌المللي شادگان، تالاب هورالعظيم ، تالاب بامدژ در  ۴۰كيلومتري شمالي اهواز و تالاب ميانگران در ايذه مهمترين تالابهاي خوزستان هستند. هم اكنون  ۳۸درصد كل پستانداران ايران شامل  ۶۰گونه پستاندار در زيستگاههاي حيات وحش و تالابهاي اين استان زندگي مي‌كنند. تالاب شادگان در فاصله  ۴۰كيلومتري شهرستان اهواز واقع شده است كه از شمال به اهواز و خور دورق، از غرب به جاده اهواز- آبادان و از جنوب به رودخانه بهمنشير و خليج فارس و از شرق به خور موسي ختم مي‌شود. آب تالاب شادگان از طريق رودخانه كارون و خورهاي ساحلي از قبيل خوردورق ، خور قناقه ، خور ملخ ، خور كويرين، خور قويان و خور سلخ با جزر و مد دريا تامين مي شود.


کلمات کلیدی:
 
خوزستان ۴
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥  

 

بازديد از عيلامى ها در شوش

از شهر شوش چه مى دانيد؟ تا چه اندازه جاذبه هاى طبيعى آن را مى شناسيد و دوست داريد تا اين شهر باستانى را به تماشا بنشينيد؛ زير يك آسمان بلند و سرشار از ستاره كه خاص اين سرزمين رويايى است.

شوش يكى از كهن ترين مراكز تمدن در جهان است. در نتيجه كاوش هاى باستان شناسى در اين منطقه آثار مربوط به دوران ماقبل تاريخ كشف شده است. اولين قومى كه شوش را رونق بخشيد، عيلامى ها بودند. در دوران تسلط اين قوم شوش به پايتختى برگزيده شده بود. پس از تسلط هخامنشيان نيز شوش عظمت خود را حفظ كرد و داريوش هخامنشى آن را به عنوان پايتخت زمستانى برگزيد و تا اوايل تسلط مسلمانان، شوش همچنان رونق و اعتبار داشت. قلعه معروف شوش در سال ۱۸۹۸ توسط مورگان بر روى قسمت شمال تپه آكروپل احداث شد. نام باستانى شوش «شوس» يا دشت «سوسيانا» بود كه بعدها به شوش معروف شده غرب ايران محسوب مى شود. قلعه آكروپل يا قلعه شوش روى بلندترين نقطه شهر شوش بنا شده و شباهت بسيار زيادى به زندان باستيل فرانسه دارد. اين قلعه با استفاده از آجرهاى به دست آمده از كاخ داريوش و تعدادى از آجرهاى منقوش به خط ميخى چغازنبيل، به دست استادان دزفولى بنا شده است. مجسمه معروف ملكه ناپير اسوستون، قانون نامه حمورابى و ليوان مشهور سفالى شوش به رنگ نخودى و نقش بزكوهى، از مهمترين آثار به دست آمده از تپه آكروپل است.اما اگر شوش و همه تاريخ پهن شده روى دشت اين سرزمين را ديديد سراغى هم از موزه شوش بگيريد. موزه شوش در ميان باغى بر سر راه قلعه باستانى شوش و روبه روى بقعه دانيال نبى قرار گرفته است. بناى اوليه موزه همزمان با شروع حفارى هاى شوش و با به كارگيرى آجرهاى به دست آمده از حفارى هاى شوش و چغازنبيل ساخته شده و طى سال هاى بعد قسمت هايى نيز به آن افزوده شده است. موزه شوش در سال ۱۳۴۵ گشايش يافته است.

شوش كهن ترين شهر جهان

شوش كهن ترين شهر جهان حدود 5000 سال پيش از ميلاد به عنوان كانون مذهبي ساكنان دشت اطراف بنياد نهاده شد . نخستين كسي كه ويرانه هاي شوش باستان را باز شناخت بنجامين بن جناح خاخام كليمي بود كه بين سالهاي 1163 و 1173 ميلادي براي بررسي وضعيت كليميان در ايران به سر مي برد. وي هنگام زيارت دانيال نبي(ع) از تپه هاي باستاني شوش نيز ديدن كرد .

عمليات اكتشاف باستان شناسي در شوش از سال 1850 ميلادي آغاز گرديد وچندين مرتبه ادامه يافت كه حاصل آن كشف آثار با ارزش وشكوهمندي از تمدن وفرهنگ اقوام ايلامي،هخامنشي واسلامي بوده است . از ديدنيهاي اين شهر مي توان موزه شوش، بارگاه دانيال نبي(ع) ، كاخ شائور تپه هاي باستاني وقلعه شوش را نام برد. .

شهر شوش در طول تاريخ بارها مورد هجوم قرار گرفت . اولين بار آشور باني پال امپراطور آشور آن را تخريب وسپس  به دست اسكندر غارت شد . در دوران جنگ تحميلي عراق نيز اين شهر در طي عمليات فتح المبين ،دليرانه دست دشمن را از حريم مقدس اين خاك كوتاه وايستادگي خود را تكرار كرد

معرفی چغازنبيل

محوطه تاريخی چغازنبيل در جنوب غربی ايران، استان خوزستان، 35 كيلومتری جنوب شرقی شهر باستانی شوش، در طول جغرافيايی 48 دقيقه و 30 ثانيه و عرض جغرافيایی 32 دقيقه قرار گرفته است. بلندترين نقطه اين مجموعه كه قله معبد بزرگ آن می‌باشد حدود 90 متر از سطح دريا ارتفاع دارد.

 

اين شهر در اوايل قرن 13 قبل از ميلاد توسط پادشاه ايلامی "اونتاش نپيريشا" (Untash Napirisha) در نزديكی رود دز ساخته شده و "دوراونتاش" (Dur Untash) ناميده می‌شده است. دوراونتاش به معناي قلعه اونتاش می‌باشد. در بعضی از متون ميخی اين شهر "ال اونتاش" (Al Untash) ذكر شده كه به معنی شهر اونتاش است. در مركز شهر معبد عظيمی بصورت مطبق بنا شده كه امروزه دو طبقه از آن هنوز پابرجاست. اين معبد موسوم به "ذيقورات" می‌باشد که به دو تن از خدايان بزرگ ايلاميان يعنی "اينشوشيناك" و "نپيريشا" اهدا شده است. معبد چغازنبيل بزرگترين اثر معماری بر جاي مانده از تمدن ايلامی است كه تا كنون شناخته شده است.

دورتا دور ذيقورات را ديواري احاطه مي‌كرده كه در مجاورت آن در جبهه شمال غربي معابدي براي خدايان "كريريشا", "ايشني‌كرب" و "هومبان" بنا شده است. همچنين معابد ديگري در جبهه شمال شرقي قرار داشته‌اند. مجموعه اين معابد توسط حصار ديگري احاطه مي‌شده است. در خارج از اين حصار بقاياي اندکي از خانه‌هاي شهر در سطح زمين ديده مي‌شوند. دورتادور شهر سومين ديوار قرار داشته كه كل شهر را محصور مي‌كرده است. طول اين حصار خارجي حدود چهار كيلومتر مي‌باشد. در زاويه شرقي شهر و در نزديكي حصار خارجي، كاخ‌هاي شاهي قرار داشته‌اند. در زير يكي از اين كاخ‌ها پنج مقبره زيرزميني كشف شده است كه احتمالا به خانواده شاهي تعلق داشته‌اند. در طرف مقابل شهر و بر روي ضلع شمال غربي حصار خارجي مخزني براي آب موجود است.

دو دوره مشخص ساختماني در برپايي ذيقورات رديابي شده است در مرحله اول، طبقه نخست به صورت اتاق‌هايي پيرامون يک حياط مرکزي ساخته شده است و در مرحله بعد حجم‌هاي مربوط به طبقات در ميان حياط مرکزي ساخته شده‌اند.

بناهاي شهر از خشت و آجر ساخته شده‌اند و با وجود قدمت بسيار هنوز بخش زيادي از آنها بر جاي مانده‌اند. در نماي بناهاي موجود در محوطه چغازنبيل آجرهاي كتيبه‌داري با خطوط ميخي ايلامي و اَكَدي به كار رفته‌اند. اين آجرها روي بدنه‌هاي ذيقورات به فاصله هر ده رج تكرار ‌شده است. در اين آجرها نام و نسب شاه سازنده بنا ذكر شده و در آن مشخص شده كه اين بنا چگونه و به چه منظوري ساخته شده است. به اين ترتيب هزاران آجر ساده و کتيبه‌دار بناهاي شهر را تزيين مي‌کرده‌اند. علاوه بر اين از آجرهاي لعابدار، ملات قير طبيعي، اندودهاي گچي و گل ميخ‌هاي سفالين استفاده زيادي شده است.

درهاي معابد و كاخ‌ها از چوب بوده كه با ميله‌هاي شيشه‌يي تزيين مي‌شده‌اند. طي حفاري‌هاي به عمل آمده قطعاتي از مجسمه‌هاي سفالين و لعابدار گاوهاي نر که از دروازه‌هاي ورودي بناي ذيقورات محافظت مي‌نمودند، به دست آمده‌اند. ظروف مختلف سفالي و سنگي، مهرهاي استوانه‌يي، اشياي فلزي، پيکرک‌هاي سفالين و اشياي تزييني از جمله ديگر آثار به دست آمده از اين محوطه است.

حفاري گسترده اين محوطه که بين سال‌هاي 1951 تا 1962 ميلادي توسط رومَن گيرشمن (Roman Girshman) باستان‌شناس و محقق برجسته فرانسوي انجام شد، اطلاعات بسياري درباره ساختار ذيقورات و معابد مجاور آن در دسترس علم باستانشناسي قرار داده و آگاهي موجود درباره مسايل تاريخي دوران "ايلام ميانه" را بسيار غني‌تر نموده است.

چغازنبيل در سال 1979 ميلادي از طرف سـازمان علمي ـ فرهنگي يونسكـو در ليسـت ميراث جهاني قرار گرفت. اين محوطه يکي از سه اثر ثبت شده کشور در ليست ميراث جهاني است. اهميت و اصالت اين محوطه تاريخي همراه با جاذبه‌هاي طبيعي آن از جمله عوامل موثر در به ثبت رسيدن اين مجموعه بوده‌اند.

 

متاسفانه پس از حفاري‌هاي چغازنبيل اغلب بقاياي معماري در معرض فرسايش قرار گرفته‌ بودند و به دليل نفوذ آب باران در ساختار بناها، فرآيند آسيب‌ديدگي سرعت يافته بود. لذا طي چند سال اخير، ضمن توسعه پژوهش‌هاي باستانشناسي در پروژه چغازنبيل، اقدامات موثري نيز به منظور حفاظت بيشتر مجموعه در برابر فرسايش به عمل آمده است. 

 دانيال نبي (ع)  

دانيال يكي از پيامبران بني اسرائيل (قرن هفتم قبل از ميلاد) است . دانيال به زبان هاي عبري مفهوم (خدا حاكم من است) را دارد . در سال 655 قبل از ميلاد وي را به دربار «نبوكد نصر» پادشاه بابل به اسارت بردند . وي در آنجا به علوم كلدانيان وزبان مقدس واقف گرديد ودر حكمت از آنان پيشي گرفت . اولين واقعه اي كه سبب نفوذ دانيال نبي گرديد تعبير خواب نبوكد نصر بود . بدين گونه پيغمبري خود را آشكار نمود ومورد توجه آن پادشاه قرار گرفت . وي به همراه عده اي از قوم يهود به ايران مهاجرت نمود ودر شوش ساكن شد ودر آنجا وفات يافت .

آرامگاه دانيال نبي در ساحل شرقي رودخانه شاوور و روبروي تپه ارگ قرار دارد . بناي زيارتگاه شامل دوحياط است . بر روي گنبد مخروطي پله اي قرار دارد كه نوع رايج گنبدهاي منطقه است .

  قلعه شوش

در سال 1897 ميلادي ژان ماري ژاك دومورگان جهت تحقيق واكتشاف به شوش آمد ، دولت فرانسه را متقاعد ساخت تا محلي امن ومناسب براي هيات باستان شناسي فرانسه در شوش ايجاد نمايد . به همين منظور بلندترين نقطه تپه هاي شوش يعني اكروپل براي اين منظور انتخاب گرديد وقلعه اي با يك طرح قرون وسطايي اروپا بر فراز آن ساخته شد . ساختمان اين قلعه كه با نظارت حاج مصطفي دزفولي وبا مصالح محلي از جمله خشت بنا گرديد . تا سال 1912 ميلادي به انجام رسيد  . پلان قلعه ذوزنقه شكل است كه قاعده كوچك آن در سمت شمال واقع شده است . دور تا دور آن را راهرويي احاطه كرده ورديف اطاقهايي به سمت حياط،برگرد آن قرار گرفته اند . برج شمال غربي قلعه مربع شكل وبرج شمالي شرقي،دايره شكل است

  موزه شوش

موزه شوش با زير بناي 550 متر مربع در باغي به مساحت 14635 متر مربع در جوار كتابخانه عمومي شوش قرار دارد . اين موزه  در سال 1345 خورشيدي گشايش يافت

     كاخ شاوور

در سمت غربي رودخانه شاوور در سال 1347 خورشيدي كاخ جديدي كشف شد كه به سبب همجواري با اين رودخانه به همين نام مشهور است . اين كاخ داراي تالاري به اندازه 6/34 *5/37 متر با 64 ستون است  . پايه  ستونها از سنگ بوده وديوارها از خشت ساخته شده اند .

اين كاخ در 350 متري غرب آپادانا واقع است وتوسط اردشير دوم بنا گرديد .

  هفت تپه

هفت تپه در 15 كيلومتري جنوب شرقي شهر شوش قرار دارد . تحقيقات باستان شناسي هفت تپه از سال 1344 خورشيدي توسط دكتر نگهبان باستان شناس تواناي ايراني آغاز گرديد كه تاكنون منجر به كشف آثار با ارزشي همچون مجسمه هاي سفالي وفلزي ،آرامگاه ، معبد ،گورهاي دسته جمعي ،انواع ظروف سفالي وآلات موسيقي شده است .

 

با وجود آنكه تمدن در اين منطقه به 600 سال قبل از ميلاد بر مي گردد ولي آثاري كه در انجا از نظر بازديدكنندگان مي گذرد مربوط به بخشي از يك شهر ايلامي متعلق به 1500 تا 1300 قبل از ميلاد است .

  منطقه باستاني شوش

شوش در سرزمين جنوب غربي ايران ، مهد فرهنگ باستان واقع است . جايي كه تمدن ايلاميان در حدود 3000 تا 5000 سال قبل از ميلاد متولد شده است . پيشينه تاريخي اين منطقه وآثار كشف شده در آن ،باستان شناسان را بر  آن داشت تا با مطالعه دوره هاي مختلف تپه هاي باستاني شوش را به چهار قسمت تقسيم كنند :

  آكروپل

اين بخش از تپه هاي باستاني بالاترين نقطه اين اراضي است كه پيش از ساير نقاط ، توجه باستان شناسان را به خود جلب كرده است . پس از انكه آلات و ادوات مربوط به تمدن هاي عصر هخامنشي وما قبل آن در اين حوالي كشف شد قلعه اي بر قله تپه ها ساخته شد ، كه پس از مدتي به محل نگهداري آثار كشف شده قلعه اختصاص يافت .

آثاري كه در اين محل بدست آمده شامل چند قطعه از ستونهاي سنگي دوران ما قبل هخامنشيان وتعداد زيادي آثار منقوش به خط ميخي هستند .

   شهر شاهي

اين بخش در قسمت شرق قلعه وتقريبا در شمال شرقي آپادانا واقع است .  تاريخ اسرار آميز نهفته دردل لايه هاي مختلف اين سرزمين از بالا به پايين كه متعلق به دوره هاي اسلامي ،ساساني ،پارتي ،هخامنشي وماقبل آن هستند براي باستان شناسي پر اهميت هستند . آثار كشف شده در اين ناحيه روشن مي سازدكه ساكنان اين حوالي از قوم سامي نبوده وعمدتا بومياني بودند كه پيش از مهاجرت آريايي ها در  سرتاسر نواحي جنوبي ومركزي ايران سكونت داشته اند .

     آپادانا

آپادانا ناحيه اي است كه در جنوب شرقي شهر كه قصر زمستاني پادشاهان هخامنشي به خصوص خشايار و اردشير بوده است . در اين ناحيه تخته سنگ هاي تراشيده عظيم و ته ستونهاي بزرگ باتركيب هندسي بسيار دقيق و منظم ، آنچنان با وقار صف كشيده اند كه با گذشت هزاران سال همچنان بازتاب شكوه و عظمت تاريخي تمدن ايرانيان هستند.

جالب اين جاست كه نزديكترين تپه هاي سنگي و كوهستاني به اين ناحيه بيش از 50 كيلومتر فاصله دارند . حال اين تخته سنگ ها و ستون هاي به قطر يك تا دو متر با چه وسيله اي در آن عهد به اين محل حمل شدند ، موضوعي بسيار اعجاب انگيز است . برخي باستان شناسان معتقدند كه اين سنگ ها از راه رودخانه و با كمك جريان آب جابجا شده اند . نمونه كامل اين آپادانا كه كمتر خسارت ديده و معروف به « تالار صد ستون » است در مجموعه تخت جمشيد شيراز قرار دارد . در كليه قسمت هاي اين ناحيه ، آثار فراواني از نوع ظروف سفالي ، وسايل زينتي ، اشياء فلزي مفرغي و الواح منقوش به خط تصويري متعلق به 1700 سال قبل از ميلاد كشف شده است . در زمان پادشاهي داريوش شهر تاريخي شوش به پايتخت زمستاني انتخاب گرديده و كاخ مجللي در آن بر پا شد . پس از وي خشايار و اردشير دوم در تكميل اين شهر اقدام نموده اند . از بررسي آثار كشف شده در سرزمين شوش ، تاريخ تقريباً آغاز تمدن در اين ناحيه را به پنج هزار سال قبل از ميلاد مسيح (ع) نسبت مي دهند . منطقه باستاني شوش مشتمل بر تپه هاي باستاني شوش ، معابد و گورستان هاي باستاني هفت تپه و زيگوارت معروفترين زيگوارت جهان « چغازنبيل» كه روزگاري معبد قوم ايلام بوده در چهل كيلومتري شهر شوش واقع شده است .چغازنبيل است .


کلمات کلیدی:
 
خوزستان۳
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥  

شادگان

50درصد مساحت تالابهاي كشور در اين استان قرار دارد

تالاب بين‌المللي شادگان با داشتن ذخاير گياهي و جانوري متنوع، زيستگاه كم نظيري است كه به لحاظ برخورداري از مناظر زيبا و ديدني، به تنهايي يك قطب گردشگري است، گر چه هنوز براي بسياري از مردم شناخته شده نمي‌باشد. تالاب شادگان در سال  ۱۳۵۴از بين بيش از يكهزار و  ۳۰۰تالاب ثبت شده در فهرست كنوانسيون حفاظت از تالابها موسوم به رامسر در ژنو ، عنوان ششمين تالاب بين‌المللي را به خود اختصاص داد. اين تالاب بيش از  ۴۰۰هزار هكتار وسعت دارد كه حدود  ۲۹۶هزار هكتار آن به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شده است. يكي از شگفتيهاي تالاب شادگان، داشتن همزمان آب شور، شيرين و لب شور است، كه اين ويژگي تنوع زيستي بي‌نظيري را موجب شده است. تالاب شادگان، مركز تكثير طبيعي بزرگي است كه علاوه بر ماهيان تالاب، ماهيهاي رودخانه‌هاي بهمن شير، كارون و جراحي نيز از آن به عنوان مكان مناسبي براي تخم ريزي استفاده مي‌كنند. تاكنون  ۱۵۴نوع پرنده از  ۳۸خانواده در اين تالاب شناسايي شده و بعد اكوتوريستي تالاب نيز به علت شمار قابل توجه پرندگان مهاجر آن ،از اهميت شاياني برخوردار است. تالاب شادگان داراي حدود  ۱۶ميليون تن پوشش گياهي است كه گونه‌هاي چولان ، لويي، نيلوفر آبي، سوروف و گز عمده‌ترين آنهاست. در بعد اقتصادي نيز اين تالاب حايز اهميت است زيرا هم اكنون سرانه استحصال ماهي از تالاب شادگان  ۱۵هزار تن است در حالي كه سالانه بر اساس برآود به عمل آمده توسط شيلات، از مجموع سكوهاي دريايي كشور  ۱۷هزار تن ماهي استحصال مي‌شود. همچنين پنج هزار و  ۲۵۰صياد از تالاب شادگان امرار معاش مي‌كنند پوشش گياهي متنوع اين تالاب همچنين موجب رونق صنايع دستي در منطقه شده است كه بخشي از صادرات غيرنفتي استان را تامين مي‌كند.. براي تالاب شادگان طرح مطالعاتي گردشگري با اعتبار يك و نيم ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي در دست انجام است. " روستاي رگبه از توابع شادگان واقع در محدوده تالاب به عنوان پايگاه گردشگري انتخاب شده كه كار محوطه‌سازي و احداث اسكله در آن به اتمام رسيده است. راه اندازي تورهاي گردشگري به تالاب شادگان گفت:. تالاب بين‌المللي شادگان، تالاب هورالعظيم ، تالاب بامدژ در  ۴۰كيلومتري شمالي اهواز و تالاب ميانگران در ايذه مهمترين تالابهاي خوزستان هستند. تالاب شادگان در فاصله  ۴۰كيلومتري شهرستان اهواز واقع شده است كه از شمال به اهواز و خور دورق، از غرب به جاده اهواز- آبادان و از جنوب به رودخانه بهمنشير و خليج فارس و از شرق به خور موسي ختم مي‌شود. آب تالاب شادگان از طريق رودخانه كارون و خورهاي ساحلي از قبيل خوردورق ، خور قناقه ، خور ملخ ، خور كويرين، خور قويان و خور سلخ با جزر و مد دريا تامين مي شود.

قلعه تاريخي شوشتر(سلاسل)

شوشتر نيز با توجه به اهميت تاريخي خود همواره بعنوان پايتخت و مركز استان خوزستان اهميت ويژه اي داشت.قلعه شوشتر علاوه بر مركزيت سياسي، بعنوان پايگاهي جهت نظارت بر كارايي سازه هاي آبي شوشتر ايفاي نقش مي كرد.. در طول تاريخ همواره نام قلعه شوشتر با نام شاپور اول ساساني گره خورده است. ظاهراً در دوران شاپور پل بند شادروان و قلعه ي مجدداً بازسازي شده است. نهر داريون علاوه بر تأ مين آب ساكنان قلعه، اراضي دشت ميناب را كه از قطبهاي بسيار مهم كشاورزي درآن دوران بود آبياري مي كرد. درون قلعه پلكانهاي متعددي وجود داشت كه برخي از اين پلكانها براي برداشت آب به نهر داريون منتهي مي شد و پلكانهاي ديگري نيز از درون عمارتهاي قلعه به كت (اتاقكهاي صخره اي) زير قلعه كه در ساحل رودخانه قرار دارند منتهي مي شدند. اين كت ها در هنگام تابستان براي استراحت ساكنان قلعه محيط خنك و مطبوعي را ايجاد مي كرد.

قرنها است كه  حماسه ي مقاومت دليرانه ي هرمزان حاكم ايراني درب مقابل اعراب در درون اين قلعه همچنان در اذهان مردم باقي است. اين سردار ايراني به مدت يك سال درون قلعه سلاسل شوشتر در مقابل سپاه اعراب مسلمان مقاومت نمود. و در پايان تراژدي، شخصي به اعراب راه مخفي نفوذ به قلعه را نشان داد. اين دژ شهر عظيم داراي چندين حياط، اسلحه خانه، سربازخانه، حمام، عمارت حاكم، نانوايي و آسياب بود.

متاسفانه در دهه 40 رئيس اداره دارايي شوشتر عمارت ها و ساختمانهاي درون قلعه را ويران و از مصالح قلعه براي ساخت اداره دارايي استفاده كرد. از قلعه سلاسل در حال حاضر چيزي جز يك يا چند ويرانه باقي نمانده است. شوادان قديمي آن كه داراي كورهاي ارتباطي متعددي با بناهاي شاخص شهر(بقعه بر ابن مالك و...) دارد و كاملا مسدود شده است..

 سطح اين قلعه پوشيده از سفالهاي متعددي است كه يادگار گذشته پنهان اين بناست

نگاهي بر سازه هاي آبي تاريخي شوشتر؛ مجموعه اي صنعتي پيش از انقلاب صنعتي

 معماري از اجتماعي ترين اشكال بروز هنر ، فرهنگ، توانمندي يك ملت و زمينه شناخت تاريخ گذشته و امكان تبلور آينده آن است ايجاد اولين امكان عبور از كارون عظيم و پهناور، مهار و بهره برداري از آب و انرژي آن به مدد پشتكار، هوش و درايت پدران ما در طي هزاران سال، يكي از بزرگترين و كهن ترين مجموعه هاي دست ساخت بشر تا پيش از دوران انقلاب صنعتي را پديد آورده است. مجموعه اي  كه در طول كيلومترها ادامه مي يابد و در طي هزاران سال كامل مي شود و در  جوار خود يكي از هوشمندانه ترين اشكال بروز معماري شهري–آبي را به وجود مي آورد. از شگفتيها و فرازهاي اين كار آبي، ايجاد مجموعه عظيم چند عملكردي، در طول نزديك به يك كيلومتر شامل عناصر اصلي زير مي باشد:

الف) بند ميزان با هدف اصلي تقسيم آب كارون به دو شاخه دو دانگه(گرگر) و چهار دانگه(شطيط).

ب) نهر داريون(داريوش) با كانالها و دريچه هاي متعدد و اهداف گوناگون و پيچيده اي چون آبياري جزيره ميان آب به وسعت حدود چهل هزار هكتار با تقسيم بندي ها و دريچه هاي بسيار دقيق كانالها، آب پخش كن ها، پلها و نهرهاي مفروش و... . همچنين تامين آب شرب شوشتر و نيز ايجاد دسترسي ويژه به قلعه شاهي سلاسل.

ج) پل بند شادروان به عنوان دريچه خروجي و تنظيم ارتفاع آب در نهايت غربي اين مجموعه آبي به منظور سوار كردن آب شطيط بر روي نهر داريون و ايجاد امكان عبور از كارون در شاهراه اصلي شرقي غربي منطقه در مسير شاهي تيسفون تا پاسارگاد.

د) ايجاد تعداد زيادي كانالهاي فرعي براي آبياري و به راه انداختن آسيابها و استفاده صنعتي از انرژي آب.

ه) كف سازي سنگي كارون در اين فاصله به منظور تثبيت كف رودخانه.

و) ايجاد عمارت كلاه فرنگي براي كنترل ميزان ارتفاع آب و نظارت بر عمليات در محدوده اين مجموعه.

ز) و در نهايت خود قلعه سلاسل به عنوان مركز فني، حكومتي و مديريت آب منطقه.

گلوگاه دستيابي و كنترل خوزستان و آب آن عمدتاً در اين منطقه شكل گرفته و تجلي آن قلعه سلاسل است كه به  تناوب از دوران ايلامي تا اواخر قاجار، محل استقرار حكومت محلي برفراز صخره شوشتر بوده است. اين مجموعه عظيم چنانكه گفته شد در فاصله بند ميزان تا پل بند شادروان كامل مي شود و به صورت چند منظوره آب كارون را در طول نزديك به يك كيلومتر، چند متر بالا آورده، از آب و انرژي آبي آن بطور شگفت انگيزي در طول چهل كيلومتر اراضي جنوبي شوشتر تا بند قير يعني دشت مياناب را به يكي از سرسبزترين مناطق دنيا مبدل كرده بوده است. كانالهاي دستكند و دست ساخت متعدد و پلهاي آب بر و پل بندها و آسيابها و ديگر تاسيسات آبي صنعتي نه تنها شهر شوشتر را سيرآب و تهويه مي كرده، بلكه يكي از سرسبزترين و آبادترين مناطق را براي توليد انبوه و گسترده و كشاورزي (چونان انبار بزرگ غله) خلق كرده است.

كشاورزان در حاصل توليد، شهر نشينان و نيروهاي نظامي و ديواني نيز از بازار توليد تغذيه مي كرده اند، به نحوي كه منطقه خود بستر تمدنها و شهرهاي مهمي چون احتمالاً هيدالو (ايلامي هخامنشي) دستوا(پارتي- قبل و بعد از اسلام عسكر مكرم) و شوشتر كنوني(ساساني) بوده است.

در ادامه اين تاسيسات آبي ، پيرامون شاخه هاي كارون عناصر متعدد ديگري شكل گرفته اند كه از آن ميان مي توان به مجموعه شگفت انگيز پل بند گرگر،  مجموعه آبشارها(حدود پنجاه آسياب كه در خدمت كشاورزي منطقه بوده است)، برج عيار و تاسيسات منظم آن، بند زيباي ماهي بازان (خدا آفريد)، پل بند لشكر، بند خاك و بسياري از ديگر پلها و آب پخش كن ها و كانالهاي و تاسيسات در دو سوي جزيره ميان آب (و نيز شماري از عناصر هنوز ناشناخته) اشاره كرد. رد اين مجموعه را بوسيله كانال دستكند مسرقان از بند قير تا شرق اهواز و نيز تاسيسات آبي–صنعتي كهن اهواز مي توان پي گرفت. كار انساني شگفت انگيزي  كه اجازه نمي داده است حتي يك قطره از آب كارون هدر رود و به دريا بريزد.

مديريت آب خوزستان به قدري تخصصي و مهم بوده است كه حتي با تغيير حكومتها تغيير نمي كرده و تا حمله مغول هم كمابيش سرپا بوده است. اين مجموعه عظيم تر از آن بوده است كه با توان افراد و حتي حاكمان محلي قابل كنترل و اداره باشد.

محوطه آسياب ها و آبشارهاي شوشتر

محوطه آبشارهاي شوشتر در جنوب پل بند گرگر و خيابان شريعتي واقع شده است. دقيقا ًمشخص نيست كه اين محوطه در چه زماني بوجود آمده ولي شواهد موجود نشان مي دهد كه احتمالاً در دوره ساساني، خصوصاً در زمان سلطنت شاپور اول بنا شده است. طبق نوشته كتاب تذكره شوشتر، در زمان اردشير بابكان (بنيانگذار سلسله ساساني در سال 224ميلادي) بخاطر اينكه آب را به شرق و جنوب شوشتر رسانده و كشاورزي منطقه را رونق دهند، ساخت رود  گرگرشروع  و تا سلطنت شاپور،فرزند اردشير، ادامه يافت. بر روي اين نهر، پل بند گرگر ساخته شد،  كه نه تنها از طغيان آبهاي اضافي جلوگيري مي كرد، بلكه شهر شوشتر را با شرق آن ( مسجد سليمان و اهواز) مرتبط مي ساخت.بطوري كه درگذشته نزديك اين پل بند، دروازه گرگر وجود داشت. درون محوطه آبشارها، حدود 40 آسياب وجود داشت كه اين آسياب ها در بخش شمالي، شرقي و غربي قرار داشتند. از آسياب ها براي تهيه آرد استفاده مي شد.به مرور زمان بر اثر حوادث طبيعي (سيل و زلزله) وعوامل انساني اكثر اين آسياب ها رو به تخريب نهادند.در حال حاضر آسياب رضا گلاب توسط پايگاه ميراث فرهنگي سازه هاي آبي تاريخي شوشتر، مرمت و در حال فعاليت مي باشد.

در سال 1312 هجري شمسي، تاسيسات توليد برق در ضلع شمالي محوطه بوجود آمد كه با ولتاژ 110 ولت، برق بخشي شوشتر را تامين مي كرد. در سال 1332 هجري شمسي  كارخانه برق مستوفي جانشين تا‌سيسات قبلي گرديد.علاوه بر موارد ذكر شده جهت تامين يخ مورد نياز منطقه، كارخانه يخ جولازاده به سال 1334 هجري شمسي در ضلع غربي محوطه اضافه گرديد.يكي از مناطق زيبا و ديدني در اين مجموعه، محوطه سيكا مي باشد. تا چند سال پيش اهالي شهر از سيكا بعنوان تفريحگاه استفاده مي كردند. سيكا، شباهت زيادي با معابد صابئين دارد، بنابراين ميتوان احتمال داد كه در گذشته (قبل از اينكه صابئين از شوشتر به اهواز هجرت كنند) عبادتگاه صابئين دراين مكان قرار داشته است.همانطور كه ملاحظه گرديد، محوطه  آسياب ها و آبشارهاي شوشتر، داراي كاركرد صنعتي، اقتصادي و تفريحي بوده و مهمترين بخش اين شهر در دوره هاي مختلف محسوب ميشد. هيچ مكاني را در جهان نميتوان پيدا كرد كه همچون محوطه آبشارهاي شوشتر ويژگي هاي مختلف را يك جا در خود جمع كرده باشد. بازديد كنندگان داخلي وخارجي كه اين محوطه بازديد بعمل مي آورند، با مشاهده دهانه هاي خروجي  آب و بخش هاي ديگر منطقه آبشارها، شگفت زده مي شوند.

پلهاي تكدهانه مستوفي و باطني

 پلهاي تكدهانه مستوفي و باطني در دوران قاجار و بر روي نهر داريون احداث شده اند. 

پلهاي تكدهانه مستوفي و باطني حدود 100 متر پايين تر از قلعه سلاسل بر روي نهر داريون ساخته شده اند. ساخت پل مستوفي همزمان با ساخت منزل مستوفي در دوره قاجار بوده و راه منزل مستوفي را به سوي ديگر نهر تامين مي كرد. پل باطني نيز در مجاورت منزل آقاي باطني (از سادات شوشتر) راه ارتباطي منزل را با سمت ديگر نهر داريون تأمين مي كرد.

خانه مستوفي

 خانه مستوفي يكي از خانه هاي قديمي و زيباي شوشتر است كه به شماره 2315 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده.  است.اين بنا بخشي از مجموعه مستوفي و شامل دو قسمت اندروني و بيروني بوده است. خانه مستوفي متعلق به محمدعلي مستوفي از تجار شوشتر بوده و به شيوه معماري سنتي در اواخر دوره قاجاريه ساخته شده است.

تزئينات معماري بنا از نوع خوون چيني و كاربندي آجري و ريگ فرش مي باشد. اين خانه در سال 1374 به اداره ميراث فرهنگي شوشتر تبديل شد. اين بنا به شماره 2315 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

مسجد جامع شوشتر

 مسجد جامع شوشتر از مساجد صدر اسلام است و بناي آن در زمان سيزدهمين خليفه عباسي(همزمان با امامت امام حسن عسكري ع) آغاز شده است. بناي اين مسجد به شماره 286 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و مالكيت آن در اختيار اداره اوقاف است. 

مسجد جامع در سال 254 قمري در زمان سيزدهمين خليفه عباسي المعتزبالله المتوكل ، كار ساختمان آن را آغاز كردند. پس از او خلفاي ديگري در اين باب كوشيدند تا اين كه در زمان خليفه بيست و نهم المسترشد بالله آن را به پايان رساند. قبل از پوشش كنوني، سقف مسجد به وسيله شاه چوب هندي مسقف شده بود و بر طبق كتيبه موجود در مسجد كه داراي تاريخ سال 1213، 1175، 933، 683 ،445 هجري قمري است معلوم مي شود كه مسجد جامع شوشتر در قرون بعد به كرات تعمير و مرمت شده است. شبستان اصلي مسجد در طرف جنوب واقع شده، در شبستان منبر چوبي نفيسي قرار دارد كه طبق كتيبه، نام (منصور ابواحارث) و تاريخ صفر سال445 هجري قمري بر روي آن حك گرديده است. بر ديواره شبستان مسجد كتيبه گچ بري با مضمون سوره ياسين حك شده.

مسجد در طرف شمال دوازده رديف ستون و در طرف جنوب هشت ستون دارد كه بلندي هركدام از ستونها در حدود پنج متر است. از مشاهده قوس طاق ها و ايوان رفيع و شبستان آن كه به شيوه معماري دوره ساساني ساخته شده است، قدمت بنا و تعلق آن به اوائل اسلام تا حدودي روشن مي شود. مسجد داراي حياط وسيع و ستونهاي قطور و بسيار محكمي مي باشد به طوري كه قطر هر ستون بيش از يك و نيم متر است و بناي آن بيشتر از سنگ و آجر است و داراي منبري قديمي است كه قدمت آنرا 700 سال نوشته اند، در قسمت راست منبر نوشته هايي به خط كوفي از جنس تخته بريده شده است. ساختمان منارة مسجد را به دوران چوپانيان و شيخ اويس بن شيخ حسن چوپاني نسبت مي دهند. بناي منارة مسجد جامع در سال 822 هجري بوده است و چون كج شده بود در قرن دوازدهم قفسه اش را از ترس انهدام تا حد مقرنس برداشتند و در سنوات انقلاب مشروطيت كه آن را در جنگ هاي محلي سنگر قرار داده بودند و قسمتي از طرف مشرق آن خراب گرديد، در وسط آن ميلي استوانه شكل از آجر ساخته شده كه روي آن با كاشي زيبا مفروش است و بر تمامي آن كلمه الله اكبر نوشته شده است. بلندي مناره ابتدا 26 متر بوده و قسمت بالاي آن تخريب گرديد، هم اكنون در حدود 18 متر است

مقام صاحب الزمان

 مقام صاحب الزمان در واقع قدمگاه آنحضرت است كه در شمال شرقي شهر شوشتر قرار دارد و بين مردم از احترام خاصي برخوردار است.  قدمگاه صاحب الزمان در شمال شرقي شهر شوشتر در انتهاي بزرگراه بين الحرمين قرار دارد. بر اساس سنگ نبشته اي كه در بناي قبلي قدمگاه بدست آمده و داراي اشعاري با ماده تاريخ است، بناي اوليه بوسيله درويش كريم نامي در دوره سلطنت شاه صفي (1047ه‍.ق) ساخته شده است.

پل بند شادروان

 پل بند شادروان بر روي شاخه شطيط ساخته شده و يكي از اساسي ترين بخشهاي تأسيسات آبي شوشتر محسوب مي شود. اين پل بند با شماره 78 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.  پيشينه ساخت اين پل بند مربوط به دوره شاپور ساساني است و بر اساس شواهد و مداركي در زمان شاپور ساساني پي ريزي و ساخته شده است.پل بند شادروان در 300 متري جنوب بند ميزان – در شمال غربي شوشتر -  بر روي شاخه اصلي رود كارون (شطيط)ساخته شده است. و در حال حاضر بقاياي آن در كنار پل آزادگان به چشم مي خورد.

خضر نبي

 قدمگاه خضر نبي يا «خواجه خضر زنده» يكي از عبادتگاههاي مهم و مورد توجه در شوشتر است و به شماره 7931 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. 

از جمله عبادتگاههاي مهم و مورد توجه در شوشتر قدمگاه خضرنبي يا خواجه خضر زنده است كه با قدمتي بس ديرينه در مسير جاده شوشتر به مسجد سليمان بر فراز صخره قرار گرفته است. تا حدودي معماري بنا ، شبيه به معماري دوران سلجوقي ست ولي آثار و شواهد بدست آمده قدمت آن را به دوراني عقب تر باز مي گرداند. نماسازي ورودي بنا از  سنگ هاي تراش خورده مي باشد.

گنبد بنا از نوع ارچين يا مضرس است كه  از نمونه گنبدهاي مختص به مناطق گرم و مرطوب به ويژه استان خوزستان است كه نقش تهويه در بنا را بر عهده دارد. اين فرم گنبد شكل بدوي زيگوراتهاي ايلامي را جلوه گر مي سازد. ساير قسمت ها و الحاقات بقعه خضر نبي ، شامل آب انباري ست به فاصله 100 متري و درست روبروي آن كه در گذشته جلوي وروديش سنگابي (منبع آب سنگي) قرارداشته است. همچنين بنا داراي چاه و قناتهايي بوده كه بر اثر ايجاد جاده مسدود گشته اند.بقعه خضر نبي مكاني ست كه بيشتر مورد توجه بانوان قرار دارد و در اكثر نمونه هاي مشابه آن در شهرهاي (بوشهر ، بندر عباس) عبور و مرور آقايان به طور كلي در آن ها ممنوع مي  باشد.

 

 


کلمات کلیدی:
 
خوزستان۲
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥  

 

اشكفت سلمان ايذه  ايذه شهري است در منتهااليه شرقي استان خوزستان و در حدود 200 کيلومتري شرق اهواز. ايذه در ميان کوه‌هاي بخش مرکزي رشته کوه زاگرس و در ارتفاع 835 متر از سطح دريا واقع شده و هوايي تقريبا" ملايم دارد که در کوه‌هاي اطراف، رو به سردي مي‌رود. جمعيت شهر حدود 80 هزار نفر است که اکثرا" از ايل بختياري هستند..برمبناي کتيبه‌هاي کشف‌شده در اطراف شهر ايذه، نام باستاني اين شهر، «‌آياپير‌» بوده است. موقعيت آياپير باستاني در سر راه جاده اصلي تجاري از مرکز ايران به دشت خوزستان و شوش، به آن اهميت اقتصادي و سياسي خاصي مي‌داده. به همين دليل است که اطراف ايذه امروز، چندين اثر باستاني و نقش عيلامي وجود دارد که باعث جلب گردشگران و باستانشناسان شده است.اصلي‌ترين اين کتيبه‌ها در زمان حکومت يک پادشاه محلي به نام «هاني» نقش شده که در دوران نوعيلامي و زمان سلطنت «شوتروک-ناخونته دوم» (698-717 پ م) بر آياپير حکومت مي‌کرده. بزرگترين مجموعه نقشها در شرق ايذه و در نزديکي روستاي «کوله فرح» واقع شده است. اين مجموعه شامل يک کتيبه به خط و زبان عيلامي نو و نقش خود هاني است که در آن، هاني از فتوحاتش در کنار رود کارون براي آرام کردن شورشيان و از وفاداري خود به شوتروک-ناخونته، حکايت مي‌کند. در جهت ديگر مجموعه، چند نقش در اطراف يک تخته‌سنگ بزرگ کنده شده‌اند که نشان‌دهنده مراسم قرباني از طرف هاني و روحاني بزرگ دربارش هستند. يک نقش در سنگي کوچکتر، درباريان عيلامي را نشان مي‌دهد و تخته‌سنگ بزرگي از طرف رومن گيرشمن، باستانشناس فرانسوي، به عنوان سنگ قربانگاه شناخته شده. دو نقش ديگر، يکي کنده شده بر روي کوه، نشان‌دهنده يک مراسم جشن است که در آن، پادشاه در بالاي نقش روي يک تخت جلوس کرده و بقيه مردم به صورت رديف در پايين نقش شده‌اند. سبک اين نقش و موقعيت قرارگرفتنش مي‌تواند نشان‌دهنده اين باشد که به دوراني قبل از هاني، شايد دوران عيلامي ميانه، تعلق دارد.آخرين نقش، نيم-مجسمه ايست به اندازه واقعي که بر روي يک طرف يک تخت سنگ کنده شده و احتمالا" نشان‌دهنده هاني و وزيرش است.مجموعه مهم ديگر، کتيبه و نقش‌هاي «اشکفت سلمان» (اشکفت به معني شکاف، غار) در شمال غربي شهر است. اين مجموعه در کنار يک شکاف کوه به وسيله شوترورو، وزير هاني، بوجود آمده است.يک کتيبه که در آن هاني به ذکر اينکه نقش‌ها به دستور شوترورو کنده شده‌اند و در آن از خدايان مختلف کمک خواسته مي‌شود، مهم‌ترين اين نقش‌ها است.نيم‌تنه يک مرد به سبک عيلامي ميانه در کنار اين کتيبه، جلب نظر مي‌کند. سر اين نقش در اوايل انقلاب در اثر برخورد گلوله «آر پي جي» تخريب شده و کتيبه نيز در اثر ضربات گلوله و خرابکاري‌هاي بازديدکنندگان (نظير کندن نام) تا حدي تخريب شده است دو نقش ديگر که يکي نشان‌دهنده شوترورو و خانواده‌اش است و ديگري هاني و همسرش هوهين را نشان مي‌دهد، همه رو به مرکز اشکفت نگاه مي‌کنند که نشان‌دهنده قداست منطقه اشکفت از زمان‌هاي باستاني است و حتي امروزه نيز در بين مردم محلي مقدس است.نقش‌هاي مختلف ديگري نيز در اطراف ايذه وجود دارند که اکثرا" تکرار نقش‌ها و کتيبه‌هاي کول فرح هستند و از سوي هاني کنده شده‌اند. اما در منطقه «خُنگ اژدر»، در روي يک تخته‌سنگ، دو نقش ديگر جلب نظر مي‌کنند. در يک‌طرف اين سنگ، نقش کوچکي از دوران عيلامي، نشان‌دهنده چهار پيکره کوچک است که سبک آنها به نظر عيلامي ميانه مي‌آيد. در روي ديگر اين سنگ، نقشي از چهار مرد در لباسهاي پارتي و يک مرد سوار اسب، نشان‌دهنده اهميت منطقه در زمان اشکانيان و حکومت دست‌نشانده آنها در منطقه، سلطنت علمائيد، است..به‌طور خلاصه، نقش‌هاي عيلامي، پارتي و آثار باستاني ايذه، به علاوه محبت و خونگرمي مردم محلي و افتخارشان به آثار باستاني شهر، ايذه را به مقصدي دلخواه براي يک مسافرت خوب، البته در فصل مناسب، تبديل مي‌کند.

زيگورات چغازنبيل 

معبد ايلامی چغازنبيل بر روی تپه ای خاکی و در ساحل رودخانه دز از شعب رود کارون در استان خوزستان واقع شده است . اين معبد توسط اونتاشگال پادشاه ايلامی ها در سال 1250 قبل از ميلاد ساخته شده و آن را به خدای اينشوشينک اختصاص داده است .بنای معبد چند طبقه و ارتفاع آن حدود 25 متر است . اين بنا از خشت خام ساخته شده است و روکشی از آجر دارد . در اطراف معبد تعدادی لوح گلی و جندين مجسمه از انسان و حيوان بدست آمده است .  در حين خاکبرداری از محل دو عدد آجر که مطالبی را به خط ايلامی در آن نقل شده بود کشف شد . قاعده زيگورات مربع است و بلندی آن در اصل 50 متر بوده است و آخرين طبقه آن به خدای ايشوشينک تعلق داشته است . زيگورات چغازنبيل بزرگ‌ترين زيگورات جهان هستند..جالب ترين شیء بدست آمده از حفريات اخير چغازنبيل ,مجسمه گاو لعابداری است که در کمال ظرافت و مهارت ساخته شده است که برروی آن کتيبه ای به خط ايلامی در چند رديف نوشته شده است . اکنون اين مجسمه در موزه ايران باستان نگهداری می شود. چغازنبيل در سال ١٩٧٩ ميلا‌دی از طرف يونسکو در فهرست ميراث جهانی قرار گرفت. اين محوطه يکی از چند اثر ثبت شده‌ی ايران در فهرست ميراث جهانی است. اهميت اين محوطه‌ی تاريخی به عنوان مهم‌ترين اثر به‌جای‌مانده از دوران حکومت ايلامی، قدمت ٣٠٠٠ ساله‌ی آن همراه با جاذبه‌های طبيعی از جمله عوامل مؤثر در به ثبت‌رسيدن اين مجموعه به‌عنوان ميراث جهانی بوده‌اند.  محوطه تاريخي "چغازنبيل" در جنوب غربي ايران، استان خوزستان و در ۳۵ كيلومتري شهر باستاني شوش قرار گرفته است. اين محوطه كه شامل شهر كهن دور اونتاش مي‌باشد، در اوايل قرن  ۱۳قبل از ميلاد توسط پادشاه ايلامي اونتاش نپير در نزديكي رود دز ساخته شد. دورانتاش به معناي قلعه اونتاش مي‌باشد و در برخي از متون ميخي شهر ال اونتاش ذكر شده كه به معني شهر اونتاش است. در مركز شهر نيز معبد عظيمي به صورت مطبق بنا شده كه امروزه دو طبقه از آن هنوز پابرجاست و موسوم به ذيقورات يا ذيگورات مي‌باشد كه به دو تن از خدايان بزرگ ايلاميان يعني اينشوشيناك و نپيريشا اهدا شده است. معبد چغازنبيل بزرگترين اثر معماري برجاي مانده از دوران ماقبل اسلامي‌است كه تاكنون شناخته شده است. دور تا دور ذيگورات چغازنبيل را ديواري احاطه كرده كه در مجاورت آن معابدي براي خدايان كربريشا ، ايشني كرب و هومبان بنا شده است. زيگورات چغازنبيل ساختمان بزرگي كه به گونه هرم، پله پله شده و هر پله و طبقه آن، بر روي طبقه پايين تر قرار گرفته است. بناهاي شهر از خشت و آجر ساخته شده‌اند و با وجود قدمت بسيار هنوز بخش زيادي از آنها برجاي مانده‌اند. در نماي بناهاي موجود در محوطه چغازنبيل آجرهاي كتيبه‌داري با خطوط ميخي ايلامي برجاي مانده است . متن‌هاي خط ميخي اين آجرها نام سازنده زيگورات و همچنين نام خداي بزرگ ايلامي اين شوشيناك ديده مي‌شود. درهاي معابد و كاخ‌ها از چوب بوده كه با ميله‌هاي شيشه‌اي تزيين شده‌اند و اين شهر دورن سه باروي خشتي كه مركز آنها در يك نقطه بوده، ساخته شده است. ديوار اول، يك آب انبار بزرگ ، سه كاخ ، پنج آرامگاه زيرزميني و يك پرستشگاه را كه به نوسكو خداي آتش پيشكش شده، در برگرفته است. ديوار دوم هفت پرستشگاه و ديوار سوم سه پرستشگاه ديگر را در بر گرفته است . در ميانه، يك برج و چند طبقه هرمي شكل به بلندي  ۲۵متر قرار دارد كه در آن كتيبه‌هايي به خط ميخي و به زبان ايلامي ديده مي‌شود. چغازنبيل در سال  ۱۹۷۹ميلادي از طرف سازمان علمي فرهنگي يونسكو در فهرست ميراث جهاني ثبت شد. اهميت و اصالت اين محوطه تاريخي همراه با جاذبه‌هاي طبيعي و تاريخي اين عوامل موثر در ثبت جهاني اين مجموعه بوده‌اند. ديدن اين مكان زيبا،جذاب و تاريخي ايران و گنجاندن آن در برنامه‌هاي گردشكري خانواده‌ها و تورهاي نوروزي توصيه مي‌شود.

جاذبه های توریستی کم کم به فصل رویش گل زیبای نرگس در نرگسزارهای بهبهان نزدیک میشویم . از کمتر از یک ماه دیگر با سر بر آوردن گلهای نرگس از زیر خاک بوی مست کننده آنها در بهبهان به مشام میرسد. سال گذشته همزمان با فصل نرگس در بهبهان یعنی در حدود ماه بهمن نرگس زار طبیعی بهبهان در جوار منطقه تاریخی ارجان که آن هم از تیغ تراکتور ها مصون نمانده فرصتی بی نظیر برای تبدیل این منطقه به یک سایت تفریحی و تاریخی است

احداث است که در صورت فراهم بودن شرایط در اینده می توان بخشی از اب ان را به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر نمود.

بهبهان یکی از شهرهای قدیمی استان خوزستان است

  تاريخ بهبهان  بعد از تخریب شهر ارجان یکی از دهات ارجان به نام کوشک دشت که در سه کیلومتری جنوب ان واقع بود

  نگاهی اجمالی بر ارجان 

ارجان که از زمان و چگونگی ساخت ان اطلاعاتی در دست نیست در یکی از گذرگاهایی قرار داشته است که از یک طرف باعث ارتباط فلات ایران به بین النهرین و از طرف دیگر بزرگهراه تاریخی شاهی که شوش را به استخر متصل می نمود از ان عبور می کرده است .شهر ارجان که (ارغان) نیز گفته می شود در سه کیلومتری دامنه کوه واقع بود و محدود بود از شمال به رودخانه و از مشرق و مغرب و جنوب به دشت ارجان .شهر ارجان شکل قائم الزاویه ای داشته که قاعده طویل ان به سمت شمال شرقی کشیده شده بود و نوع زمین ان سنگلاخی و سخت و ارتفاع ان از سطح دریا در حدود پانزده متر بوده است .

. شهر ارجان دارای شش دروازه بود به نامهای : 1) اهواز 2) ریشهر 3) شیراز 4) دروازه میدان 5) کیلالین( کیل کنندگان) 6) رصافه( سنگ فرش) . محل دروازه رصافه در راه مال رو بهبهان است که به قدمگاه حضرت رضا می رسد و اثارش هنوز وجود دارد .. محل پنج دروازه دیگر به دلیل انهدام شهر معلوم نیست .خانه شاه شهر که تا امروز خرابه های ان به سرای ملک معروف است در جنوب شهری شهر واقع بوده و از شمال و مشرق و مغرب متصل به شهر و از جنوب به باغاهای نارنج اتصال داشت و در حال حاضر زمینهای ان باغها به مساحت 30 هکتار به نارنجستان معروف است . بازار ان زمان که خرابه های از ان بر جا مانده و مردم هنوز به ان بازار ارجان گویند در شمال شرقی خانه شاه بوده و مسجد جامع که مورخین ان را از بناهای حجاج نوشته اند در پلوی بازار واقع بوده است . بنای خانه ها از سنگ می باشد و بازار بزازان مانند بازار سجستان درهایی دارد که شب بسته می شود

خصوصیات مسکن چون در فصل گرما درجه حرارت هوای ارجان به 50 درجه سانتی گراد می رسید خانه ها را دوطبقه می ساختند و در طبقه زیرین که در زیر زمین حفر می شد و به ان سرداب می گویند اب جاری بود و هنگام تابستان که گرما طاقت فرسا می شد از ان سرداب ها برای استراحت استفاده می کردند .

اثار عیلام و کلدانیان در نزدیکی های ارجان از سنگ نوشته ها و حجاری های تنگ سروک و غیره موجود است معلوم می گردد که ارجان از شهرهای پیش از مهاجرت ارین ها بوده است.

اثاری که از شهر ارجان باقی مانده  تلال:از شهر ارجان در زمینی به مساحت قریب به یک هزار هکتار تل و تپه های زیادی جای خانه های باقیمانده که وسعت زمین اشغال شده و کثرت تپه های موجود عظمت شهر را در زمان ابادی می رساند.

پل کسری:از بناهای ساخته شده در دوره ساسانی بوده و قدیمی ترین پلی است که برای استفاده شهر ارجان بر رودخانه تاپ ساخته شده است و جغرافیا نویسان اسم ان را قنطره الکسرویه نوشته اند..اثار این پل در حدود 200 متری مشرق بهبهان به امامزاده جعفر می باشد قسمتی دیگر در مسیر رودخانه قرار گرفته و در تابستانها که اب رودخانه فرو می نشیند از زیر اب نمایان می شود.

بند و پل بکان:این بند (سد)و پل در زمان خلافت امویان به دست یکی از توانگران فارس به نام دیلمی که پزشک مخصوص حجاج بن یوسف بود ساخته شد و از بناهای نامی و معروف عصر خود بود.. طول ان 170 متر و عرضش 5/13 متر بوده که تا کنون قسمتی از بند و چهار پایه بزرگ از پل باقی مانده .در سمت شمال این بند و پل و پیوسته به ان چهار اسیاب دائر بود که سنگهای ان بر حول محور افقی در گردش بودند و اثار انها تا امروز باقی است. زمین های اطراف این محل را امروزه به زبان محلی بکو(بکان)می گویند.

مسجد جامع بکان:از اثار ديگر باقی مانده شبستان وسيعی از مسجد جامع محله بکان است که طاق های ان از سنگ تراشیده و گچ ساخته شده و در دور محراب ان ایات قرانی نقش بوده و تاریخ بنای ان به خط کوفی در سنگ در اورده شده این سنگ که از نوع سنگهای ماسه ای است و بعضی از کلمات ان محو شده است هم اکنون در دیواره جنوبی شبستان مسجد نصب می باشد و کی گویند که حضرت رضا (ع) عازم خراسان بوده از ارجان عبور کرده و در مسجد جامع محله بکان نماز گزارده

حمام محله بکان:این حمام در حدود پنجاه متری غرب بند و پل در کنار جنوبی رودخانه تاب است اثار حوض و خزینه و لباس کن (رختکن) ان تا امروز باقی است.

ثاری که از ماقبل به دست امده   در کاوشهایی که به وسیله باستان شناسان خارجی از تپه های اطراف ارجان به عمل امد اثاری از یک تمدن بسیار قدیم مربوط به عهد حجر کشف گردیده: شهر قديمي بهبهان ارجان بواسطه اشياء بدست آمده در كشفيات باستان شناسي سال 1361 (‌هجري شمسي )‌تا كنون قديمي ترين دوره تاريخي آن معلوم گرديده است كه نشان از هزاره دوم پيش از ميلاد مسيح دارد . گور مكشوفه , كتين هوتران فرزند پادشاه ايلامي كه در هزاره دوم قبل از ميلاد سلطنت ميكرد همراه با جام ارگان و حلقه قدرت آن شوكت و عظمت فرهنگي و هنري ارجان را به نمايش مي گذارد و با عرضه اطلاعات گرانبهايي از تاريخ بهبهان معلوم ميدارد كه اين شهر قديمي , چگونه از منظر فرهنگي , بر تارك منطقه مي درخشيده است .      نهمچنين آثار پل سومي , در نزديكي سد شهدا در جوار امام زاده جعفر وجود دارد ,‌بعضي آنرا منسوب به حجاج بن يوسف از دوره اسلامي ميدانند . آتشكده چهار طاق (‌شماره ثبت 371 )‌و پل خيري مح خان , در ناحيه خير آباد كه ارگان را به بلاد شاپور در ناحيه ممسني متصل مي كرده است از ديگر آثار منسوب به دوره ساساني است .


کلمات کلیدی:
 
خوزستان۱
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥  

 

خوزستان با مساحتي حدود 64236 كيلومتر مربع، در جنوب غربي ايران واقع شده است. اين استان از شمال غربي با استان ايلام، از شمال با استان لرستان، از شمال شرقي و شرق با استان‌هاي چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد؛ از جنوب با خليج فارس و از  غرب با كشور عراق هم‌مرز است.. مركز استان خوزستان شهر اهواز و ساير شهرستانهاي آن عبارتند از: آبادان، انديمشك، اهواز، ايذه، باغ‌ملك، بندرماهشهر، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دشت‌آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر و مسجد سليمان.

صنايع دستی روستايی :

وفاداری روستاييان به سنت ها از عوامل مهم توليد محصولاتی است که با همت آنان با مواد اوليه موجود توليد    می شود اين محصولات علاوه بر رفع مايحتاج شخصی توليد کنندگان به بازار عرضه می شود که می تواند ممر در آمدی در کنار کار اصلی آنها محسوب شود. روستاييان استان خوزستان محصولاتی گوناگون که حاصل دسترنج آنها است توليد می کنند که عمده ترين آنها شامل : حصير، گليم، قالی، پارچه عبايی و ... است .

 صنايع دستی شهری : اگر چه صنايع دستی شهری امروزه رونق گذشته را ندارند معهذا هنوز صنعتگرانی هستند که به امر توليد ابزار و لوازم دست ساز اشتغال دارند. اموری همچون : بافت انواع پارچه، گليم، قالی، تهيه گيوه، خراطی، ميناکاری و ساخت  وسايل فلزی و قلمزنی از جمله اين صنايع است . مجموعه صنايع دستی عشايری، روستايی و شهری استان خوزستان بر حسب نوع مواد اوليه که در توليد به کار می رود به چند گروه تقسيم می شود:

تاريخچه شهر اهواز

اهواز مركز استان خوزستان است. باني و تاريخ بناي شهر اهواز بدرستي معلوم نيست، عيلاميان شهري در حدود اهواز بنام «اكسين» بنا كرده بودند. پس از ويراني آن، شهر اهواز در دوران اشكانيان، تجديد بنا گرديد و پس از اشكانيان، اردشير ساساني به بناي مجدد اهواز همت گماشت و در دوران پس از ساسانيان نيز شهر اهواز دستخوش ويراني شد كه باز به عمران آن پرداختند. از قرن ششم هجري قمري به بعد به علت خراب شدن سد شادروان و همچنين جنگل‌ها و اغتشاشات داخلي و بروز بيماري‌هاي وبا و طاعون، اهواز رو به خرابي رفت تا آن كه در سال هزار و سيصد هجري قمري همزمان با حفر كانال سوئز و توجه اروپائيان رونق تازه‌اي گرفت. ناصرالدين شاه قاجار هم از اين فرصت براي گسترش كشتيراني بر روي رود كارون استفاده كرد و توسط والي خوزستان در كنار اهواز قديم بندرگاهي به نام «بندر ناصري» احداث كرد. در پي احداث اين بندر نام اهواز به «ناصريه» تبديل شد ولي در دوره پهلوي به نام قديمي «اهواز» خوانده شد.

ردخانه كارون

 رود كارون پرآب‌ترين و طويل‌ترين رودخانه ايران است. اين رود از چشمه‌سارهاي دامنه كوه‌هاي ونك و زردكوه بختياري سرچشمه گرفته و به نام آب كوهرنگ از دره غربي زردكوه به سوي جنوب غربي روان مي‌شود. پس از ورود به درياچه سد كوهرنگ قسمتي از آب آن توسط تونلي كه در شكم كوه كاركنان حفر شده، به سرچشمه زاينده‌ رود مي‌ريزد و قسمت ديگر آن از سد عبور كرده و پس از طي مسير طولاني و پرپيچ و خم با رودخانه خرسان مخلوط شده و به استان خوزستان وارد مي‌شود.

انديمشک

انديمشك در كنار خرابه‌هاي شهر قديم (لور) و (اري‌ترين) احداث گرديده است. لور شهري آباد بود كه جغرافي ‌نويساني چون اصطخري و مقدسي از آن نام برده‌اند. گويا شهر لور تا قرون وسطي از آبادي بهره‌مند بود و پس از آن رو به ويراني نهاده است. انديمشك در دوره قاجاريه و در حكومت حاج صالح‌خان مكري با ساختن قلعه‌اي اهميت پيدا كرد و صالح‌آباد ناميده شد، سپس به انديمشك تغيير نام يافت.

مراکز تاريخي

شهر لورساساني

شهر باستانی لور ساساني درمنطقه ای واقع در محدوده انديمشك قرار گرفته است و البته تا قرون وسطي آباد بود ولي به مرور  پس از آن رو به ويرانی گراييد .

جاذبه هاي طبيعي چشمه عين خوش

چشمه عين‌خوش در فاصله سيزده كيلومتري جاده انديمشك به اهواز واقع شده است. در فاصله هفتاد كيلومتري از جاده دهكده عين‌خوش واقع شده كه در فاصله كمي از آن چشمه عين‌خوش از زمين خارج مي‌جوشد. آب اين چشمه از دسته آبهاي سولفاته بيكربناته كلسيك نيم گرم مي‌باشد.

چشمه آب معدني دهلران

درمنطقه ای واقع در سيزده كيلومتري جاده انديمشك به اهواز جاده‌اي منشعب مي‌شود كه پس از صد و بيست كيلومتر به دهلران مي‌رسد. چشمه معدني دهلران به فاصله پنج كيلومتري شمال آن از زمين خارج مي‌شود. در اين منطقه، دره وسيعي وجود دارد كه بوي سولفور آن از فاصله دور  به مشام مي‌رسد. آب اين چشمه از دسته آبهاي كلرور سولفاته و بيكربناته كلسيك گرم مي‌باشد و خواص درماني فوق‌العاده‌اي دارد. مردم منطقه به منظور درمان بيماري‌هاي روماتيسمي، درد مفاصل و استخوان از آب اين چشمه استفاده مي‌كنند.

منطقه حفاظت‌شده كرخه

كرخه به عنوان يكي از چهار منطقه طبيعي كشور شناخته شده است كه از نظر زيست‌محيطي ارزش فراواني دارد. كرخه از دو عنصر اصلي رودخانه و جنگل‌هاي اطراف رودخانه تشكيل شده است و از محلي به نام روستاي سرخه در جنوب جاده انديمشك – دهلران – شروع شده و در امتداد رود كرخه تا روستاي «خلاف دو» در شمال حميديه اهواز ادامه مي‌يابد. بيشه‌هاي انبوه و بكر كرخه زيستگاه طبيعي منحصر به فرد گونه گوزن زرد در ايران و جهان است. منطقه كرخه با سيزده هزار و بيست و هفت هكتار مساحت شامل دو بخش منطقه حفاظت‌شده با 9427 هكتار و پناهگاه حيات وحش با 3600 هكتار به لحاظ برخورداري از آب فراوان و زمين‌هاي حاصلخيز حاشيه آن و شرايط اقليمي گرمسيري و ساير استعدادهاي طبيعي همواره مورد توجه بوده است و در طول تاريخ تمدن‌هاي متنوعي را در خود پرورانده است.

درياچه سد كرخه

سد كرخه در سال هزارو سيصدو سي و چهار ه‍_ش بر روي رودخانه كرخه بنا شده است. اين سد از نوع سدهاي انحرافي است كه آب رودخانه كرخه را به داخل دو شهر منحرف مي‌كند. طول سد صدو نودو دو متر و ارتفاع آن نه متر است. سد در وسط يك قسمت آبريز دارد كه طول آن صد و بيست و سه متر است و ارتفاع آن از بستر رودخانه پنج متر است. درياچه اين سد نيز امكانات فراواني براي بهره‌برداري‌هاي جهانگردي فراهم آورده است.

 آبادان

آبادان نام بندر و جزيره دلتا مانندي است كه در گذشته «عبادان» نام داشته است. ياقوت حموي جزيره بزرگ را كه بين دو رود يعني اروندرود و كارون واقع شده «ميان رود» نام داده است.. در سال 1909 ميلادي شركت نفت به دنبال عمليات استخراج نفت در خوزستان پالايشگاه و تصفيه‌خانه‌هاي عظيمي در آبادان ايجاد كرد. پس از ايجاد پالايشگاه اهميت اقتصادي، سياسي و بين‌المللي اين جزيره افزايش يافت. در زمان سلطنت رضاشاه پهلوي نام عبادان به آبادان تغيير يافت. شهر آبادان قبل از حمله‌ عراق به ايران در سال هزار و سيصد و پنجاه و نه خورشيدي از شهرهاي بسيار باشكوه و آباد ايران بشمار مي‌رفت.

ايذه

ايذه يك شهر تاريخي است و آ‌ثاري از زمان‌هاي بسيار قديم در آن به جا مانده است. اين شهر در روزگار عيلاميان اهميت و عظمت بسيار داشته و مركز آن آنزان يا آشتيان بوده و در عهد ساسانيان نيز نام و اعتبار داشته است.. آتشكده‌اي هم در آن شهر بود كه تا زمان هارون‌الرشيد فروزان بوده است.

مراکز تاريخي و باستاني

مجسمه سوسن قطعه سنگ نامنظم خاكستري رنگي است كه بر روي آن نقش‌زني ايستاده حجاري شده است. با وجود خرابي و آسيب‌هاي وارده به اين مجسمه،‌ وضع و حالت و لباس‌هاي مجسمه ظاهراً  دال بر زن بودن اين مجسمه زيبا دارد. اين مجسمه در مسير ايذه به طرف مسجد سليمان پس از پشت سرگذاشتن آبادي پيون و تنگ ليموچي در سوسن واقع شده است.

قلعه تل اين قلعه توسط محمدتقي‌خان بختياري در سرتلي در ناحيه ايذه بنا شده است. اين قلعه مركز خان‌هاي ايل بختياري بوده و چندين قلعه در آن وجود داشته است. مردم قلعه تل به هنگام كندن پي خانه‌شان دو سنگ بزرگ كه به زمان عيلاميان مربوط مي‌شوند، از زمين بيرون آورده‌اند. يكي از سنگ‌ها پايه ستون و ديگري سنگي منقوش است كه چهار نقش دارد و دو نفر در مقابل دو نفر ايستاده‌اند.

قلعه ديزه وراز اين قلعه در شمال كوه دلا قرار دارد. پله‌هاي زيادي از پايين تا قلعه وجود دارد. اين قلعه در بلندترين قله كوه دلا ساخته شده است. ساختمان اين قلعه به زمان فرامرز اشکانی می رسد.

قلعه اَرك يا اَرخ  اين قلعه روي كوهي مشرف به شلاه ساخته شده و پايين كوه روبروي آسياب‌هاي آبي قلعه ديگري وجود دارد كه جوي آبي به صورت دايره درون حياط آن كشيده شده است. اين كاخ – قلعه در بين دو رودخانه قرار دارد كه روي يكي از آنها پلي وجود داشته و بر اثر زمان خراب شده و فقط يكي از ستون‌هاي آن باقي‌مانده است. اين كاخ قلعه مقر حكومت قوم عيلام بوده است.

روستاي شمي اين روستا در دهستان شمي شهرستان ايذه واقع شده است. در فاصله نه كيلومتري اين روستا آثار باستاني بسيار زيبا و مشهوري نظير مجسمه‌هاي بزرگ برنزي، سنگ‌هاي مرمري، گورهاي باستاني از دوره‌ پارت‌ها كشف شده است، برخي از اين مجسمه‌ها و اشياء به‌دست آمده جزء شاهكارهاي مسلم ريخته‌گري و فلزگدازي است. گورستان شمي نيز به دوره ساسانيان مربوط است.

نقش حونگ اژدل يا اژدر در پانزده كيلومتري شمال ايذه در شرق خونگ‌ اژدر قطعه سنگي بسيار عظيم قرار دارد كه بر روي آن نقش مهرداد اول يا دوم اشكاني حجاري شده كه بر اسبي سوار است و كبوتري حلقه قدرت را همراه نامه‌اي به او تقديم مي‌كند و افرادي (روحي) به حضورش بار يافته‌اند.

بردنبشته ايذه در راه ايذه به پيون پس از طي يك كيلومتر، در كف دره برد نبشته، قطعه سنگ نامنظمي به وسيله حجاران زبردستي حجاري شده است و نقش‌هاي بسيار زيبا و زنده و پرتحركي بر سطوح آنها حك شده است. نقش‌هاي اين سنگ‌نبشته عبارت از مرد بلند قدي با گيسوان گشاده و انبوه با كلاه‌گرد بي‌كنگره با شمشيري  به دست است. در سمت راست اين نقش سواري حجاري شده است. در سمت چپ نيز نقش چند انسان حجاري شده به چشم مي‌خورد.

نقوش كول فره  كتيبه كول فره در انتهاي دشت ايذه قرار دارد. در اين اثر نقوش بديع و حيرت‌انگيزي از صورتهاي شاه، فرمانروا، زن، مرد،‌ اسرا و جانوراني چون گاو،‌ گاوميش و گوسفند حجاري شده‌اند. نقوش اين كتيبه در حال نيايش و احترام و حمل هدايا و تقديس رب‌النوع يا امير ديده مي‌شوند.  اين اثر به دوران حكومت عيلام (قبل از ميلاد) مربوط است و از آثار بسيار مهم باستاني استان  خوزستان به شمار مي‌رود.

نقوش كوباد ايذه  از كوه فره ايذه به طرف جاده دز و در جهت شرق آن گورستاني وجود دارد كه در نزديك آن قطعه سنگي به چشم مي‌خورد. روي اين صخره يك مربع مستطيل به طول و عرض تقريبي يك و نيم  سه  متر حجاري شده است. در اين لوح از سمت چپ پنج انسان ايستاده با لباس بلند و دو دست روي سينه حجاري شده‌اند. در جلو اين پنج نفر نقش مردي يا زني بر سكو يا تختي نشسته است كه به سوي آن پنج نقش توجه دارد. لباس اين نقش هم چون ديگر نقش‌ها دامني بلند است. مردم ناحيه به اين نقش نام مكتب‌خانه يا مدرسه داده‌اند.

كتيبه هاني  در كناره شمال شرقي كوه‌هايي كه جلگه مال امير به آنها محدود مي‌شود، (شهرستان ايذه) نقوش برجسته كتيبه‌هايي به خط عيلامي ديده مي‌شود كه اكثر آنها به نام پادشاهاني به نام «هاني» پسر «تاهي‌هي» موسوم مي‌باشد. هاني حاكم محلي ايذه بود كه در زمان عيلاميان به نام «آيامپير» يا «آياتم» مشهور شده است.

جاذبه هاي طبيعي    تاراز   كوه نيمه‌جنگلي تاراز در دهستان سوسن و در شصت و هفت كيلومتري شمال غربي ايذه واقع شده و حدود دوهزار هفتصد و چهل و سه متر ارتفاع دارد. آب چلو از اين كوهستان سرچشمه مي‌گيرد. كوه تاراز از شمال غربي به كوه للر و از جنوب به كوه تخت سرشط متصل است و دامنه‌هاي شرقي آن به آب بازيافت منتهي مي‌شود.

اشكفت سلمان در فاصله سه كيلومتري جنوب غربي شهر ايذه كنوني، در انتهاي دره‌اي واقع شده است. اشكفت سلمان محوطه‌اي وسيع است كه در درون صخره طبيعي كوه به صورت سرپناهي با آثار آبرفتي و يك چشمه آب شيرين گوارا (كه از درون غاري كوچك و باريك بيرون مي‌آيد) تشكيل مي‌شود. روبه‌روي مجموعه اشكفت سليمان در سمت راست و در منتهي‌اليه كوهي كه روبه‌روي آن است، دو نقش نيم‌رخ برجسته كه در درون دو چهار گوش مقعر حجاري شده‌اند، وجود دارد. نقش اول مركب از تصوير سه شخص است كه پشت سر هم در يك رديف ايستاده‌اند. آتشداني فروزان در جلوي آنهاست كه بلندي آن تا زانوان آنها مي‌رسد. در لوحه دوم كه با فاصله چند متر از لوحه اول و بر سطح قلعه سنگي ديگر حجاري شده، دو نقش وجود دارد كه يكي از آنها نقش مردي و ديگري نقش‌زني است. اما در شرق اين دو لوحه اشكفت بزرگ يعني سايه‌بان خميده كوه قرار دارد كه در زير آن بر روي بدنه كوه يك كتيبه مستطيل شكل ميخي و چند نقش حجاري شده و در زير اين كتيبه كه در ارتفاع قرار دارد، محل نشستن و تختگاه و يا انجام مراسمي ديده مي‌شود.


کلمات کلیدی:
 
خبر۱۲۱۴
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٥  

گشايش شاخه استاني شركت توسعه گردشگري ايران در مشهد

مشهد نيوز:سليمان نوري:شاخه استاني شركت توسعه گردشگري ايران در مشهد چهارشنبه گشايش خواهد يافت.

مهدي جهانگيري ،مدير عامل شركت توسعه گردشگري ايران امروز در نشستي خبري وپس از بيان اقدامات انجام شده در مجموعه اين شركت طي سال 85 ،ايجاد شركت هاي استاني را يكي از اولويت هاي اصلي اين شركت طي سال آينده اعلام كرد وافزود:در همين راستا طي روز هاي باقي مانده از سال جاري و نخستين ماه سال 86 هشت شركت استاني آغاز به كار خواهدكرد.

وي، سپس شركت توسعه گردشگري خراسان را بزرگترين شركت از اين مجموعه از لحاظ حوزه هاي تحت پوشش اعلام كرده وگفت:چهارشنبه آينده ما دفر  شركت توسعه گردشگري خراسان را افتتاح مي كنيم واز اين تاريخ اين شركت زير نظر مشترك استاندار خراسان رضوي و مديريت شركت مادر توسعه گردشگري ايران اقدام به فعاليت خواهد نمود.

جهانگيري در ادامه درباره حوزه تحت پوشش اين شركت گفت: شركت توسعه گردشگري خراسان محدوده سه استان خراسان كنوني يعني رضوي ،شمالي وجنوبي وهمچنين گلستان را تحت پوشش قرارخواهدداد واز اين زمان به بعد كليه اقدامات مرتبط با توسعه صنعت گردشگري در اين محدوده جغرافيايي زير نظر شركت توسعه گردشگري خراسان وبا هدايت شركت توسعه گردشگري به عنوان شركت مادر انجام خواهدشد.

وي درپايان بدون ذكر نام ازمدير عامل اين شرگت گفت:مدير عامل شركت توسعه گردشگري خراسان وهمچنين ساير شركت هاي مشابه استاني از چهره هاي برجسته وخوشنام بخش خصوصي فعال در اين صنعت خواهند بود.

جمعي از تشکلهاي زيست‌محيطي خراسان رضوي در نامه‌اي به رييس‌جمهوري خواستار شدند:

جلوگيري از تخريب محيط زيست و تشکيل وزارتخانه «محيط زيست و منابع طبيعي»

جمعي از تشکل‌هاي زيست محيطي و مؤسسه‌هاي کوهنوردي خراسان رضوي در نامه‌اي به رييس‌جمهوري خواستار جلوگيري از تخريب محيط زيست و تشکيل وزارتخانه‌اي با نام «محيط زيست و منابع طبيعي» شدند.

حدود 300 امضا کننده اين نامه كه نسخه‌اي از آن براي ايسنا نمابر شده است، از دكتر محمود احمدي‌نژاد خواسته‌اند که مانع انهدام و نابودي عرصه‌هاي زيست‌محيطي و طبيعي بي‌نظير ايران شود و خطاب به رييس‌جمهوري نوشتند: همان گونه که نسل کنوني قصور، کوتاهي و بي‌مسؤوليتي‌ها در يکصد سال گذشته را به قضاوت نشسته و انگشت اتهام نابودي بسياري از گونه‌هاي منحصر به فرد جانوري و گياهي در اين سرزمين را به سوي آنها اشاره گرفته است، بياييم کمر همت ببنديم و شما در مقام مسؤول و ما در مقام مردم، مانع انهدام و نابودي عرصه‌هاي زيست محيطي و طبيعي بي‌نظير اين مرز و بوم شويم.

در ادامه اين نامه خطاب به رييس‌جمهوري آمده است: در پي انتشار تصميمات غيرعلمي و بدون مطالعه بعضي مسؤولان در باب ايجاد جاده در منطقه دشت لار و پاک تراشي 40 هزار متر مربع از جنگل‌هاي مينودشت و ايجاد 4 هکتار جاده به بهانه استخراج ذغال سنگ در آن ناحيه، همچنين دو نيم شدن عرصه پارک ملي گلستان توسط ديواره‌هاي بتوني تعبيه شده در آن و تعريض اين جاده از 11 متر به عرض 60 متر و احداث سد «کبود وال» که به زير آب رفتن 70 هکتار از جنگل‌هاي منطقه را به دنبال خواهد داشت، خواستار برخورد مسؤولانه و مجدانه شما هستيم.

 

دكتر احمدي‌نژاد در اين چند هفته اخير نامه‌هاي بسياري توسط نخبگان دانشگاهي و اهالي مطلع به محيط زيست و منابع طبيعي در هشدار و اخطار به تبعات سوء اين تصميمات به سمع و نظر شما رسيده است و ما نيز به عنوان مجموعه‌اي از دوستداران طبيعت به همراه ساير تشکل‌هاي غيردولتي حامي محيط زيست وظيفه خود دانستيم تا در قبال اين تصميمات غيرعلمي و فاقد وجاهت اقتصادي و فني سکوت نکرده و توجه شما را به اين نکته جلب كنيم که شما تنها مرجع قانوني و ذيصلاح هستيد که توان برخورد و بازخواست از اين سازمان‌ها و نهادهاي وابسته را داريد.

امضاكنندگان اين نامه خطاب به رييس‌جمهوري آورده‌اند: تا کي سکوت و تا کي برخورد منفعلانه و تا کي نابودي دلخراش محيط زيست و منابع طبيعي در اين مرز و بوم؟

در ادامه اين نامه آمده است: احداث جاده در دشت لار که به طور قطع نيمي از سال به دليل بارش برف و مشکلات جوي خاص منطقه مسدود خواهد بود، چه توجيهي دارد؟

آيا بهتر نيست تا به پيشنهاد نخبگان اين عرصه وزارتخانه‌اي به نام محيط زيست و منابع طبيعي داشته باشيم تا نظارت بيشتري در اين خصوص صورت گيرد؟

امضاكنندگان اين نامه در پايان تاكيد كرده‌اند: ما از شما به عنوان رييس‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و تمام سازمان‌هاي ذيربط مي‌خواهيم دغدغه حراست از محيط زيست و منابع طبيعي را در کنار ساير اولويت‌هاي خود قرار دهيد تا دعاي خير نسل‌هاي فعلي و آينده را بدرقه راه تلاش خود قرار داده و امانت‌دار اين موهبت‌هاي الهي براي امانت‌داران نسل‌هاي بعدي باشيد.

 رييس اداره محيط زيست بردسكن خبر داد:

ايجاد موزه حيات طبيعي اين شهرستان در هفته آينده

افزايش گرگ زدگي به دامهاي شهرستان طي سال جاري

رييس اداره محيط زيست بردسكن از ايجاد موزه حيات طبيعي اين شهرستان در هفته آينده خبر داد .

حمزه‌پور افزود: با توجه به اين كه منطقه شكار ممنوع درون اين شهرستان از سال 1347 به عنوان منطقه شكار ممنوع اعلام شده بود،‌ در سال جاري اين منطقه به منطقه حفاظت شده ارتقاء يافت.

وي تعداد وحوش اين منطقه را بيش از 30 گونه اعلام كرد و گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون 11 نفر از شكارچيان متخلف كه در منطقه اقدام به شكار صيد كرده بودند، دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند.

رييس اداره محيط زيست بردسكن ادامه داد: متاسفانه اين افراد بيش از 21 ميليون ريال به محيط زيست ضرر و زيان وارد كرده‌اند.

حمزه پور از افزايش گرگ زدگي به دامهاي اين شهرستان طي سال جاري خبر داد و گفت: متاسفانه به خاطر خشكساليهاي چند سال اخير و تشديد آن در سال جاري، گرگها با حمله به دامداريها، گوسفندان زيادي را در روستاها از بين برده‌اند.

رييس اداره محيط زيست بردسكن خسارت وارده به دامهاي اين شهرستان توسط گرگها را بيش از 218 ميليون ريال عنوان كرد و خاطر نشان كرد: علاوه بر اين قانون به ما اجازه نمي‌دهد كه اين گرگها را از بين ببريم.

حمزه پور همچنين گفت: اداره محيط زيست بردسكن طي سال جاري بيش از 60 مورد مجوز احداث و بهره برداري در بخش معدن و صنايع توليدي و خدماتي در اين شهرستان صادر كرده است.

وي در ادامه اظهار داشت: در بخش محيط انساني 20 مجوز احداث و بهره برداري صنايع توليدي و خدماتي، در بخش محيطي 25 مجوز احداث و بهره برداري و در بخش معادن نيز 13 مورد اكتشاف و 4 مورد مجوز بهره برداري در بردسكن صادر شده است.

اين شهرستان را با اعتباري بالغ بر 40 ميليون ريال از ديگر اقدامات انجام شده اين اداره در سال جاري ذكر كرد.

وي در پايان از صاحبان صنايع صنايع توليدي و كشاورزي خواست مسايل بهداشتي و ضوابط و مقررات زيست محيطي را رعايت كنند. 


کلمات کلیدی:
 
خبر ۱۲ ۱۲
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥  

هزار و ‪ ۲۰هكتار اراضي ملي در خراسان شمالي از زمين خواران پس گرفته شد

رييس كل دادگستري خراسان شمالي گفت: هزار و ‪ ۲۰هكتار از زمينهاي ملي و دولتي از زمين خواران و متصرفين غيرمجاز در اين استان بازپس گرفته شد.

احمد كيخسروي در نشست شوراي حفاظت از اراضي ملي و دولتي خراسان شمالي در بجنورد افزود: تمام اراضي بازپس گرفته شده از زمين خواران و متصرفين غيرمجاز، به نفع دولت و منافع عمومي سنددار شد.

وي اضافه كرد: دستگاه قضايي به شدت با زمين خواران و متصرفين غيرمجاز برخورد قانوني خواهد داشت.

او افزود: شوراي حفاظت از اراضي ملي و دولتي در برابر رانت خوراني كه به وسيله برخي خلاء‌هاي حفاظتي و برخورداري از رانتهاي اطلاعاتي، زمينهاي دولتي را متصرف شده‌اند سكوت نخواهد كرد.

وي ادامه داد: البته اراضي دولتي و ملي براي اجراي طرحهاي عمراني نيز بايد متناسب با نياز اين طرحها واگذار شود.

معاون سياسي امنيتي استاندار خراسان شمالي هم گفت: واگذاري اراضي ملي و دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌بايست در راستاي منافع عمومي باشد.

غلامحسن بشارتي افزود: اراضي كه از طريق رانت به افراد واگذار شده بايد به نفع بيت‌المال بازپس گرفته شود.

شوراي حفاظت از اراضي ملي و دولتي در سالجاري در استان خراسان شمالي تشكيل شده و هر ‪ ۴۵روز با حضور اعضاي شورا جلساتي براي رسيدگي به وضعيت اراضي دولتي و ملي برگزار مي‌كند.

خط توليد داروي سرطان پروستات براي اولين بار در كشور راه اندازي شد

مدير عامل شركت داروسازي ثامن گفت: براي اولين بار در كشور براي درمان سرطان پروستات توسط اين شركت داروسازي ، خط توليد داروي "بوسرلين" راه اندازي شد.

علي كاخكي افزود: محلول تزريقي بوسرلين با نام اختصاصي " پروكيور"(‪ (pro cureتوليد و به بازار عرضه مي‌شود.

وي اظهارداشت : اين دارو از جمله مشتقات "سنتتيك" هورمون‌هاي آزاد كننده " گونادوتروفين " از غده هيپوفيز مي‌باشدكه علاوه بر سرطان پروستات براي " اندومتريت " و نازايي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

كاخكي اظهار داشت:تا كنون اين دارو توسط شركت "آنوميتس" فرانسه توليد و وارد كشور مي‌شد كه خوشبختانه با راه اندازي خط توليد آن در شركت دارو سازي ثامن ، توان توليد سالانه حدود ‪ ۱۰۰هزار ( كه با توجه به نياز كشور افزايش مي‌يابد) "بوسرلين پروكيور" دارد.

او با اشاره به اينكه بوسرلين وارداتي از جمله داروهاي گران محسوب مي شد و به همين دليل پزشكان تنها در موارد خاص آنرا تجويز مي‌كرد، گفت: در حال حاضر با توليد اين دارو در كشور قيمت آن ‪ ۳۰درصد كمتر از مشابه خارجي آن است .

وي افزود: اقدامات مطالعاتي و و تحقيقاتي جهت سنتز شيمياي و فرمولاسيون از سال گذشته در شركت داروسازي ثامن آغاز شد و هم اينك ماده موثره اوليه فرآورده توسط شركت تحقيقاتي توليدي داخل كشور تامين مي‌شود.

كاخكي گفت:واحد توليد فرآورده‌هاي "پيتيدي نوتركيب"شركت داروسازي ثامن كه در حال حاضر از جمله واحدهاي منحصر بفرد در كشور است ، توانايي و توليد دارويي پيتيدي را بصورت ليوفليزه (پودر) و مايع داراست.

وي اضافه كرد:اين شركت به عنوان شركت پيشرو در توليد فرآورده‌هاي تزريقي با حجم بالا، متوسط و زياد توليد فرآورده‌هاي پيتيدي در كشور محسوب مي شود كه در ساير بخش‌ها حدود سي فرآورده دارويي و در بخش پيتيدي ها، سه محصول دارويي انساني و سه فرآورده داريي دامي را در حال توليد دارد.

سه هزار هكتار از اراضي حاشيه رودخانه‌هاي مشهد به واحد مسكوني تبديل شد

كارشناس ارشد مطالعات منابع آب اداره كل منابع طبيعي خراسان رضوي گفت: سه هزار هكتار از اراضي حاشيه رودخانه‌هاي مشهد در طول ‪ ۱۶سال اخير به‌واحد مسكوني تبديل شده است . محمد آقابيگي در جلسه پاياني نخستين همايش ملي مهندسي مسيل ها در مشهد افزود: اين ميزان يك سوم از مناطق شهري مشهد را تشكيل مي‌دهد. وي گفت: تعرض مردم به اراضي حاشيه كالها باعث شده تا گستره مناطق حاشيه كالها از هشت هزار هكتار به ‪ ۱۱هزار هكتار افزايش يابد. وي اظهار داشت: بيشترين سطوح شهري حاشيه رودخانه‌ها مربوط به‌منطقه قاسم آباد ، بخش شمالي روخانه كشف رود ،كال چهل بازه است. آقابيگي با اشاره به اينكه در حاشيه‌هاي شمالي مسيل‌ها و كالهاي مشهد تغيير اراضي گسترده‌اي ديده مي‌شود،گفت: در بخش جنوبي دامنه‌هاي با شيب كم در محدوده آب و برق، ميدان حر، سرافرازان، خاقاني، طالقاني، بهارستان و سيدي سطوح شهري تا دامنه ارتفاعات هم كشيده مي‌شود. وي بيان كرد : با اين حال تبديل اراضي حاشيه كالها به واحدهاي مسكوني رو به افزايش است و در چند سال آينده شهر مشهد گسترش بيشتري خواهد يافت . وي نسبت به عدم توسعه مسيل‌هاي شهري هشدار داد و گفت:متاسفانه‌در بسياري از موارد تجاوز به حريم رودخانه‌ها و كالها شاهد كوچك شدن ابعاد و قابليت عبور دهي مسيل‌ها هستيم . آقابيگي افزود: با اين حال آب گرفتگي رودخانه‌ها در قبال بارندگي متوسط و شديد حتمي است .

يك شهروند تربت حيدريه تاكنون ‪ ۷۰ليتر خون اهدا كرده است

"سيد محمد هاشمي" كه از شهروندان تربت حيدريه و جزء اهداكننده هاي برتر ايران است، تاكنون در مجموع ‪ ۷۰ليتر خون اهدا كرده است .

رييس پايگاه انتقال خون تربت حيدريه در حاشيه تقدير از اين شهروند گفت:ايشان در يكصد و شصت و چهارمين بار اهداي خون، ركورد اين مقدار خون را بدست آورد.

احمد قاسميان اظهارداشت : اهداكننده برتر خون اين شهرستان در طول عمر ‪ ۵۷ساله‌اش اين مقدار خون را اهدا كرده است.

او افزود: اين فرد به خاطر داشتن گروه خوني ‪ Oمنفي كه "كمياب و مهمترين" مورد محسوب مي‌شود خدمت بزرگي به همنوعان خود كرده است.

وي خاطرنشان كرد: اين خون براي تمام گروههاي ديگر قابل استفاده است اما در صورت نياز فقط از نوع خودش مي‌تواند خون بگيرد.

رييس پايگاه انتقال خون تربت حيدريه ادامه داد: اهداكننده برتر خون اين شهرستان در بيشتر سالهاي عمر تا ‪ ۴بار در سال خون داده است در حاليكه پزشكان توصيه مي‌كنند كه اين رقم بايد حداكثر ‪ ۲بار باشد.

اهداكننده برتر خون تربت حيدريه نيز گفت : اولين بار در حاليكه فقط ‪ ۱۵سال داشتم به طور اتفاقي خون دادم.

سيد محمد هاشمي افزود: اما بعد از اينكه پزشكان گروه خونم را كمياب و بسيار مفيد تشخيص دادند، همه ساله خون اهدا كردم.

وي اضافه كرد: چون به عنوان اهداكننده حرفه‌اي در پايگاه تربت حيدريه پرونده دارم در مواقع اضطراري و اعلام نياز اين مركز تا چهار بار در سال خون دادم.

وي كه كارمند سازمان آموزش فني و حرفه‌اي است ، گفت : از اينكه با اهداي خون زياد كه كمياب است توانسته‌ام به همنوعان خود كمك نمايم احساس افتخار و خرسندي مي‌كنم.

وي خاطرنشان كرد : چون گروه خونيم نيز در بين ساير گروهها به خاطر آميزش با همه خونها به ايثارگري اشتهار دارد، لذت اهدا برايم چندين برابر است لذا تصميم دارم تا آخر عمر به اين كار خداپسندانه ادامه دهم.

بدن انسان داراي حدود شش ليتر خون است و در هر بار توانايي حداكثر ‪۴۵۰ سي سي ( كمتر از نيم ليتر ) اهدا را دارد.

۱۳۶اثر تاريخي در خراسان شمالي به ثبت رسيده است

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خراسان شمالي گفت: ‪ ۱۳۶اثر تاريخي در اين استان به ثبت رسيده است.

محسن لشكري گفت: تاكنون براي ‪۱۰۶ اثر تاريخي استان شماره ثبت صادر شده است.

وي اضافه كرد: ‪۶۸اثر تاريخي به ثبت رسيده اين استان را تپه‌هاي باستاني و مابقي آن را بناهاي تاريخي، ارگ، امامزاده و مسجد تتشكيل مي‌دهند.

او گفت: هم‌اكنون براي ‪ ۳۲اثر باستاني استان خراسان شمالي نيز قرارداد ثبت صادر شده است.

وي طرح مطالعه اشياء موزه مردم شناسي استان، مستندسازي و مرمت كاروان سراي رباط قلي، مستندسازي و مرمت حسينه جاجرمي و امامزاده بابا و بي‌بي را از ديگر طرحهاي اين سازمان در سالجاري برشمرد.

او گفت: همچنين با نصب دستگاه موقعيت ياب "جي پي اس" تمام مناطق داراي آثار باستاني و تاريخي استان خراسان شمالي بر روي نقشه توپورگرافي مشخص مي‌شود.

وي هدف از اين اقدام را جلوگيري از دستبرد به اين آثار و حفظ آن براي نسلهاي آينده اعلام كرد.

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي مهمترين بناهاي تاريخي استان را بيمارستان و آينه‌خانه مفخم، بناي سنگي كليساي اسپاخو، مسجد جاجرم، ارگ بلقيس، حمام خزانه‌اي جاجرم، بناي شاه‌نشين و خانه بانك ملي اعلام كرد.

وي گفت: اين بناهاي تاريخي مربوط به دوران قارجا، ساساني، صدر اسلام و صفوي مي‌باشد.

۴۲۰هزار محصل عضو انجمنهاي اسلامي دانش‌آموزان هستند

دبيركل اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش‌آموزان ايران گفت: هم‌اكنون ‪ ۴۲۰هزار دانش‌آموز مقطع متوسطه عضو انجمنهاي اسلامي دانش‌آموزان در سطح كشور هستند.

محمدتقي فخريان در دفتر اتحاديه انجمن اسلامي دانش‌آموزان خراسان شمالي در بجنورد گفت: در ‪ ۱۲هزار و ‪۵۰۰ دبيرستان دخترانه و پسرانه كشور دفاتر انجمنهاي اسلامي راه‌اندازي شده و ‪۶۲ هزار دانش‌آموز اين دبيرستانها عضو شوراي مركزي انجمنها هستند.

وي افزود: دفاترانجمنهاي اسلامي دانش‌آموزان در ‪ ۳۰استان و ‪ ۲۷۰شهر ايران راه‌اندازي شده است.

او فعاليت انجمنهاي اسلامي را در بخشهاي اجتماعي، علمي و آموزشي دانست و اضافه كرد: با اين نگرش در سال جاري يك ميليون و ‪ ۸۰۰هزار دانش‌آموز مقاطع سه‌گانه تحصيلي در كنكور و فعاليتهاي آموزشي مرتبط آينده‌سازان شركت كردند.

وي همچنين تاسيس "باشگاه علمي" را از برنامه‌هاي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش‌آموزان در راستاي تقويت بنيه علمي دانش‌آموزان اعلام كرد و گفت: اين باشگاه با عضويت دانش‌آموزان راه‌اندازي و با امكانات آزمايشگاهي و ساير امكانات آموزشي تجهيز خواهد شد.

او افزود: باشگاه علمي به صورت آزمايشي در تهران راه‌اندازي و در صورت ارزيابي مثبت از عملكردش، اين باشگاه علمي در تمام استانهاي كشور فعال خواهد شد.

دبيركل اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش‌آموزان تشكيل "هيات انصارالمهدي (عج)" و "خيمه معرفت" را از اقدامات ديگر اين اتحاديه در راستاي تقويت بنيه معنوي دانش‌آموزان عضو و ساير دانش‌آموزان برشمرد و گفت: هم‌اكنون هيات انصارالمهدي (ع‌ج) در تمام استانهاي كشور فعال شده كه فعاليتهايي را در زمينه گسترش مهدويت در مدارس شروع كرد.

وي افزود: همچنين هزار خيمه معرفت نيز در مدارس كشور راه‌اندازي شده و حدود ‪ ۲۲هزار دانش‌آموز و مربي خيمه‌هاي معرفت را مديريت مي‌كنند.

او اعزام طلبه‌هاي جوان به مدارس را در ماه رمضان از ديگر فعاليتهاي انجمنهاي اسلامي دانش‌آموزان در راستاي تقويت بنيه معنوي اين قشر اعلام كرد.

فخريان فعاليت سياسي اتحاديه انجمنهاي اسلامي را صرفا آگاهي دادن نسبت به مسايل سياسي به دانش‌آموزان در راستاي رهنمودهاي بينانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري اعلام كرد و گفت: در اين راستا جشن تكليف سياسي در آستانه انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در كشور با محوريت اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش‌آموزان برگزار شده است.

او افزود: اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش‌آموزان از هرگونه گرايش افراطي سياسي پرهيز مي‌كند.

دبيركل اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش‌آموزان همچنين اعتبار اين نهاد را به رغم فعاليتهاي مناسب فرهنگي آن ناچيز دانست و گفت: امسال ‪ ۱۵ميليارد ريال اعتبار در اختيار اتحاديه قرار گرفته كه اين بودجه به نسبت بودجه فرهنگي كشور ناچير است.

وي افزود: بودجه تخصيصي به اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش‌آموزان بسيار ناچيز است و با اين اعتبار پرداختن به مسايل عمراني چندان ممكن نيست.

او اعزام ‪ ۱۰هزار دانش‌آموز عضو انجمنهاي اسلامي به مناطق سابق جنگي غرب و جنوب را هم از برنامه‌هاي اين اتحاديه در ايام نوروز اعلام كرد.


کلمات کلیدی:
 
خبر۱۲۵
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥  

برگزار تورهای علمی، تخصصی، سیاحتی در خراسان جنوبی

تورهای علمی، تخصصی، سیاحتی یک روزه و چند روزه درسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی برگزار مي‌شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی در این زمینه توضیح داد: معاون گردشگری و امور فرهنگی سازمان در راستای اشاعه، ترویج و غنی سازی فرهنگ سفر و گردشگری با رویکرد به مبحث سفرهای ارزان قیمت، با هماهنگی دفتر نمایندگی تفتان تور اقدام به برنامه‌ریزی و اجرای تورهاي علمی، تخصصی، سیاحتی به شهرستان چابهار كرده است.

حسین عباس‌زاده افزود: سازمان با برنامه‌ریزی و طراحی مسیرهای ویژه براي تورهای یک يا چند روزه به مقاصد گردشگری، گامی مؤثر در این زمینه برداشته است.

وی تصريح كرد: توجه به توسعه و تجهیز زیرساخت‌های گردشگری استان، همچنین توسعه و بسط فرهنگ گردشگری و گردشگرپذیری فرهنگی، عامل اساسی و بنیادین براي رونق و شکوفایی این صنعت نوپا به‌شمار می‌آید.

عباس‌زاده اضافه كرد: توجه به مقوله غنی سازی اوقات فراغت جوانان در راستای نیل به اهداف گردشگری گامی مثبت در این زمینه خواهد بود.

موفيقت دو عكاس ايراني در نمايشگاه عكاسي اسمتريج انگليس

آثار دو عكاس ايراني در سي و دومين نمايشگاه بين المللي استمريج انگلستان موفق به راهيابي به بخش عكس هاي ديجيتال اين نمايشگاه شد.

آثار نسرين شاه محمدي و كاظم حسيني از عكاسان انجمن سينمايي جوانان ايران به بخش عكس هاي ديجيتالي سي و دومين نمايشگاه بين المللي استمريج انگلستان راه يافت.

شايان ذكر است، نمايشگاه فوق توسط انجمن عكاسي استمريج انگلستان و با حمايت هاي sps_ psa و فدراسيون بين المللي هنر عكاسي FIAP سازماندهي شده است.

وجود هزار هكتار بافت فرسوده در خراسان جنوبي

معاون عمراني استاندار خراسان جنوبي گفت: پيش‌بيني مي‌شود هزار هكتار بافت فرسوده در استان وجود داشته باشد كه از اين ميزان 70 درصد در شهر بيرجند است.

سعيد حسين‌پور با اشاره به اينكه ستاد توانمند‌سازي بافت فرسوده در استان تشكيل شده است، گفت: به زودي در جهت رفع مشكل بافت‌هاي فرسوده، فروش سهام به همه متقاضيان توسط شركت سهام‌گذاران عمران شرق كشور آغاز مي‌شود.

وي اضافه كرد: در مطالعات اوليه 164 هكتار از بافت فرسوده بخش مركزي بيرجند شناسايي شده‌اند.

حسن‌پور افزود: 45 ميليارد تومان اعتبار براي امسال و سال آينده در زمينه بافت‌هاي فرسوده به خراسان جنوبي اختصاص يافته است.

معاون عمراني استاندار خراسان جنوبي در خصوص بحث مشكل مسكن در خراسان جنوبي خاطرنشان كرد: اين زمينه ضوابط مسكن اقشار كم‌ درآمد كه مربوط به شهرهاي زير 150 هزار نفر جمعيت بوده ابلاغ شده است.

وي ادامه داد: در اين راستان نخستين حركت در شهرستان سربيشه با اختصاص يافتن 15 هكتار زمين و ساماندهي 9 تعاوني آغاز شده است.

حسين‌پور افزود: در شهر بيرجند نيز ستاد مبارزه با زمين‌خواري از حدود چهار ماه پيش تشكيل شده و افرادي متخلفي شناسايي شده‌اند.

وي از وارد شدن كل زمين‌هاي پادگان بيرجند ظرف برنامه‌اي سه ساله به زمين‌هاي شهري خبر داد و يادآوري كرد: فاز يك و دو كه حدود 100 هكتار است تا پايان سال جاري از ارتش تحويل گرفته مي شود.

معاون عمراني استاندار خراسان جنوبي رشد شهري بيرجند را به طور عمومي دانست و افزود: با وارد شدن فاز يك پادگان، پيش‌بيني مي‌شود كه تا 15 سال آينده ما قادر باشيم زمين مناسب در اختيار مردم قرار دهيم.

اجباري شدن راننده كمكي براي وسايل نقليه عمومي

مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان جنوبي گفت: از 12 اسفند سال جاري شركت ها و موسسات حمل و نقل براي سفرهاي بيش از 10 ساعت بايد راننده كمكي پيش بيني كنند.

جواد وحدتي فر با اشاره به اينكه اين طرح به منظور كنترل ساعات كار رانندگان ناوگان حمل و نقل كالا اجرا مي شود خاطرنشان كرد: وسايل نقليه اي كه سرعت آن ها كمتر از 30 كيلومتر در ساعت باشد و نيز وسايل نقليه اي كه در مواقع عمليات امداد و نجات در حوادث غير مترقبه به كارگيري مي شوند از اين قانون مستثني هستند

بيكاري 13 هزار دانش‌آموخته دختر رشته‌هاي كشاورزي در خراسان شمالي

مشاور وزير جهاد كشاورزي در امور بانوان گفت: 13 هزار دانش‌آموخته دختر رشته‌هاي كشاورزي استان خراسان شمالي بيكار هستند.

تهمينه دانيالي با بيان اين مطلب گفت: دانش‌‌آموختگان بيكار بايد از تسهيلات طرح‌هاي زودبازده اقتصادي براي خوداشتغالي استفاده كنند.

وي افزود: تاكنون 10 هزار زن در بخش‌هاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي مشغول به كار شده‌اند.

مشاور وزير جهاد كشاورزي در امور بانوان خاطر نشان كرد: بانك اطلاعاتي در مورد زنان شاغل براي فراهم سازي بستر ارتقا آموزش زنان شاغل در سازمان‌ها و ادارات وابسته به جهاد كشاورزي در اين وزارتخانه تهيه و تدوين شده است.

وي تصريح كرد: روساي سازمان‌ها نيز بايد شرايط را براي پيشرفت زناني كه از نظر مديريتي و عملي توانايي بيشتري دارند، فراهم كند.

هزار واحد اقامتي در خراسان رضوي آماده اسكان مسافران

معاون امور گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: بيش از هزار واحد اقامتي تحت نظارت اين سازمان زايران و مسافران نوروزي را اسكان خواهند داد.

سيدمسعود منتجبي گفت: اسكان مسافران و گردشگران در  ۱۰۶هتل،  ۲۰۰هتل آپارتمان،  ۴۹۳مهمانپذير و  ۲۰۰واحد اقامتي اين استان صورت مي‌گيرد.

وي افزود: همچنين تيم مشتركي متشكل از نمايندگان اداره اماكن نيروي انتظامي، سازمان بازرگاني و مركز بهداشت در طول مسير جاده‌هاي پر تردد بر نحوه عملكرد واحدهاي اقامتي و خدماتي نظارت مي‌كنند.

او با اشاره به حجم بالاي مسافران در ايام نورزو و ناكافي بودن ظرفيت واحدهاي اقامتي مجاز و تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي اظهار داشت: با تمهيدات اتخاذ شده در كميته اسكان مستقر در شهرداري مشهد و هماهنگي لازم جهت اسكان ساير مسافران در كمپها، مدارس و منازل شخصي معرفي شده نيز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

 

وي افزود: در ستاد اسكان، نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي، شهرداري، آموزش و پرورش، اداره كل اوقاف و امور خيريه، اتحاديه هتلداران، هتل آپارتمان داران و مهمانپذيران مشهد همكاري نزديكي را در بحث اسكان خواهند داشت.

معاون امور گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي اين سازمان علاوه بر برنامه‌هاي اجرايي سنوات گذشته، بازديدهاي ويژه ستاد نظارت را در دستور كار قرار داده تا از هرگونه تخلف ممانعت گردد.

وي اظهار داشت: براي ارايه خدمات مطلوب به زايران و گردشگران استان نيز كميته‌هاي تخصصي مختلف و مرتبط با سازمان تشكيل شده است.

او همچنين از برگزاري دو جشنواره در ايام نوروز خبر داد و گفت: جشنواره صنايع دستي و سوغات از اول تا هفتم فروردين سال آينده در محل دايمي نمايشگاه بين‌المللي مشهد برگزار مي‌شود.

وي افزود: جشنواره فروش و غذاهاي ايراني نيز با هماهنگي شركت سپاد در محل مجتمع تجاري الماس شرق از اول تا سيزدهم فروردين برگزار خواهد شد.

او با اشاره به تقارن ايام تعطيلات نوروزي با دهه آخر صفر كه دهه زيارتي است و افزايش چشمگير حجم زايران، در خصوص افزايش نرخ واحدهاي اقامتي در استان تاكيد كرد: برابر سياستهاي دولت مبني بر حفظ نرخ و عدم افزايش قيمت نرخ هتلها و واحدهاي اقامتي در سطح خراسان رضوي طي نوروز هيچگونه افزايشي نخواهد داشت.

هنرآموختگان صنايع دستي از تسهيلات بنگاههاي زودبازده بهره‌مند مي‌شوند

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي گفت: توليدكنندگان و هنرآموختگان مراكز آموزشي صنايع دستي از تسهيلات ويژه بنگاههاي زودبازده بهره‌مند مي‌شوند.

حسين عباس‌زاده گفت: معرفي اين افراد براي استفاده از تسهيلات بنگاههاي اقتصادي زودبازده در راستاي اجراي تفاهم نامه‌اي بين وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي از اول اسفند ماه امسال آغاز شد.

وي افزود: دراين ارتباط برگزاري دوره‌هاي آموزشي رشته‌هاي صنايع‌دستي رايج و بومي استان ويژه متقاضيان در مراكز آموزشي شهرستانها و صدور گواهينامه پايان دوره توسط معاونت صنايع دستي اين سازمان انجام مي‌شود.

او گفت: مهارت آموختگان شامل سرپرست خانوار، معلولين و خانواده‌هاي زير پوشش سازمانهاي حمايتي در اعطاي تسهيلات از اولويت برخوردارند.

معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي هم گفت: در چارچوب تفاهم‌نامه، بر حمايت كارگروه‌هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان از ايجاد كارگاههاي بزرگ توليدي صنايع دستي براي توليد انبوه تاكيد شده است.

محمدعلي خراشاديزاده افزود: در همين راستا به متقاضيان اين نوع واحدهاي توليدي در اعطاي تسهيلات اولويت داده مي‌شود.

وي اظهار داشت: همچنين هنرمنداني كه به توليد كالا در رشته‌هاي جديدي از صنايع دستي كه زمينه ترويج دارد اقدام كنند، در اولويت قرار مي‌گيرند.

 

او كارمزد تسهيلات اعطايي را  ۱۴درصد ذكر كرد و افزود: وام گيرندگان بين يك تا پنج درصد از يارانه دولت بهره‌مند مي‌شوند.

وي گفت: سقف تسهيلات اعطايي در قالب آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي و زودبازده به ازاي هر فرصت شغلي تا  ۱۰۰ميليون ريال تعيين شده است.

او افزود: در اين تفاهم‌نامه نيز بر واگذري بخشي از تسهيلات خوداشتغالي از طريق صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي و نظام بانكي براي متقاضيان كار به ويژه صنعتگران، زنان و دانش‌آموختگان رشته‌هاي صنايع دستي تاكيد شده است.

وي گفت: اين تفاهم‌نامه تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي لازم‌الاجرا مي‌باشد لذا واجدين شرايط مي‌توانند براي تكميل فرم و معرفي به معاونت صنايع دستي اين سازمان در استان مراجعه كنند
کلمات کلیدی:
 
خبر۱۲۴
ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ اسفند ،۱۳۸٥  

يك پژوهشگر: ۶۰درصد جمعيت حاشيه مشهد در امور اجتماعي مشاركت نمي‌كنند

يك پژوهشگر با استناد به نتايج يك تحقيقي پيمايشي گفت:  ۶۰درصد جمعيت ساكن در مناطق حاشيه‌اي مشهد در فعاليتهاي اجتماعي مشاركت نمي‌كنند.

نوروز نيمروزي در حاشيه همايش برنامه‌ريزي و مديريت شهري در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: اين پژوهش به منظور شناخت آسيبهاي زندگي حاشيه‌نشيني بر نظام فرهنگي شهر مشهد انجام شده است.

وي كه نتايج تحقيق را به عنوان يكي از مقالات برتر در همايش ارايه داد "فقر فرهنگي، نبود امكانات و مشكلات متعدد خانواده‌ها" را از جمله علل عدم مشاركت اجتماعي حاشيه‌نشينان ذكر كرد.

او با بيان اينكه طرح پژوهشي با مشاركت  ۲۵۰خانواده حاشيه‌نشين انجام شد گفت: نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد وجود شرايط اقتصادي، اجتماعي نامطلوب و مزمن در زندگي حاشيه‌نشينان، نگرش و الگوهاي رفتاري آنان را در تعامل با سازمانهاي شهري و ساير شهروندان به سمت و سويي نامطلوب سوق مي‌دهد.

وي از جمله اين شرايط نامطلوب را پايين بودن سطح درآمد و توانايي مالي، اندك بودن ضريب اشتغال و متوسط سطح تحصيلات، وجود ناامني اجتماعي از سرقت گرفته تا مواد مخدر و مزاحمتهاي خياباني ذكر كرد.

او با اشاره به اينكه احساس ناهنجاري اجتماعي دربين حاشيه‌نشينان افزايش يافته افزود:  ۷۰درصد جمعيت حاشيه‌نشين مشهد يكبار و نيمي از ساكنان آن بيش از دو بار جرايم سازمان يافته و سازمان نيافته را مشاهده كرده‌اند.

وي ادامه داد: اين جرايم شامل زد و خورد خياباني، چاقوكشي، مشاهده تزريق مواد مخدر، قتل و غارت است.

او با اشاره به مسكن حاشيه‌نشينان هم اظهار داشت:  ۹۰درصد واحدهاي مسكوني در مناطق حاشيه‌اي به صورت غيرمجاز و با مصالح كم مقاومت ساخته شده است.

وي سرچشمه رشد حاشيه‌نشيني در كلانشهرهايي چون مشهد را وضعيت نامناسب معيشتي، رفاهي و خدماتي در روستاها ذكر كرد و گفت: در حالي كه روستاها از جمعيت خالي مي‌شود بر حاشيه ناامن و نامطلوب كلانشهرها افزوده مي‌شود.

رييس نظام مهندسي خراسان رضوي خواستار ممانعت ورود مصالح غيراستاندارد شد

رييس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي از مسوولان استان خواست تا جلوي ورود مصالح غير استاندارد از جمله آهن آلات را بگيرند.

محمد رضا رييسي در حاشيه كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري گفت : مديريت شهري بايد پيگير استاندارد شدن مصالح باشد.

وي اظهار داشت: چند ماه مي‌گذرد اما هنوز مساله آهن آلات غيراستانداردي كه وارد مشهد و نيز استان شده، حل نشده است.

وي ابراز اميدواري كرد: اداره كل استاندارد و تحقيقات و سازمان بازرگاني استان با پيگيري خود جلوي ورود اين مصالح غير استاندارد به شهر مشهد را بگيرد.

وي با تاكيد بر پيگيري دستگاه‌هاي ذيربط و حل اين مشكل افزود:آنچه اسكلت و مقاومت ساختمان را تشكيل مي‌دهد آهن آلات به كار رفته در آن است و زماني كه غيراستاندارد و فاقد مشخصات باشد اصل مهمي زيرپا گذاشته شده كه براي مهندس ، مالك و جامعه شهري مي‌تواند مشكل ساز شود.

او با بيان اينكه اين آهن‌ها به هيچ وجه ارزان تر نيست، گفت : شايد در شاخه ارزانتر به نظر آيد اما در وزن ارزان تر نيست زيرا هر شاخه از اين نوع آهن‌ها هفت ، هشت كيلو كمتر از شاخه‌هاي آهن استاندارد است.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان از همه مهندسان و اعضاي نظام مهندسي خواست تا در جريان ساخت و سازها، آهن‌هاي خريداري شده مالكين را كنترل دقيق كرده و مشخصات جديدي را براي آهن‌هاي وارد بازار شده تعريف كنند.

۴۷درصد شبكه آب روستايي خراسان رضوي فرسوده است 

 معاون نظارت و بهره‌برداري شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان رضوي گفت: ۴۷ درصد شبكه‌هاي آب روستايي اين استان فرسوده بوده و عمر مفيدشان به پايان رسيده است.

محمد دانشگر در گردهمايي مسوولان بهره‌برداري و كنترل كيفي شركتهاي آب و فاضلاب روستايي خراسان رضوي در مشهد افزود: براي ترميم فرسودگي شبكه‌ها و تاسيسات آب آشاميدني روستايي اين استان بيش از يك هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است. وي گفت: براي تكميل  ۱۳۹پروژه نيمه‌تمام اين شركت كه مراحل اجرايي آنها سال آينده ادامه مي‌يابد حدود  ۵۸۰ميليارد ريال اعتبار نياز است. او بدون توضيح بيشتر اضافه كرد: افزايش اعتبارات امسال اين شركت در مقايسه با پارسال رشد فزاينده پيشرفت اجراي پروژه‌هاي آبرساني روستايي را در سطح استان به دنبال داشته است. وي افزود: براي ارتقا كيفي آب آشاميدني روستايي طي امسال  ۱۲آزمايشگاه ميكروبيولژي در شهرستانهاي مختلف استان با يك ميليارد و  ۲۰۰ميليون ريال اعتبار ساخته، تجهيز و راه‌اندازي شده است. او گفت: علاوه بر تجهيز و راه‌اندازي آزمايشگاهها، به جهت پراكندگي روستاها، در سه شهرستان مشهد، سبزوار و نيشابور سه واحد آزمايشگاهي سيار نيز فعال شده است. وي با اشاره به اينكه حدود  ۱۲درصد از مشتركين آب روستايي كشور در استان خراسال رضوي سكونت دارند افزود:  ۳۷۵هزار مشترك روستايي در سطح دو هزار روستاي اين استان تحت پوشش آب آشاميدني سالم و بهداشتي قرار دارند. او گفت: تا پايان سال آينده تمامي روستاهاي تحت پوشش خدمات اين شركت در خراسان رضوي به سامانه كلرزني خودكار مجهز مي‌شوند.

يك كارشناس: رشد بي‌رويه شهرها بسيار نگران‌كننده است

يك كارشناس مديريت شهري و دانشيار گروه شهرسازي دانشگاه علم‌وصنعت تهران رشد بي‌رويه شهرهاي كشور را نگران‌كننده خواند.

دكتر "اسماعيل شيعه" در دومين روز كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري در مشهد افزود : اين امر موجب شده تا نظارت شهرداري‌ها به زمين و مسكن و نيز ساخت و سازهاي شهري كمرنگ شود.

وي اظهارداشت : بي‌ارتباطي شكل بافت شهرها با بوم ساختهاي فرهنگي، اجتماعي و منطقه‌اي،پيدايش بافتهاي ناسالم، عدم سلامت محيط زيست و نازيبايي فضاي شهر از جمله چالشهاي كنوني شهرهاست.

وي گسترش محلاتي كه جدا از هم افتاده چون مناطق شمالي و جنوبي،مرفه‌نشين و فقيرنشين شهر را از ديگر معضلات مديريت شهري كنوني عنوان كرد و اظهار داشت : متاسفانه مديريت شهري هم در اين زمينه تخصص لازم را ندارد تا در جهت حل اين مشكل گام بردارد.

او ادامه داد : امروز نازيبايي شهرها خود شرايطي بسيار نامطلوب ايجاد كرده و كمتر در سطح شهرها به آن توجه شده در حالي كه شهرها نمادي از هويت فرهنگي ماست.

وي گفت : اين در حالي است كه يك شهر قابل زيست با مديريت شهري مناسب بايد داراي معيارهايي خاص و تمدن ساز باشد كه كاهش بيماري ، نبود فقر و تضاد بين گروههاي اجتماعي و حفظ ارزشهاي اجتماعي از آن جمله است.

او افزود: شهري كه پشتوانه تمدني نداشته باشد فقط روزمره‌گي مي‌كند و در حد رفع مشكلات آب، آسفالت و مانند آن عمل مي‌كند.

وي ادامه داد : چنانكه امروز به هيچ وجه مديريت شهري ما حتي در تهران براي حفظ ارزشها ضابطه‌اي ندارد و كارهاي انجام شده فقط جنبه كالبدي دارد.

وي عدم هراس مردم از شهر و سازمان‌هاي شهري و اعتدال در همه چيز از خدمات عمومي تا نماها ، تاسيسات تفريحي و آموزشي را از ديگر ضروريات مديريت شهري مطلوب خواند كه بايد در عرصه‌هاي اجتماعي ، فرهنگي ، كالبدي ، محيطي، فني و آموزشي و نيز اقتصادي نقش اصلي خود را در رفاه مردم ايفا نمايد.

وي با بيان اينكه در شهرداري‌ها تخصص نيست، گفت : كادر متخصصان شهري اين مجموعه‌ها بسيار اندك است در حالي كه در كشورهاي اروپايي و صنعتي مديريت هاي شهري از نظر فنون مديريت شهري بسيار پيشرفته‌هستند، تا حدي پول توجيبي جوانان و نيز وضعيت مالي افراد مسن را هم مورد توجه دارند.

دكتر شيعه گفت : شهرداري‌ها ما نه تنها در عرصه رفاه شهري برنامه‌اي ندارند در حالي كه رفاه شهري ناهنجاريهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي را كاهش مي‌دهد كه در اساسي‌ترين وظايف هم به درستي انجام وظيفه نمي‌كنند.

وي افزود : شهرداري‌ها فقط در عرصه كالبدي چون آسفالت خيابان، مجوز ساخت و ساز و حفاري و مانند آن كار كرده‌اند و به مسائل اساسي تر شهر كه وظيفه اين مجموعه‌هاست كمتر توجهي شده است.

وي تشكيل شوراهاي شهر و روستا را مقدمه و نويدي براي پرداختن به اين وظايف فراموش شده خواند.

دكتر شيعه افزود: از ديدگاه برنامه‌ريزي شهري هدف ساماندهي امور و برنامه‌ريزي ،ارتقاي سطح كار و زندگي، رفاه ساكنان، حمايت از حقوق شهروند، توسعه امكانات و رفاه آنها، حفاظت از شهرها در برابر منفعت طلبي‌ها، توجه به ساختار ارزشي و ارتقا سطح ارزشي و فرهنگي است.

وي اظهار داشت : امروز مديريت شهري در دنيا بسيار متحول شده و تشكيلاتي بسيار وسيع با هدف رفاه، آسايش مردم و اعتدال در شرايط محيط زيست و حفظ ارزشهاي مادي و ميراث‌هاي فرهنگي شهرهاست.


کلمات کلیدی:
 
خبر۱۲۳
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٥  

يك مسوول محلي :"شپش سر" در دو درصد دانش‌آموزان خراسان رضوي مشاهده مي‌شود

مسوول سلامت نوجوانان و جوانان مدارس مركز بهداشت خراسان رضوي گفت: آلودگي به "شپش‌سر" در بين دانش‌آموزان دختر و پسر استان بيش از دو درصد گزارش شده است.

ندا چوبدار افزود: بيشترين ابتلاء به شپش در مناطق حاشيه‌نشين شهر مشهد و شهرستانهاي خواف، تايباد،تربت جام، سرخس و بخشي از نيشابور مشاهده شده است.

وي اظهار داشت: آلودگي شپش يا "پديكولوز" در همه جوامع حتي كشورهاي اروپايي و آمريكايي و بويژه در محيطهاي جمعي بدليل قابليت انتقال بيماري مشاهده مي‌شود.

اين پزشك گفت: تخم شپش يا همان "رشك" به شكل قطره خيلي ريز و به رنگ سفيد است كه به انتهاي مو بويژه موهاي پشت‌سر و پشت گوش‌ها چسبيده و در صورت معالجه نشدن تخم‌گذاري كرده و بخشهاي بيشتري از سر را درگير مي‌كند.

وي بيان كرد: طرح غربالگري بيماري شپش در كليه مدارس شهر مشهد و استان با توجه بيشتر به مدارس دخترانه و ابتدايي از پنج سال گذشته در حال اجراست.

او افزود: در اين راستا طي سال تحصيلي گذشته، بيش از  ۹۰۰هزار دانش‌آموز در مناطق مختلف شهر مشهد تحت آموزش و معاينه قرار گرفته‌اند.

چوبدار اعلام كرد: اجراي طرح غربالگري شپش براي دانش آموزان داراي مربي بهداشت توسط اداره آموزش و پرورش استان و بقيه توسط كارشناسان مراكز بهداشت انجام مي‌شود.

اين در حالي است كه اكنون حدود  ۶۰درصد مدارس در استان خراسان رضوي فاقد مربي بهداشت هستند.

وي گفت : موارد آلودگي به شپش در معاينات غربالگري، تحت درمان بوسيله تجويز شامپوي "پري مترين" به مدت دو هفته و حذف شپش از لباس، بدن و لوازم صورت مي‌گيرد.

وي نقش آگاهي و اطلاع‌رساني را در كنترل بيماري شپش با اهميت دانست و افزود: كودكان بويژه دختران علاوه بر رعايت موارد بهداشتي بايد به طور مرتب توسط والدين چك شوند.

وي اظهارداشت : شپش در بين دخترها بدليل بلندتر بودن موهاي سر و در مقطع ابتدايي به علت رسيدگي كمتر و در فصل زمستان به علت پوشش بيشتر شيوع دارد.

مسوول سلامت نوجوانان و جوانان مدارس مركز بهداشت خراسان رضوي گفت: بهترين راه پيشگيري از شپش سر كنترل و معاينات مكرر توسط فرد و خانواده و هم چنين استفاده از لوازم شخصي است و در اين آلودگي بحث "ريشه كني" مطرح نيست.

وي با بيان اينكه در بررسي انجام شده در سال  ۸۰ميزان ابتلاء دانش آموزان به شپش بيش از  ۹درصد گزارش شده بود، گفت: هم‌اكنون با اطلاع رساني، آگاهي و غربالگري ميزان ابتلا به شپش در استان خراسان كاهش يافته است.

مديرعامل آب منطقه‌اي خراسان شمالي: بخشي‌نگري منابع آب را تهديد مي‌كند

مديرعامل شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان شمالي از بخشي‌نگري به عنوان مهمترين تهديد در مديريت منابع آب اين استان ياد كرد.

"محمد علايي" روز چهارشنبه در نشست ستاد مردمي توسعه شهرستان بجنورد گفت: اين نوع نگرش، بي‌توجهي به مباني توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست است و پيامدهاي مصيبت‌بار كوتاه‌مدت و بلندمدت به دنبال خواهد داشت.

وي مديريت جامع منابع آب استان با نگرش پايدار در حوزه‌هاي آبريز و حفظ محيط زيست با مشاركت كارآمد مردم و نهادهاي مردمي در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را مهمترين ماموريت شركت متبوع خود خواند.

او گفت: استان خراسان شمالي به لحاظ برخورداري از منابع آب از سرانه مناسبي برخوردار است، اما مصرف نادرست و استفاده بي‌رويه از منابع آب، حجم قابل توجهي از منابع آب تجديدپذير استان را هدر مي‌دهد.

وي حجم آبهاي سطحي خراسان شمالي را بيش از يك ميليارد و  ۶۰۰ميليون متر مكعب اعلام كرد و افزود: از اين ميزان تنها  ۱۶۳ميليون متر مكعب توسط پنج سد ساخته شده در اين استان تنظيم مي‌شود.

او اظهار داشت: اين حجم آب نيز بايد با ايجاد و تكميل شبكه‌هاي آبياري و زهكشي زمين‌هاي پاياب سدها به صورت درست به مصرف كشاورزي برسد.

وي افزود: در شرايط كنوني بيش از يك ميليارد و  ۱۰۰ميليون متر مكعب از آبهاي سطحي اين استان نيز به صورت كاملا سنتي به مصرف كشاورزي مي‌رسد.

علايي گفت: اين بخش از آبهاي سطحي استان بايد با ايجاد شبكه‌هاي مدرن و نيمه‌مدرن آبياري تحت فشار و قطره‌اي به زمين‌هاي كشاورزي منتقل شود تا از هدر رفتن بخش عمده آن در آبياري غرقابي جلوگيري شود.

مدير عامل شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي اعلام كرد: در اين زمينه ۶۹۵ هزار متر شبكه آبياري زمين‌هاي كشاورزي پاياب سدها در اين استان در دست مطالعه است كه با ساخته شدن اين شبكه‌ها  ۳۱هزار و  ۵۸۷هكتار از كشتزارهاي منطقه زير پوشش آبياري قطره‌اي و باراني خواهد رفت.

علايي بيان كرد: عمليات اجرايي مراحل يك و دوي شبكه آبياري و زهكشي زمين‌هاي پاياب سدهاي شيروان، شورك و چري پايان يافته و اين شبكه‌ها آماده بهره‌برداري است.

او طول اين شبكه‌ها را بيش از  ۳۹هزارمتر اعلام كرد و افزود: اين شبكه‌ها حدود هشت هزار هكتار زمين كشاورزي را زير پوشش خطوط آبياري قطره‌اي و باراني خواهد برد.

وي گفت: عمليات اجرايي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي سدهاي شيرين‌دره‌و اسفراين در دست اجرا است كه با ساخت اين شبكه‌ها  ۱۲هزار و  ۲۳۷هكتار زمين زير پوشش آبياري نوين خواهد رفت.

اين مسوول همچنين با اشاره به ممنوعيت حفر چاه جديد و جلوگيري‌از افزايش بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني در هفت دشت از  ۱۲دشت موجود در اين استان افزود: سه مورد از اين دشت‌ها حالت بحراني دارند.

او اضافه برداشت آب از آبخوانهاي زيرزميني خراسان شمالي را بيش از ۹۹ ميليون متر مكعب اعلام كرد و گفت: سالانه  ۸۸۹ميليون متر مكعب آب از منابع زيرزميني اين استان برداشت مي‌شود.

وي خواستار همكاري ستاد مردمي توسعه شهرستان بجنورد با مديران و مسوولان منابع آب خراسان شمالي براي پيشبرد برنامه‌هاي دولت در اين زمينه شد.

نشست مشترك ستاد مردمي توسعه شهرستان بجنورد با مديران شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان شمالي با هدف دستيابي به تعامل مناسب در زمينه مديريت منابع آب و بهره‌برداري از اين منابع برگزار شد.

فرمانده انتظامي خراسان جنوبي از آغاز فعاليت پليس زن در استان خبر داد.

فرمانده انتظامي خراسان جنوبي از آغاز فعاليت پليس زن در اين استان خبر داد.

سردار غلامعلي نكويي در ديدار مردمي در دفتر نظارت همگاني استان گفت: در اين راستا با اقدامات گزينشي ،  ۱۲از بانوان استان براي فراگيري آموزشهاي لازم در قالب درجه‌دار و افسر به تهران اعزام شدند.

وي افزود: اين بانوان پس از گذراندن دورهاي عمومي و تخصصي فعاليت خود را در كلانتري‌ها و راهنمايي و رانندگي استان آغاز كردند.

او گفت: از ابتداي امسال تاكنون  ۱۱۸مورد پيشنهاد رشوه به‌افسران ، درجه داران و ماموران اين فرماندهي داده شده است.

وي اضافه كرد: با رد مبلغ پيشنهادي رشوه از سوي ماموران انتظامي، افراد رشوه‌دهنده به مراجع قضايي معرفي شدند.

وي بااشاره به اصلاح ساختار ناجا گفت: در ساختار جديد به منظور سهولت در رسيدگي به مشكلات مردم و تسريع درامر خدمت رساني، عناصر راهنمايي ورانندگي و آگاهي در تمامي پاسگاهها و كلانتري‌ها مستقر مي‌شوند.

او ادامه داد: هم‌اكنون مشغول انجام كار ساماندهي رده‌هاي اين فرماندهي بر اساس ساختار جديد ابلاغي هستيم.

وي با اشاره به آمار تصادفات جاده‌اي استان گفت: در  ۱۱ماهه گذشته ۱۰۵۱ فقره تصادف در جاده‌هاي حوزه ماموريتي پليس راه استان رخ داده است.

وي افزود: در اين تصادفات  ۱۶۵نفر كشته و  ۱۱۰۴نفر مجروح شدند.

وي بيان كرد: آمار تصادفات در  ۱۱ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۴درصد و آمار كشته‌شدگان شش درصد در استان كاهش يافته است.

نكويي افزود: بر اساس تحليل كارشناسي  ۵۵درصد تصادفات جاده‌هاي استان در محورهاي فرعي و  ۴۵درصد در محورهاي اصلي رخ داده است.

وي توجه نكردن به جلو در هنگام رانندگي ، تخطي از سرعت مطمئنه ، رعايت نكردن حق تقدم و ناتواني در كنترل وسيله نقليه را از جمله علل عمده وقوع تصادفات ذكر كرد.

وي گفت: همچنين براساس ارزيابي ناجا در ۱۱ماهه امسال دفتر نظارت همگاني ( (۱۹۷اين فرماندهي رتبه دوم كشوري را كسب كرد.

او اظهار داشت: طي اين مدت  ۵۲۶۰مورد تماس با تلفن  ۱۹۷استان برقرار شده كه  ۳۰درصد آن تقدير و  ۲۵درصد آن پيشنهاد بوده است.

وي با اشاره به اخاذي و كلاهبرداري افراد سود جو با جعل عناوين مختلف گفت: مردم در اين ارتباط دقت لازم را داشته باشند و در صورت هرگونه مورد مشكوك، مراتب را به پليس  ۱۱۰اطلاع دهند.

او گفت: همچنين در بحث معاملات ملكي مردم دقت كنند كه هويت اصلي طرف معامله مشخص شود و معاملات در مراكز قانوني نيز انجام گيرد تا زمينه سوء استفاده افراد سودجو فراهم نشود.

عضو شوراي عالي حفاظت محيط زيست: راه‌حل كاهش آلودگي هوا، ايجاد پايانه‌هاي درون شهري است

عضو شوراي عالي حفاظت محيط زيست بر ايجاد پايانه‌هاي درون شهري براي كاهش آلودگي هوا تاكيد كرد.

منظور از پايانه‌هاي درون شهري مجموعه‌هايي است كه در آن امكان دسترسي به‌خدمات اداري، تجاري، فرهنگي، ورزشي و امكانات حمل‌ونقل عمومي وجود داشته باشد.

دكتر "محمدتقي امان پور" ،ايجاد اين پايانه‌ها را الگوي نوين و موفق دانست و گفت چنانچه اين الگو در ايران پياده شود، مي‌توان در اين زمينه پيشگام بود.

به گفته وي، با ايجاد اين مجموعه‌ها مي‌توان سرانه‌فضاي سبز كشور و بخصوص كلان‌شهرها را به ميزان استاندارد جهاني رساند.

عضو شوراي عالي حفاظت محيط زيست ، گفت : پايانه‌هاي درون شهري در كلان شهرهاي ايران بايد بر اساس مدل‌سازي توسعه پايدار شكل گيرد.

امان پور افزود: در حقيقت اين مراكز سبب مي‌شود هنگامي كه به گره‌هاي ترافيكي مي‌رسيم، به جاي اين كه با خودروي شخصي تك سرنشين به مسير ادامه دهيم، براي رفع نيازهاي خود از اين مراكز استفاده كنيم.

وي تاكيدكرد: نهادينه‌كردن فرهنگ ساخت‌واستفاده از اين مراكز آلودگي‌ها را كاهش خواهد داد و الگوي شهرنشيني را نيز اصلاح مي‌كند.

اين كارشناس از اين كه تاكنون شبكه‌ونظام جامع حمل‌ونقل شهري تنظيم نشده ابراز تاسف كرد و گفت اين در حالي است كه فرهنگ تبعيت و اجراي قوانين نيز در ايران ضعيف است.

امان‌پور افزود: در اين زمينه نيازمند تدوين مقررات لازم هستيم و با وضع قوانين مناسب مي‌توان به مردم فرصت سرمايه‌گذاري در اين زمينه را داد و آنگاه شاهد خواهيم بود كار با سرعت و رغبت بسيار شروع مي‌شود و تجارت و مشاغل بسياري راه اندازي خواهد شد.

جديدترين تكنيك جراحي قلب در مشهد اجرا شد

عمل ترميم همزمان چند ضايعه عروقي قلب شامل دريچه، قوس صعودي و باي‌پس كوراكت با استفاده از روش معروف به "مشهدي" براي نخستين بار در كشور روز چهارشنبه در بيمارستان فوق تخصصي رضوي مشهد انجام شد.

ابداع‌كننده اين عمل جراحي در دنيا دكتر احمد رجايي خراساني فوق تخصص قلب و تراكس است كه پس از  ۳۰سال اقامت در آمريكا حدود دو سال مي‌باشد كه به وطن بازگشته است.

وي پس از اين عمل جراحي پنج ساعته در جمع خبرنگاران گفت: دريچه آئورت بيمار  ۵۰ساله مرد حدود هشت سال پيش تعويض شده بود و اكنون در حالي كه دريچه مصنوعي داشت دچار اتساع شديد آئورت به طول  ۱۲سانتيمتر و همچنين ضايعه كوراكتاسيون(تنگي آئورت مادرزادي) در بخشي ديگر از آئورت بود.

دكتر رجايي با اين توضيح كه آئورت بزرگترين شريان بدن است كه خون را از قلب به اعضاي مختلف مي‌رساند افزود: دو ضايعه مذكور يكي در خلف و ديگري در قسمت جلوي آئورت ايجاد شده بود.

اين پزشك فوق تخصص قلب و تراكس اظهار داشت: درمان اين ضايعات پيچيده است و در روش قديمي همراه با گذاشتن گرافتهايي(لوله شريان) از آئورت به قسمتهاي پاييني اين رگ و نزديكي حفره شكم، با دشواري انجام مي‌شد.

وي افزود: اما در روش جديد يك گرافت را بالاي آئورت نزولي بطور موازي با قوس آئورت در بين دو ضايعه، قرار داديم.

او از جمله مزاياي كاربرد اين روش جراحي را سادگي عمل، كاهش خونريزي، زمان كمتر و انجام عمل تنها با يك برش عنوان كرد.

وي گفت: تاكنون پنج عمل جراحي با اين روش در بيمارستانهاي مختلف شهر مشهد انجام شده كه حال همه بيماران خوب و رضايتبخش است و نام اين روش به دليل اينكه براي نخستين بار در دنيا در مشهد انجام شده به نام "مشهدي" به ثبت رسيده است.

او افزود كه هم‌اكنون بطور هفتگي حدود  ۲۰عمل جراحي قلب را در بيمارستانهاي مختلف مشهد انجام مي‌دهد.

دكتر رجايي انگيزه‌اش از مراجعت به ايران و شهر مشهد در كنار بارگاه امام هشتم(ع) را خدمت به هموطنان عنوان مي‌كند و مي‌گويد اين نذر را از مدتها پيش داشته‌ام.

اين پزشك متخصص در مورد تجهيزات بيمارستان فوق تخصصي رضوي وابسته به آستان قدس رضوي هم گفت: اين بيمارستان از نظر تجهيزات و خدمات رساني قابليت رقابت با بيمارستانهاي كشورهاي پيشرفته دنيا را دارد.

اجراي مرحله نخست خطآهن خواف هرات آغاز شد

معاون حوزه ساخت و توسعه راه‌آهن، فرودگاهها و بنادر وزارت راه و ترابري از آغاز مرحله نخست خطآهن ايران به هرات در افغانستان خبر داد.

حسين تهراني گفت: طول اين خط آهن كه كار ساخت آن امروز از خواف آغاز شد حدود  ۲۰۲كيلومتر است.

وي افزود:  ۷۷كيلومتر از مسير اين خطآهن در داخل ايران و  ۱۲۵كيلومتر آن از نقطه صفر مرزي تا مركز استان هرات در خاك افغانستان امتداد دارد.

او اضافه كرد: هم‌اينك عمليات اجرايي اين خطآهن از شهرستان مرزي خواف واقع در شرق خراسان رضوي تا نقطه صفر مرزي آغاز شده است.

وي گفت: اجراي  ۱۲۵كيلومتر ديگر اين مسير راه‌آهن از مرز ايران تا هرات نيز ابتداي سال آينده آغاز مي‌شود.

او زمان اتمام طرح را منوط به‌چگونگي تخصيص اعتبار ذكر كرد و افزود: اين خطآهن از طريق ايستگاه تشكيلاتي تربت حيدريه به راه‌آهن مشهد بافق و در نهايت ريل سراسري متصل مي‌شود.

وي گفت: خطآهن  ۱۲۰كيلومتري تربت حيدريه خواف نيز در موعد مقرر ساخته شده و هم‌اكنون آماده بهره‌برداري است.

او اظهار داشت: هر كيلومتر از اين خط آهن با احتساب ساختمان ايستگاهها، علايم الكترونيك و ارتباطات، زيرسازي و روسازي بطور متوسط چهار ميليارد ريال هزينه در بر داشته است.

معاون حوزه ساخت و توسعه راه‌آهن، فرودگاهها و بنادر وزارت راه و ترابري ادامه داد: كار احداث ريل ايران افغانستان در داخل مرز توسط موسسه نصر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبياء و در خارج از آن توسط پيمانكار داخلي ديگري اجرا خواهد شد.

تهراني گفت: اجراي ادامه اين مسير در خارج از مرز نيز زير نظر مستقيم ستاد بازسازي افغانستان مركب از نمايندگان چندين وزارتخانه از جمله امور خارجه و با مسووليت وزارت امور اقتصاد و دارايي انجام مي‌شود.

وي بدون اشاره به اعتبارات هزينه شده براي مطالعه و نيز مرحله اول ساخت راه‌آهن ايران به افغانستان گفت: اين طرح در لايحه پيشنهادي دولت براي سال آينده  ۱۰۰ميليارد ريال اعتبار دارد.

فرماندار تربت حيدريه گفت: تا زماني كه راه‌آهن ايران به افغانستان راه‌اندازي نشود از ايستگاه تشكيلاتي اين شهرستان استفاده بهينه نمي‌شود.

مجتبي صادقيان افزود: ايستگاه تشكيلاتي تربت حيدريه با  ۳۶خط و تجهيزات پيشرفته داير شده اما به دلايلي از ظرفيت نهايي آن استفاده نمي‌شود.

وي با بيان اينكه فقط براي ساخت ساختمان ايستگاه  ۷۰ميليارد ريال هزينه شده گفت: ايستگاه راه‌آهن تربت حيدريه محل دپوي بار و كالا همچنين تنظيم امور ارتباطات ريلي ايران با افغانستان است.

او ابراز اميدواري كرد: با سرعت يافتن پروژه راه‌آهن ايران به افغانستان وصل و ظرفيت ايستگاه تربت حيدريه هم به حداكثر برسد.

وي اظهار داشت: با اتصال اين خط نه تنها ايران در بازسازي افغانستان نقش محوري خواهد يافت بلكه زندگي مرزنشينان دو كشور نيز متحول مي‌شود.

فرماندار تربت حيدريه همچنين با اشاره به‌قول وزير راه و ترابري خواستار راه‌اندازي هر چه سريعتر قطار مسافري اين شهر به تهران و مشهد شد.

وي گفت: هم‌اكنون اين طرح با پرداخت هزينه زياد و از طريق پياده و سوار شدن در قطارهاي عبوري امكانپذير است اما اگر با قطار مستقل انجام شود ترافيك سنگين راه ارتباطي تربت حيدريه مشهد نيز كاهش مي‌يابد.

تربت حيدريه در  ۱۴۰كيلومتري جنوب مشهد واقع است.

معاون استاندار خراسان رضوي بر ضرورت گسترش فرهنگ جيره‌بندي آب تاكيد كرد.

معاون استاندار خراسان رضوي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي گفت: گسترش و عمومي شدن فرهنگ جيره‌بندي آب در طول فصل گرما در مشهد امري ضروري است.

مهندس حسن تبرئي  گفت: چه در شرايط بحران و كم آبي و چه شرايط عادي جيره بندي آب بايد در شهر مشهد به دليل مصرف بالا تحقق يابد.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خراسان‌رضوي در خصوص وضعيت آب شهر مشهد در تابستان سال آينده گفت: با توجه به اينكه ميزان بارندگي در سه ماه سوم امسال تقريبا خوب بوده اما بايد موظف به جيره‌بندي و استفاده مناسب از اين نعمت خدادادي در سطح شهر باشيم.

او در رابطه با اقدامات انجام شده براي حل معضل آب براي زائران امام رضا(ع) گفت: بمنظور حل مشكل كم آبي براي زائران و مسافران اقداماتي در حوزه حريم رضوي انجام شده كه از آن جمله رفع مشكلات و كاستي منبع آب اين حوزه است لذا در تابستان آينده مشكل كم آبي در اين منطقه وجود نخواهد داشت.

او با بيان اينكه در حوزه آب شهري هرچه هوا گرم‌تر مي‌شود مصرف آب نيز افزايش مي‌يابد، گفت: قطعا جيره بندي در سال آينده از جمله سياست‌هاي لازم براي كنترل مصرف آب شهري خواهد بود.

مهندس تبرئي اظهار داشت: با توجه به بحران سفره‌هاي آب زير زميني شهر مشهد، جيره‌بندي از جمله ضروريات براي اين شهر خواهد بود.

وي با اشاره به تبليغات و اطلاع رساني‌هاي صورت گرفته در رابطه با ضرورت مصرف صحيح آب شرب از سوي شهروندان گفت: با توجه به اينكه هنوز فرهنگ صحيح استفاده از آب در بين مردم ايجاد نشده است لذا بحث جيره بندي و فرهنگ سازي بايد هر دو در كنار هم انجام شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي با اشاره به اينكه در حال حاضر قيمت واقعي آب از مردم دريافت نمي‌شود لذا ارزش واقعي آب در جامعه شناخته نمي‌شود، گفت: اميد ما بيشتر به پساب‌ها است تا هرچه زودتر وارد مدار لوله‌ها شود زيرا در تامين آب كمك مناسبي خواهد بود.

معاون استاندار خراسان رضوي گفت: بمنظور حل معضل كم آبي در شهر مشهد حدود  ۱۰۰حلقه چاه در سطح استان با هزينه‌اي بالغ بر هفت ميليارد تومان در حال حفر است.

او اظهار داشت:همچنين براي انتقال سد آب دوستي به مشهد در سالجاري حدود  ۵۰ميليارد تومان(با احتساب بدهكاري سازمان آب به پيمانكاران) هزينه شده و در بحث اصلاح شبكه‌هاي داخل شهر نيز اقدامات مناسبي صورت گرفته است.

سرشماري زمستانه در چهار منطقه حيات وحش خراسان شمالي اجرا شد

 

مديركل اداره حفاظت محيط زيست خراسان شمالي گفت: طرح سرشماري زمستانه از حيات وحش اين استان در چهار منطقه حفاظت شده انجام شد.

محسن شهرياري گفت: در اين طرح وحوش مناطق حفاظت شده قره‌خود در مانه‌وسملقان، سراني در شيروان، ساريگل در اسفراين و پناهگاه حيات وحش مياندشت در جاجرم سرشماري شدند.

او اظهار داشت: به علت برودت و بارش برف و باران در منطقه كوهستاني و سردسير "سالوك" تنها بخشي از كار سرشماري در اين منطقه باقي مانده است.

وي افزود: در اين سرشماري تمامي وحوش از نظر تعداد و جنسيت در مناطق تحت مديريت، آزاد كوهستاني و دشتي شمارش شدند.

او اضافه كرد: استان خراسان شمالي داراي گونه‌هاي مختلف جانوري است كه گونه "يوزپلنگ آسيايي" از نادرترين آنها در اين منطقه محسوب مي‌شود.

وي گفت: طبق سرشماري و مشاهدات انجام شده بين  ۹قلاده از اين گونه منحصر بفرد جانوري در استان بسر مي‌برند.

او افزود: در اين سرشماريها دو هزار و  ۵۰۰راس قوچ و ميش،  ۷۵۰راس آهو،  ۵۵قلاده پلنگ،  ۴۵۰راس كل و بز شمارش شدند.

وي گفت: تعداد  ۵۰۰راس آهو نيز در منطقه سالوك سرشماري شد.

او افزود: قوچ اوريال اصيل ايراني، خرس قهوه‌اي، گربه پالاس، گربه وحشي، روباه، گرگ، كفتار، راسو، سنجاب و سمور از ديگر گونه‌هاي جانوري در استان خراسان شمالي است.

وي گفت: از نظر تعداد وحوش نسبت به سال گذشته افزايش چندان محسوسي نداشته‌ايم.

۲۲۰هزار و  ۴۲۱هكتار از مساحت خراسان شمالي زير پوشش اقدامات سازمان حفاظت از محيط زيست است. اين سطح  ۱۵درصد از كل مساحت استان را در بر مي‌گيرد.


کلمات کلیدی:
 
خبر۱۲۲
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥  

آغاز عمليات كاوش و مرمت مسجد جامع قديم تربت حيدريه

عمليات مرمت و استحكام‌بخشي بناهاي مجموعه مزار قطب‌الدين حيدر و نيز عمليات آواربرداري و شناسايي پلان اوليه مسجد جامع قديم تربت حيدريه در مساحتي حدود 2500 متر مربع آغاز شده است.

سياوش صابري، معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري خراسان‌رضوي گفت: عمليات آواربرداري در محدوده گنبدخانه و صحن حياط و نيز آناليز معماري بناي مسجد جامع قديم تربت حيدريه، وجود 5 مرحله معماري را مشخص مي‌كند و مواد فرهنگي حاصل از گمانه‌زني‌ها، آثاري از دوره تيموري را در برداشته است.

محمدرضا احمدي‌روحاني، كارشناس ناظر معاونت حفظ و احيا نيز در اين خصوص گفت: از بقاياي معماري به‌دست آمده در اين آواربرداري مي‌توان به حوض، انبار، ايوان‌هاي ورودي به صحن انبار، ايوان‌هاي ورودي به صحن مسجد و غرفه‌هاي پيرامون مسجد اشاره كرد.

وي با بيان اينكه قضاوت دقيق و نهايي در مورد دوره‌بندي حكومتي معماري بنا منوط به ادامه كاوش و گمانه‌زني‌ها خواهد بود، گفت: تاكنون 50 درصد از كل مساحت مورد نظر كاوش شده و اين عمليات همچنان ادامه دارد.

بنابراين گزارش مسجد جامع قديم تربت حيدريه در ضلع غربي مقبره‌قطب‌الدين حيدر قرار گرفته است، از تزئينات اين بناي آجري مي‌توان به رسمي‌بندي و محرابي كه با گچبري‌ها و نقاشي‌هايي تزئين شده اشاره كرد.مجموعه قطب‌الدين حيدر در شهرستان تربت‌حيدريه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

براي نخستين بار در كشورصورت مي‌گيرد

آموزش IT به صنعتگران خراسان شمالي

براي نخستين بار دركشور، توليد كنندگان و صنعتگران خراسان شمالي از آموزش IT و تجارت الكترونيكي برخوردار مي شوند.

معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان خراسان شمالي با بيان اين مطلب  گفت: اين آموزش با همكاري اداره كل آموزش فني و حرفه‌اي استان و در مركز آموزش IT برپا مي شود.

 فرشته دستپاك افزود: اين آموزش براي 32 نفر از توليد كنندگان و صنعتگران بجنوردي تحصيلكرده برگزار خواهد شد.وي با اشاره به اينكه بيشتر توليدكنندگان و هنرمندان بجنوردي در خصوص هنرهاي بافتي به خصوص گليم فعاليت مي كنند، خاطر نشان كرد: در نظر داريم اين رشته را در سطح بين المللي مطرح كنيم شاهد صادرات گسترده محصولات اين حوزه باشيم.

دستپاك تاكيد كرد: اين آموزش ها به صورت رايگان و توسط اساتيد و مربيان سرشناس اين حوزه برگزار مي شود.

وي، مشتري‌مداري و بهينه كردن آموزش صنايع دستي و استفاده از اين صنعت در خارج از مرزهاي ايران را از مهمترين اهداف اين طرح ذكر كرد.

معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي خراسان شمالي، از برپايي فروشگاه‌هاي اينترنتي در سال 86 خبر داد و گفت: بازاريابي و مشتري مداري از ديگر برنامه‌هاي معاونت صنايع دستي در سال آينده است كه به طور جدي پيگيري خواهدشد.

وي با بيان اينكه در پايان هر دوره به صنعتگران و توليد كنندگان گواهينامه بين‌المللي IT اهداء خواهد شد، افزود: آشنايي توليد كنندگان و صنعتگران با تجارت الكترونيكي يك ضرورت انكار ناپذير است.

 

دستپاك خاطر نشان كرد: پس از پايان اين دوره در سال جاري از علاقه مندان و صنعتگران ديگر در سال آتي ثبت نام خواهد شد.

بودجه سال 86 شهرداري مشهد تدوين شد

معاون برنامه‌ريزي و پژوهش شهرداري مشهد گفت: ‌بودجه شهرداري مشهد براي سال 86 تا 390 ميليارد تومان تدوين و به رييس شوراي اسلامي شهر تقديم شد.

خليل مهدي‌‏زادگان، معاون برنامه‌ريزي و پژوهش شهرداري مشهد، در جمع خبرنگاران افزود: از مبلغ 37 ميليارد تومان به سازمان‌هاي تابعه شهرداري اختصاص خواهد يافت.

وي بودجه سازمان‌هاي تابعه را به انضمام مبلغ 37 ميليارد تومان كمك شهرداري، 184 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: بدين ترتيب كل بوجه شهرداري مشهد و سازمان‌‏هاي تابعه به 574 ميليارد تومان خواهد رسيد.

وي گفت: بوجه اختصاصي شهرداري در سه محور خدمات اداري، خدمات شهري و خدمات عمراني هزينه خواهد شد.

وي بودجه حاصل از مشاركت بخش خصوصي در طرح‌هاي شهرداري در سال جاري را 150 ميليارد تومان، فاينانس 13 ميليارد تومان، وام‌ بانكي 20 ميليارد تومان و اوراق مشاركت را 30 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: حداقل همين ميزان مبلغ براي سال 86 پيش‌‏بيني مي‌‏شود.

مهدي‌‏زادگان محورهاي اساسي فعاليت‌هاي شهرداري مشهد را در سال آينده براي مصرف بودجه شامل تدوين برنامه‌ كلي 5 ساله، توسعه فضاي سبز، ارتقاي كمي و كيفي خدمات شهري، برنامه‌ريزي براي بهبود ترافيك و حمل و نقل عمومي، توجه خاص به امور فرهنگي زائرين، برنامه‌‌ريزي احداث بزرگراه‌ها و تقاطع‌ها، اجراي طرح‌هاي بهسازي بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم عنوان كرد.

در صورت اجراي قانون در معادن طبس 5 هزار شغل پايدار ايجاد مي شود

شركتهاي پيمانكاري حقوق كارگران را آشكارا تضييع مي كنند

دبير اجرايي خانه كارگر طبس گفت‌‏: با اجراي قوانين كار در معادن زغال‌‏سنگ طبس مي توان دست كم 5 هزار فرصت شغلي ايجاد كرد، اما شركت‌‏هاي پيمانكاري كارگران را استعمار واستثمار مي‌‏كنند.

غلامرضا محمدي افزود‌‏: در حدود يك هزار و800 كارگر به واسطه شركت‌‏هاي خدماتي, پيمانكاري در معادن طبس مشغول به كار هستند كه اغلب پيمانكاران اين شركت ها با زير پا گذاشتن قانون، حقوق كارگران را آشكارا تضييع مي‌‏كنند.

وي گفت‌‏: كارگران خدماتي مستقر در معادن, به جاي يك شيفت كاري در محيط‌‏هاي سخت و زيان آور, در دو شيفت كاري 17 تا 18 ساعته در سخت‌‏ترين شرايط كار كرده و ماهيانه 200 هزار تومان دريافت مي‌‏كنند.

اين مقام كارگري تصريح كرد: كارفرمايان قانون شكن و سودجو مانع به كارگيري كارگران مورد نياز در معادن شده و با اين رويكرد اشتغال منطقه را با مشكلات عديده‌‏اي مواجه كرده‌‏اند.

محمدي گفت‌‏: با اجراي قانون در معادن طبس، مي‌‏توان در قالب 4 شيفت كاري براي 5 هزار نيروي جوياي كار شغل ايجاد كرد كه البته براي 400 كارگر ديگر نيز به صورت غير مستقيم شغل ايجاد مي‌‏شود.

زيارت گاه هاي بجنورد

بجنورد مركز استان خراسان شمالي كه در گذرگاه زايران بارگاه حضرت ثامن الحجج علي‌بن موسي‌الرضا (ع) واقع شده، همه‌ساله ميزبان هزاران زاير شيفته‌اي است كه در مسير عبور خود مدتي را در اين شهرستان سپري مي‌كنند.

اين شهر با داشتن  ۴۹بقعه متبركه مربوط به امامزادگان و فرزندان پيامبر (ص) و نيز برخورداري از مناظر زيباي طبيعي و آب و هوايي فرحبخش، مي‌تواند اين مسافران را تا مدت زيادي در خود ميهمان كند.

آستانه مبارك امامزاده سيدعباس فرزند موسي بن جعفر (ع) در شهر بجنورد، به عنوان مشهورترين و پر زايرترين معصومزاده اين خطه شناخته مي‌شود.

آن حضرت در دوران خلافت بني عباس از مدينه منوره وارد خراسان شد و در اواخر قرن دوم هجري وفات يافت.

بناي اين امام‌زاده كه در روزگار قديم بر فراز تپه‌اي باستاني در مجاورت شهر بجنورد ساخته شده با گنبدي فيروزه‌رنگ، خودنمايي مي‌كند كه به آياتي از قرآن مزين شده است.

اين بقعه متبركه كه نسبت به شهر، بر بلندا قرار گرفته، چشم‌انداز خوبي را براي مشتاقان به وجود آورده كه از آنجا همه شهر را پيش چشم دارند.

امام‌زاده سيدهادي فرزند امام موسي كاظم (ع) واقع در چهار كيلومتري غرب تفرجگاه ييلاقي "بش‌قارداش" در جنوب بجنورد ازديگر زيارتگاههاي اين شهرستان است.

اين امامزاده كه در روستاي تاريخي "ارگ" قرار دارد با گنبدي خشتي در ميان باغي بزرگ ايجاد شده كه درختان كهنسال و سر به فلك كشيده آن، مناظر و چشم اندازهاي زيبايي را ايجاد كرده است.

امام‌زاده محمدرضا (ع) از ديگر فرزندان امام هفتم شيعيان در فاصله ۱۰ كيلومتري شمال غربي شهر به فاصله يك كيلومتري در شرق روستاي لنگر بجنورد واقع شده است.

بناي نخستين اين بقعه متبركه در دوره تيموريان و در زمان سلطان حسين بايقرا ساخته شده كه در سال  ۱۳۲۹بازپيرايي و تجديد بنا شده است.

امام‌زاده اسماعيل فرزند امام موسي كاظم (ع) در  ۱۰كيلومتري شمال شرقي بجنورد در مجاورت گردشگاه ييلاقي "باباامان" بجنورد واقع شده است.

اين مقبره مطهر كه در مجاورت جاده اصلي مشهد به‌استانهاي شمالي و درمسير اصلي زايران و گردشگران واقع شده همه ساله پذيراي شمار زيادي از شيفتگان اهل بيت عصمت و طهارت است.

مرقد امامزاده زين بن علي بن حسين از نوادگان امام حسين(ع) در فاصله ۱۴ كيلومتري جنوب شرقي بجنورد در روستاي كوهستاني "درصوفيان" واقع است.

بناي اين امامزاده در غرب روستا در دامنه تپه‌اي زيبا مشرف به دره مشجر درصوفيان قرار گرفته و محلي تفريحي و زيارتي محسوب مي‌شود.

مكان زيارتي و سياحتي ايوب پيغمبر در فاصله  ۸۵كيلومتري شمال بجنورد و در روستايي به همين نام از توابع بخش حصارگرمخان در حاشيه مرز ايران با جمهوري تركمنستان قرار گرفته است.

علاوه بر مقبره موسوم به ايوب پيامبر، وجود چشمه‌اي آب گرم كه مردم براي آن خواص درماني و شفابخشي قايل هستند، سالانه شمار زيادي از زايران و گردشگران را به اين ناحيه مي‌كشاند.

رييس نظام مهندسي خراسان رضوي: هيچ نظامي اعضاي خودش را در كنترل ندارد

 رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي : در كشور هيچ نظام و يا تشكل غير دولتي وجود ندارد كه يگ گروه را جمع كند و بخواهد اعضاي خودش را كنترل كند .

مهندس محمد رضا رييسي در آيين سوگند  ۳۵نفر از كارشناسان رسمي موضوع  ۲۷قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان گفت:در بسياري از تشكل هاي حرفه‌اي تخلفاتي از جانب اعضاي آن اتفاق مي‌افتد كه كنترل و يا پيشگيري نمي شود.

وي افزود: سازمان نظام مهندسي ساختمان علاوه بر نظارت عاليه بر ساخت و سازهاي شهري، كنترل اعضاي خود را در بخش ساختمان بر عهده دارد.

وي بيان كرد: براساس ماده  ۲۷قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هرگاه ساختماني خلاف ساخته شود و نياز به تهيه گزارش كارشناسي باشد ، شهرداري پرونده را به‌شوراي انتظامي نظام مهندسي ارجاع و موضوع خلاف توسط كارشناسان ماده  ۲۷رسيدگي و نظريه داده مي‌شود.

وي ادامه داد: در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان آمده وزارتخانه ها ،نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداري‌ها و شركت‌هاي دولتي در ارجاع امور كارشناسي به‌جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه ماده  ۲۷استفاده مي‌كنند .

رييسي متذكر شد: همچنين اگر اختلاف و يا شكايتي از ميان مالك ساختمان، پيمانكار و يا مهندس رخ دهد، كارشناسان ماده  ۲۷نظام مهندسي رسيدگي مي كنند .

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي افزود: اين كارشناسان آموزش‌هاي لازم را در خصوص قضاوت و رسيدگي به‌دعاوي فني و تخصصي ساختمان ديده اند.

وي بيان كرد : طي سه دوره  ۷۵نفر از مهندسان رشته‌هاي مختلف ساختمان آموزش دوره كارشناسي ماده  ۲۷نظام مهندسي را گذرانده‌اند.

رييسي ادامه داد: هم‌اينك حدود  ۹هزار مهندس در هفت رشته ساختماني عضو سازمان نظام مهندسي هستند، برآنان پروانه اشتغال صادر شده است.

رييس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي هم گفت : شما كارشناسان كه امروز در برابر قرآن كريم قرارگرفته‌ايد و سوگند ياد مي‌كنيد در رسيدگي به دعاوي نبايد تصيميم شما جهت دار باشد.

مهندس عباس اميري پور افزود: بايد در رسيدگي به‌دعاوي، احقاق حقوق طرفين را در نظر بگيريد، كارشناسانه، بي‌طرف و امانت دار موضوع شكايت را رسيدگي كنيد.

در پايان اين آيين مراسم سوگند  ۳۵نفر از كارشناسان ماده  ۲۷برگزار شد

 


کلمات کلیدی: